انتقال یا كپی یک مورد

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2009-08-15

با انتقال یا کپی می توانید پیام های ایمیل، قرار ملاقات ها، جلسات، مخاطبین، و کارها را در صندوق پستی مجدداً سازمان دهی کنید.

چگونه موردی را به پوشه موجود انتفال دهم؟

 1. موردی را که می خواهید منتقل شود را انتخاب کنید.

 2. مورد را برای انتقال به پوشه مقصد بکشید.

چگونه موردی را در پوشه موجود کپی کنم؟

 1. موردی را که می خواهید کپی شود را انتخاب کنید.

 2. CTRL را فشار داده، و سپس مورد را برای کپی به پوشه مقصد بکشید.

  پیام ها را تنها می توان به پوشه های پیام، مخاطبین را به پوشه مخاطبین، کارها به پوشه کارها، و موارد تقویم به پوشه تقویم انتقال داده یا کپی نمود.

چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

علاوه بر کشیدن مورد می توانید آن را با استفاده از روش های زیر کپی یا منتقل نمود.

 • انتقال یا کپی مورد با استفاده از منوی کلیک راست.

  1. روی پیام مورد نظر جهت کپی یا انتقال کلیک راست کنید، و سپس انتقال موردانتقال به پوشه یا کپی کردن به پوشهکپی در پوشه را کلیک کنید. پنجره جدیدی باز خواهد شد که پوشه هایی را نشان می دهد که می توانید پیام را به آن ها انتقال داده یا کپی کنید. پوشه مورد نظر جهت انتقال پیام به آن یا کپی پیام در آن را انتخاب کنید، روی انتقال یا کپی کلیک کنید.

  2. اگر می خواهید پیام را به.پوشه جدیدی انتقال دهید یا کپی کنید، با کلیک روی پنجره ایجاد پوشه جدید در انتقال به پوشه یا کپی در پوشه می توانید پوشه جدیدی ایجاد کنید.

 • انتقال یا کپی مورد با استفاده از نوار ابزار.

  1. روی پیامی که می خواهید انتقال دهید یا کپی کنید کلیک کرده تا انتخاب شود، یا دوبار کلیک کنید تا پیام باز شود، سپس روی انتقال موردانتقال یا کپی در پوشه نوار ابزار کلیک کنید و سپس انتقال موردانتقال به پوشه یا کپی کردن به پوشهکپی در پوشه کلیک کنید. پنجره جدیدی باز خواهد شد که پوشه هایی را نشان می دهد که می توانید پیام را به آن ها انتقال داده یا کپی کنید. پوشه مورد نظر جهت انتقال پیام به آن یا کپی پیام در آن را انتخاب کنید، روی انتقال یا کپی کلیک کنید.

  2. اگر می خواهید پیام را به.پوشه جدیدی انتقال دهید یا کپی کنید، با کلیک روی پنجره ایجاد پوشه جدید در انتقال به پوشه یا کپی در پوشه می توانید پوشه جدیدی ایجاد کنید.

پیام ها را تنها می توان به پوشه های پیام، مخاطبین را به پوشه مخاطبین، کارها به پوشه کارها انتقال داده یا کپی نمود. موارد تقویم را نمی توان بین پوشه ها انتقال داد یا کپی نمود.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.