محدودیت های پیام ها و گیرندگان

[این موضوع در حال انجام است.]  

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2014-01-31

پس از ثبت نام سازمان خود، ممکن است کاربران سوالات زیر را داشته باشند که مستقیماً روی تجربه ایمیل آنها تأثیر می گذارد:

  • آیا محدودیت اندازه ارسال برای پیام های ایمیل اعمال می شود؟

  • چه محدودیت های گیرنده ای برای پیام های ایمیل اعمال می شود؟

محدودیت پیام ها، صندوق های پستی، گیرندگان و سرویس گیرنده های ایمیل در یکی از گروه های زیر قرار می گیرند:

مهم   از موارد زیر مطلع باشید:

  • محدودیت های اعمال شده به دامنه شما ممکن است بسته به مدت زمانی که دامنه شما در سرویس ثبت شده است متفاوت است. وقتی محدودیت در مراکز داده های Microsoft تغییر یافته است، اعمال تغییر در همه مشتریان موجود زمان می برد.

  • نمی توانید اکثر این محدودیت ها را اصلاح کنید، اما شما و کاربرهای شما باید در مورد آنها آگاهی داشته باشند.

  • این محدودیت ها روی گیرندگان داخلی و خارجی اعمال می شوند.

محدودیت های پیام

این محدودیت ها برای هر پیام ایمیل اعمال می شود.

 

محدودیت مقدار

محدودیت اندازه پیام   حداکثر اندازه کلی یک پیام ایمیل است. اندازه کلی شامل سرصفحه پیام، متن پیام و هر پیوست فایل است.

توجه   سرویس گیرنده ایمیل ممکن است اندازه یک پیوست فایل شخصی را برای کمتر کردن محدودیت اندازه پیام محدود نمود. برای مثال، در Outlook Web App، حداکثر اندازه پیوست فایل شخصی 10 مگابایت است.

25 مگابایت

محدودیت پیوست های فایل   حداکثر تعداد پیوست های فایل مجاز در یک پیام ایمیل است. حتی اگر اندازه کلی همه پیوست های فایل از محدودیت اندازه پیام تجاوز نکند، هنوز محدودیتی برای تعداد پیوست های مجاز در پیام وجود دارد.

125 پیوست

محدودیت طول موضوع   حداکثر تعداد نویسه های متن مجاز در خط موضوع یک پیام ایمیل است.

255 نویسه

محدودیت پیام چند بخشی   حداکثر تعداد بخش های متن پیام مجاز در پیام چند بخشی MIME است.

250 بخش

محدودیت مقدار پیام ضمیمه شده   حداکثر تعداد پیام های ایمیل هدایت شده مجاز در پیام ایمیل است.

30 پیام ضمیمه شده

بالای صفحه‎

محدودیت های گیرندگان و فرستندگان

این محدودیت ها روی پیام ها، فرستندگان یا گیرندگان برای مبارزه با ایمیل های ناشناس و ویروس های صندوق دریافت پیام اعمال می شود.

توجه   برای گروه های توزیع ذخیره شده در دفترچه آدرس مشترک، گروه به عنوان یک گیرنده در نظر گرفته می شود. برای گروه های توزیع ذخیره شده در پوشه مخاطبین صندوق پستی، اعضای گروه به صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند.

 

محدودیت مقدار

محدودیت گیرنده   حداکثر تعداد گیرندگان پیام مجاز در فیلدهای «به»، «گیرنده کپی» و «گیرنده کپی مخفی» است.

500 گیرنده

محدودیت رتبه بندی پیام   حداکثر تعداد پیام های ایمیل که می تواند از یک سرویس گیرنده ایمیل منفرد در هر دقیقه ارسال شود. سرویس گیرنده توسط حساب کاربر مشخص می شود.

30 پیام در هر دقیقه

محدودیت رتبه بندی گیرنده   حداکثر تعداد گیرندگانی که می توانند پیام های ایمیل ارسال شده از صندوق پستی منفرد مبتنی بر سیستم ابر را در مدت 24 ساعت دریافت کنند. پس از فرا رسیدن این حد مجاز، نمی توان پیام ها را از صندوق پستی ارسال کرد تا تعداد گیرندگانی که در 24 ساعت گذشته به آنها پیام ارسال کرده اید، کمتر از حد مجاز شود. این محدودیت تعداد گیرنده روی پیام های ارسالی برای گیرندگان داخل و خارج سازمان شما اعمال می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به ایمیل ناخواسته و حدود مجاز روزانه برای گیرنده‎ مراجعه کنید.

  • Microsoft Live@edu: 1,500 گیرنده در هر روز*

  • Office 365 برای حرفه ای ها و کسب و کارهای کوچک: 10,000 گیرنده در هر روز

  • Office 365 برای شرکت های تجاری: 10,000 گیرنده در هر روز

محدودیت هدایت پیام حداکثر تعداد گیرندگانی که می توان برای یک قانون صندوق پستی یا قانون انتقال با یک عمل هدایت مجدد پیکربندی کرد. در صورتی که یک قانون به نحوی پیکربندی شود که به تعداد گیرندگان بیشتری نسبت به این تعداد گیرندگان هدایت شود، قانون دیگر اعمال نخواهد شد و هیچ کدام از پیم هایی که با شرایط قانون مطابقت دارند به هیچ کدام از گیرندگان لیست شده در اینم قانون هدایت نخواهند شد.

10 گیرنده

noteتوجه:
* وقتی یک سازمان Microsoft Live@edu به یک Office 365 for Education ارتقاء می یابد، محدودیت تعداد گیرنده به 10,000 گیرنده در روز افزایش می یابد.

بالای صفحه‎

محدودیت های نگهداری

این محدودیت ها مقدار زمانی که موارد در پوشه های خاص در صندوق دریافت قابل دستیابی هستند را کنترل می کند.

می توانید با تغییر برچسب های سیاست حفظ و نگهداری مربوطه، این مقادیر را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم و مدیریت سیاست های حفظ و نگهداری در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

 

محدودیت مقدار

دوره نگهداری پوشه موارد حذف شده   حداکثر تعداد روزهایی که موارد می توانند قبل از اینکه به طور خودکار حذف شوند در پوشه موارد حذف شده باقی بمانند.

30 روز

دوره نگهداری برای موارد حذف شده از پوشه موارد حذف شده   حداکثر تعداد روزهایی که موارد حذف شده از پوشه موارد حذف شده قبل از اینکه به طور دائم حذف شوند نگهداری می شوند.

14 روز

دوره نگهداری پوشه ایمیل ناخواسته   حداکثر تعداد روزهایی که موارد می توانند قبل از اینکه به طور خودکار حذف شوند در پوشه ایمیل ناخواسته باقی بمانند.

30 روز

بالای صفحه‎

محدودیت های گروه توزیع

این محدودیت ها به گروه های توزیع اعمال می شوند.

 

محدودیت مقدار

حداکثر تعداد اعضای گروه توزیع   تعداد گیرنده ها بعد از توسعه گروه توزیع تعیین می گردد.

100,000 عضو

محدودیت ارسال پیام ها به گروه های توزیع بزرگ   گروه های توزیعی که دارای تعداد عضو تعیین شده هستند باید گزینه های مدیریت تحویل یا تأیید پیام را پیکربندی کنند. مدیریت تحویل لیستی از فرستندگانی که مجاز به ارسال پیام ها به گروه توزیع هستند را تعیین می کنند. تأیید پیام یک یا چند ناظر تعیین می کند که باید همه پیام های ارسال شده به گروه توزیع را تأیید کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تغییر ویژگی های گروه توزیع‎ مراجعه کنید.

5,000 عضو یا بیشتر

حداکثر اندازه پیام برای گروه های توزیع بزرگ   اگر پیامی به 5,000 گیرنده یا بیشتر ارسال شود، اندازه پیام از این مقدار نباید فراتر رود. اگر اندازه از این حد فراتر رود، پیام به گیرنده تحویل داده نمی شود و فرستنده گزارش عدم تحویل (NDR) دریافت می کند. بعد از گسترش گروه توزیع، حداکثر تعداد گیرندگان تعیین می شود.

2 مگابایت

بالای صفحه‎

محدودیت های قانون انتقال

قوانین سازمانی کنترل محدودیت را قوانین انتقال نیز می گویند.

 

محدودیت مقدار

حداکثر تعداد قوانین انتقال   حداکثر تعداد قوانینی که می توانند در سازمان وجود داشته باشند.

100 قانون

حداکثر اندازه قانون انتقال شخصی   حداکثر تعداد نویسه هایی که در قانون انتقال مجزا می توان استفاده نمود. این نویسه ها در شرایط، استثنائات و عملکردها استفاده می شوند.

4,000 نویسه

محدودیت نویسه برای همه عباراتی که در قوانین انتقال استفاده می شوند   مجموع نویسه های استفاده شده توسط همه عبارات معمول در همه شرایط و استثنائات سازمان. می توانید چند قانون داشته باشید که از عبارات طولانی و پیچیده استفاده نمایند یا قوانین زیادی داشته باشید که برای عبارات معمول ساده استفاده می شوند.

20,000 نویسه

حداکثر تعداد گیرنده های افزوده شده به یک پیام توسط همه قوانین انتقال   وقتی پیامی با قوانین مختلف بررسی شود، فقط تعداد مشخصی از گیرنده ها را می توان به پیام اضافه نمود. بعد از اینکه تعداد پیام به حداکثر رسید، سایر گیرنده های باقی مانده به پیام اضافه نمی شوند. همچنین، گروه های توزیع توسط قانون انتقال به پیام اضافه نمی شوند.

100 گیرنده

دفعات هدایت مجدد یک پیام   تعداد دفعاتی که یک پیام هدایت می شود، هدایت مجدد می شود یا بر اساس قوانین صندوق ورودی به طور خودکار پاسخ داده می شود. به عنوان مثال، کاربر A واجد یک قانون صندوق ورودی است که بر اساس فرستنده، پیام را به کاربر B هدایت مجدد می کند. کاربر B واجد یک قانون صندوق ورودی است که پیام ها را بر اساس وجود یکسری واژگان کلیدی در خط عنوان ایمیل به کاربر C هدایت می کند. در صورتی که یک پیام با هر دو این شرایط مطابقت نماید، آن پیام تنها به کاربر B هدایت می شود؛ پیام به کاربر C ارسال نمی شود چون تنها یک بار هدایت پیام مجاز می باشد. در این حالت، پیام بدون اینکه یک گزارش عدم تحویل (NDR) برای کاربر B مبنی بر اینکه پیام به کاربر C هدایت نشد، ارسال گردد، متوقف می شود. به همین ترتیب، در صورتیکه کاربر B یک پاسخ خودکار (که پیام خارج از محل کار نیز شناخته می شود) پیکربندی کرده باشد، پیامی که به کاربر B هدایت یا هدایت مجدد می شود، یک پاسخ خودکار به همراه نخواهد داشت.

این محدودیت از سلسله تبادلات ایمیل که می تواند به پر شدن صندوق پستی کاربر تا حداکثر ظرفیت مجاز ممانعت می کند

1 مورد هدایت مجدد

بالای صفحه‎

محدودیت های کنترل

این تنظیمات کنترل محدودیت های تأیید پیام، به گروه های توزیع و قوانین انتقال اعمال می شوند.

 

محدودیت مقدار

حداکثر اندازه صندوق های پستی نظارت   اگر صندوق های پستی از این حد فراتر روند، پیام هایی که نیاز به نظارت دارند به همراه یک گزارش عدم تحویل (NDR) به فرستنده برگردانده می شوند.

10 گیگابایت

حداکثر تعداد ناظرین   حداکثر تعداد ناظرینی که می توانید به گروه توزیع مجزا اختصاص دهید یا با استفاده از یک قانون انتقال مجزا به پیام اضافه شوند. توجه داشته باشید که امکان تعیین گروه توزیع بعنوان کنترل کننده وجود ندارد.

10 ناظر

انقضای پیام هایی که در انتظار نظارت هستند   بصورت پیش فرض، پیامی که در انتظار نظارت است بعد از دو روز منقضی می شود. با این حال، پردازش پیام های نظارت شده که منقضی شده اند هر هفت روز یکبار اجرا می شود. این بدین مفهوم است که یک پیام نظارت شده ممکن است بین دو تا نه روز منقضی شود.

2 روز

حداکثر محدوده پیام های اعلان انقضاء شده   این محدودیت حداکثر تعداد پیام های اعلان را برای پیام های کنترل شده منقضی در یک ساعت تنظیم می کند. این محدودیت بر همه پایگاه های داده در مرکز داده ها اعمال می شود.

در طول دوره استفاده زیاد، برخی فرستنده ها ممکن است پیام های اعلان را برای پیام های کنترل شده که منقضی شده اند دریافت نکنند. با این حال، این اعلان ها با استفاده از گزارش های تحویل پیدا می شوند.

300 اعلان انقضاء در هر ساعت

بالای صفحه‎

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.