Exchange inplementazio hibridoa eta migrazioa Office 365 aplikazioarekin

 

Honi aplikatzen zaio: Office 365 for enterprises

Gaiaren azken aldaketa: 2012-05-02

Posta-sistema lokal bat kudeatzen ari bazara eta Microsoft Office 365 enpresentzako inplementatzen ari bazara, inplementazioa ondo antolatu behar duzu. Lehenik eta behin, pentsatu epe luzerako helburuei buruz:

 • Epe luzerako zure helburua postontziak bai zure erakunde lokalean eta bai hodeian mantentzea bada, Exchange inplementatu beharko zenuke zure erakunde lokalean; horri inplementazio hibridoa esaten zaio.

  Inplementazio hibridoa erabiltzeko Microsoft Exchange Server 2010 behar da. Dena dela, ez da Exchange 2010 erakundea osorik behar inplementazio hibridoak gaitzeko. Gutxieneko Exchange 2010 zerbitzari hibridoa instala dezakezu lehendik duzun Exchange 2003 edo Exchange 2007 erakunde batean.

 • Epe luzerako zure helburua postontzi guztiak hodeira eramatea bada, uneko zure posta-azpiegitura lokala ebaluatu behar duzu, eta zure erakundearekin ondoen lan egiten duen migrazio-tresna eta -metodoa hautatu. Hona metodo batzuk postontzi guztiak Office 365 enpresentzakoera migratzeko. Metodo bakoitzak abantailak eta desabantailak ditu administratzaileentzat eta erabiltzaileentzat, eta metodo bakoitzak eskakizun eta mendekotasun espezifikoak.

Gai hau diseinatuta dago aukera guztiak ulertzen eta zure inplementazioa antolatzen laguntzeko. Terminologia azaltzen du, eta Exchange Online-rekin eta Office 365 enpresentzakoekin batera datozen inplementazio-aukerak eta tresnak deskribatzen ditu:

Terminologia: ezkutuko eraztun deskodetzailea

Softwarea eta laguntza-dokumentazioa esploratzen dituzun bitartean, "koexistentzia aberatsa" eta "koexistentzia sinplea", eta "inplementazio gurutzatuak" eta "inplementazio hibridoak". Termino horiek softwarearen bilakaera adierazten dute, oinarrizko agertoki "gurutzatua" kudeatzeko.

Terminologia finkatzen ahalegintzen ari gara. Bitartean, espero dugu taula honek softwarean eta dokumentazioan earbiltzen den terminologia ulertzen laguntzea.

 

Terminoa

Azalpena

inplementazio hibridoa

Exchange mezularitza-soluzio lokal baten eginbide askoko inplementazioa Office 365 enpresentzakoekin eta Exchange Online-rekin. Eginbide hauek barne:

 • Posta-bideraketa erakunde lokalaren eta hodeian oinarritutako erakundearen artean

 • Posta-bideraketa domeinuaren izenleku partekatu batekin. Adibidez, bai erakunde lokalek eta bai hodeian oinarritutakoek @contoso.com SMTP domenua erabiltzen dute.

 • Helbide-zerrenda global bateratua (“helbide-liburu partekatua” delakoa)

 • libre/lanpetuta informazioa eta egutegia partekatzea erakunde lokalen eta hodeian oinarritutako erakundeen artean

 • Posta-fluxuaren kontrol zentralizatua. Erakunde lokalak erakunde lokalaren eta hodeian oinarritutakoaren posta-fluxua kontrola dezake.

 • Outlook Web App URL bakarra erakunde lokalarentzat eta hodeian oinarritutako erakundearentzat

 • Lehendik dauden postontzi lokalak hodeian oinarritutako erakundera eramateko gaitasuna

 • Postontzi-kudeaketa zentralizatua, , Exchange kudeaketa-kontsola lokala erabiliz

 • Mezuen jarraipena, MezuOharrak eta hainbat postontzitako bilaketa erakunde lokalen eta hodeian oinarritutako erakundeen artean

hibridoa

"Inplementazio hibridoaren" forma laburtua

gurutzatua

Posta-bideraketak inplementazio lokala eta hodeian oinarritutako erakundea biltzen dituen mezularitza-inplementazioari erreferentzia egiten dion esaldi generikoa.

koexistentzia aberatsa   

Ikus "inplementazio hibridoa". "Inplementazio hibridoa" terminoak ordeztuko du "koexistentzia aberatsa".

koexistentzia sinplea   

Termino zaharkitu honek erreferentzia egiten die ingurune lokalean Exchange 2010 inplementatu gabe dagoen inplementazio gurutzatuei. Garapenean zehar, terminoa zabalduegia zegoela konturatu gara, eta aurrerantzean ez erabiltzea erabaki dugu. "Sinple koexistentzia" azalduko da dokumentazio batzuetan eta erabiltzaile-interfazean.

Exchange migrazioa

Exchange Online funtzionaltasun hau postontziak lekuz aldatzeko erabil dezakezu, edo, IMAP posta-migrazioaren kasuan, erabiltzaileen postontzietako edukia, zure Exchange erakunde lokaletik hodeira. Exchange Online migrazio-tresnak Exchange kontrol-paneleko Posta elektronikoaren migrazioa fitxan aurkituko dituzu. Hiru Exchange migrazio mota daude:

 • Cutover Exchange migrazioa, aurrez Exchange migrazio soil izenez ezagutzen zena.

 • Fasekako Exchange migrazioa, epe laburrerako nahiz luzerako posta-bideraketa inplementazio lokal batean eta hodeian oinarritutako erakunde batean mantentzeko aukera ematen duena.

 • IMAP posta-migrazioa, erabiltzaileen postontzietako edukia IMAP mezularitza-sistema batetik hodeian oinarritutako beren kontura migratzeko erabiltzen dena

saio-hasiera bakarra

Zure erabiltzaileei Office 365 enpresentzakoen zerbitzuetan sartzeko lehendik dauzkaten enpresako Active Directory kredentzialak (erabiltzaile-izena eta pasahitza) erabiltzeko aukera ematen dien autentifikazio-prozesua. Identitate-federazioa izenez ere ezagutzen da; saio-hasiera bakarrak Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS) erabiltzen du Microsoft Office 365en .

identitate-federazioa

“Saio-hasiera bakarra” deskribatzeko ere erabili den arren, termino hau Microsoft Office 365en dokumentazioan erabiltzen da, baina “saio-hasiera bakarra” terminoa gailendu da denborarekin. Office 365en erabiltzen den federazio-terminologia ulertzeko, ikusi Federatzea Office 365en eta Exchange-n wiki-argitalpena.

zerbitzari hibridoa

Inplementazio hibridoa gaitzeko helburuarekin Exchange Server 2007 edo Exchange 2003 erakunde batean instalatuta dagoen Exchange Server 2010en bertsio hibridoa exekutatzen ari den ordenagailua. Aurreko dokumentazioan “koexistentzia-zerbitzari” esaten zitzaion.

Itzuli hasierara

Epe luzerako posta-inplementaziorako aukera nagusiak

Office 365 enpresentzako antolatzeko eta inplementatzeko tresnak diseinatuta daude epe luzerako posta-inplementazioko aukera hauetako edozein onartzeko:

 • Inplementazio hibridoa   Zure erakundeko postontziak Exchange erakunde batean modu lokalean eta hodeian egon daitezke. Inplementazio hibridoaren agertokian, mezularitza-funtzionaltasuna ondo integratzen da inplementazio lokalarekin eta hodei-inplementazioarekin. Onartutako eginbideen zerrenda osoa lortzeko, ikus "Inplementazio hibridoa" aurreko taulan.

  Inplementazio hibridoaren agertoki honek saio-hasiera bakarra ere izan dezake, erabiltzaileei baliabide lokaletan nahiz hodeiko baliabideetan sartzeko lehendik dauzkaten Active Directory kredentzial lokalak erabiltzeko aukera emateko.

 • Hodeiko postontzi guztiak   Epe luzerako zure helburuak ez badu modu lokala bildu behar duen mezularitza-funtzionaltasunik, postontzi guztiak hodeira eramatea planifikatu beharko zenuke. Aste edo agian hilabete batzuk beharko ditu migrazioa egiteko, baina aukerarik onena da, epe luzerako zure helburua postontzi guztiak hodeira migratzea bada.

Hurrengo atalean azalduko dugun bezala, epe luzerako bi postontzi-aukera hauek onartzeko garatutako migrazio-tresna eta tresna gurutzatuak bestelako agertoki gurutzatu batzuk onartzeko erabil daitezke. Nolanahi ere, Office 365 enpresentzako-en eta Exchange Online-ren antolatzeko eta inplementatzeko tresnak postontzi guztiak hodeira eramatea onartzeko eta inplementazio hibrido bat onartzeko diseinatuta daude.

Itzuli hasierara

Inplementazio-aukera gehigarriak

Dokumentu honetan deskribatutako tresnak erabiliz gero, zure erakundearentzat lan egin dezaketen beste soluzio batzuk batera jar ditzakezu, epe laburrerako, migrazioan zehar bakarrik, edo epe luzerako. Ikus ditzagun bizkor aukera horiek.

Kudeatu erabiltzaile lokalak Office 365en tresnekin

Migrazio-modu alternatibo bat da postontzi guztiak hodeira eramatea, baina erabiltzaileak eta baliabideak zure lehengo Active Directory-tik kudeatzen jarraitzea. Saio-hasiera bakarra konfiguratu ondoren eta Microsoft Online Services Directory Synchronization tresna instalatu ondoren, erabiltzaileek enpresako Active Directory kredentzialak (erabiltzaile-izena eta pasahitza) erabil ditzakete hodeiko beren postontzietan eta baliabide lokaletan sartzeko. Zure erakundea Exchange 2003 edo bertsio berriago exekutatzen ari bada, eta 1.000 postontzi baino gutxiago badituzu, cutover Exchange migrazioa exekuta dezakezu postontzia eramateko eta, ondoren, saio-hasiera bakarra konfiguratu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Cutover Exchange migrazioa eta saio-hasiera bakarra.

Edo, unean Exchange 2003 edo Exchange 2007 lokalki exekutatzen ari bazara, fasekako Exchange migrazioa erabil dezakezu egoera hori lortzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Antolatu fasekako Exchange migrazioan dagoen erabiltzailearen identitatea.

Hornitu erabiltzaileak zure Active Directory lokaletik hodeira

Ez baduzu saio-hasiera bakarra behar, Active Directory sinkronizazioa erakunde lokalean bakarrik inplementatuz gero, Active Directory lokaleko erabiltzaileak hornitu ahal izango dituzu hodeira. Soluzio honek funtzionatuko du posta-bideraketa hodeian oinarritutako erakunde baten eta Exchange ez den mezularitza-sistema lokal baten artean mantentzen duten erakundeetan, edo erabiltzaile guztiak beren Active Directory lokaletik hornitzea nahiago duten erakundeentzat. Erabiltzaile asko dituzten erakundeek soluzio pertsonalizatuak erabili beharko lituzkete pasahitzak sinkronizatzeko erakunde lokalaren eta hodeiko egoeraren artean.

Esploratu hirugarrenen soluzioak

Ez badaukazu Exchange 2003 edo berriagorik, edo webean oinarritutako mezularitza-sistema edo bestelako mezularitza-sistemaren bat exekutatzen ari bazara, bazkide batekin lan egitea komeni da, zure beharrak betetzen dituen soluzio bat pentsatzeko, dokumentazio honetan tratatutako tresnak erabiliz. Esate baterako, IMAP posta-migrazioa nahikoa izan daiteke metodo gisa zure erabiltzaileen postontzi-datuak eramateko, eta hirugarrenen soluzio bat izan daiteke Exchange Online-ra mezularitzan oinarritutako lan-fluxuaren soluzioak migratzeko.

Itzuli hasierara

Aldagaiak: inplementatzeko prestatzen zarenean kontuan hartu beharrekoak

Epe luzerako zure posta-inplementazioaren aukerari buruz erabaki ondoren, postontziak hodeira eramateko eta migrazioaren fasea bai zure erabiltzaileentzat eta bai IT langileentzat esperientzia hobea izan dadin erabil ditzakezun tresnei buruz informatu behar duzu. Era berean, bideraketa, posta-fluxua eta identitate-kudeaketa kontuan eduki behar dituzu migrazioa edo inplementazio hibridoa egitea pentsatzen ari zarenean.

 • Identitate-kudeaketa

 • Microsoft Online Services Directory Synchronization tresna

 • Posta-bideraketa

 • Migrazio-metodoak eta tresnak

Identitate-kudeaketa

Nola kudeatu nahi dituzu hodeiko erabiltzaileen identitateak? Bi aukera dituzu:

 • Federatu gabeko identitatea

 • Saio-hasiera bakarra (identitate-federazio gisa ere ezagutzen da)

Federatu gabeko identitatea

Federatu gabeko identitatearekin, hodeian postontzian dituzten erabiltzaile guztiek Office 365en sortutako kredentzialak erabiliko dituzten beren Office 365 baliabideetan sartzeko. Erabiltzaile-kontu eta -pasahitz berriak sor ditzakezu Office 365 erabiltzaileentzat Office 365 atarian. Bestela, direktorio-sinkronizazioa erabil dezakezu erabiltzaileak Active Directory lokaletik automatikoki hornitzeko. Nolanahi ere, azken finean, Office 365ek sortzen eta kudeatzen ditu kredentzialak.

Identitate-kudeaketako sistema lokal bat baduzu, erabiltzaileek kredentzial multzo bat izango dute beren Office 365 baliabideetarako, eta beste kredentzial multzo bat beren baliabide lokaletarako.

Federatu gabeko identitate-kudeaketako soluzioaren abantaila da gastu txikiagoak egongo direla identitate-soluzioa inplementatzeko eta konfiguratzeko. Erakunde txiki batzuentzat edo erabiltzaile-baliabide guztiak epe laburrean hodeira eramango dituzten erakundeentzat, ideala da federatu gabeko identitate-kudeaketaren soluzioa.

Erabiltzaile-baliabideak modu lokalean mantentzen dituzten erakundeen kasuan, federatu gabeko identitate-soluzioaren desabantaila da erabiltzailearen esperientzia zatikatuta dagoela, eta erabiltzaileak gehiago ikasi behar duela kredentzial-kudeaketari buruz. Laguntzak kostu handiagoa izango du espero baduzu erabiltzaileek bi kredentzial multzo kudeatzea bi inplementazioetako baliabide desberdinetan sartzeko.

Erakunde ertainen edo handien kasuan, epe luzerako kudeaketaren eta laguntza teknikoaren kostuek federatu gabeko identitate-soluzioa saio-hasiera bakarrekoa baino garestiagoa egiten dute.

Saio-hasiera bakarra

Saio-hasiera bakarra inplementatzen duzunean, postontziak hodeian dituzten erabiltzaile guztiek beren Active Directory kredentzial lokalak erabiltzen dituzte bai hodeiko baliabideetan eta bai baliabide lokaletan sartzeko.

Hitz gutxitan, hori gaitzeko AD FS zerbitzari bat edo batzuk instalatu behar dituzu zure erakunde lokalean. AD FS zerbitzaria hodeiko Office 365 zerbitzariarekin federatzen da, sarbide delegatua hornitzeko zure identitate lokalei, hodeian oinarritutako zure domeinuaren izenlekuko Office 365 eta Exchange Online baliabideetarako.

Saio-hasiera bakarraren abantaila da erabiltzaileek ez dutela kredentzial-kudeaketaren eskema berririk ikasi behar. Abantailak ez dira bakarrik erabiltzaileentzat, administratzaileentzat ere bai:

 • Gidalerro-kontrola: Administratzaileak kontu-gidalerroak kontrola ditzake Active Directory bidez, eta horrek aukera ematen dio administratzaileari pasahitz-gidalerroak, lanpostu-murrizketak, eta gehiago, hodeian ataza gehigarriak egin beharrik gabe.

 • Sarbide-kontrola: Administratzaileak Office 365erako sarbidea murriztu dezake, zerbitzuetan enpresako ingurunetik, lineako zerbitzarietatik, nahiz bietatik sartu ahal izateko.

 • Laguntza-dei murriztuak: Askotan, laguntza-dei askoren atzetik pasahitza ahaztu izana dago enpresetan. Zenbat eta pasahitz gutxiago gogoratu behar, orduan eta zailago ahaztuko zaizkie erabiltzaileei.

 • Segurtasuna: Erabiltzaile-identitateak eta -informazioa babestuta daude, saio-hasiera bakarrean erabilitako zerbitzari eta zerbitzu guztiak modu lokalean kudeatzen eta kontrolatzen baitira.

 • Autentifikazio sendorako gaitasuna: Office 365en autentifikazio sendoa erabil dezakezu, bi faktoreko autentifikazio izenez ere ezagutzen dena. Nolanahi ere, autentifikazio sendoa erabiltzen baduzu, saio-hasiera bakarra erabili behar duzu.

AD FS eta direktorio-sinkronizazioa inplementatu ondoren, erabiltzaile eta baliabide guztiak Active Directory lokaletik kudeatuko dituzu.

Saio-hasiera bakarraren desabantaila da zerbitzari berriak instalatu behar dituzula, eta horrek autoritate ziurtagiri-emaile batek jaulkitako ziurtagiria eskatzen duela, eta hainbat zailtasun eta kostu gehitzen dizkiola horrek erabiltzaile-kudeaketari.

Oharra   Saio-hasiera bakarra gomendatzen da, baina ez da beharrezkoa, inplementazio hibridoaren agertokian.

Saio-hasiera bakarra ere soluzio ona izan daiteke postontzi guztiak hilabete askotarako Office 365era migratzea pentsatzen duten erakunde handientzat.

Denborarekin, Office 365ekin Active Directory baliabideen multzo lokal bat mantentzea pentsatzen duten erakundeentzat, saio-hasiera bakarra soluzio ona da erabiltzaile-identitateak kudeatzeko.

Ohar garrantzitsua

 • AD FSekiko saio-hasiera bakarrak Active Directory lokala behar du.

 • Saio-hasiera bakarrak zuk Microsoft Online Services Directory Synchronization tresna instalatzea eta exekutatzea behar du.

 • Postontzi guztiak hodeira migratzea eta saio-hasiera bakarra konfiguratzea pentsatzen baduzu, ezingo duzu AD FS edo direktorio-sinkronizaziorik inplementatu Exchange kontrol-panelean cutover Exchange migrazio bat exekutatu aurretik. Dena den, fasekako Exchange migrazio bat exekutatu ahal izango duzu, AD FS eta direktorio-sinkronizazioa inplementatu ondoren.

Informazio gehiago lortzeko, ikus ondokoa:

Itzuli hasierara

Microsoft Online Services Directory Synchronization izeneko tresna

Microsoft Online Services Directory Synchronization tresna nagusiki erabiltzen da Exchange-ren helbide-zerrenda globala (helbide-liburu partekatua) sinkronizatzeko, bideraketa-agertoki konplexuak onartzeko eta erabiltzaileak hornitzeko inplementazio lokalean. Direktorio-sinkronizazioa beharrezkoa da inplementazio hibridoaren agertokian, eta erabiltzaile-esperientzia hobea eskain dezake hainbat migrazio-agertokitan, saio-hasiera bakarra gaitzea pentsatzen baduzu batez ere.

Dena den, erabiltzaile-kudeaketaren ikuspegitik, direktorio-sinkronizazioa epe luzerako erabilerara bideratuta dago. Direktorioen sinkronizazioa desaktiba eta berraktiba dezakezun arren, luzera begira, direktorioen sinkronizazioa erabili beharko zenuke. Direktorioen sinkronizazioa desaktibatzeari eta berraktibatzeari buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Direktorio-sinkronizazioa eta autoritatearen iturburua wiki-argitalpena.

Modu lehenetsian, direktorio-sinkronizazioko tresnak noranzko batean sinkronizatzen du direktorio lokaletik hodeiko direktoriora, zure Office 365 erakundeko erabiltzaile- eta postontzi-informazioa idatziz.

Inplementazio hibridoaren eginbide batzuk gaitzeko, idazketa-sarbidea bermatu behar diozu direktorio-sinkronizaziorako tresnari, mezularitzarekin lotutako erabiltzaile-datu batzuk atzera sinkronizatzeko, Active Directory lokalarekin. Idazketa-sarbidearen sinkronizazioak eginbide hauek gaitzen ditu zure Active Directory lokalarekin:

 • Postontzi lokalak hodeira artxibatzea

 • Postontziak hodeitik Exchange erakunde lokalera eramatea

 • Erabiltzaileak kudeatutako bidaltzaile seguruen eta blokeatutako bidaltzaileen zerrendak hodeitik sinkronizatzea

 • Ahots-postaren jakinarazpenak hodeitik sinkronizatzea

Garrantzitsua   Direktorio-sinkronizazioa kasu hauetan behar da: inplementazio hibridoan; saio-hasiera bakarrean; eta fasekako Exchange migrazioan.

Informazio gehiagorako, ikus Active Directory sinkronizazioa: Jardunak.

Itzuli hasierara

Posta-bideraketa

Oro har, inplementazio hibridoaren posta-bideraketa argi-argia da. Tresnak (direktorio-sinkronizazioko tresna, batez ere) optimizatu dira zure MX erregistroa zure Exchange sistema lokala domeinu autoritario gisa seinalatzeko. Hodeian oinarritutako hartzaileei bidalitako mezuak Exchange erakunde lokaletik hodeira transmitituko dira orduan. Exchange Server-en inplementazioetarako laguntzaileak bideraketa-eskema hau inplementazio hibridoetarako nola konfiguratu azaltzen du.

Bideraketa inplementazio hibridoetarako ere konfigura dezakezu, MX erregistroak domeinu autoritario gisa hodeira seinala dezan. Informazio gehiagorako, ikusi Birbideratze hibridoa – MX erregistroak hodeira bideratzea.

Posta-bideraketaren konfigurazio konplexuagoak mezularitza-sistemak inplementazio lokala eta hodeikoa biltzen dituen epe luzerako inplementazio bat planifikatzen ari bazara bakarrik hartuko dira kontuan normalean. Kasu gehienetan, planifikatzen baduzu postontzi guztiak hodeira migratzea, ez duzu posta-bideraketaren agertoki konplexuak kontuan hartu beharrik. Salbuespena fasekako migrazio luzeak izango dira, halakoetan posta-bideraketa aurreratua beharko baita zerbitzuaren posta-kalitatea migrazioan zehar mantentzeko.

Garrantzitsua   Bai cutover Exchange migrazioak eta bai fasekako Exchange migrazioak epe laburrerako posta-sinkronizazioa kudeatzen dute migrazioaren fasean zehar. Cutover Exchange migrazioak posta sinkronizatzen du, harpidetzen bidez, migrazioa osatu arte. Fasekako Exchange migrazioak posta bideratzen du, postontzi lokaletan hodeiko helburuko helbideen zigilua jarriz.

Itzuli hasierara

Migrazio-metodoak eta tresnak

Ondoko migrazio-metodo eta -tresnak daude erabilgarri:

 • Lekuz aldatzeko eskaerak postontzi-erreplikatzearen zerbitzuarekin (MRS)

 • Cutover Exchange migrazioa

 • Fasekako Exchange migrazioa

 • IMAP posta-migrazioa

 • PST Capture

 • Hirugarrenen soluzioak

Exchange Server-en inplementazioetarako laguntzaileak soluzio horietako gehienak nola inplementatu agertzen du.

Lekuz aldatzeko eskaerak postontzi-erreplikatzearen zerbitzuarekin (MRS)

Microsoft Exchange postontzi-erreplikatzearen zerbitzua Exchange 2010 bezero-sarbideko zerbitzari guztietan dago, eta postontziak lekuz aldatzeko, .pst fitxategiak inportatzeko eta esportatzeko eta desgaitutako eta behin-behinean ezabatutako postontziak leheneratzeko.

Lekuz aldatzeko eskaerek inplementazio hibridoa eskatzen dute. Lekuz aldatzeko eskaerek aukera ematen dizute postontziak zure Exchange erakundearen eta hodeiaren artean, eta alderantziz, lekuz aldatzeko. Exchange-ren kudeaketa-kontsolan egiten da hori.

Migratzea eta epe luzerako inplementazio hibrido bat inplementatzea planifikatu baduzu, lekuz aldatzeko eskaerak gomendatzen dira postontziak migratzeko metodo gisa.

Era berean, Exchange 2003 edo Exchange 2007 lokalki exekutatzen ari diren eta postontzi guztiak hainbat hilabetetan hodeira eramatea planifikatu duten erakunde handien kasuan, zentzua izango luke lekuz aldatzeko eskaerak tresna gisa erabiltzeak fasekako Exchange migrazio luze baterako (inplementazio hibrido bat, funtsean).

Garrantzitsua   Lekuz aldatzeko eskaerek zure Exchange erakundean Exchange 2010 zerbitzari hibrido bat gutxienez instalatuta edukitzea eskatzen dute. Exchange 2003 edo berriagoa exekutatu behar duzu soluzio hibridoa inplementatzeko. Exchange Server-en inplementazioetarako laguntzaileak inplementazio hibridoaren plan bat sortzen lagun diezazuke.

Informazio gehiago lortzeko, ikus ondokoa:

Cutover Exchange migrazioa

Cutover Exchange migrazioa postontzi guztiak eragiketa bakarrean hodeira eraman nahi dituzten 1.000 postontzi baino gutxiagoko erakundeentzat da. Erabili Exchange kontrol-paneleko Posta-migrazioa tresnan sartzeko.

Ohar garrantzitsua

 • Cutover Exchange migrazioak Exchange 2003 edo berriagoa bakarrik onartzen du. Exchange-ren bertsio zaharrago bat baduzu, IMAP posta-migrazioa erabili beharko duzu, edo hirugarrenen soluzio bat.

 • Exchange exekutatzen ari bazara eta 1.000 postontzi baino gehiago badituzu, pentsatu fasekako Exchange migrazio bat erabiltzea.

 • Saio-hasiera bakarra inplementatzea planifikatzen baduzu, exekutatu cutover Exchange migrazioa lehendabizi, eta konfiguratu saio-hasiera bakarra eta direktorio-sinkronizazioa migrazioa osatu ondoren. Cutover Exchange migrazioa exekutatu aurretik direktorio-sinkronizazioa exekutatuz gero, migrazioak huts egingo du.

Informazio gehiago nahi baduzu, ikus Exchange Online gai hauek:

Itzuli hasierara

Fasekako Exchange migrazioa

Fasekako Exchange migrazioa erakunde handiagoentzat da, edo postontziak denborarekin hodeira migratu nahi dituzten erakundeentzat. Agertoki honetan, postontzi batzuk migra ditzakezu hodeira, gainerako postontziak zure erakunde lokalean mantentzen dituzun bitartean. Erabili Exchange kontrol-paneleko Posta-migrazioa tresnan sartzeko.

Ohar garrantzitsua

 • Fasekako Exchange migrazioa Exchange postontzi lokal guztiak azkenean hodeira eramateko erakundeentzat diseinatu da. Ez da praktika ona fasekako Exchange migrazioa erabiltzea postontzi gutxi batzuk migratzeko, koexistentzia-agertoki handiago baten zati gisa.

 • Fasekako Exchange migrazioak Exchange 2003 eta Exchange 2007 bakarrik onartzen ditu. Exchange bertsio zaharrago bat baduzu, IMAP posta elektronikoaren migrazioa erabili beharko duzu, edo hirugarrenen soluzio bat. Exchange 2010 exekutatzen ari bazara, inplementazio hibrido bat inplementatu behar duzu, eta lekuz aldatzeko eskaerak erabili migratzeko.

 • Fasekako Exchange migrazioak direktorio-sinkronizazioa behar du.

 • Saio-hasiera bakarra inplementatzea planifikatu baduzu epe luzerako inplementazio-planaren zati gisa, konfiguratu saio-hasiera bakarra eta direktorio-sinkronizazioa fasekako Exchange migrazioa exekutatu aurretik.

Informazio gehiago lortzeko, ikus ondokoa:

IMAP posta-migrazioa

IMAP posta-migrazioa posta-edukiaren migrazio-tresna alternatibo gisa diseinatuta dago, posta-zerbitzarien aukera zabal baterako. Exchange 2000 Server edo Exchange Server 5.5 Service Pack 4 exekutatzen ari bazara, edo bateragarria den beste IMAP zerbitzariren bat, Gmail, esate baterako, IMAP posta-migrazioa aukera bat da. Erabili Exchange kontrol-paneleko Posta-migrazioa, eta CSV fitxategi bat.

Informazio gehiago nahi baduzu, ikus Exchange Online gai hauek:

PST Capture

Postontziko elementuak hodeiko postontzietara migratzeko beste metodo bat Microsoft Exchange PST Capture tresna da. PST Capture tresnak PST fitxategiak ordenagailuan bilatzen eta biltzen uzten dizu erakunde lokaletik, baita PST fitxategiak hodeiko postontzietara inportatzen ere. Kontuan hartu, gainera, PST Capture tresna erabil dezakezula PST fitxategiak postontzi nagusi lokaletara edo artxibo-postontzietara inportatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Microsoft Exchange PST Capture.

Hirugarrenen soluzioak

Hona Exchange migrazioekin Microsoft-ekoak ez diren plataformetatik lagun dezaketen hirugarrenen migrazio-tresna eta bazkide batzuk:

 • Binary Tree   Plataforma gurutzatuko mezularitza-migrazioaren eta koexistentzia-softwarearen hornitzailea, IBM Lotus Notes eta Domino-n, eta Microsoft Exchange eta Microsoft SharePoint-en oinarritutako enpresako mezularitzako eta lankidetzako inguruneen analisirako eta haien arteko koexistentziarako eta migraziorako hornitzen duten produktuekin.

 • BitTitan  Autozerbitzuko posta-migrazioaren eta koexistentzia-soluzioak Exchange 2007 eta Exchange Online-rako.

 • Cemaphore   Migrazio-soluzioen hornitzailea, Microsoft Exchange lokaletik Microsoft Online-ra.

 • Quest   Exchange Online eta SharePoint Online-rako migrazio-soluzioak, Lotus Notes eta Novell GroupWise-tik Exchange Online-ra barne.

 • Metalogix   Exchange Online-rako eta SharePoint Online-rako migrazio-soluzioen hornitzailea.

Itzuli hasierara

 
Erlazionatutako laguntza-gaiak
Kargatzen...
Ez da baliabiderik aurkitu.