كار با پوشه ها

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-11-23

پیام هایی كه به شما ارسال می شود به صورت پیش فرض در صندوق دریافت ذخیره می شود. با این حال، می توانید پیام ها را در یك سیستم پوشه سلسله مراتبی سازماندهی كنید و آنها را طبق تغییر نیاز خود تنظیم كنید.

چگونه می توانم یک پوشه نامه جدید ایجاد کنم؟

 1. در كادر پیمایش‎ روی ایمیلپست کلیک کنید تا لیست تمام پوشه های موجود در صندوق دریافت خود را مشاهده کنید.

 2. روی پوشه ای كه می خواهید در آن یك پوشه جدید ایجاد كنید كلیك راست كنید. برای مثال، برای ایجاد یك پوشه فرعی در صندوق پستی، روی صندوق دریافت كلیك راست كنید. برای ایجاد یك پوشه جدید در سطح صندوق دریافت، روی نام در بالای لیست پوشه كلیك راست كنید.

 3. روی ایجاد پوشه جدید كلیك كنید.

 4. پوشه جدید را نامگذاری كنید.

 5. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی ENTER فشار دهید.

چگونه می توانم یک پوشه تقویم جدید ایجاد کنم؟

 1. در كادر پیمایش، روی تقویمتقویم كلیك كنید.

 2. روی ایجاد تقویم جدید كلیك كنید.

 3. تقویم جدید را نامگذاری كنید.

 4. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی ENTER فشار دهید.

چگونه می توام یک پوشه مخاطبین جدید ایجاد کنم؟

 1. در کادر پیمایش روی مخاطبمخاطبین کلیک کنید.

 2. روی ایجاد پوشه جدید كلیك كنید.

 3. نامی را برای پوشه مخاطبین جدید بنویسید.

 4. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی ENTER فشار دهید.

چگونه می توانم یک پوشه کارهای جدید ایجاد کنم؟

 1. در کادر پیمایش روی کارکارها کلیک کنید.

 2. روی ایجاد پوشه جدید كلیك كنید.

 3. نامی را برای پوشه کارهای جدید بنویسید.

 4. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی ENTER فشار دهید.

چگونه می توانم یک پوشه را حذف کنم؟

 1. در كادر پیمایش، برای مشاهده لیست همه پوشه ها در صندوق پستی رویایمیلپست كلیك كنید.

 2. روی پوشه ای كه می خواهید حذف شود كلیك راست كنید.

 3. روی حذف حذف در منو کلیک کنید.

چگونه می توانم نام یک پوشه را تغییر دهم؟

 1. در كادر پیمایش، برای مشاهده لیست همه پوشه ها در صندوق پستی رویایمیلپست كلیك كنید.

 2. روی پوشه ای كه می خواهید نام آن را تغییر دهید كلیك راست كرده، و سپس روی تغییرنام كلیك كنید.

 3. نام پوشه جدید را تایپ كرده، و سپس روی ENTER فشار دهید.

چگونه می توانم یک پوشه را جابجا کرده یا کپی کنم؟

پوشه ها را به دو روش متفاوت می توانید جابجا کرده یا کپی کنید.

با استفاده از کشیدن

 1. در كادر پیمایش، برای مشاهده لیست همه پوشه ها در صندوق پستی رویایمیلپست كلیك كنید.

 2. برای انتقال یک پوشه، آن را به مكانی كه می خواهید انتقال دهید، بكشید.

 3. برای كپی پوشه، كلید CTRL را پایین نگهداشته و پوشه را به مكان مورد نظر برای کپی بكشید. هنگام كشیدن پوشه، علامت جمع در كنار اشاره گر ظاهر می شود.

با استفاده از منوی کلیک راست

 1. در كادر پیمایش، برای مشاهده لیست همه پوشه ها در صندوق پستی رویایمیلپست كلیك كنید.

 2. روی پوشه مورد نظر برای انتقال یا کپی کلیک راست کنید، سپس روی انتقال پوشهانتقل پوشه یا کپی کردن پوشهکپی پوشه در منو کلیک کنید. پنجره جدیدی باز خواهد شد که پوشه هایی را نشان می دهد که می توانید پیام را به آن ها انتقال داده یا کپی کنید. پوشه مورد نظر جهت انتقال یا کپی در آن را انتخاب کنید، سپس روی انتقال یا کپی کلیک کنید.

 3. همچنین می توانید با کلیک روی ایجاد پوشه جدید در پنجره انتقال پوشه یا کپی در پوشه یک پوشه جدید برای انتقال به آن یا کپی در آن ایجاد کند.

‏‫چه چیزهای دیگری باید بدانم؟

 • پوشه هایی که ایجاد می کنید باید در سطحی مشابه با پوشه های پیش فرض شما باشد، مانند صندوق دریافت یا پوشه موارد ارسال شده. یا می توانید پوشه های فرعی را در هرکدام از پوشه های پست الکترونیکی موجود ایجاد کنید. برای مثال، می توانید پوشه های فرعی را در صندوق دریافت ایجاد كنید. پوشه های ایجاد شده در تقویم، مخاطبین، یا كارها به عنوان پوشه های فرعی مربوط به پوشه های اصلی آن ها، ایجاد می شوند. پوشه های فرعی ایجاد شده از نوع پوشه اصلی هستند. بعنوان مثال، در صورت ایجاد یک پوشه فرعی از پوشه تقویم خود، پوشه جدید نیز می تواند یک پوشه تقویم باشد.

 • برای مشاهده پوشه ایجاد شده در لیست پوشه، باید مرورگر خود را نوسازی کنید.

 • اگر مي خواهيد يك پوشه اطلاعات شخصي به عنوان يك پوشه فرعي در پوشه نامه ايجاد كنيد، مي توانيد پوشه را ايجاد كرده و سپس آن را به مكان مورد نظر انتقال دهيد. بعضی از پوشه ها مانند صندوق دریافت را نمی توانید به مكان دیگری انتقال دهید.

 • نام بعضی از پوشه ها مانند صندوق دریافت را نمی توانید تغییر دهید. اگر نام پوشه تغییر داده نشود، گزینه تغییرنام در منو به صورت كم رنگ دیده می شود.

 • پس از حذف پوشه، پوشه حذف شده به پوشه موارد حذف شده منتقل می شود. تا زمانی که پوشه موارد حذف شده را خالی نکرده یا پوشه را بصورت دستی از پوشه موارد حذف شده، حذف نکنید، این پوشه بصورت دائم از بین نمی رود.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.