Mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande käitamine

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-11-23

Mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruanne Exchange'i juhtpaneelis sisaldab postkaste, millele on juurde pääsenud keegi, kes ei ole postkasti omanik. Kui mitteomanik avab postkasti, logib Exchange Online selle toimingu kohta postkasti auditilogisse teavet, mis salvestatakse auditeeritavas postkastis peidetud kausta meilisõnumina. Logi kirjed kuvatakse otsingutulemustena ja sisaldavad postkastide loendit, millele on juurdepääsenud mitteomanik, kes pääses postkasti juurde ja millal, mitteomaniku tehtud toimingud ja kas toiming oli edukas. Postkasti auditilogi kirjeid säilitatakse vaikimisi 90 päeva.

Käesolev teema kirjeldab järgmist.

Miks on vaja teada mitteomaniku juurdepääsemisest postkastile?

 • Pilvepõhised organisatsioonid soovivad tagada, et Microsofti andmekeskuse personal ei pääse nende postkastiandmete juurde.

 • Soovite jõustada vastavus- ja privaatsuseeskirju, jälgides mitteomanike toiminguid postkastiandmetega.

 • Peate olema valmis esitama juriidiliste juhtumitega seotud teavet, näiteks esitama kindlal ajal teavet postkastiandmete oleku, postkastist saadetud meilisõnumite saatjate ja selle kohta, kas kindel isik vaatas postkasti andmeid.

 • Peate tuvastama teie organisatsiooni kuuluvate ja sellest väljaspool olevate kasutajate autoriseerimata juurdepääsu postkastiandmetele.

Enne mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande käitamist

Peate lubama postkasti auditilogi igale postkastile, mille jaoks soovite käivitada mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande. Kui postkasti auditilogi pole lubatud, ei saa te aruande käitamisel ühtki tulemust.

Ühe postkasti jaoks postkasti auditi logimise lubamiseks käitage järgmist Windows PowerShelli käsku.

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Näiteks kasutaja Florence Flipo postkasti auditeerimise lubamiseks käitage järgmist käsku.

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Postkasti auditeerimise lubamiseks kõigile kasutaja postkastidele oma organisatsioonis käivitage järgmised käsud:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Millised on mitteomanike juurdepääsu tüübid?

Kui lubate postkasti auditi logimise, logib Microsoft Exchange postkasti õigustega mitteomanike, sealhulgas nii administraatorite kui ka kasutajate (nimetatakse delegeeritud kasutajateks) kindlad toimingud. Võite otsingut kitsendada ka teie organisatsiooni kuuluvatele või sellest väljaspool olevatele kasutajatele.

Mida logitakse postkasti auditilogisse?

Mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande käitamiseks kuvatakse postkasti auditilogi kirjed Exchange'i juhtpaneelis otsingutulemustes. Iga aruande kirje sisaldab järgmist teavet:

 • kes postkasti juurde pääses ja millal;

 • mitteomaniku tehtud toimingud;

 • mõjutatud sõnum ja selle kausta asukoht;

 • kas toiming oli edukas.

Järgmises tabelis on kirjeldatud logitavate toimingute tüüpe ja ka seda, kas administraatorite ja delegeeritud kasutajate juurdepääsu andmed logitakse vaikimisi. Kui soovite jälgida toiminguid, mida vaikimisi ei logita, peate nende toimingute logimise lubama Windows PowerShelli abil.

 

Toiming Kirjeldus Administraatorid Delegeeritud kasutajad

Värskendamine

Sõnumit muudeti.

Jah

Jah

Kopeerimine

Sõnum kopeeriti teise kausta.

Ei

Ei

Teisaldamine

Sõnum teisaldati teise kausta.

Jah

Ei

Kustutatud üksustesse teisaldamine

Sõnum teisaldati kausta Kustutatud.

Jah

Ei

Ajutine kustutamine

Sõnum kustutati kaustast Kustutatud.

Jah

Jah

Püsikustutus

Sõnum eemaldati kaustast Taastatavad üksused. Lisateavet vaadake jaotisest Kustutatud üksuste taastamine.

Jah

Jah

FolderBind

Postkasti kaust avati.

Jah

Ei

Saada kui

Saadeti sõnum õigusega SendAs. See tähendab, et teine kasutaja saatis sõnumi, mille saatjaks oli näiliselt postkasti omanik.

Jah

Jah

Kellegi nimel saatmine

Saadeti sõnum õigusega SendOnBehalf. See tähendab, et teine kasutaja saatis sõnumi postkasti omaniku nimel. Sõnum näitab adressaadile, kelle nimel sõnum saadeti ja kes tegelikult sõnumi saatis.

Jah

Ei

MessageBind

Sõnum avati või seda vaadati eelvaatepaanil.

Ei

Ei

Mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande käitamine

 1. Valige suvandid Halda minu organisatsiooni > Rollid ja auditeerimine > Auditeerimine.

 2. Klõpsake käsul Käita mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruanne.

  Microsoft Exchange käitab aruande mitteomanike juurdepääsu kohta organisatsiooni mis tahes postkasti viimase kahe nädala jooksul. Otsingutulemustes ilmuvatel postkastidel on lubatud postkasti auditi logimine.

 3. Kindla postkasti mitteomanike juurdepääsu vaatamiseks valige postkast otsingutulemustes. Vaadake otsingutulemusi üksikasjade paanil.

Kas soovite otsingutulemusi kitsendada?

Valige alguskuupäev, lõppkuupäev või mõlemad ja valige otsimiseks kindlad postkastid. Aruande taaskäitamiseks klõpsake käsul Otsi.

Märkus. Mis tahes aruande avamiseks ja käivitamiseks Exchange’i juhtpaneeli vahekaardil Auditiaruanded peavad kasutajal olema vajalikud õigused. Lisateabe saamiseks vaadake teema „Kasutajatele juurdepääsu andmine auditeerimisaruannete jaoks” jaotist Auditiaruannete kasutamine Exchange Online'is.

Mitteomanike juurdepääsu kindlate tüüpide otsimine

Võite täpsustada otsitava mitteomaniku juurdepääsu tüübi (nimetatakse ka sisselogimise tüübiks). Teil on järgmised valikud.

 • Kõik mitteomanikud   Otsib organisatsiooni administraatorite ja delegeeritud kasutajate ning Microsofti andmekeskuse administraatorite juurdepääsu.

 • Välised kasutajad   Otsib ainult Microsofti andmekeskuse administraatorite juurdepääsu.

 • Administraatorid ja delegeeritud kasutajad.   Otsige oma organisatsiooni administraatorite ja delegeeritud kasutajate juurdepääsu.

 • Administraatorid.   Otsige oma organisatsiooni administraatorite juurdepääsu.

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.