نوارهای ابزار

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2010-08-13

هر نوع پوشه در صندوق پستی (نامه، تقویم، مخاطبین، و کارها) دارای مجموعه گزینه های نوار ابزار مربوط به خود می باشد که عملکرد یا هدف خاص خود را دارد. جدول زیر نمونه ای از دکمه هایی را نشان می دهد که در نوار ابزار پوشه های پستی قرار دارد. پوشه های دیگر دارای یک سری گزینه های نوار ابزار است که برای نوع اطلاعاتی بکار می رود که در آنها موجود است.

 

دکمه شرح

جدید

می توانید یک پیام ایمیل جدید ایجاد کنید.

حذف

می توانید پیام ایمیل انتخاب شده یا پیام ها را حذف کنید.

انتقال

برای انتقال مورد انتخابی به پوشه دیگر، این گزینه را کلیک کنید.

فیلتر

برای انتخاب فیلتر از پیش تنظیم شده برای یافتن موارد منطبق بر فیلتر، این گزینه را کلیک کنید.

مشاهده

کادر خواندن را نشان می دهد یا پنهان می کند.

بررسی پیام ها

می توانید پیام های جدید سرور را بررسی کنید.

پاسخ

به فرستنده پیام ایمیل پاسخ می دهد.

پاسخ به همه

به همه گیرندگان پیام ایمیل پاسخ می دهد.

هدایت

پیام ایمیل را به یک یا چند گیرنده هدایت می کند.

علاوه بر نوار ابزارها، می توانید چندین کار را با کلیک راست روی مورد و انتخاب عمل مورد نظر از منو کامل کنید.

چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

در صورت استفاده از صفحه خواندن، پاسخ، پاسخ به همه، یا هدایت در نوار ابزار را مشاهده نخواهید کرد. در عوض نمادهایی برای پاسخپاسخ، پاسخ به همه و هدایت هدایت در بالای صفحه هر پیام در قاب خواندن مشاهده می کنید.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.