موارد دلخواه

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2009-08-16

شما می توانید از پوشه موارد دلخواه در صفحه پیمایش برای ذخیره میانبرها در پوشه هایی که بیشتر استفاده می کنید استفاده کنید.

چگونه می توانم پوشه ای را به موارد دلخواه اضافه کنم؟

دو روش برای افزودن یک پوشه به موارد دلخواه وجود دارد:

  • پوشه مورد نظر برای افزودن موارد دلخواه خود انتخاب کنید و سپس آن را به موارد دلخواه بکشید.

  • پوشه مورد نظر برای افزودن به موارد دلخواه خود را کلیک راست کنید و سپس افزودن به موارد دلخواه را انتخاب کنید.

چگونه می توانم پوشه ای را از موارد دلخواه حذف کنم؟

  • پوشه مورد نظر برای حذف از موارد دلخواه خود را کلیک راست کنید و سپس روی حذف از موارد دلخواه کلیک کنید. اگر روی حذف کلیک کنید، هنگامیکه می خواهید پوشه را از موارد دلخواه حذف یا از بین ببرید از شما پرسیده می شود. انتخاب کنید و سپس روی تأیید، لغو برای خروج بدون از بین رفتن یا حذف پوشه از موارد دلخواه کلیک کنید.

  • درصورت انتخاب آن را حذف کنید، پوشه از صندوق پستی شما حذف خواهد شد.

چگونه می توانم پوشه ها را در موارد دلخواه مرتب کنم؟

  • وقتی پوشه ای را به موارد دلخواه می کشید، می توانید خطی را که پوشه در آن قرار می گیرد را مشاهده کنید. بعد از اینکه پوشه ای به موارد دلخواه اضافه می شود، می توانید آن را با کلیک راست بر روی آن در لیست موارد دلخواه به بالا یا پایین انتقال دهید و انتقال به بالاانتقال به بالا در لیست یا انتقال به پائینانتقال به پایین در لیست را کلیک کنید.

  • شما نمی توانید پوشه ها را در موارد دلخواه قرار دهید. اگر شما میانبری را در موارد دلخواه برای یک پوشه که دارای پوشه های فرعی است ایجاد می کنید، شما نمی توانید پوشه های فرعی را در موارد دلخواه مشاهده کنید.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.