مخاطبین

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-03-19

پوشه مخاطبان، دفترچه آدرس ایمیل شخصی شماست و محلی است که می توانید اطلاعات افراد و شرکت هایی را که مرتب با آنها در ارتباط هستید، در آن ذخیره کنید. برای ذخیره آدرس ایمیل، آدرس خیابان، شماره تلفن، و هر نوع اطلاعات دیگری که مربوط به مخاطب می باشد از مخاطبان استفاده کنید. این پوشه شامل صفحات وب، شماره نمابر، یا شماره تلفن های همراه است.

می توانید مخاطبان را براساس بخشی از نام یا دیگر اطلاعات مربوط به مخاطب ترتیب بندی یا گروه بندی کنید. همچنین می توانید مخاطب را به پوشه دیگری انتقال دهید و در آنجا کپی کنید، یا یک پرونده را پیوست کنید، مانند یک سند Word که می توانید آن را به یک مخاطب پیوست کنید تا اطلاعات مربوطه همگی در یک قسمت نگهداری شوند.

برای باز کردن مخاطبان خود، روی مخاطبمخاطبان در كادر پیمایش‎ کلیک کنید.

noteتوجه:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Outlook Web App Light > مخاطبین‎.
کار کردن با مخاطبان

مخاطبان، ورودی هایی هستند که برای ذخیره اطلاعات تماس مربوط به افراد و گروه ها، آنها را ذخیره می کنید. می توانید از مخاطب استفاده کرده و اطلاعات کوچکی مانند نام و شماره تلفن و یا اطلاعاتی درباره هر فرد یا شرکتی را ذخیره کنید. همچنین می توانید گروه هایی را در پوشه مخاطبان خود ایجاد کنید. از گروه ها می توان برای ارسال ایمیل به چندین گیرنده از طریق یک ورودی تکی استفاده کرد.

کار کردن با گروه ها

یک گروه، نوعی خاص از مخاطب است که برای ارسال ایمیل به چندین گیرنده از طریق یک ورودی تکی در پوشه مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرد. یک گروه می تواند ورودی هایی را از پوشه مخاطبان و در صورت دارا بودن دفترچه آدرس مشترک، از آن قسمت داشته باشد. از گروه ها می توانید برای ارسال پیام ها و درخواست های جلسه استفاده کنید، همانگونه که از مخاطبان بصورت جداگانه استفاده می کنید. گروه هایی که در پوشه مخاطبان ایجاد می کنید در دفترچه آدرس مشترک نمایش داده نمی شوند.

انتخاب مخاطبان برای مشاهده

کادر پیمایش مخاطبان شامل دکمه های گزینه می باشد که می توانید انواع مخاطبان را جهت مشاهده انتخاب کنید.

  • همه همه موارد را در مخاطبان نشان می دهد

  • افراد فقط افراد موجود در مخاطبان را نشان می دهد

  • گروه ها فقط گروه ها را در قسمت مخاطبان نشان می دهد

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.