Kasutajate postkastides sõnumite otsimine ja kustutamine

[Teema on töötlemisel.]  

Kehtib: Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-11-23

Aeg-ajalt peavad administraatorid otsima ja kustutama sobimatuid või potentsiaalselt ohtlikke meilisõnumeid, mis on saadetud organisatsioonis mitmesse postkasti. Näiteks meilisõnumeid, mis sisaldavad viiruseid või linke viiruse allalaadimiseks, sobimatut sisu, nagu ainult täiskasvanutele mõeldud materjale, või konfidentsiaalset teavet, mis saadeti kogemata valele inimesele.

Selleks eesmärgiks ei saa kasutada Exchange'i juhtpaneeli valikut Otsing mitmest postkastist, kuid Windows PowerShellis saate seda teha, kasutades cmdlet-käsku Search-Mailbox koos lülitusparameetriga DeleteContent.

NB!   Kui kasutate cmdlet-käsku Search-Mailbox koos parameetriga DeleteContent, kustutatakse sõnumid kasutaja postkastist jäädavalt ja neid ei saa taastada.

Enne alustamist

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Nõutavate RBAC-rollide määramine

Kasutajate postkastidest sõnumite otsimiseks ja kustutamiseks peate määrama neile järgmised rollid.

  • Postkasti otsing.   See roll võimaldab teil otsida meilisõnumeid oma organisatsiooni mitmest postkastist. Administraatoritele ei määrata seda rolli vaikimisi. Mitmest postkastist otsimiseks lisage ennast rollirühma Tuvastushaldus liikmeks. Vaadake jaotist Rollirühma liikmete lisamine või eemaldamine.

  • Postkasti import ja eksport.   See roll võimaldab teil kasutajate postkastidest sõnumeid kustutada. Seda rolli ei määrata administraatorile vaikimisi. Kasutajate postkastidest sõnumite kustutamiseks lisage rollirühma Organisatsioonihaldus roll nimega Postkasti import ja eksport. Vaadake jaotist Rollirühma atribuutide redigeerimine.

Otsingupäringu jaoks teabe kogumine

Peate hankima mõned nakatatud või sobimatu sõnumi koopiad, et saaksite need läbi vaadata ja selle leidmiseks otsingupäringu luua.

Lehe algusesse

Otsimise ja kustutamise suvandid

Sõnumite otsimiseks ja kustutamiseks ühe toiminguna saate kasutada cmdlet-käsku Search-Mailbox parameetriga DeleteContent. Kui aga seda kasutate, ei ole teil võimalik otsingutulemusi eelnevalt läbi vaadata ega luua kirjete logi otsinguga leitud sõnumite kohta. See tähendab, et te ei saa teada, millised sõnumid kustutati.

Parem lahendus on esmalt käitada cmdlet-käsku Search-Mailbox parameetriga LogOnly. See käsk loob kõikide otsingukriteeriumitele vastavate otsingutulemuste logi, kuid ei kustuta neid sõnumeid. Teave esitatakse komaeraldusega (CSV-)failina, mis manustatakse meilisõnumile, mis saadetakse postkasti ja kausta, mille määratlesite, kasutades parameetreid TargetMailbox ja TargetFolder cmdlet-käsuga Search-Mailbox. Kui olete logi läbi vaadanud, saate otsingukriteeriume täpsustada ja käitada vajaduse järgi uue otsingu või otsingu parameetriga DeleteContent.

Kolmas võimalus on solvav sõnum enne kasutaja postkastist kustutamist kopeerida, et teil oleks hiljem vajadusel sellele juurdepääs. Tehke seda, kaasates sõnumi kustutamise käsu parameetrid TargetMailbox ja TargetFolder.

Lehe algusesse

Sõnumite otsimine ja otsingutulemuste logimine

Vaatame mõnd näidet sellest, mida cmdlet-käsuga Search-Mailbox teha saate. Parameetri SearchQuery väärtusesse kaasatavate võimalike sõnumiatribuutide loendit vaadake jaotisest Meilisõnumite atribuudid otsinguks.

Ühest postkastist otsimine

Järgnev käsk otsib konkreetsest teie organisatsiooni postkastist sõnumeid, mille rida Teema vastab kindlale väärtusele ja saadab tulemustega sõnumi sihtpostkasti. Otitavast postkastist sõnumeid ei kustutata.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Näide.   Järgnev käsk otsib Pilar Pinilla postkastist sõnumeid, mille väljal Teema on fraas Laadi see fail alla, ja logib otsingutulemused administraatori postkasti kausta SearchLogs.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Kõikidest postkastidest otsimine

Järgnev käsk otsib kõikidest teie organisatsiooni postkastidest sõnumeid, millele on lisatud kindel fail ja saadab tulemustega sõnumi sihtpostkasti. Postkastidest sõnumeid ei kustutata.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Näide.   Järgnev käsk otsib kõikidest postkastidest sõnumeid, millele on manustatud ükskõik millist tüüpi fail nimega Trojan, ja saadab logisõnumi administraatori postkasti.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Lehe algusesse

Sõnumite otsimine ja kustutamine

Järgnev käsk otsib kõikidest postkastidest ja kustutab iga sõnumi, mille real Teema on mingi kindel tekst.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Näide.   Järgmine käsk otsib kõikidest postkastidest sõnumeid, mille teemareal on Laadi see fail alla, ja seejärel kustutab need jäädavalt.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

NB!   Enne sõnumi jäädavalt kustutamist soovitame teil kasutada kas parameetrit LogOnly leitud sõnumitest enne nende kustutamist logi loomiseks või kopeerige sõnumid enne allika postkastist kustutamist muusse postkasti.

Sõnumi kopeerimine enne selle kustutamist

Järgnev käsk otsib kõikidest teie organisatsiooni postkastidest sõnumeid, millel on real Teema mingi kindel tekst, kopeerib otsingutulemused kausta ja seejärel kustutab kõik otsingu kriteeriumitele vastavad sõnumid.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Näide.   Järgmine käsk otsib kõikidest postkastidest sõnumeid teemareaga Laadi see fail alla, kopeerib otsingutulemused administraatori postkasti kausta DeletedMessages ja seejärel kustutab sõnumid jäädavalt kasutajate postkastidest.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Lehe algusesse

Meilisõnumite atribuudid otsinguks

Järgmises tabelis on üldised meilisõnumi atribuudid, mille saate parameetri SearchQuery väärtusesse kaasata.

 

Atribuut Näide Otsingutulemused

Manused

attachment:annualreport.ppt

Sõnumid, millel on manus nimega annualreport.ppt. Manuse attachment:annualreport või attachment:annual* kasutamine annab samad tulemused, kui kasutada manuse täisnime.

Koopia

Koopia: „gurinder singh”

Koopia: gurinders

Koopia: gurinders@fineartschool.edu

Sõnumid nimega Gurinderl Singh väljal Koopia

Saatja

Saatja: „Max Stevens”

Saatja: maxs

Saatja: maxs@contoso.com

Max Stevensi saadetud sõnumid

Saadetud

Saadetud: 19/10/2010

Sõnumid, mis saadeti 19. oktoobril 2010

Teema

Teema: „Quarterly Financials”

Sõnumid, mis sisaldavad teemareal täpset fraasi „Quarterly Financials”

Adressaat

Adressaat: „Judy Lew”

Adressaat: judyl

Adressaat: judyl@contoso.com

Judy Lew'le saadetud sõnumid

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.