اتصال Windows PowerShell به این سرویس

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2013-01-24

پس از نصب و پیکربندی Windows PowerShell و مدیریت از راه دور Windows (WinRM) بر روی رایانه خود، باید Windows PowerShell را در رایانه محلی خود به سرویس مبتنی بر سیستم ابر متصل کنید تا کارها را در سازمان مبتنی بر سیستم ابر خود انجام دهید.

وقتی Windows PowerShell را راه اندازی می کنید، شما در جلسه Windows PowerShell رایانه محلی خود قرار دارید. یک جلسه، نمونه ای از Windows PowerShell است که شامل تمام فرمان هایی است که در اختیار شماست.

جلسه Windows PowerShell رایانه محلی شما، جلسه سمت سرویس گیرنده نامیده می شود که فقط فرمان های اصلی Windows PowerShell را در اختیار شما قرار می دهد. با اتصال به سرویس مبتنی بر سستم ابر، به محیط سرور مرکز داده Microsoft که جلسه سمت سرور نامیده می شود، وصل می شود. این شامل فرمان های مورد استفاده در سرویس مبتنی بر سیستم ابر می باشد.

قبل از آن که شروع کنید

قبل از برقراری اتصال، اطمینان حاصل کنید که نسخه صحیح Windows PowerShell و WinRM بر روی رایانه شما نصب و پیکربندی شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به نصب و پیکربندی Windows PowerShell‎ مراجعه کنید.

تایید نمایید که حسابی که برای اتصال استفاده می کنید اجازه اتصال با استفاده از Windows PowerShell را دارا می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کنترل دسترسی کاربران به Windows Remote Management‎ مراجعه کنید.

Windows PowerShell را در کامپیوتر محلی خود به سرویس مبتنی بر سیستم ابر متصل کنید

 1. روی شروع کلیک کنید، ماوس را روی همه برنامه ها نگه دارید، روی برنامه های کمکی، Windows PowerShell و سپس Windows PowerShell کلیک کنید.

 2. فرمان زیر را اجرا کنید:

  ‎$LiveCred = Get-Credential
  
 3. در پنجره درخواست اطلاعات محرمانه Windows PowerShell، اطلاعات شناسایی یک حساب در سازمان مبتنی بر سیستم ابر را تایپ کنید. سپس، روی تایید کلیک کنید.

 4. فرمان زیر را اجرا کنید:

  ‎$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteتوجه:
  پارامتر AllowRedirection سازمان های مبتنی بر سیستم ابر را در سرتاسر جهان قادر می سازد تا Windows PowerShell را با استفاده از آدرس اینترنتی مشابه به مبتنی بر سیستم ابر متصل کنند.
 5. فرمان زیر را اجرا کنید:

  ‎Import-PSSession $Session
  

  فرمان های مورد استفاده در سرویس مبتنی بر سیستم ابر هم اکنون به جلسه سمت سرویس گیرنده رایانه محلی شما بنحوی که مقدار پیشرفت در نوار پیشرفت نشان داده شده است، وارد می گردند. با تکمیل این بخش، می توانید این فرمان هان را اجرا کنید.

قطع اتصال Windows PowerShell از سرویس مبتنی بر سیستم ابر

پس از پایان استفاده از جلسه سمت سرور، همیشه با اجرای فرمان زیر، اتصال Windows PowerShell را قطع کنید:

‎Remove-PSSession <session variable>

بعنوان مثال، برای قطع اتصال از جلسه سمت سرور که توسط متغیر $Session تعریف می شود، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Remove-PSSession $Session

مهم   با بستن پنجره Windows PowerShell بدون قطع اتصال از جلسه سمت سرور، اتصال شما برای مدت زمان 15 دقیقه باقی می ماند. حساب شما می تواند بصورت همزمان تنها سه اتصال را به جلسه سمت سرور برقرار کند.

برای کارهایی خاص به کمک نیاز دارید؟

پس از اتصال به جلسه سمت سرور آماده هستید تا کارها را در سرویس مبتنی بر سیستم ابر انجام دهید. برای دستورات کامل تر به استفاده از PowerShell در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات عیب یابی، ویدیوی زیر را ببینید: Office 365: عیب یابی PowerShell برای Exchange Online‎.

جهت کسب اطلاعات عیب یابی، به Windows PowerShell: سؤالات متداول برای مدیران‎ مراجعه کنید.

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.