PowerShell cmdlet erabilgarrien erreferentzia Exchange Online-n

 

Honi aplikatzen zaio: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Gaiaren azken aldaketa: 2012-10-31

Hodeian oinarritutako erakundeen administratzaileek Windows PowerShell erabil dezakete Windows Remote Management-ekin (WinRM) Windows Management Framework-en hartzaileak eta domeinu-ezarpenak kudeatzeko, eta txostenak sortzeko edo arazoak konpontzeko laguntza lortzeko. Hona administratzaile horiek erabil ditzaketen cmdlet-en azalpen labur bat. Cmdlet indibidualak nola erabiltzaileari buruzko informazio gehiago lor dezakezu komando-lerroan, gaian geroago deskribatzen den bezala.

Oharra   Cmdlet edo eginbide guztiak ez daude erabilgarri erakunde guztientzat.

Hasi aurretik

Windows PowerShell nola instalatu eta konfiguratu eta zerbitzura nola konektatu ikusteko, joan hona:Erabili Windows PowerShell lineako Exchange-n.

Hartzaile-kudeaketa

Erabili cmdlet hauek hartzaile-objektuak ikusteko, sortzeko, konfiguratzeko eta ezabatzeko.

Microsoft Office 365eko posta-erakunde bat badaukazu, postontzi berrien lizentziak esleitu behar dizkiezu, edo, bestela, desgaitu egingo dira graziako periodoa amaitzen denean. Informazio gehiago nahi baduzu, ikus: Esleitu Microsoft-en lineako zerbitzuen lizentzia postontzi berriei.

Postontziak

Erabili cmdlet hauek postontziak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-Mailbox

Ikusi hodeian oinarritutako postontziei buruzko informazioa.

New-Mailbox

Sortu zure erakundean hodeian oinarritutako posta-zerbitzuan postontzi bat duen erabiltzaile berri bat.

Remove-Mailbox

Postontzi bat ezabatzen du.

Get-RemovedMailbox

Ikusi berreskura daitezkeen ezabatutako postontziak.

Set-Mailbox

Lehendik dagoen postontzi baten ezarpenak aldatzen ditu.

Undo-SoftDeletedMailbox

cmdlet hau Microsoft Live@edu eta Microsoft Office 365 guneetan bakarrik dago erabilgarri hezkuntza-erakundeentzat bakarrik. Erabili Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet-a ezabatu den postontzi bat berreskuratzeko. Ezabatu eta 30 egun igaro arte berreskura ditzakezu postontziak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Banaketa-taldeak

Erabili cmdlet hauek banaketa-taldeak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko. Talde horiei "talde publikoak" eta segurtasunerako gaitutako banaketa-taldeak ere esaten zaie. Banaketa-taldeak talde publiko gisa ere ezagutzen dira, eta helbide-liburu partekatuan azaltzen diren bi pertsona edo gehiagoren bildumak dira. Informazio gehiago lortzeko, ikus Distribution Groups.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-DistributionGroup

Banaketa-talde zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure helbide-liburu partekatuan gordetako banaketa-taldeen zerrenda eskuratzen du. Banaketa-taldeei "talde publikoak" deitzen zaie batzuetan.

New-DistributionGroup

Sortu banaketa-talde bat.

Remove-DistributionGroup

Ezabatu banaketa-talde bat.

Set-DistributionGroup

Aldatu lehendik dagoen banaketa-talde baten propietateak.

Add-DistributionGroupMember

Gehitu hartzaile bat lehendik dagoen banaketa-talde batean.

Get-DistributionGroupMember

Ikusi lehendik dagoen banaketa-talde baten kideak.

Remove-DistributionGroupMember

Ezabatu hartzaile bat banaketa-talde baten taldekidetzatik.

Update-DistributionGroupMember

Banaketa-talde baten uneko taldekidetza gainidazten du.

Get-Group

Ikusi erakundeko banaketa-talde, segurtasun-talde eta rol-talde guztiak.

Set-Group

Aldatu bestela aldatu ezin duzun talde baten propietateak Set-DistributionGroup cmdlet-arekin.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Banaketa-talde dinamikoak

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko banaketa-talde dinamikoak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko. Banaketa-talde arrunt bateko kide-zerrenda estatikoekin egiten ez den bezala, taldera mezu bat bidaltzen den aldi bakoitzean kalkulatzen da banaketa-talde dinamiko bateko kideen zerrenda. Taldea sortzean definitzen diren iragazki eta baldintzen arabera egiten da kalkulua. Informazio gehiago lortzeko, ikus Banaketa-talde dinamikoak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-DynamicDistributionGroup

Lehendik dagoen banaketa-talde dinamiko baten ezarpenak erakusten ditu.

New-DynamicDistributionGroup

Sortu banaketa-talde dinamiko bat.

Remove-DynamicDistributionGroup

Banaketa-talde dinamiko bat ezabatzen du.

Set-DynamicDistributionGroup

Lehendik dagoen banaketa-talde dinamiko baten propietateak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Kanpoko kontaktuak

Erabili cmdlet hauek kanpoko kontaktuak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko. Kanpoko kontaktuak zure erakundetik kanpoko pertsonak dira, zure erakundeko helbide-liburuan bistara daitezkeenak. Informazio gehiago lortzeko, ikus Helbide-liburuko kanpoko kontaktuak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MailContact

Kanpoko kontaktu jakin bati edo batzuei buruzko informazioa erakusten du.

New-MailContact

Helbide-liburu partekatuko zerrenda bat sortzen du kanpoko kontaktu batentzat.

Remove-MailContact

Helbide-liburu partekatuko erabiltzaile bat ezabatzen du.

Set-MailContact

Lehendik dagoen kanpoko kontaktu baten ezarpenak aldatzen ditu.

Get-Contact

Kontaktu zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure helbide-liburu partekatuan gordetako kontaktuen zerrenda eskuratzen du.

Set-Contact

Lehendik dagoen kontaktu baten propietateak aldatzen ditu. Oharra: Kontaktu bati mezuak bidali ahal izateko, erabili *-MailContact cmdlet-ak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Posta-erabiltzaileak

Erabili cmdlet hauek posta-erabiltzaileak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko. Posta-erabiltzaileak kontu bat du zure erakundean, baina ez du postontzirik. Horren ordez, posta-erabiltzaileak kanpoko helbide elektroniko batean jasotzen ditu mezuak. Informazio gehiago lortzeko, ikus Sortu posta-erabiltzaileak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MailUser

Ikusi zure erakundeko posta-erabiltzaileei buruzko informazioa.

New-MailUser

Sortu posta-erabiltzaile berri bat zure erakundean.

Remove-MailUser

Ezabatu lehendik dagoen posta-erabiltzaile bat.

Set-MailUser

Aldatu lehendik dagoen posta-erabiltzaile baten ezarpenak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Hartzaileen beste cmdlet batzuk

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-LinkedUser

Estekatutako erabiltzaile-kontu bati buruzko informazioa erakusten du. Estekatutako erabiltzaile-kontuak autentifikatzeko erabiltzen dira inplementazio hibridoko agertokietan, eta Exchange hartzaileen kudeaketarako web-zerbitzuekin. Zure erakundeko erabiltzaile bat kanpoko erabiltzaile edo ziurtagiri batekin esteka daiteke.

Set-LinkedUser

Estekatutako erabiltzaile-kontu baten propietateak aldatzen ditu.

Get-SecurityPrincipal

Zerrendatu zure erakundeko segurtasun-printzipioak. Segurtasun-printzipioak baimenak eta erabiltzaile-eskubideak eslei dakizkiekeen entitateak dira (erabiltzaileak, segurtasun-taldeak...).

Get-Recipient

Zure erakundeko mota guztietako postarako gaitutako objektuei buruzko informazioa erakusten du. Itzulitako emaitzek postontziak, posta-erabiltzaileak, kontaktuak, banaketa-taldeak eta banaketa-talde dinamikoak erakusten dituzte, besteak beste.

Get-User

Ikusi zure erakundeko postontziei eta posta-erabiltzaileei buruzko informazioa.

Set-User

Lehendik dagoen postontzi edo posta-erabiltzaile baten propietateak aldatzen ditu.

New-MailMessage

Sortu mezu elektroniko bat, eta jar ezazu erabiltzaile-postontzi baten Zirriborroak karpetan.

Test-MAPIConnectivity

Postontzi jakin bat MAPI protokoloarekin (Microsoft Office Outlook-ek erabiltzen duena alegia) konekta ote daitekeen probatzen du.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Hornidura

Erabili cmdlet horiek postontzi kopuru handiak hornitzeko koma bidez bereizitako (CSV) fitxategi bat erabiliz. Informazio gehiago lortzeko, ikus Inportatu Online erabiltzaile berriak CSV fitxategi batekin.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-ProvisioningRequest

Ikusi uneko hornidura-eskaerari buruzko egoera-informazioa. Hornidura-eskaera batek hodeian oinarritutako postontzi berriak sortzen ditu, CSV fitxategi batean zehaztutako erabiltzaileentzat.

New-ProvisioningRequest

CSV fitxategi batean identifikatutako erabiltzaile-sorta batentzako hornidura-eskaera bidaltzen du. CSV fitxategia egiaztatzen da, eta, ondo balidatuz gero, hornidura-eskaera bat sortzen da pausatze-egoeran. Hornidurarekin has zaitezke, Start-ProvisioningRequest cmdlet-a erabiliz.

Remove-ProvisioningRequest

Utzi zain edo exekutatzen dagoen hornidura-eskaera handi bat prozesatzeari.

Start-ProvisioningRequest

New-ProvisioningRequest cmdlet-arekin sortutako eta zain dagoen hornidura-eskaera bat abiarazten du.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Migrazioa

Erabili cmdlet hauek posta migratzeko mezularitza-sistema lokal batetik hodeian oinarritutako zure erakundera. Informazio gehiago lortzeko, ikus Posta elektronikoaren migrazioaren ikuspegi orokorra.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MigrationBatch

Ikusi uneko migrazio-sortari buruzko egoera-informazioa.

New-MigrationBatch

Sortu migrazio-sorta berri bat IMAP zerbitzari lokal bateko edo Microsoft Exchange mezularitza-sistema bateko postontzi-datuak hodeian oinarritutako postontzietara migratzeko. IMAP migrazio baterako, hodeian oinarritutako postontziak sortu behar dituzu postontzi-datuak migratu aurretik.

Remove-MigrationBatch

Exekutatuta ez dagoen edo osatu gabeko migrazio-sorta ezabatzen du.

Set-MigrationBatch

Lehendik dagoen migrazio-sorta baten propietateak aldatzen ditu.

Start-MigrationBatch

Hasi zain dagoen posta-migrazioko sorta baten migrazio-prozesuarekin.

Stop-MigrationBatch

Utzi hasita dagoen migrazio-sorta bat prozesatzeari.

Test-MigrationServerAvailability

Ziurtatu hodeian oinarritutako postontzietara migratu nahi dituzun postontzi-datuak ostatatzen dituen posta-zerbitzari lokalarekin komunika zaitezkeela.

Get-MigrationStatus

Ikusi martxan dagoen posta-migrazio orokorrari buruzko informazioa.

Get-MigrationUser

Ikusi erabiltzailearen postontzi bakarrari buruzko egoera-informazioa edo prozesatzen ari den migrazio-sortako erabiltzaile guztien postontziak.

Get-MigrationUserStatistics

Ikusi postontzi lokal bakarretik hodeira migratzeari buruzko egoera-informazioa.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Baimenak

Erabili cmdlet hauek zure domeinuko erabiltzaileei emandako baimenak ikusteko, esleitzeko eta kentzeko.

Administratzaile-rolen taldeak

Erabili cmdlet hauek administratzaileen rol-taldeak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta aldatzeko. Rol-taldeak administratzaile-eskubideak esleituta dauzkaten segurtasun-talde unibertsalak dira. Informazio gehiago lortzeko, ikus Administratzaileen rol-taldeak.

 

Cmdlet-a Parametroa

Get-RoleGroup

Rol-talde zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko rol-taldeen zerrenda eskuratzen du.

New-RoleGroup

Sortu rol-talde bat.

Remove-RoleGroup

Rol-talde bat ezabatzen du.

Set-RoleGroup

Lehendik dagoen rol-talde baten propietateak aldatzen ditu.

Add-RoleGroupMember

Hartzaile bat lehendik dagoen rol-talde batean gehitzen du.

Get-RoleGroupMember

Lehendik dagoen rol-talde baten kideak erakusten ditu.

Remove-RoleGroupMember

Hartzaile bat ezabatzen du rol-talde baten taldekidetzatik.

Update-RoleGroupMember

Rol-talde baten uneko taldekidetza gainidazten du.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Rolak esleitzeko gidalerroak

Erabili cmdlet hauek rolak esleitzeko gidalerroak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta aldatzeko. Rolak esleitzeko gidalerroak azken erabiltzailearentzako kudeaketa-rol baten nahiz gehiagoren bilduma dira. Bilduma horrek aukera ematen die erabiltzaileei beren kontuaren eta banaketa-taldeen ezarpenak kudeatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Rolak esleitzeko gidalerroak.

Oharra   Live@edu erakundeetan, ezin duzu sortu, ezabatu edo aldatu rolak esleitzeko gidalerroen propietaterik. Nolanahi ere, rolak esleitzeko gidalerro bati esleitutako azken erabiltzailearentzako rolak gehitu edo ken ditzakezu.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-RoleAssignmentPolicy

Rolak esleitzeko gidalerro zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko rolak esleitzeko gidalerroen zerrenda eskuratzen du.

New-RoleAssignmentPolicy

Sortu rolak esleitzeko gidalerro bat.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Ezabatu rolak esleitzeko gidalerro bat.

Set-RoleAssignmentPolicy

Lehendik dagoen rolak esleitzeko gidalerro baten propietateak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Roletan oinarritutako sarbide-kontrola

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko roletan oinarritutako sarbide-kontrolaren (RBAC) rolak kudeatzeko. Erabili RBAC erabiltzaileei gaitasunak esleitzeko. Kudeaketa rolen bidez definitzen dira baimen eta gaitasun guztiak. Kudeaketa-rol batek, RBAC rol edo besterik gabe rol esaten zaionak, norbaitek zertarako sarbidea duen eta zein zeregin egin ditzakeen zehazten du. Informazio gehiago lortzeko, ikus Roletan oinarritutako sarbide-kontrola.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-ManagementRole

Zure erakundeko kudeaketa-rol erabilgarriak erakusten ditu.

New-ManagementRole

Lehendik dagoen rol batean oinarritutako kudeaketa-rol berria sortzen du.

Remove-ManagementRole

Kudeaketa-rol bat kentzen du. Zuk sortutako rolak bakarrik ken ditzakezu. Ezin dituzu kendu rol integratuak.

Get-ManagementRoleAssignment

Erabiltzaile jakin batek une horretan esleituta dauzkan kudeaketa-rolak erakusten ditu.

New-ManagementRoleAssignment

Kudeaketa-rol berri bat esleitzen dio erabiltzaile bati.

Remove-ManagementRoleAssignment

Kudeaketa-rol bat kentzen dio erabiltzaile bati.

Set-ManagementRoleAssignment

Kudeaketa-rol baten esleipenaren ezarpenak aldatzen ditu, asoziatutako kudeaketa-esparrua, esate baterako.

Add-ManagementRoleEntry

Sarbidea gehitzen du cmdlet jakin batentzat, eta parametroak lehendik dagoen kudeaketa-rol batentzat.

Get-ManagementRoleEntry

Lehendik dagoen kudeaketa-rol batentzat erabilgarri dauden cmdlet-ak eta parametroak.

Remove-ManagementRoleEntry

Sarbidea kentzen du cmdlet jakin batentzat, lehendik dagoen kudeaketa-rol batentzat.

Set-ManagementRoleEntry

Parametro baterako sarbidea gehitzen edo kentzen du.

Get-ManagementScope

Zure erakunderako definitutako kudeaketa-esparruak erakusten ditu. Kudeaketa-esparru batek erabiltzaile batek erabil ditzakeen objektuak erabakitzen ditu. Esate baterako, erabiltzaileen kudeaketa-esparruak normalean bere kontuetara mugatzen dira. Erakundeko administratzailearen kudeaketa-esparrua, berriz, domeinuko objektu guztiak dira.

New-ManagementScope

Kudeaketa-esparru berri bat definitzen du.

Remove-ManagementScope

Kudeaketa-esparru bat kentzen du. Zuk definitutako kudeaketa-esparruak bakarrik ken ditzakezu.

Set-ManagementScope

Lehendik dagoen kudeaketa-esparru baten definizioa aldatzen du.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Postontzi-baimenak

Erabili cmdlet hauek postontzi-baimenak eta postontzi-karpeten baimenak ikusteko, emateko eta ezesteko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Add-MailboxPermission

Baimena ematen dio erabiltzaile bati beste erabiltzaile baten postontzian sartzeko.

Get-MailboxPermission

Erabiltzaile baten postontziko karpeta bati esleitutako baimenak erakusten ditu.

Remove-MailboxPermission

Erabiltzaile batek beste erabiltzaile baten postontzian sartzeko dituen baimenak kentzen ditu.

Add-MailboxFolderPermission

Baimena ematen dio erabiltzaile bati beste erabiltzaile baten postontziko karpeta batean sartzeko. Esate baterako, baimena eman diezaiokezu erabiltzaile bati beste erabiltzaile baten egutegia kudeatzeko. Helburu-karpeta formatu honetan zehazten da: aliasa:\karpeta-izena.

Get-MailboxFolderPermission

Erabiltzaile baten postontziko karpeta bati esleitutako baimenak erakusten ditu.

Set-MailboxFolderPermission

Erabiltzaile baten postontziko karpeta bati esleitutako baimenak aldatzen ditu.

Remove-MailboxFolderPermission

Erabiltzaile batek beste erabiltzaile baten postontziko karpeta jakin batean sartzeko dituen baimenak kentzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

'Bidali honela' baimena

Erabili cmdlet hauek 'Bidali honela' baimenak ikusteko, emateko eta ezesteko. 'Bidali honela' (edo SendAs) baimenak erabiltzaile bati baimena ematen dio beste hartzaile baten helbide elektronikoa erabiltzeko Nork helbidean. Informazio gehiago lortzeko, ikus Eman erabiltzaileei 'Bidali honela' baimena.

 

Cmdlet-a Azalpena

Add-RecipientPermission

Eman erabiltzaileei 'Bidali honela' baimena.

Get-RecipientPermission

Ikusi erabiltzaileei emandako 'Bidali honela' baimena.

Remove-RecipientPermission

Ezetsi 'Bidali honela' baimena erabiltzaileei.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Adostasuna

Erabili cmdlet hauek zure erakundeari lege- edo enpresa-eskakizunekin betetzen laguntzeko.

Hainbat postontzitako bilaketa

Erabili cmdlet hauek gako-hitz espezifiko batzuk dituzten mezu elektronikoak edo beste mota bateko mezuak bilatzeko erakundeko postontzietan. Cmdlets hauek Postontzi-bilaketaren rolean bakarrik definiatzen dira, eta aurkikuntza-kudeatzaileei esleitu beharko litzaizkieke. Postontzi-bilaketako cmdlet-ak erabiltzeko, Aurkikuntza-kudeaketako rol-taldeko kidea izan behar duzu. Informazio gehiago hemen: Eman sarbidea erabiltzaileei Hainbat postontzitako bilaketarako.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MailboxSearch

Ikusi martxan dauden, osatu edo pausatu diren hainbat postontzitako bilaketak.

New-MailboxSearch

Sortu hainbat postontzitako bilaketa berri bat. Cmdlet honekin bilaketa-parametroak definitzen dituzu, baina bilaketa Start-MailboxSearch cmdlet-arekin exekutatzen duzu.

Remove-MailboxSearch

Kendu hainbat postontzitako bilaketa bat.

Search-Mailbox

Bilatu postontzi bat, eta kopiatu emaitzak helburuko postontzi jakin batean, ezabatu sorburu-postontziko mezuak, edo biak.

Oharra   Cmdlet hau Postontzien inportazioa/esportazioa rolean ere erabilgarri dago. Postontzien inportazioa/esportazioa rola ez zaie modu lehenetsian esleitzen rol-taldeei.

Set-MailboxSearch

Lehendik dagoen hainbat postontzitako bilaketa baten propietateak aldatzen ditu.

Start-MailboxSearch

Hasi edo berrekin zuk sortutako hainbat postontzitako bilaketa bat New-MailboxSearch cmdlet-arekin.

Stop-MailboxSearch

Gelditu martxan dagoen hainbat postontzitak bilaketa bat.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Garraio-arauak

Erabili cmdlet hauek garraio-arauak ikusteko, konfiguratzeko, sortzeko eta kentzeko. Erakundeko posta elektronikoaren fluxua kontrolatzeko ere erabiltzen dira garraio-arauak. Mezu-atributu espezifikoak edo baldintzak defini ditzakezu, eta atributu horiek dituen mezu orori aplikatu nahi dizkiozun ekintzak zehaztu. Informazio gehiago hemen: Erakunde osoko arauak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Disable-TransportRule

Desgaitu garraio-arau bat.

Enable-TransportRule

Gaitu garraio-arau bat.

Get-TransportRule

Garraio-arau zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko garraio-arauen zerrenda eskuratzen du.

New-TransportRule

Sortu garraio-arau bat.

Remove-TransportRule

Ezabatu garraio-arau bat.

Set-TransportRule

Lehendik dagoen garraio-arau baten propietateak aldatzen ditu.

Get-TransportRuleAction

Garraio-arauen ekintza zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko garraio-arauen ekintza erabilgarri guztien zerrenda eskuratzen du.

Get-TransportRulePredicate

Garraio-arauen predikatu zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko garraio-arauen predikatu erabilgarri guztien zerrenda eskuratzen du. Garraio-arauen predikatuak erabil ditzakezu garraio-arauen baldintza edo salbuespen gisa.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Gainbegiraketa-gidalerroak

Erabili cmdlet hauek Live@edu erakundeetako gainbegiraketa-gidalerroak ikusteko eta konfiguratzeko. Gainbegiraketa-gidalerroek kontrolatzen dute zure erakundeko erabiltzaileei mezuak nork bidal diezazkiekeen eta haien mezuak nork jaso ditzakeen, eta, gainera, hitz gaitzesgarriak dituzten mezu elektronikoak iragaz eta bazter ditzakezu. Informazio gehiago lortzeko, ikus Gainbegiraketa-gidalerroak.

Oharra   Gainbegiraketa-gidalerroak ez daude erabilgarri Microsoft Office 365-en.

 

Cmdlet-a Azalpena

Add-SupervisionListEntry

Sarrera bat gehitzen du erabiltzaile jakin batek onartutakoen edo ezetsitakoen zerrendan.

Get-SupervisionListEntry

Erabiltzaile jakin batentzat definitutako sarrera onartuak eta ezetsiak erakusten ditu.

Remove-SupervisionListEntry

Sarrera bat kentzen du erabiltzaile jakin batek onartutakoen edo ezetsitakoen zerrendan.

Get-SupervisionPolicy

Campus itxiaren gainbegiraketa-gidalerroen uneko ezarpenak erakusten ditu.

Set-SupervisionPolicy

Gainbegiraketa-gidalerro baten ezarpenak konfiguratzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Informazio-eskubideen kudeaketa

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko informazio-eskubideen kudeaketaren (IRM) eginbideak ikusteko eta konfiguratzeko. IRMk etengabeko babesa eskaintzen du mezuetako datu konfidentzialak nork atzi, birbidal, inprima nahiz kopia ditzakeen kontrolatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Konfiguratu eta kudeatu Informazio Eskubideen Kudeaketa Exchange Online-n.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-IRMConfiguration

Ikusi zure erakundeko IRM konfigurazioa.

Set-IRMConfiguration

Zure erakundeko IRM konfigurazioaren propietateak aldatzen ditu.

Test-IRMConfiguration

Zure erakundeko IRM konfigurazioaren funtzionaltasunak probatzen ditu.

Get-RMSTemplate

Ikus Microsoft Active Directory Eskubideen Kudeaketa Zerbitzuen (AD RMS) eskubideen gidalerro-txantiloia, edo lortu zure erakundeko AD RMS eskubideen gidalerro-txantiloien zerrenda bat.

Set-RMSTemplate

Lehendik dagoen AD RMS eskubideen gidalerro-txantiloi baten propietateak aldatzen ditu.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Ikusi zure erakundean lehendik dagoen argitaratze-domeinu fidagarri baten (TPD) ezarpenak. Argitaratze-domeinu fidagarri batek zure erakundean RMS eginbideak erabili ahal izateko beharrezko ezarpenak dauzka. Esate baterako, erabiltzaileek AD RMS eskubideen gidalerro-txantiloiak aplika diezazkiekete mezuei.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Inportatu argitaratze-domeinu fidagarri bat zure erakundera AD RMS exekutatzen duen zerbitzari lokal batetik.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Kendu zure erakundera inportatutako lehendik dagoen argitaratze-domeinu fidagarri bat.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Aldatu zure erakundean lehendik dagoen argitaratze-domeinu fidagarri baten (TPD) propietateak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Outlook babesteko arauak

Erabili cmdlet hauek Outlook babesteko arauak ikusteko eta konfiguratzeko. Outlook babesteko arauak administraileak sortutako arauak dira, eta erabiltzaileek Outlook erabiliz mezuak bidali aurretik aplikatzen dira. Outlook babesteko arauek Microsoft Active Directory Eskubideen Kudeaketa Zerbitzuen (AD RMS) eskubideen gidalerro-txantiloia automatikoki aplikatzen diote mezuari, bidali aurretik.

 

Cmdlet-a Azalpena

Disable-OutlookProtectionRule

Desgaitu Outlook babesteko araua.

Enable-OutlookProtectionRule

Gaitu Outlook babesteko arau bat.

Get-OutlookProtectionRule

Outlook babesteko arau zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko Outlook babesteko arauen zerrenda eskuratzen du.

New-OutlookProtectionRule

Sortu Outlook babesteko arau bat.

Remove-OutlookProtectionRule

Ezabatu Outlook babesteko arau bat.

Set-OutlookProtectionRule

Lehendik dagoen Outlook babesteko arau baten propietateak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Atxikitzeko gidalerroak

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko atxikitzeko gidalerroak ikusteko, sortzeko, kentzeko eta konfiguratzeko. Atxikitzeko gidalerroak postontzi bateko elementuentzako atxikitzeko ezarpenak zehazten dituzten atxikitzeko gidalerroen etiketen talde batekin asoziatuta daude. Gidalerro batek atxikitzeko gidalerroen etiketa lehenetsi bat izan dezake, eta atxikitzeko gidalerroen hainbat etiketa ez-lehenetsi. Postontzi batek rolak atxikitzeko gidalerro bat bakarrik eduki dezake aplikatuta. Informazio gehiago lortzeko, ikus Konfiguratu eta kudeatu Atxikitzeko gidalerroak Exchange Online-n.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-RetentionPolicy

Atxikitzeko gidalerro zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko atxikitzeko gidalerroen zerrenda eskuratzen du.

New-RetentionPolicy

Sortu atxikitzeko gidalerro bat.

Remove-RetentionPolicy

Ezabatu atxikitzeko gidalerro bat.

Set-RetentionPolicy

Atxikitzeko gidalerro baten propietateak aldatzen ditu.

Get-RetentionPolicyTag

Atxikitzeko gidalerroen etiketa zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko atxikitzeko gidalerroen etiketen zerrenda eskuratzen du. Atxikitzeko gidalerroen etiketak erabiltzen dira mezuei eta karpetei mezuak atxikitzeko ezarpenak aplikatzeko.

New-RetentionPolicyTag

Sortu atxikitzeko gidalerroen etiketa bat.

Remove-RetentionPolicyTag

Ezabatu atxikitzeko gidalerroen etiketa bat.

Set-RetentionPolicyTag

Atxikitzeko gidalerroen etiketa baten propietateak aldatzen ditu.

Start-ManagedFolderAssistant

Postontzi jakin batean konfiguratutako atxikitzeko gidalerroak berehala inplementatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Mezu-sailkapenak

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko mezu-sailkapenak ikusteko, sortzeko, kentzeko eta konfiguratzeko. Mezu-sailkapenak sortu ondoren, eabiltzaileek aplika diezazkiekete mezuei Outlook Web App erabiliz, edo garraio-arauak erabiliz. Era berean, garraio-arauen baldintza edo salbuespen gisa ere erabil ditzakezu sailkapenak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MessageClassification

Mezu-sailkapen zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko mezu-sailkapenen zerrenda eskuratzen du.

New-MessageClassification

Mezu-sailkapen bat sortzen du.

Remove-MessageClassification

Ezabatu mezu-sailkapena.

Set-MessageClassification

Mezu-sailkapen baten propietateak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Artxibatzea eta egunkaritzea

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko artxibatze- eta egunkaritze-ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus ondoko gaiak:

Oharra   Artxibatzea ez dago erabilgarri Live@edu erakundeetan.

 

Cmdlet-ak Azalpena

Disable-Mailbox

Desgaitu artxiboa lehendik dagoen postontzi batentzat, Archive parametroa erabiliz.

Enable-Mailbox

Gaitu artxiboa lehendik dagoen postontzi batentzat Archive parametroarekin.

Disable-JournalRule

Desgaitu egunkari-arau bat. Egunkari-arauak erabiltzen dira hartzaile jakin batzuei nahiz haiek bidalitako mezuak erregistratzeko edo egunkarian sartzeko. Mezu batek egunkari-arauak definitutako irizpideak betetzen dituenean, mezua egunkarian sartzen da.

Enable-JournalRule

Gaitu egunkari-arau bat.

Get-JournalRule

Egunkari-arau zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko egunkari-arauen zerrenda eskuratzen du.

New-JournalRule

Sortu egunkari-arau bat.

Remove-JournalRule

Ezabatu egunkari-arau bat.

Set-JournalRule

Lehendik dagoen egunkari-arau baten propietateak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Berri-ematea

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko txostenak eta estatistikak ikusteko.

Auditoria-erregistroa

Erabili cmdlet hauek auditoria-erregistroa konfiguratzeko, eta auditoria-egunkariak ikusteko. Auditoria-erregistroak erabiltzaile zehatzek egindako ekintza zehatzak erregistratzen ditu. Informazio gehiago lortzeko, ikus Erabili auditoria-erregistroa erabiltzaileen ekintzak grabatzeko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Search-AdminAuditLog

Bilatu administratzaile-auditoriaren egunkariko edukia.

Write-AdminAuditLog

Gehitu iruzkinak administratzaile-auditoriaren egunkarian.

Get-AdminAuditLogConfig

Uneko administratzailearen auditoria-erregistroaren konfigurazio-ezarpenak erakusten ditu.

New-AdminAuditLogSearch

Bilatu administratzaile-auditoriaren egunkariko edukian, eta bidali emaitzak zuk zehaztuko hartzaileei.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Ikusi postontzi-auditoriaren erregistroa saltatzen duten kontuak.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Zehaztu postontzi-auditoriaren erregistroa saltatzen duten kontuak. Adibidez, postontzietan maiz sartze diren zerbitzu-kontuak zehatz ditzakezu, postontzi-auditoriaren egunkarien zarata murrizteko.

Search-MailboxAuditLog

Bilatu postontzi-auditoriaren egunkariko edukian.

New-MailboxAuditLogSearch

Bilatu postontzi-auditoriaren egunkariko edukian, eta bidali emaitzak zuk zehaztuko hartzaileei.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Mezuen jarraipena

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko postontzi jakin batera edo postontzi jakin batek bidalitako edo jasotako mezuei buruzko banaketa-informazioaren jarraipena egiten dute. Informazio gehiago lortzeko, ikus Administratzaileentzako banaketa-txostenak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-MessageTrackingReport

Itzuli mezu-jarraipenaren txosten jakin bateko datuak. Cmdlet honek eskatzen du zuk ikusi nahi duzun mezu-jarraipeneko txostenaren IDa zehaztea. Horregatik, lehenik Search-MessageTrackingReport cmdlet-a erabili behar duzu mezu jakin baten mezu-jarraipeneko txostena aurkitzeko. Orduan, mezuaren jarraipeneko txostena Search-MessageTrackingReport cmdlet-aren emaitzatik Get-MessageTrackingReport cmdlet-era pasako duzu.

Search-MessageTrackingReport

Aurkitu emandako bilaketa-irizpidean oinarritutako mezu-jarraipeneko txosten bakarra. Orduan, mezuaren jarraipeneko txostenaren ID hau Get-MessageTrackingReport cmdlet-era pasa dezakezu, mezu-jarraipeneko informazio osoa lortzeko.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Txostenen beste cmldet batzuk

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-FailedContentIndexDocuments

Ikusi Exchange bilaketak indexatu ezin izan duen postontzi bateko dokumentu-zerrenda.

Get-LogonStatistics

Postontzi jakin batean irekitako saio-hasierei buruzko informazioa erakusten du: erabiltzaile-izena, saio-hasierako ordua, eta azken aldiz sartutako ordua. Erabiltzaile batek saioa amaitu behar du hasitako saioa amaitzeko; beraz, baliteke arakatzailea itxi besterik egin ez duten erabiltzaileen saio batzuk azaltzea.

Get-MailboxFolderStatistics

Postontzi jakin batek karpetei buruzko informazioa erakusten du: karpetaren tamaina, duen elementu kopurua, karpeta-izena eta IDa, eta bestelako datu batzuk.

Get-MailboxStatistics

Postontzi jakin bati buruzko informazioa erakusten du: postontziaren tamaina, duen mezu kopurua, eta norbait sartu den azken aldia.

Get-RecipientStatisticsReport

Ikusi zure erakundeko hartzaile kopuru osoari buruzko informazioa: postontzi tamaina, postontzi aktiboak, kontaktuak eta banaketa-taldeak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Domeinuak

Erabili cmdlet hauek zure erakudnean definituta dauden barneko nahiz kanpoko domeinuen ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko.

Onartutako domeinuak

Erabili cmdlet hauek onartutako domeinuak ikusteko eta konfiguratzeko. Hodeian oinarritutako posta-erakunde batek mezu elektronikoak bidaltzeko edo jasotzeko erabiltzen den edozein SMTP izenleku da domeinu onartua . Informazio gehiago lortzeko, ikus Domeinu onartuak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-AcceptedDomain

Onartutako domeinu guztien nahiz onartutako domeinu jakin baten konfigurazio-informazioa erakusten du.

Set-AcceptedDomain

Konfiguratu hodeian oinarritutako posta-zerbitzuarekin erregistratu duzun domeinu onartu baten ezarpenak.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Urruneko domeinuak

Erabili cmdlet hauek urruneko domeinuak ikusteko, sortzeko, ezabatzeko eta konfiguratzeko. Urruneko domeinuek posta-fluxuaren ezarpenak definitzen dituzte, mezu elektroniko bakoitzaren helburuko domeinuan oinarrituta. Informazio gehiago lortzeko, ikus Urruneko domeinuak.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-RemoteDomain

Urruneko domeinu guztien nahiz urruneko domeinu jakin baten konfigurazio-informazioa erakusten du.

New-RemoteDomain

Urruneko domeinu baten sarrera berria sortzen du, domeinu horretara bidalitako mezuentzat mezu-formateatze eta gidalerroak konfiguratu ahal izan ditzazun.

Remove-RemoteDomain

Urruneko domeinu baten sarrera kentzen du.

Set-RemoteDomain

Lehendik dagoen urruneko domeinu baten sarreraren mezu-formateatzea eta gidalerro-ezarpenak konfiguratzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Postontzi-ezarpenak

Erabili cmdlet hauek erabiltzaileak hodeian oinarritutako posta-zerbitzuan nola sartzen diren konfiguratzeko eta kontrolatzeko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-CASMailbox

Zure erakundeko postontzi batek edo gehiagok bezero-konexioetarako gaituta dauzkaten protokoloak erakusten ditu.

Set-CASMailbox

Postontzi batek bezero-sarbidearen konexioetarako gaituta dauzkan protokoloak konfiguratzen ditu.

Get-CASMailboxPlan

Zure erakundeko postontzi berriei aplikatzen zaizkien bezero-sarbidearen ezarpen lehenetsiak erakusten ditu.

Get-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App erabiliz konektatzen diren postontziei aplika dakizkiekeen gidalerroak erakusten ditu, eta gidalerro horientzat konfiguratutako ezarpenak.

Get-MailboxPlan

Zure erakundearentzat erabilgarri dauden postontzi-planei eta haien ezarpenei buruzko informazioa erakusten du. Postontzi-planak erabiltzaile-hornidurako txantiloiak dira.

Set-MailboxPlan

Postontzi-plan baten bistaratzeko izena aldatzen du, edo ordezko postontzi-plan bat ezartzen du lehenetsi gisa.

New-OWAMailboxPolicy

Zure erakundeko postontziei aplika dakiekeen gidalerro berria sortzen du, Outlook Web App konexioen ezarpenak betearazteko.

Remove-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App konexioen ezarpenak betearazteko erabiltzen den gidalerro bat kentzen du.

Set-OwaMailboxPolicy

Outlook Web App konexioen ezarpenak betearazteko zure erakundeko postontziei aplikatzen zaien gidalerro baten ezarpenak konfiguratzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Erakunde-ezarpenak

Erabili cmdlet hauek erakunde osoko ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-OrganizationConfig

Ikusi zure erakundeko hainbat ezarpenei buruzko informazioa.

Set-OrganizationConfig

Konfiguratu zure erakundearen hainbat ezarpen.

Get-TransportConfig

Garraio-konfigurazioko ezarpenak erakusten ditu, banaketa-egoeraren jakinarazpenak (DSN) bidaltzen diren hizkuntza, esate baterako.

Set-TransportConfig

Garraio-konfigurazioko ezarpenak aldatzen ditu, DSN hizkuntza, esate baterako.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Aplikazioak inpertsonatzea

Cmdlet hau ApplicationImpersonation RBAC rolari esleituta dago eta Microsoft Exchange Web Services (EWS) erabiltzen du lineako Exchange postontzietara sarbide programatikoa onartzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus MSDN gaia.

 

Cmdlet-a Azalpena

Impersonate-ExchangeUser

Erabiltzaileen postontzietara adierazitako zerbitzu-kontu programatikoaren sarbidea ematen du.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Delegazio federatua eta inplementazio hibridoa

Erabili cmdlet hauek zure erakunderako delegazio federatua eta inplementazio hibridoko eginbideak ikusteko eta konfiguratzeko.

Delegazio federatua

Erabili cmdlet hauek zure domeinurako delegazio federatuaren ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko. Delegazio federatuak (partekatze federatua ere esaten zaio) Microsoft Federation Gateway erabiltzen du, Microsoft-ek eskaintzen duen hodeian oinarritutako identitate-zerbitzu bat, zure Exchange Server 2010 erakunde lokalaren eta hodeian oinarritutako zure posta-erakundearen arteko konfiantza-bitartekari gisa jokatzen duena. Informazio gehiago lortzeko, ikus Konfiguratu delegazio federatua hodeian.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Ikusi zure erakundeko erakunde federatuaren identifikatzailea eta harekin lotutako xehetasunak: domeinu federatuak, erakundearen kontaktua eta egoera.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfiguratu zure erakundeko erakunde federatuaren identifikatzailea.

Get-FederationInformation

Ikusi federazio-informazioa, federatutako domeinuen izenak eta helburuko URLak barne, kanpoko Exchange erakunde batetik.

Get-FederationTrust

Zure erakundean konfiguratuta dauden federazio-konfiantzak erakusten ditu.

Get-OrganizationRelationship

Ikusi delegazio federatu baten harremanaren ezarpenak erakundeen artean libre/lanpetuta informazioa partekatzeari eta mezu-banaketa seguruari dagokienez.

New-OrganizationRelationship

Sortu delegazio federatuaren harremana erakundeen artean.

Remove-OrganizationRelationship

Kendu delegazio federatuaren harremana erakundeen artean.

Set-OrganizationRelationship

Konfiguratu delegazio federatuaren harremana erakundeen artean.

Test-OrganizationRelationship

Ziurtatu erakundeen arteko delegazio federatuaren harremana ondo konfiguratuta dagoela eta behar bezala dabilela.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Partekatze-gidalerroak

Erabili cmdlet hauek partekatze-gidalerroak ikusteko eta konfiguratzeko. Partekatze-gidalerroek arautzen dute zure erakunde barruko erabiltzaileek nola parteka ditzaketen egutegia eta kontaktu-informazioa erakundetik kanpoko erabiltzaileekin.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-SharingPolicy

Partekatze-gidalerro zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko partekatze-gidalerroen zerrenda eskuratzen du.

New-SharingPolicy

Sortu partekatze-gidalerro berri bat.

Remove-SharingPolicy

Ezabatu partekatze-gidalerro bat. Partekatze-gidalerro bat ezabatu ahal izateko, ziurtatu beharko duzu gidalerro hori ez dagoela postontzi bati esleituta.

Set-SharingPolicy

Lehendik dagoen partekatze-gidalerro baten ezarpenak aldatzen ditu.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Erabilgarritasun-informazioa

Erabili cmdlet hauek zure erakundeak beste erakunde batzuekin partekatzen duen libre/lanpetuta erabilgarritasun-informazioa ikusi eta konfiguratzeko.

 

Cmdlet-a Azalpena

Add-AvailabilityAddressSpace

Definitu sarbide-metodoa eta erakundeen artean libre/okupatuta informazioa trukatzeko erabilitako asoziatutako kredentzialak.

Get-AvailabilityAddressSpace

Ikusi Exchange erakundea nola konfiguratuta dagoenari buruzko xehetasunak, erakundeen artean libre/okupatuta informazioa trukatzeari dagokionean.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Kendu aldez aurretik definitutako erabilgarritasun-helbidearen lekua eta erakundeen libre/okupatuta informazioa eskatzeko erabilitako asoziatutako kredentzialak.

Get-AvailabilityConfig

Ikusi erakundeen artean libre/lanpetuta informazioa trukatzerakoan fidagarriak diren kontuak.

New-AvailabilityConfig

Sortu erakundeen arteko libre/okupatuta informazioaren trukea.

Remove-AvailabilityConfig

Kendu lehendik konfiguratutako erakundeen arteko libre/okupatuta informazioaren trukea.

Set-AvailabilityConfig

Konfiguratu libre/okupatuta informazioaren atzitze maila.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Postontzi-mugimenduak

Erabili cmdlet hauek postontziak hodeian oinarritutako zure erakundearen eta zure Exchange erakunde lokalaren artean mugitzeko. Postontziak hodeiaren eta erakunde lokalaren artean mugitu ahal izateko, inplementazio hibridoa behar da. Informazio gehiago lortzeko, ikus Exchange inplementazio hibridoa eta migrazioa Office 365 aplikazioarekin.

 

Cmdlet-ak Azalpena

Get-MoveRequest

Ikusi New-MoveRequest cmdlet-arekin hasitako postontzi-mugimendu jarraitu baten egoera.

New-MoveRequest

Sortu postontzi-mugimendu berri bat.

Remove-MoveRequest

Utzi bertan behera New-MoveRequest cmdlet-arekin hasitako postontzi-mugimendu jarraitu baten egoera.

Resume-MoveRequest

Berrekin etendako edo huts egindako mugimendu-eskaera bat.

Set-MoveRequest

Lehendik dagoen mugimendu-eskaera baten propietateak aldatzen ditu.

Suspend-MoveRequest

Eten mugimendu-eskaera bat CompletionInProgress egoerara iritsi aurretik.

Get-MoveRequestStatistics

Ikusi informazio xehea mugimendu-eskaerei buruz.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Postontzi-aukerak

Erabili cmdlet hauek Outlook Web App > Aukerak atalean erabilgarri dauden erabiltzaile-postontzien ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko. Erabiltzaile baten Aukerak orrian sartzeko, ikus Sartu beste erabiltzaile baten aukeren orrian.

 

Cmdlet-a Azalpena

Get-CalendarNotification

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten egutegi-jakinarazpenen arauak. Erabiltzaileek egutegi-gertaeretan eta eguneroko agendetan egindako aldaketen jakinarazpenak jaso ditzakete, testu-mezu gisa.

Get-CalendarProcessing

Ikusi postontzi jakin baten egutegi-prozesatzearen ezarpenak. Normalean, AutoUpdate balioa da erabiltzaile-postontzietan, eta AutoAccept balioa gela- edo ekipamendu-postontzietan.

Set-CalendarProcessing

Aldatu postontzi jakin baten egutegi-prozesatzearen ezarpenak. Era berean, gela- edo ekipamendu-postontzi baten baliabide-ezarpen guztiak konfigura ditzakezu.

Disable-InboxRule

Desgaitu erabiltzaile-postontzi bateko Sarrerako ontziaren arau bat. Sarrerako ontziaren arauek Sarrerako ontziko mezuak prozesatzen dituzte, zehaztutako baldintzetan oinarrituta, eta ekintza batzuk egiten dituzte, mezuak karpeta jakin batera eraman edo mezuak ezabatu, esate baterako.

Oharra   Sarrerako ontziaren arau bat sortu, aldatu, kendu, gaitu edo desgaitzen duzunean, Microsoft Outlook-ek sortutako bezeroaren aldeko arau guztiak kenduko dira.

Enable-InboxRule

Gaitu Sarrerako ontziaren arau bat erabiltzaile baten postontzian.

Get-InboxRule

Sarrerako ontziaren arau zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo erabiltzaile baten postontziko Sarrerako ontziaren arauen zerrenda eskuratzen du.

New-InboxRule

Sortu Sarrerako ontziaren arau bat erabiltzaile baten postontzian.

Remove-InboxRule

Ezabatu Sarrerako ontziaren arau bat erabiltzaile baten postontzian.

Set-InboxRule

Aldatu erabiltzaile-postontzi baten Sarrerako ontziaren arau baten propietateak.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten Erantzun automatikoen ezarpenak.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile-postontzi baten Erantzun automatikoen ezarpenak.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten egutegi-ezarpenak.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile baten egutegiaren ezarpenak. Ezarpen horiek eragina dute Outlook Web App-en erabiltzaile-egutegiak duen itxuran eta abisuen lan egiteko moduan. Ezarpen hauek, era berean, bilera-gonbidapenak, -erantzuna, eta -jakinarazpenak erabiltzaileari nola bidali erabakitzen dute.

Get-MailboxCalendarFolder

Ikusi erabiltzailearen egutegi-karpetari buruzko informazioa. Informazio horren barruan sartzen dira, esate baterako, egutegi-karpetaren izena, karpeta une horretan argitaratuta edo partekatuta dagoen ala ez, argitaratutako egutegi-egunen hasiera- eta amaiera-tarteak, egutegian argitaratutako xehetasunen maila, argitaratutako egutegiaren URLa webean bila daitekeen ala ez, eta argitaratutako egutegi-URLa.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfiguratu erabiltzaile baten postontziko egutegi-karpeta baten argitaratze- edo partekatze-ezarpenak.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten mezu baztergarrien arauen konfigurazioa.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile-postontzi baten mezu baztergarrien arauen konfigurazioa.

Get-MailboxMessageConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten mezu elektronikoen ezarpenak. Ezarpenetako batzuk: mezuetako sinadura, mezu-formatua, mezuaren aukerak, irakurragiriak, irakurtzeko panela eta elkarrizketak.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile-postontzi baten mezu elektronikoen ezarpenak.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten eskualdeko ezarpenak. Ezarpenak ordu-zona, data- eta ordu-formatuak eta hizkuntza dira.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile-postontzi baten eskualdeko ezarpenak.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Ikusi erabiltzaile-postontzi baten Outlook Web App-en ortografia-egiaztatzailearen ezarpenak. Ezarpenak dira, besteak beste, hiztegiaren hizkuntza eta digituak dituzten hitzei nahiz osorik maiuskulaz daudenei ez ikusi egitea.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfiguratu erabiltzaile-postontzi baten Outlook Web App-en ortografia-egiaztatzailearen ezarpenak.

Get-MessageCategory

Sarrerako ontziaren mezu-kategoria zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo erabiltzaile baten postontziko mezu-kategorien zerrenda eskuratzen du.

Get-SendAddress

Ikusi Nork helbide lehenetsi gisa konfigura daitekeen erabiltzaile-postontzi baten helbide elektronikoak. Nork helbide lehenetsi bat konfiguratzeak zentzua izango du erabiltzaileak POP, IMAP edo Hotmail harpidetzak konfiguratuta badauzka postontzian. Erabiltzailearen Nork helbide lehenetsia, erabili SendAddressDefault parametroa Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet-ean. Erabiltzaileak Nork helbide lehenetsia gainidatz dezake, mezu bat Outlook Web App-en sortzen duenean.

Get-TextMessagingAccount

Ikusi erabiltzaile baten mezularitza laburreko zerbitzuaren (SMS) ezarpenak. Ezarpenak dira, besteak beste, Microsoft Exchange ActiveSync gaituta dagoen ala ez, erabiltzailearen herrialdeko edo eskualdeko IDa, mugikor-operatzailearen IDa, zerbitzu-hornitzailearen IDa, eta jakinarazpenetarako telefono-zenbakia.

Import-ContactList

Inportatu erabiltzaile baten posta-kontaktuak hodeian oinarritutako postontzi batera koma bidez bereizitako (CSV) fitxategi batetik.

Get-HotmailSubscription

Postontzi jakin batentzat konfiguratutako Hotmail harpidetzaren ezarpenak erakusten ditu.

Set-HotmailSubscription

Postontzi jakin batentzat konfiguratutako Hotmail harpidetza baten ezarpenak aldatzen ditu.

Get-ImapSubscription

Ikusi postontzi jakin baten IMAP harpidetzari edo konektatutako kontuari buruzko informazioa. Erabili komando hau erabiltzaileek IMAP konexioarekin dituzten arazoak konpontzen laguntzeko.

Set-ImapSubscription

Postontzi baten IMAP harpidetzaren ezarpenak konfiguratzen ditu.

Get-PopSubscription

Postontzi jakin baten POP harpidetzaren informazioa erakusten du. Erabili komando hau erabiltzaileek POP konexioarekin dituzten arazoak konpontzen laguntzeko.

Set-PopSubscription

Postontzi baten POP harpidetzaren ezarpenak konfiguratzen ditu.

Get-Subscription

Postontzi zehatz baten kanpoko kontu-harpidetzak erakusten ditu. Erabili komando hau ziur ez dakizunean erabiltzaileak zein harpidetza mota konfiguratu duen.

Remove-Subscription

Kanpoko kontu baterako harpidetza kentzen du erabiltzaile baten postontzitik.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Exchange ActiveSync

Erabili cmdlet hauek zure erakundeko artxibatze- eta egunkaritze-ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Kudeatu Exchange ActiveSync zure erakunderako.

 

Cmdlet-a Azalpena

Clear- ActiveSyncDevice

Exchange ActiveSync zure erakundeko postontzi batekin konektatzeko erabiltzen ari den gailu mugikor baten edukia garbitzen du. Komando hau gailu bat galdu edo lapurtzean erabiltzen da normalean.

Get-ActiveSyncDevice

Zure erakundeko postontziekin Exchange ActiveSync erabiltzen duten gailu mugikorren zerrenda bat erakusten du.

Remove-ActiveSyncDevice

Gailu mugikor baten eta postontzi baten arteko Exchange ActiveSync konexioa kentzen du. Gailu mugikorraren eta erabiltzailearen postontziaren izenak jakin behar dituzu.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ikusi New-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet-arekin sortu dituzun Exchange ActiveSync gailu-sarbidearen arauak.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Sortu Exchange ActiveSync gailu-sarbidearen arauak erabiltzaileei haien postontziak sinkronizatzen uzteko gailu mugikorren familia edo modelo jakin batzuekin.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Kendu zure erakundean lehendik dauden Exchange ActiveSync gailu-sarbidearen arauak.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfiguratu zure erakundean lehendik dauden Exchange ActiveSync gailu-sarbidearen arauak.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Ikusi zure erakundeko postontziekin konektatu diren Exchange ActiveSync gailuen zerrenda.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Erabiltzaile jakin baten postontziarekin sinkronizatzeko konfiguratutako telefono mugikorren zerrenda erakusten du, eta gailu bakoitzaren sinkronizazio-estatistikak. Itzulitako informazioan estatistikak sartzen dira, sinkronizatzen saiatu zen azken aldia eta gailuaren identifikazioa, esate baterako.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Zure erakundeko postontziekin konektatutako Exchange ActiveSync gailuei aplika dakizkiekeen gidalerroak erakusten ditu, eta gidalerro horientzat konfiguratutako ezarpenak.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Zure erakundeko postontziei aplika dakiekeen Exchange ActiveSync postontzi-gidalerro berria sortzen du, konektatutako Exchange ActiveSync gailuen ezarpenak betearazteko.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Kendu lehendik dauden Exchange ActiveSync postontzi-gidalerroak, Exchange ActiveSync gailuen ezarpenak betearazteko.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Zure erakundeko postontziei aplikatutako gidalerroen ezarpenak konfiguratzen ditu, konektatutako Exchange ActiveSync gailuen ezarpenak betearazteko.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Ikusi zure erakundeko Exchange ActiveSync ezarpenak.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfiguratu zure erakundeko Exchange ActiveSync ezarpen lehenetsiak. Esate baterako, gailu berriak onartzeko, blokeatzeko edo berrogeialdian jartzeko sarbide maila lehenetsia ezarri.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Mezularitza bateratua

Erabili cmdlet hauek mezularitza bateratuko ezarpenak ikusteko eta konfiguratzeko Microsoft Office 365 enpresentzako-(e)n. Informazio gehiago lortzeko, ikus Erabili mezularitza bateratua Exchange zure telefonia-sistemarekin konektatzeko.

Oharra   Mezularitza bateratua ez dago erabilgarri Live@edu erakundeetan.

 

Cmdlet-a Azalpena

Disable-UMAutoAttendant

Desgaitu gaituta dagoen mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat. Ezingo duzu mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat desgaitu, estekatuta edo asoziatuta badago mezularitza bateratuko markatze-plan lehenetsiarekin asoziatutako mezularitza bateratuko luzapen taldearekin.

Enable-UMAutoAttendant

Gaitu desgaituta dagoen mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat. Mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat sortzen duzunean, ez dago gaituta modu lehenetsian. Laguntzaile automatikoak sarrerako deiak erantzun ditzan, lehenik gaitu egin behar duzu.

Get-UMAutoAttendant

Mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko mezularitza bateratuko laguntzaile automatikoen zerrenda eskuratzen du.

New-UMAutoAttendant

Sortu mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko berri bat. Mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat sortzen duzunean, luzapen-zenbakien zerrenda bat duen mezularitza bateratuko markatze-plan batekin estekatuta dago.

Remove-UMAutoAttendant

Ezabatu mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko bat. Horrez gain, mezularitza bateratuko laguntzaile automatikoaren instantziak ezabatzen ditu, harekin asoziatutako mezularitza bateratuko markatze-plan guztietatik. Mezularitza bateratuko laguntzaile automatikoa ezabatzen denean, mezularitza bateratuko laguntzaile automatikoak ez ditu aurrerantzean erantzungo konfiguratutako luzapenetara egindako telefono-deiak.

Set-UMAutoAttendant

Lehendik dagoen mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko baten ezarpenak aldatzen ditu. Mezularitza bateratuaren laguntzaile automatikoaren balio batzuk ezingo dira aldatu mezularitza bateratuko laguntzaile automatikoa ezabatu arte, eta mezularitza bateratuko laguntzaile automatiko berri bat sortu arte.

Export-UMCallDataRecord

Esportatu data jakin bateko mezularitza bateratuko dei-datuen erregistroak komaz bereizitako (CSV) balio batera. Mezularitza bateratuko markatze-plan eta IP atebide jakin bateko dei-datuen erregistroak iragaz ditzakezu. Nolanahi ere, ez baduzu mezularitza bateratuko IP atebiderik zehazten, dei-datuen erregistro guztiak itzuliko dira.

Get-UMCallDataRecord

Ikusi mezularitza bateraturako gaitutako erabiltzaile-postontzi jakin baten mezularitza bateratuko dei-datuen erregistroak.

Get-UMCallSummaryReport

Ikusi erakunde batean jasotako nahiz egindako dei guztiei buruzko estatistikak, ahots-mezuak, huts egindako deiak, harpidedunaren sarbidea, laguntzaile automatikoa eta fax-deiak barne.

Get-UMDialPlan

Mezularitza bateratuko markatze-plan zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko mezularitza bateratuko markatze-planen zerrenda eskuratzen du.

New-UMDialPlan

Sortu mezularitza bateratuko markatze-plan bat.

Remove-UMDialPlan

Kendu mezularitza bateratuko markatze-plan bat.

Set-UMDialPlan

Lehendik dagoen mezularitza bateratuko markatze-plan baten propietateak aldatzen ditu.

Get-UMHuntGroup

Mezularitza bateratuko luzapen talde zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko mezularitza bateratuko luzapen taldeen zerrenda eskuratzen du. Mezularitza bateratuko luzapen talde jakin bat ikusteko, mezularitza bateratuko luzapen taldearekin asoziatuta dagoen mezularitza bateratuko IP atebidearen izena eman behar duzu, adibidez, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Sortu mezularitza bateratuko markatze-plan jakin batekin sarrera deiak estekatzeko erabiltzen den mezularitza bateratuko luzapen talde berri bat. Mezularitza bateratuko luzapen talde bat sortu behar duzu, mezularitza bateratuko IP atebide baten eta mezularitza bateratuko markatze-plan baten arteko komunikazioa onartzeko.

Remove-UMHuntGroup

Ezabatu mezularitza bateratuko luzapen talde bat. Mezularitza bateratuko luzapen taldea mezularitza bateratuko IP atebidetik ere kenduko da.

Disable-UMIPGateway

Desgaitu mezularitza bateratuko IP atebide bat. Mezularitza bateratuko IP atebideak ez du aurrerantzean erantzungo sarrerako deirik edo egingo irteerako deirik.

Enable-UMIPGateway

Gaitu mezularitza bateratuko IP atebide bat. Mezularitza bateratuko IP atebideak sarrerako deiak erantzuten ditu eta irteerako deiak egiten ditu IP atebidearen bidez.

Get-UMIPGateway

Mezularitza bateratuko IP atebide zehatzei buruzko informazioa erakusten du, edo zure erakundeko mezularitza bateratuko luzapen-atebideen zerrenda eskuratzen du.

New-UMIPGateway

Sortu mezularitza bateratuko IP atebide berri bat.

Remove-UMIPGateway

Ezabatu mezularitza bateratuko IP atebide bat.

Set-UMIPGateway

Aldatu mezularitza bateratuko IP atebide baten konfigurazio-ezarpenak.

Disable-UMMailbox

Desgaitu mezularitza bateraturako gaitutako postontzi baten mezularitza bateratuko eginbideak.

Enable-UMMailbox

Gaitu mezularitza bateratuko eginbideak postontzi baterako.

Get-UMMailbox

Ikusi mezularitza bateraturako gaitutako postontzi zehatzei buruzko mezularitza bateratuko informazioa, edo zure erakundeko mezularitza bateraturako gaitutako postontzien zerrenda eskuratzen du.

Set-UMMailbox

Aldatu mezularitza bateraturako gaitutako postontzi baten mezularitza bateratuko konfigurazio-ezarpenak.

Get-UMMailboxPIN

Ikusi mezularitza bateraturako gaitutako postontzian modu enkriptatuan gordetako PIN datuetatik kalkulatzen den informazioa. Era beran, cmdlet honek postontzia edo erabiltzaile-sarbidea blokeatu den ala ez erakusten du.

Set-UMMailboxPIN

Berrezarri mezularitza bateraturako gaitutako postontzi baten PINa.

Get-UMMailboxPolicy

Ikusi zure erakundeko mezularitza bateratuko postontzi-gidalerro jakin bat, edo eskuratu zure erakundeko mezularitza bateratuko postontzi-gidalerroen zerrenda bat.

New-UMMailboxPolicy

Sortu mezularitza bateratuko postontzi-gidalerro berri bat.

Remove-UMMailboxPolicy

Ezabatu mezularitza bateratuko postontzien gidalerro bat. Mezularitza bateratuko postontzi-gidalerroa ezingo da ezabatu, erreferentziatuta badago mezularitza bateraturako gaitutako postontziren batekin.

Set-UMMailboxPolicy

Aldatu mezularitza bateratuko postontzi-gidalerro baten konfigurazio-ezarpenak. Ezarpenak dira, besteak beste, PIN gidalerroak, testu-mezuen ezarpenak, eta markatze-murriztapenak.

Export-UMPrompt

Esportatu mezularitza bateratuko markatze-planetan eta laguntzaile automatikoetan agur-abisu gisa erabilitako audio-fitxategia.

Import-UMPrompt

Inportatu mezularitza bateratuko markatze-planetan eta laguntzaile automatikoetan erabiltzeko audio-fitxategi pertsonalizatu bat.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

Lortu laguntza komando-lerroan

Cmdlet indibidualei buruzko laguntza eskura dezakezu komando-lerroan. Erabili laguntzako komando-lerroa cmdlet bakoitzarekin eta sintaxi egokiarekin erabilitako parametroak identifikatzeko.

Laguntzako komando-lerroak hainbat xehetasun-mailatako informazioa eman dezake. Erabili ondorengo komandoak komando-lerroan laguntza xehatuagoa eskuratzeko. Informazio gehiago Get-Help cmdlet-ari eta dagokion sintaxiari buruz, Microsoft Exchange Server-eko laguntzan: Getting Help. Gai honek Exchange inplementazio lokaletako Exchange Management Shell-i erreferentzia egiten badio ere, hodeian oinarritutako posta-zerbitzuari eta WinRM-ekiko Windows PowerShell-i ere aplika dakieke.

 

Laguntzako komandoa Azalpena Adibidea

Get-Help <cmdlet>

Cmdlet-en erabilerari eta sintaxiari buruzko informazioa ematen du.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Cmdlet-en ohiko erabileraren adibideak ematen ditu.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Cmdlet-aren azalpena, sintaxia, parametroen zerrenda oso bat eta horien erabilera, eta adibideak ematen dira.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Hodeiko erakundeek Exchange kudeaketarako cmdlet guztien azpimultzo baterako sarbidea dute. Era berean, erakunde horiek cmdlet horietarako erabilgarri dauden parametro guztien azpimultzo baterako sarbidea dute. Komando-lerroko laguntzak ez du desberdintzen inplementazio lokalen eta hodeian oinarritutako inplementazioen artean. Hortaz, hodeian oinarritutako posta-zerbitzuari aplikatzen ez zaizkion cmdlet eta laguntzako komando-lerroko parametro batzuk bistaratuko dira.

Normalean, baliabide fisiko bati erreferentzia egiten dioten parametro guztiei ez ikusi egin diezaiekezu. Errore-mezu bat jasotzen baduzu parametro bat ezin dela aurkitu edo cmdlet bat ezezaguna dela esateko, agian erabiltzen saiatzen ari zara zure kudeaketako rol-esleipenak onartzen ez dituen edo zure erakundeak baliozkotzat jotzen ez dituen parametro edo cmdlet bat.

Exchange Online administratzaileek erabil ditzaketen cmdlet erabilgarriak

 
Erlazionatutako laguntza-gaiak
Kargatzen...
Ez da baliabiderik aurkitu.