Vastavuse funktsioonid Exchange Online'is

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-12-19

Exchange Online'i vastavuse funktsioonid aitavad teie organisatsioonil juriidilistele, regulatiivsetele ja organisatsioonilistele vastavusnõuetele vastata järgmistel viisidel.

 • Säilitamine.   Takistab sõnumite kustutamist andmete säilitamise või juriidiliste nõuete täitmiseks.

 • Tuvastamine.   Otsib kirjeid, mis on seotud konkreetsete juriidiliste juhtumitega või regulatiivorganite esitatud taotlustega.

 • Juhtimine.   Sõnumite sisu põhjal või sõnumi saatja või adressaadi alusel sõnumitevoo juhtimine ja tegevuspõhiste reeglite rakendamine.

 • Kaitsmine.   Sisu krüptimine ja meili kasutamisele rakendatavate poliitikate jõustamine.

Vaatame lähemalt.

Vastavuse funktsioonid Exchange Online'is

 • Sõnumikirjete haldus (MRM).   Ettevõtte poliitika, valitsuse regulatsioonidele või juriidilistele vajadustele vastamiseks aitab MRM teie organisatsioonil hoiduda meilide ja muu sõnumiside sisu jäädavast kustutamisest, mida kasutajad või sõnumisidepoliitikad teha võivad. MRM aitab teil automaatselt eemaldada ka vanemat sõnumiside sisu, millel puudub juriidiline või äriline väärtus. MRM-i säilituspoliitikad ja -sildid võimaldavad juhtida, kui kaua üksusi kasutajate postkastides säilitatakse, ja määratleda, mida teha teatud vanuseni jõudnud üksustega.

  Vaadake teemat Säilituspoliitikate häälestamine ja haldamine Exchange Online'is.

 • Tuvastamine.   Tuvastamine kasutab otsingut mitmest postkastist, GUI-põhist tööriista, mis võimaldab juriidilistel või personaliarvestuse spetsialistidel ning teistel tuvastushalduritel otsida kogu organisatsioonis esmastest ja arhiivitud postkastidest sõnumeid, mis konkreetsetele kriteeriumitele vastavad. Kuna tuvastus ei nõua täielikke administraatoriõigusi, saate postkastidest otsimiseks määrata vajalikud õigused tavakasutajatele ja piirata postkastide hulka, kust vastav inimene otsida saab. Mitmest postkastist otsimise tulemused saab välja printida või Microsoft Outlookiga PST-faili eksportida.

  Vaadake teemat Mitme postkasti otsingud.

 • Eraarhiiv   Kasutaja esmase pilvepõhise postkasti jaoks saab luua arhiivipostkasti, mida nimetatakse eraarhiiviks. Kasutajad saavad arhiivipostkasti kasutada ajalooliste sõnumside andmete talletamiseks, teisaldades või kopeerides sõnumid esmasest postkastist arhiivipostkasti. Administraatorid ja kasutajad saavad MRM-i funktsioone kasutada teatud vanuseni jõudnud sõnumite automaatselt arhiivipostkasti teisaldamiseks. Kuna kasutaja arhiivipostkastis olevad üksused on indekseeritud, kaasatakse arhiivipostkastid ka otsingusse mitmest postkastist.

  Vaadake teemat Arhiivi postkasti lubamine.

 • Otsuse ootel.   Saate postkasti seada otsuse ootele (nimetatakse ka juriidiliseks säilitamiseks), millega säilitatakse meilisõnumid ja muud meiliüksused pikemat aega. Otsuse ootel olemine takistab ka üksuste jäädavat kustutamist. Kui kasutaja postkast on otsuse ootel, saab kasutaja oma postkastist üksusi kustutada, kuid need säilivad Microsoft Exchange'i andmekeskuse serverites tähtajatult. Otsuse ootel olevas postkastis säilib ka muudetud üksuste versiooni ajalugu.

  Vaadake teemat Postkasti otsuse ootele panemine.

 • Teabeõiguste haldus (IRM).   IRM pakub meilisõnumite ja toetatud manuste kaitset nii võrgus kui ka võrgust väljas. IRM-i kaitset saavad rakendada kasutajad Outlookis või Outlook Web Appis ja administraatorid transpordi kaitsereeglite ja Outlooki kaitsereeglite abil. IRM aitab administraatoritel ja kasutajatel juhtida seda, kes pääsevad meilisõnumi tundlike andmete juurde ja saavad neid edastada, printida või kopeerida. Pidage meeles, et IRM-i jaoks peab teil asutusesiseses organisatsioonis olema juurutatud Active Directory õiguste halduse teenuste (AD RMS) server.

  Vaadake teemat Teabeõiguste halduse häälestamine ja haldamine Exchange Online'is.

  Märkus.   Outlook Web Appis lubatud ja blokeeritud manusetüüpide loendit vaadake jaotise „Failide ja manuste sätted” teemas Outlook Web Appi postkastipoliitikad | Saadaolevad sätted.

 • Transpordireeglid ja transpordi kaitsereeglid.   Transpordireeglid aitavad teil juhtida sõnumiside voogu ja rakendada sõnumisidepoliitikaid meilisõnumitele, mis saadetakse teie organisatsiooni sees, organisatsiooni sisse või sellest välja. Transpordireeglitega saavad administraatorid määratleda spetsiaalseid sõnumiatribuute või tingimusi ja toiminguid, mis rakenduvad kõigile sõnumitele, mis neid atribuute sisaldavad. Näiteks saate seada transpordireeglid lisama organisatsioonist välja saadetud meilisõnumitele lahtiütluse takistamaks konkreetsete kasutajarühmade vahelist meilisuhtlust.

  Transpordi kaitsereeglitega saate kasutada transpordireegleid sõnumitele IRM-kaitse lisamiseks, rakendades AD RMS-i õigustepoliitika malli.

  Vaadake teemat Üle kogu asutuse kehtivad reeglid.

  Microsoft Live@edu.   Rakendus Outlook Live programmi Live@edu jaoks võimaldab kasutada ka järelevalvepoliitikaid, mis aitavad koolidel asutusesiseste kasutajate meilisõnumite saatmist ja vastuvõtmist juhtida. Vaadake teemat Järelevalvepoliitikad.

 • Päevikupidamine.   Päevikupidamine võib aidata teie organisatsioonil juriidilistele, regulatiivsetele ja organisatsioonilistele vastavusnõuetele vastata, salvestades sissetuleva ja väljamineva meilisuhtluse. Päevikureegleid kasutatakse salvestamiseks või konkreetsetele adressaatidele saadetud või neilt saadud meilisõnumite päevikusse kandmiseks. Kui sõnum vastab päevikureeglis määratletud kriteeriumile, luuakse algset sõnumit sisaldav päevikuaruanne, mis saadetakse päevikupidamise postkasti.

  Vaadake teemat Päevikureeglid.

 • Auditilogi.   Auditeerimisaruanded on GUI-põhine tööriist, mis aitab teie organisatsioonil jälgida kasutaja postkastile loata juurdepääsu, tuvastada otsuse ootel olevaid postkaste ja administraatori rollirühmades tehtud muudatusi. Lisaks saate eksportida administraatori auditilogi, mis tuvastab kõik administraatori toimingud.

  Vaadake teemat Auditiaruannete kasutamine Exchange Online'is.

Tagasi algusesse

Exchange Online'i toetatud tavapärased vastavusstsenaariumid

Vaatame tavapäraseid vastavusstsenaariume, mida Exchange Online toetab.

 

Iga kasutaja ajalooliste sõnumiside andmete salvestamine

Sõnumiside andmete säilitamine ja nende eemaldamine pärast säilitusperioodi lõppu

Protsessiga seotud sõnumiside andmete kogumine, töötlemine ja vaatamine

Postkasti eemaldamise või muutmise takistamine protsessi ajal

Lubage õigusrühma liikmetel olekut Otsuse ootel lubada või keelata

Lubage õigusrühma liikmetel teha postkastiotsinguid

Tuvastuspostkasti loomine konkreetse kohtuasja jaoks

Meilisuhtluse keelamine erinevate osakondade, õigusrühmade või koolide liikmete vahel

Püsiva kaitse rakendamine meilisõnumitele, mis on saadetud väljastpoolt teie organisatsiooni

Teie organisatsiooni kasutajate saadetud meilisõnumitele lahtiütluse lisamine

Teie organisatsioonist väljastpoolt saadetud sõnumite kogumine

Määratlemine, kas postkastile pääses juurde keegi teine peale omaniku

Iga kasutaja ajalooliste sõnumiside andmete salvestamine

Organisatsiooni arhiivindusstrateegia rakendamiseks ja haldamiseks saate igale kasutajale lubada arhiivi postkasti loomise. See võimaldab administraatoritel ja kasutajatel kasutada ajalooliste andmete haldamiseks ühte ühendatud arhiivi. MRM-i tehnoloogia teisaldab üksused kasutaja arhiivi postkasti automaatselt ja otsing mitmest postkastist otsib arhiivipostkastidest üksuseid, mis vastavad otsingukriteeriumitele. Vaadake teemat Arhiivi postkasti lubamine.

Sõnumiside andmete säilitamine ja nende eemaldamine pärast säilitusperioodi lõppu

Kõigile Exchange Online'i postkastidele lisatakse vaikimisi säilituspoliitika, mis aitab teie organisatsioonil vastata juriidilistele, regulatiivsetele ja organisatsioonilistele vastavusnõuetele. See säilituspoliitika rakendab säilitussätted kasutaja postkasti järgmistele vaikimisi meilikaustadele.

 • Kustutatud.   Kehtib sõnumitele kaustas Kustutatud. Kolmkümmend päeva pärast seda, kui kasutaja on sõnumi kustutanud, kustutatakse sõnum jäädavalt ja teisaldatakse kausta Taastatavad üksused (nimetatakse ka prügimäeks). Kasutaja saab kaustast Taastatavad üksused üksuseid taastada, kasutades Outlooki või Outlook Web Appi funktsiooni Kustutatud üksuste taastamine.

 • Rämpsmeil.   Kehtib sõnumitele kaustas Rämpsmeil. Kolmkümmend päeva pärast seda, kui rämpsmeilisõnum on teisaldatud või saadetud kasutaja kausta Rämpsmeil, kustutatakse sõnum jäädavalt ja teisaldatakse kausta Taastatavad üksused.

 • Taastatavad üksused.   Kehtib sõnumitele kaustas Taastatavad üksused. Neliteist päeva pärast seda, kui sõnum teisaldatakse kausta Taastatavad üksused, teisaldatakse see kasutaja arhiivipostkasti kausta Taastatavad üksused. Nüüd saab üksuse taastada ainult administraator, kasutades Exchange Online'i ühe üksuse taastamise funktsiooni. Kui kasutajal puudub arhiivipostkast, ei tehta midagi ja üksus jääb kasutaja esmase postkasti kausta Taastatavad üksused.

  Märkus.   Kasutajad saavad kaustast Taastatavad üksused Outlooki või Outlook Web Appi funktsiooniga Kustutatud üksuste taastamine üksuseid eemaldada või likvideerida. Ühe üksuse taastamine säilitab likvideeritud üksuse veel neljateistkümneks päevaks, selle perioodi lõppedes teisaldab MRM likvideeritud üksused kasutaja arhiivi postkasti kausta Taastatavad üksused.

Kõik kasutaja postkastis olevad üksused, mida need säilitussätted ei mõjuta, teisaldatakse kasutaja arhiivipostkasti kahe päeva möödudes. Exchange Online võimaldab kasutajatel seada postkastis olevatele kaustadele ja üksikutele üksustele isiklikke vaikimisi säilitussilte. Vaadake järgmist.

Protsessiga seotud sõnumiside andmete kogumine, töötlemine ja vaatamine

Juriidilistele tuvastamistaotlustele vastamiseks saavad organisatsioonid kasutada Exchange Online'i tuvastamisfunktsioone, millega koguda, töödelda ja vaadata konkreetse kohtujuhtumiga seotud meilisõnumeid. Vaadake järgmist.

Märkus.   Teie asutusesisesest ja pilvepõhisest organisatsioonist otsimiseks tuleb teil rakendada hübriidjuurutus. Lisateavet vaadake teemast Exchange'i hübriidjuurutus ja migreerimine süsteemiga Office 365.

Exchange Online'i toetatud tavapärased vastavusstsenaariumid

Postkasti eemaldamise või muutmise takistamine protsessi ajal

Kui organisatsiooni on teavitatud pooleliolevast protsessist, tuleb säilitada asjakohased andmed (nt meilid), mida võidakse kasutada tõenditena. Kohtuasjaga seotud meilide säilitamiseks saab postkasti seada olekusse Otsuse ootel. Seejärel võib juriidilise tuvastamise käigus otsuse ootel olevast postkastist otsida kohtuasjale asjakohaseid üksuseid. Kui otsuse ootelepanek on lubatud, rakendatakse seda kasutaja arhiivi postkastile. Vaadake järgmist.

Lubage õigusrühma liikmetel olekut Otsuse ootel lubada või keelata

Postkastile oleku Otsuse ootel seadmiseks saate õigusrühma liikmetele või teistele volitatud töötajatele määrata vajalikud Exchange'i juhtpaneeli kasutamise õigused. Vaadake teemat Postkasti otsuse ootele panemine.

Lubage õigusrühma liikmetel teha postkastiotsinguid

Lisaks saate õigusrühma liikmetele anda vajalikud õigused Exchange Online'i tuvastamisfunktsioonide kasutamiseks. See võimaldab advokaatidel, õigusrühma liikmetel ja tuvastushalduritel kasutada mitmest postkastist otsimiseks Exchange'i juhtpaneeli. Vaadake teemat Kasutajatele juurdepääsu andmine mitmes postkastis otsimiseks.

Tuvastuspostkasti loomine konkreetse kohtuasja jaoks

Tuvastusotsingu tulemused kopeeritakse tuvastuspostkasti. Iga Exchange Online'i organisatsiooni jaoks luuakse vaikimisi tuvastusotsingute postkast. Administraatorid saavad aga iga konkreetse kohtujuhtumi või õigusrühma jaoks luua täiendava tuvastusotsingu postkasti, igaüks kvoodi vaikesuurusega 50 GB. Seejärel määravad administraatorid tuvastushalduritele õigused tuvastuspostkastile juurdepääsuks. Vaadake järgmist.

Meilisuhtluse keelamine erinevate osakondade, õigusrühmade või koolide liikmete vahel

Võib juhtuda, et teie organisatsioonil on tarvis vältida konflikte, mis võivad tuleneda sellest, kui erinevate osakondade, õigusrühmade või koolide liikmed saavad jagada tundliku loomuga teavet. Sellise olukorra vältimiseks saavad organisatsioonid takistada erinevate rühmade kasutajaid omavahel meile vahetamast. Seda tüüpi piirangut kutsutakse vahel eetikamüüriks. Allpool on paar näidet.

 • Õigusbüroodes, kus on tarvis kaitsta kliendi konfidentsiaalsust, on võimalik piirata meilivoogu personalile, kes töötavad kindlate kohtujuhtumitega.

 • Investeerimisettevõtetes, kus analüütikud võivad omada maaklereid mõjutavat konfidentsiaalset teavet, võivad regulatiivsed nõuded sätestada, et need kaks rühma ei tohi mingil viisil omavahel suhelda.

 • Koolipiirkondadel võib olla soov takistada erinevate koolide õpilastel oma koolikontosid kasutades meilivahetuse pidamist.

Vaadake teemat Reeglite kasutamine konkreetsete rühmade vahelise meilivoo takistamiseks.

Exchange Online'i toetatud tavapärased vastavusstsenaariumid

Püsiva kaitse rakendamine meilisõnumitele, mis on saadetud väljastpoolt teie organisatsiooni

Kui kasutajad teie organisatsioonis peavad saatma finants-, juriidilise või muu konfidentsiaalse teabega meilisõnumeid adressaatidele väljaspool teie organisatsiooni, saate luua transpordireeglid, mis rakendavad meilisõnumite sisu kaitseks õiguste halduse teenuste (RMS) malli. Sõltuvalt teie täpsustatud RMS-i malli sätetest, pole adressaatidel võimalik IRM-iga kaitstud sõnumitega teatud toiminguid teha, nt neid edastada, kopeerida või printida. Lisaks saate kasutada transpordireegleid RMS-i mallide rakendamiseks sõnumites, mida saadavad levirühma või kindla osakonna liikmed. Vaadake järgmist.

Teie organisatsiooni kasutajate saadetud meilisõnumitele lahtiütluse lisamine

Saate kasutada transpordireegleid meilisõnumitele teksti (tavapärase nimetusega lahtiütluse) automaatseks lisamiseks. Lahtiütlusi kasutatakse tavaliselt juriidilise teabe või vastavuse nõuete esitamiseks või muudel organisatsioonile omastel põhjustel. Vaadake teemat Lahtiütluste lisamine sõnumitele.

Teie organisatsioonist väljastpoolt saadetud sõnumite kogumine

Regulatiivsetele nõuetele vastamiseks võib teie organisatsioonil olla vaja koguda kokku kõik välistele adressaatidele saadetud meilisõnumid. Sellisel juhul saate luua päevikureegli, mis loob päevikuaruande iga väljapoole teie organisatsiooni saadetud sõnumi kohta. Lisaks saate luua päevikureeglid sõnumite jaoks, mida saadavad või võtavad vastu kindlad kasutajad või levirühma liikmed. Vaadake teemat Päevikureeglite loomine.

Määratlemine, kas postkastile pääses juurde keegi teine peale omaniku

Vaikimisi pääseb postkastile juurde ainult postkasti omanik, kuid juurdepääsuõigused võib määrata ka teistele kasutajatele, nt delegaatidele või administraatoritele. Kui teil on juriidilised, personaliarvestuse või IT-põhised kahtlused, et postkastile pääses juurde või seda muutis keegi teine peale postkasti omaniku, saate luua postkasti mitteomaniku juurdepääsu aruande. Vaadake teemat Mitteomaniku postkasti juurdepääsu aruande käitamine.

Exchange Online'i toetatud tavapärased vastavusstsenaariumid

Vastavuse funktsioonide saadavus

Vastavuse funktsioonide saadavust Exchange Online'is rakenduste Microsoft Office 365 ja Microsoft Live@edu jaoks vaadake järgmisest tabelist.

 

Vastavuse funktsioon Professionaalide ja väikeettevõtete jaoks mõeldud Office 365 Office 365 suurettevõtetele Live@edu

Eraarhiiv

Jah (esmase ja arhiivipostkasti koondsuurus on 25 GB)

Jah (esmase ja arhiivipostkastide koondsuurus on 25 GB), Exchange Online'i (plaan 2) tellimuse (või kõrgema) kvoodi vaikesuurus on 100 GB

Ei

Sõnumikirjete haldus

Jah

Jah

Jah

Otsuse ootel

Ei

Jah. Vajalik on Exchange Online'i (plaan 2) tellimus või kõrgem

Ei

Otsing mitmest postkastist

Ei

Jah

Jah

Teabeõiguste haldus

Ei

Jah

Ei

Transpordireeglid

Ei

Jah

Jah

Päevikupidamine

Ei

Jah

Jah

Auditilogi

Jah

Jah

Jah

Tagasi algusesse

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.