آدرس های پروکسی

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2010-05-17

بیش از یک نشانی ایمیل را می توانید برای یک صندوق پستی پیکربندی کنید. این آدرس های اضافی، آدرس های پروکسی نامیده می شوند. این آدرس ها امکان دریافت ایمیلی که به آدرس های ایمیل مختلف ارسال می شود را به افراد می دهند.

چه زمانی از آدرس پروکسی استفاده می کنید؟ دانشگاه Contoso که دانشگاه بزرگی با شبکه وسیع فارغ التحصیلان است را در نظر بگیرید.

Ayla، سرپرست ایمیل، سه دامنه در دانشگاه را مدیریت می کند: contoso.edu، tudents.contoso.edu و contoso-alumni.com. هر یک از این دامنه ها پیام های خطای زیادی را ایجاد می کنند، بنابراین Ayla به یک آدرس مسئول پست برای هر دامنه نیاز دارد. آدرس مسئول پست یک آدرس مدیریتی است که معمولاً از آن برای دریافت پیام های خطایی که در یک دامنه ایجاد می شود، استفاده می گردد.

Ayla به سه آدرس مسئول پست نیاز دارد: postmaster@contoso.edu، postmaster@students.contoso.edu و postmaster@contoso-alumni.com. او کی خواهد همه ایمیل ها به postmaster@contoso.edu ارسال شوند، بنابراین یک صندوق پستی برای postmaster@contoso.edu ایجاد می کند و سپس آدرس های پروکسی هر یک از آدرس های مسئول پست دیگر را همانطور که در اینجا در Exchange Control Panel نشان داده شده است، می افزاید.

آدرس های پراکسی

وقتی آدرس های پروکسی را به اشتراک یک کاربر اضافه می کنید، صرفاً آدرس های SMTP را به صندوق پستی موجود می افزایید. همه آدرس های پروکسی که ایجاد می کنید با آدرس ایمیل ابتدایی در ارتباط هستند و همه ایمیل هایی که به آدرس های پروکسی ارسال می شوند، به صندوق پستی آدرس ابتدایی می روند. کاربران نمی توانند با آدرس های پروکسی وارد سیستم شوند، زیرا آدرس های پروکسی شناسه Window Live مرتبط ندارند.

دلایل دیگر افزودن آدرس های پروکسی به صندوق پستی

  • نام شخص یا سازمان تغییر کرده است. در این حالت، با استفاده از نام جدید، یک آدرس پروکسی ایجاد می کنید تا ایمیلی که به آدرس جدید یا آدرس قدیمی ارسال می شود، به صندوق پستی شخص انتقال یابد.

  • دانشجویی فارغ التحصیل شده است و اکنون یک فارغ التحصیل یا عضو هیأت علمی در همان مؤسسه دانشگاهی است. در این حالت، نام دامنه آدرس پروکسی می تواند نشان دهد که این شخص یک فارغ التحصیل یا عضو هیأت علمی است (مانند مثال Contoso.edu) و ایمیلی که به آدرس جدید ارسال می شود به صندوق پستی دانشجوی سابق انتقال می یابد.

  • شرکتی از نو تأسیس شده است یا به شرکت دیگری واگذار شده است. در این حالت، آدرس های پروکسی را با نام دامنه ای ایجاد می کنید که شرکت جدید را مشخص سازد تا کارکنان بتوانند ایمیلی که به آدرس ایمیل آنها با نام قبلی شرکت ارسال می شود را دریافت کنند.

دامنه های قابل قبول

وقتی از نام دامنه هایی استفاده می کنید که دامنه ابتدایی آدرس های پروکسی شما نیستند (مانند مثال Contoso.edu)، باید برای هر دامنه ای که برای آن یک آدرس پروکسی می خواهید یک دامنه مورد قبول پیکربندی کنید. دامنه پذیرفته شده هر فضای نام SMTP است که برای آن سازمان ایمیل دریافت یا ارسال می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دامنه های پذیرفته شده‎ مراجعه کنید.

اگر هیچ دامنه قابل قبولی را پیکربندی نکرده اید، پسوند آدرس مربوط به آدرس های پروکسی باید پسوند آدرس دامنه شما باشد. با پیکربندی دامنه های قابل قبول، می توانید آدرس های پروکسی ایجاد کنید که پسوند دامنه آنها دامنه قابل قبول باشد.

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.