ایمیل

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-11-23

پیام هایایمیل به سروری تحویل داده می شود که صندوق پستی شما را میزبانی می کند. پیام ها بصورت پیش فرض در صندوق دریافت صندوق ورودی شما ذخیره می شود.

چگونه می توانم پیام ها را مدیریت کنم؟

 

ایجاد یک پیام‎

یک صندوق پستی دیگر باز کنید‎

بستن یک پیام‎

باز كردن یک پیام‎

بازیابی موارد حذف شده‎

حذف یک پیام‎

ذخیره یک پیام‎

کسب اطلاعات در مورد موارد حذف شده‎

هدایت یا پاسخ به یک پیام‎

افزودن یا حذف گیرندگان‎

یادداشت ها‎

کتابچه نشانی‎

قالب بندی پیام ها‎

جستجوی مورد‎

پرچم ها و یادآورها‎

انتقال یا كپی یک مورد‎

مرتب كردن موارد‎

افزودن یک امضاء‎

كار کردن با پیوست ها‎

موارد دلخواه‎

کسب اطلاعات در مورد پیام رسانی متنی‎

کسب اطلاعات در مورد گفتگوها‎

گپ زنی در Outlook Web App‎

کسب اطلاعات در مورد هرزنامه ها‎

کسب اطلاعات در مورد قواعد صندوق ورودی‎

کسب اطلاعات در مورد املا‎

   

چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

 • برخی ویژگی های لیست شده در اینجا ممکن است برای اشتراک شما در دسترس نباشند.

 • تعداد پیام های ایمیل خوانده نشده صندوق ورودی در کنار صندوق ورودی در داخل پرانتز نشان داده می شود. صندوق ورودی، پیام های خوانده نشده را به صورت پر رنگ نشان می دهد. بعد از اینکه پیام ایمیل باز شد یا به عنوان خوانده شده علامت گذاری شد، پیام به حالت عادی باز می گردد.

 • برای علامت گذاری پیامی که از قبل به عنوان یک پیام خوانده نشده باز شده است، روی آن کلیک راست کرده، و سپس در منو روی ایمیل خوانده نشدهعلامت گذاری بعنوان خوانده نشده کلیک کنید.

 • برای افزودن ارسال کننده پیام به لیست فرستنده های مطمئن، روی پیام کلیک راست کرده، به ایمیل ناخواسته‏‫نامه الکترونیکی ناخواسته‬ بروید و روی افزودن فرستنده به لیست فرستندگان ایمن کلیک کنید. برای در نظر گرفتن کلیه پیام های بعدی از فرستنده به عنوان نامه الکترونیکی ناخواسته، روی پیام کلیک راست کنید، به ایمیل ناخواسته‏‫نامه الکترونیکی ناخواسته بروید و سپس روی افزودن فرستنده به لیست فرستندگان مسدود شده کلیک کنید.

 • برای باز کردن پوشه در صندوق پستی، روی نام پوشه مورد نظر برای باز کردن در كادر پیمایش‎ کلیک کنید.

 • ایجاد و خواندن پیام هایایمیل، معمول ترین کارهاییست که دربارهایمیل انجام می دهید. پیام هایایمیل را می توانید به افراد یا گروه ها ارسال کنید. روش های متفاوتی برای مدیریت پیام هایایمیل وجود دارد.

 • کارهای دیگری که می توانید با اشتراک خود انجام دهید:

   

  ظرفیت مجاز صندوق پستی‎

  تنظیم گزینه های پیام‎

  تنظیم طبقه بندی پیام‎

  رسیدهای پیام‎

  جستجوی پوشه ها‎

  پوشه های تحت مدیریت‎

  حذف مدخل های ناخواسته از حافظه پنهان اسمی‎

  جستجوی گزارشات تحویل پیام‎

  ایجاد دسته‎

  تنظیم اهمیت پیام‎

  كار با پوشه ها‎

  یک صندوق پستی دیگر باز کنید‎

  چاپ‎

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.