Exchange'i hübriidjuurutus ja migreerimine süsteemiga Office 365

 

Kehtib: Office 365 for enterprises

Teemat muudeti viimati: 2012-05-02

Kui haldate praegu asutusesisest meilisüsteemi ja juurutate programmi Microsoft Office 365 suurettevõtetele, peate seda hoolikalt kavandama. Kõigepealt võtke arvesse pikaajalisi eesmärke.

 • Kui teie lühi- või pikaajaline eesmärk on säilitada postkastid nii oma asutusesiseses organisatsioonis kui ka pilves, peaksite juurutama Exchange'i oma asutusesisesesse organisatsiooni hübriidjuurutuse abil.

  Hübriidjuurutuse puhul on nõutav Microsoft Exchange Server 2010. Hübriidjuurutuse lubamiseks pole täielikku Exchange 2010 organisatsiooni siiski vaja. Võite installida minimaalsete sätetega Exchange 2010 hübriidserveri olemasolevasse Exchange 2003 või Exchange 2007 organisatsiooni.

 • Kui teie pikaajaline eesmärk on teisaldada kõik postkastid pilve, peate hindama oma praegust asutusesisest taristut ning valima oma organisatsiooni puhul kõige paremini toimiva migreerimistööriista ja -meetodi. Kõigi postkastide migreerimiseks rakendusse Office 365 suurettevõtetele on mitu meetodit. Igal meetodil on administraatoritele ja kasutajatele nii plussid kui ka miinused ning igal meetodil on konkreetsed nõuded ja sõltuvused.

See teema aitab teil mõista kõiki võimalusi ja oma juurutust kavandada. Siin selgitatakse termineid ja kirjeldatakse juurutusvõimalusi ning Exchange Online'is ja rakenduses Office 365 suurettevõtetele sisalduvaid tööriistu järgmiselt.

Termin: kodeerimisrõngas

Tarkvara ja toedokumentatsiooni uurimisel näete, et oleme kasutanud selliseid termineid nagu „rikas kooseksisteerimine” ja „lihtne kooseksisteerimine”, samuti „asutustevahelised juurutused” ja „hübriidjuurutused”. Need terminid kujutavad tarkvara arengut, et käsitleda põhilist „asutustevahelist” stsenaariumi.

Töötame terminoloogiaga väga põhjalikult. Samal ajal loodame, et see tabel aitab teil mõista tarkvaras ja dokumentatsioonis kasutatavaid termineid.

 

Termin

Kirjeldus

hübriidjuurutus

Asutustevahelise Exchange'i sõnumsidelahenduse täisfunktsionaalne juurutus rakenduse Office 365 suurettevõtetele ja Exchange Online'iga. Funktsioonid on järgmised.

 • Meilide marsruutimine asutusesiseste ja pilvepõhiste organisatsioonide vahel.

 • Meilide marsruutimine ühiskasutuses nimeruumiga. Näiteks nii asutusesisesed kui ka pilvepõhised organisatsioonid kasutavad SMTP-domeeni @contoso.com.

 • Ühtne globaalne aadressiloend ehk „ühiskasutuses aadressiraamat”.

 • Pilvepõhiste ja asutusesiseste organisatsioonide vahel vaba/hõivatud oleku ja kalendri ühiskasutus.

 • Meilivoo keskne juhtimine. Asutusesisene organisatsioon saab juhtida asutusesiseste ja pilvepõhiste organisatsioonide meilivoogu.

 • Üks Outlook Web Appi URL nii asutusesiseste kui ka pilvepõhiste organisatsioonide jaoks.

 • Võimalus teisaldada olemasolevad asutusesisesed postkastid pilvepõhisesse organisatsiooni.

 • Keskne postkastihaldus asutusesisese Exchange'i halduskonsooli (eMC) abil.

 • Sõnumite jälgimine, kirjaspikker ja otsing mitmest postkastist asutusesiseste ja pilvepõhiste organisatsioonide vahel.

hübriid

„Hübriidjuurutuse” lühivorm

asutustevaheline

Üldine mõiste, mis viitab mis tahes sõnumside juurutusele, kus meilide marsruutimine ulatub üle asutusesisese juurutuse ja pilvepõhise organisatsiooni.

rikas kooseksisteerimine

Vt „hübriidjuurutus”. Termin „rikas kooseksisteerimine” on asendatud terminiga „hübriidjuurutus”.

lihtne kooseksisteerimine

Aegunud termin, mis viitab asutustevahelistele juurutustele, kus Exchange 2010 ei juurutata asutusesisesesse keskkonda. Oleme oma arenduses leidnud, et see termin on liiga lai ja otsustasime seda edaspidi enam mitte kasutada. „Lihtne kooseksisteerimine” kuvatakse siiski mõnedes dokumentides ja kasutajaliidestes.

Exchange'i migreerimine

Exchange Online'i funktsionaalsus, mida saate kasutada postkastide teisaldamiseks, või IMAP-i meilide migreerimise puhul kasutajate postkastide teisaldamiseks asutusesisesest Exchange'i organisatsioonist pilve. Exchange Online'i migreerimistööriistad leiate Exchange'i juhtpaneeli vahekaardilt Meilide migreerimine. Exchange'i migreerimise tüüpe on kolm.

 • Exchange'i ületõstemigreerimine, millest räägiti varem kui lihtsalt Exchange'i migreerimisest.

 • Etapiviisiline Exchange'i migreerimine, mis võimaldab teil säilitada lühi- või pikaajaliselt meilide marsruutimise kogu asutusesisese juurutuse käigus ja pilvepõhises organisatsioonis.

 • IMAP-i meilide migreerimist kasutatakse kasutajate postkastide sisu migreerimiseks IMAP-i sõnumsidesüsteemist nende pilvepõhistesse postkastidesse

ühekordne sisselogimine

Autentimistoiming, mis võimaldab kasutajatel kasutada lahenduse Office 365 suurettevõtetele teenustele juurde pääsemiseks olemasolevat Active Directory ettevõttemandaati (kasutajanimi ja parool). Ühekordne sisselogimine rakendusse Microsoft Office 365 ehk identiteedi ühendamine kasutab teenust Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

isikute seostamine

Terminit, mida kasutatakse ka „ühekordse sisselogimise” kirjeldamiseks, kasutatakse rakenduse Microsoft Office 365 dokumentatsioonis, kuid edaspidi tarvitatakse mõistet „ühekordne sisselogimine”. Lahenduses Office 365 kasutatava ühinemisega seotud terminoloogia selgitused leiate vikipostitusest Federation in Office 365 and Exchange (Ühinemine lahenduses Office 365 ja Exchange'is).

hübriidserver

Arvuti, milles töötab Exchange Server 2010 hübriidväljaanne, mis on installitud Exchange 2007 või Exchange 2003 organisatsiooni hübriidjuurutuse lubamiseks. Mõnes dokumendis viidati sellele varem ka kui kooseksisteerimise serverile.

Tagasi algusesse

Pikaajalise meilijuurutuse peamised võimalused

Rakenduse Office 365 suurettevõtetele kavandamis- ja juurutustööriistad on mõeldud toetama üht järgmistest pikaajalise meilijuurutuse võimalustest.

 • Hübriidjuurutus.   Teie organisatsiooni postkastid võivad asuda asutusesiseselt Exchange'i organisatsioonis ja pilves. Hübriidjuurutuse stsenaariumi kohaselt on sõnumside funktsionaalsus terviklik kogu asutusesiseses juurutuses ja pilvejuurutuses. Toetatud funktsioonide täieliku loendi leiate eespool oleva tabeli jaotisest „Hübriidjuurutus”.

  See hübriidjuurutuse stsenaarium võib sisaldada ka ühekordset sisselogimist, mis võimaldab kasutajatel kasutada kõigile asutusesisestele ja pilvepõhistele ressurssidele juurde pääsemiseks olemasolevat Active Directory asutusesisest mandaati.

 • Kõik pilves olevad postkastid.   Kui teie pikaajaline eesmärk ei nõua asutustevahelist sõnumside funktsionaalsust, peaksite kavandama kõigi oma postkastide teisaldamise pilve. Migreerimise lõpuleviimiseks võib kuluda nädal või isegi kuid, kuid see on parim lahendus, kui teie pikaajaline eesmärk on migreerida kõik postkastid pilve.

Nagu järgmises lõigus selgitame, saab paljusid nende kahe pikaajalise postkastivõimaluse toetamiseks arendatud migreerimis- ja asutustevahelisi tööriistu kasutada teiste asutustevaheliste stsenaariumide toetamiseks. Siiski on rakendusse Office 365 suurettevõtetele ja Exchange Online'i sisseehitatud kavandamis- ja juurutustööriistad mõeldud toetama kõigi postkastide teisaldamist pilve ning hübriidjuurutust.

Tagasi algusesse

Täiendavad juurutusvõimalused

Selles dokumendis kirjeldatud tööriistade abil saate teisi oma organisatsioonis töötavaid lahendusi panna kokku lühiajaliselt, ainult migreerimise ajaks või ka pikaajaliselt. Heidame neile võimalustele kiire pilgu.

Asutusesiseste kasutajate haldamine Office 365 tööriistade abil

Migreerimise teine vorm on teisaldada kõik postkastid pilve, kuid jätkata kasutajate ja ressursside haldamist olemasolevast Active Directoryst. Kui olete häälestanud ühekordse sisselogimise ja installinud Microsofti võrguteenuste kataloogi sünkroonimise tööriista, pääsevad kasutajad oma uutele pilves olevatele postkastidele ja olemasolevatele asutusesisestele ressurssidele juurde oma Active Directory ettevõttemandaatidega (kasutajanimi ja parool). Kui teie organisatsioonis töötab Exchange 2003 või uuem versioon ja teil on vähem kui 1000 postkasti, saate kasutada postkastide teisaldamiseks Exchange'i ületõstemigreerimist ja seejärel konfigureerida ühekordse sisselogimise. Lisateavet leiate teemast Cutover Exchange Migration and Single-Sign On (Exchange'i ületõstemigreerimine ja ühekordne sisselogimine).

Või kui kasutate asutusesiseselt versiooni Exchange 2003 või Exchange 2007, saate stsenaariumi rakendamiseks kasutada Exchange'i etapiviisilist migreerimist. Lisateavet vaadake teemast Kasutajaisikute haldus Exchange'i etapiviisilise migreerimise järel.

Kasutajate ettevalmistamine asutusesisesest Active Directoryst pilve

Kui te ei nõua ühekordset sisselogimist, võimaldab Active Directory sünkroonimine ainult asutusesiseses organisatsioonis teil kasutajad ette valmistada asutusesisesest Active Directoryst pilve. Lahendus võib töötada ainult selliste organisatsioonide puhul, mis säilitavad pilvepõhise organisatsiooni ja mitte-Exchange'i asutusesisese sõnumsidesüsteemi vahel meilide marsruutimise, või mis eelistavad lihtsalt kõigi kasutajate lähetamist asutusesisesest Active Directoryst. Suure kasutajahulgaga organisatsioonid peaksid stsenaariumi tarvis paroolide asutusesisese organisatsiooni ja pilve vahel sünkroonimiseks kaaluma kohandatud lahendust.

Muu tootja lahendustega tutvumine

Kui te ei käita Exchange 2003 või uuemat versiooni või kui käitate veebipõhist sõnumsidesüsteemi või mõnd muud asutusesisest sõnumsidesüsteemi, peate ehk tegema partneriga koostööd, et leida teie vajadustele vastav lahendus selles dokumendis nimetatud tööriistade abil. Näiteks võib IMAP-i meilide migreerimisest piisata teie kasutajate postkastiandmete teisaldamiseks ja samal ajal võib muu tootja lahendus sobida sõnumsidel põhinevate töövoolahenduste migreerimiseks Exchange Online'i.

Tagasi algusesse

Muutujad: asjad, mida peaks juurutuse ettevalmistamisel arvesse võtma

Kui olete otsustanud pikaajalise meilijuurutuse kasuks, peate tundma õppima postkastide pilve teisaldamiseks ja migreerimisetapi oma kasutajatele ning IT-töötajatele mugavamaks muutmiseks kasutatavaid tööriistu. Migreerimise või hübriidjuurutuse kavandamisel tuleks arvesse tuleks võtta ka marsruutimist, meilivoogu ja identiteedihaldust.

 • Identiteedihaldus

 • Microsofti võrguteenuste kataloogi sünkroonimistööriist

 • Meilide marsruutimine

 • Migreerimise meetodid ja tööriistad

Identiteedihaldus

Kuidas hallata kasutajate identiteete pilves? Teil on kaks võimalust.

 • Ühendamata identiteet

 • Ühekordne sisselogimine (ehk identiteedi ühendamine)

Ühendamata identiteet

Ühendamata identiteedi puhul pääsevad pilves asuvate postkastidega kasutajad oma Office 365 ressurssidele juurde Office 365 loodud mandaatidega. Office 365 kasutajatele saate luua uued kasutajakontod ja paroolid Office 365 portaalis. Võite aga kasutada ka kataloogi sünkroonimist, et valmistada kasutajad automaatselt asutusesisese Active Directory jaoks ette. Mõlemal juhul loob ja haldab mandaate Office 365.

Kui teil on asutusesisene identiteedihaldussüsteem, saavad kasutajad mandaadikomplekti oma Office 365 ressursside jaoks ja mandaadikomplekti oma asutusesiseste ressursside jaoks.

Ühendamata identiteedi halduse lahenduse eelis on identiteedilahenduse juurutuse ja häälestamise madalam üldkulu. Mõne väikese organisatsiooni või organisatsiooni, mis teisaldab kõik kasutajaressursid lähitulevikus pilve, jaoks on ühendamata identiteedi haldus ideaalne lahendus.

Ühendamata identiteedi miinus ettevõtetele, kes säilitavad kasutajaressursse asutusesiseselt, on see, et kasutajakogemus on killustatud ja nõuab kasutajate paremat koolitamist mandaadihalduse osas. Tugi võib olla kulukas, kui soovite, et kasutajad haldaksid paljudele erinevatele ressurssidele üle kahe juurutuse juurdepääsuks kaht mandaadikomplekti.

Keskmise suurusega või suurte ettevõtete puhul muudavad pikaajalise halduse ja klienditoe kulud ühendamata identiteedi lahenduse tõenäoliselt palju kallimaks kui ühekordsel sisselogimisel.

Ühekordne sisselogimine

Ühekordse sisselogimise juurutamisel pääsevad pilves olevate postkastidega kasutajad nii pilves olevate kui ka asutusesisestele ressurssidele juurde oma olemasolevate asutusesiseste Active Directory mandaatidega.

Kokkuvõttes lubate selle, kui installite oma asutusesisesesse organisatsiooni AD FS serveri või serverid. AD FS server ühineb pilves oleva Office 365 teenusega, et pakkuda teie asutusesisestele identiteetidele delegeeritud juurdepääsu teie pilvepõhise domeeni nimeruumis olevatele Office 365 ja Exchange Online'i teatud ressurssidele.

Ühekordse sisselogimise eelis on see, et kasutajad ei pea selgeks õppima uut mandaadihaldusskeemi. Lisaks kasutajaeelistele on palju eeliseid ka administraatoritele.

 • Poliitikate juhtimine. Administraator saab poliitikaid juhtida Active Directory kaudu, mis võimaldab tal hallata paroolipoliitikaid, tööjaamapiiranguid, lukustada juhtnuppe jne, täitmata pilves sellekohaseid lisaülesandeid.

 • Juurdepääsu juhtimine. Administraator saab piirata juurdepääsu rakendusele Office 365 nii, et teenustele on võimalik juurde pääseda ettevõtte keskkonna, võrguteenuste või mõlema kaudu.

 • Vähendatud toekõned. Kõigis ettevõtetes on toele tehtavate kõnede peamine põhjus unustatud paroolid. Kui kasutajatel on vähem paroole meelde jätta, on ka nende unustamise tõenäosus väiksem.

 • Turve. Kasutajaidentiteedid ja -teave on kaitstud, kuna kõiki ühekordset sisselogimist kasutavaid servereid ja teenuseid hallatakse ja juhitakse asutusesiseselt.

 • Tugi tugevale autentimisele. Lahenduses Office 365 saate kasutada tugevat autentimist ehk kahe teguriga autentimist. Tugeva autentimise korral aga tuleb kasutada ühekordset sisselogimist.

Kui olete AD FS-i ja kataloogi sünkroonimise juurutanud, võite kõiki kasutajaid ja ressursse hallata oma olemasolevast asutusesisesest Active Directoryst.

Ühekordse sisselogimise miinus on see, et peate paigaldama uued serverid, mis nõuab sertimisorganisatsiooni (CA) väljastatud serti, ja lisama kasutajahaldusele teatud keerukust ja kulusid.

Märkus.   Hübriidjuurutuse stsenaariumi puhul on ühekordne sisselogimine soovitatav, kuid mitte kohustuslik.

Ühekordne sisselogimine võib olla hea lahendus ka mõningatele suurtele organisatsioonidele, kes kavandavad migreerida kõik postkastid mitme kuu jooksul rakendusse Office 365.

Aja jooksul on enamikule organisatsioonidele, kes soovivad säilitada Active Directory ressursside asutusesisese komplekti koos lahendusega Office 365, ühekordse sisselogimise kasutusele võtmine kasutajaidentiteedi haldamise hõlbustamiseks hea lahendus.

NB!

 • Ühekordne sisselogimine AD FS-iga nõuab asutusesisest Active Directoryt.

 • Ühekordne sisselogimine nõuab Microsofti võrguteenuste kataloogi sünkroonimise tööriista installimist ja käivitamist.

 • Kui soovite kõik postkastid migreerida pilve ja häälestada ühekordse sisselogimise, ei saa te AD FS-i ega kataloogi sünkroonimist juurutada enne Exchange'i ületõstemigreerimise käivitamist Exchange'i juhtpaneelil. Pärast AD FS-i ja kataloogi sünkroonimise juurutamist saate siiski käivitada etapiviisilise Exchange'i migreerimise.

Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi teemasid.

Tagasi algusesse

Microsofti võrguteenuste kataloogi sünkroonimistööriist

Microsofti võrguteenuste kataloogi sünkroonimise tööriista kasutatakse peamiselt Exchange globaalse aadressiloendi ehk ühiskasutuses aadressiraamatu sünkroonimiseks, komplekssete marsruutimisstsenaariumide toetamiseks ja kasutajate ettevalmistamiseks asutusesiseses juurutamises. Kataloogi sünkroonimine on hübriidjuurutuse stsenaariumi nõue ja võib mõne migreerimisstsenaariumi puhul pakkuda paremat kasutuskogemust, eriti kui plaanite lubada ühekordset sisselogimist.

Siiski on kataloogi sünkroonimine kasutajate halduse vaatenurgast mõeldud pigem pikaajaliseks kasutuseks. Ehkki kaustasünkroonimise saab desaktiveerida (ja uuesti aktiveerida), peaksite suhtuma kaustasünkroonimisse kui pikaajalisse ettevõtmisse. Lisaplaanimisteavet kataloogisünkroonimise desaktiveerimise ja uuesti aktiveerimise tarvis leiate vikipostitusest Directory synchronization and source of authority (Kaustasünkroonimine ja volituse allikas).

Vaikimisi sünkroonib kataloogi sünkroonimistööriist ühesuunaliselt asutusesisesest kataloogist pilvekataloogi, kirjutades kasutaja- ja postkastiteabe teie Office 365 organisatsiooni pilvekataloogi.

Lubamaks mõningaid hübriidjuurutuse funktsioone, peate kataloogi sünkroonimise tööriistale andma kirjutusõiguse, et sünkroonida teatud sõnumsidega seotud kasutajaandmeid tagasi asutusesisesesse Active Directorysse. Kirjutusõigusega sünkroonimisega teie asutusesiseses Active Directorys on lubatud järgmised funktsioonid.

 • Asutusesiseste postkastide arhiveerimine pilve

 • Postkastide teisaldamine pilvest asutusesisesesse Exchange'i organisatsiooni

 • Kasutaja hallatavate turvaliste saatjate ja blokeeritud saatjate loendite sünkroonimine pilvest

 • Kõnepostiteatiste sünkroonimine pilvest

NB!   Kataloogi sünkroonimine on nõutav hübriidjuurutuse, ühekordse sisselogimise ja etapiviisilise Exchange'i migreerimise puhul.

Lisateavet leiate teemast Active Directory sünkroonimine: teejuht.

Tagasi algusesse

Meilide marsruutimine

Üldiselt toimub meilide marsruutimine hübriidjuurutusele otse. Tööriistad (peamiselt kataloogi sünkroonimise tööriist) on optimeeritud osundama teie MX-kirjet teie asutusesisesele Exchange'i süsteemile autoriteetse domeenina. Seejärel edastatakse meilid pilvepõhistele adressaatidele asutusesisesest Exchange'i organisatsioonist pilve. Exchange'i serveri juurutamise abiline selgitab, kuidas seda marsruutimisskeemi hübriidjuurutuste tarvis konfigureerida.

Samuti võite konfigureerida marsruutimise hübriidjuurutustele nii, et MX-kirje osutaks pilvele kui autoriteetsele domeenile. Lisateavet leiate teemast Hybrid Routing – Pointing your MX record to the Cloud (Hübriidmarsruutimine – MX-kirje osutamine pilvele).

Keerulisemad meilide marsruutimise konfigureerimised toimuvad harilikult ainult siis, kui kavandate pikaajalist juurutust, kus sõnumsidesüsteemid ulatuvad üle asutusesisese ja pilvejuurutuste. Enamasti aga, kui plaanite kõik oma postkastid pilve migreerida, ei peate keerulisemaid meilide marsruutimise stsenaariume arvesse võtma. Erandiks võivad olla pikad etapiviisilised migreerimised, kus teenuse meilikvaliteedi säilitamiseks migreerimise ajal võib vajalik olla täpsem meilide marsruutimine.

NB!   Nii Exchange'i ületõstemigreerimine kui ka etapiviisiline migreerimine kasutavad migreerimisetapil lühiajalist meilide sünkroonimist. Exchange'i ületõstemigreerimise käigus sünkroonitakse meilid tellimuste abil, kuni migreerimine on lõpetatud. Etapiviisiline Exchange'i migreerimine marsruudib meilid, tembeldades pilvepõhise sihtaadressi asutusesisestele postkastidele.

Tagasi algusesse

Migreerimise meetodid ja tööriistad

Saadaval on järgmised migreerimise meetodid ja tööriistad.

 • Teisaldamistaotlused postkasti paljundusteenuse (MRS) abil

 • Exchange'i ületõstemigreerimine

 • Etapiviisiline Exchange'i migreerimine

 • IMAP-meilide migreerimine

 • PST Capture

 • Muu tootja lahendused

Exchange'i serveri juurutamise abiline selgitab, kuidas rakendada enamikku neist lahendustest.

Teisaldamistaotlused postkasti paljundusteenuse (MRS) abil

Microsofti postkasti paljundusteenus (MRS), mis asub kõigis Exchange 2010 kliendipääsuserverites, on teenus, mis vastutab postkastide teisaldamise, pst-failide importimise ja eksportimise ning keelatud ja ajutiselt kustutatud postkastide taastamise eest.

Teisaldustaotlused nõuavad hübriidjuurutust. Teisaldustaotlused võimaldavad teil postkaste teie asutusesisese Exchange'i organisatsiooni ja pilve vahel edasi-tagasi teisaldada. Seda saate teha Exchange'i halduskonsoolil.

Kui plaanite migreerida ja rakendada pikaajalise hübriidjuurutuse Exchange'iga asutusesiseselt, soovitame postkastide migreerimiseks kasutada teisaldustaotlusi.

Samuti on mõistlik teisaldustaotluste kasutamine pika Exchange'i etapiviisilise migreerimise vahendina (mis on põhimõtteliselt hübriidjuurutus) suurtes organisatsioonides, mis kasutavad asutusesiseselt versioone Exchange 2003 ja Exchange 2007 ning plaanivad kõik postkastid mitme kuu vältel pilve teisaldada.

NB!   Teisaldustaotlused nõuavad teie asutusesiseses Exchange'i organisatsioonis Exchange 2010 hübriidserveri minimaalset installi. Hübriidlahenduse juurutamiseks peate käitama rakendust Exchange 2003 või uuemat versiooni. Exchange Serveri juurutusabiline aitab teil luua hübriidjuurutuse kava.

Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi teemasid.

Exchange'i ületõstemigreerimine

Exchange'i ületõstemigreerimine on mõeldud organisatsioonidele, kellel on vähem kui 1000 postkasti ja kes soovivad teisaldada kõik oma postkastid pilve ühe toiminguga. Tööriistale juurdepääsuks kasutage Exchange'i juhtpaneeli suvandit Meilide migreerimine.

NB!

 • Exchange'i ületõstemigreerimine toetab ainult Exchange 2003 või uuemat versiooni. Kui kasutate Exchange'i vanemaid versioone, peate kasutama IMAP-meilide migreerimist või muu tootja lahendust.

 • Kui kasutate Exchange'i ja teil on rohkem kui 1000 postkasti, kaaluge etapiviisilise Exchange'i migreerimise kasutamist.

 • Kui soovite juurutada ühekordse sisselogimise, kasutage esmalt Exchange'i ületõstemigreerimist ja seejärel häälestage ühekordne sisselogimine (ning kaustasünkroonimine, kui migreerimine on lõppenud). Kaustasünkroonimise käivitamine enne Exchange'i ületõstemigreerimise kasutamist põhjustab migreerimise nurjumise.

Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi Exchange Online'i teemasid.

Tagasi algusesse

Etapiviisiline Exchange'i migreerimine

Etapiviisiline Exchange'i migreerimine on mõeldud suurematele organisatsioonidele või organisatsioonidele, kes soovivad migreerida postkastid aja jooksul pilve. Selles stsenaariumis saate migreerida mõned postkastid pilve ja samas teised postkastid asutusesisesesse organisatsiooni jätta. Tööriistale juurdepääsuks kasutage Exchange'i juhtpaneeli suvandit Meilide migreerimine.

NB!

 • Etapiviisiline Exchange'i migreerimine on mõeldud organisatsioonidele, kes plaanivad lõpuks kõik asutusesisesed Exchange'i postkastid pilve teisaldada. Etapiviisilist Exchange'i migreerimist pole hea kasutada väikese hulga postkastide siirdamiseks osana pikemast kooseksisteerimise stsenaariumist.

 • Exchange'i etapiviisilise migreerimise puhul on toetatud ainult Exchange 2003 või Exchange 2007. Kui kasutate Exchange'i vanemaid versioone, tuleb kasutada IMAP-meilimigreerimist või muu tootja lahendust. Kui kasutate Exchange 2010, peate rakendama hübriidjuurutuse ja kasutama migreerimiseks teisaldustaotlusi.

 • Etapiviisiline Exchange'i migreerimine nõuab kataloogi sünkroonimist.

 • Kui plaanite osana oma pikaajalisest juurutusplaanist juurutada ka ühekordse sisselogimise, häälestage ühekordne sisselogimine ja kataloogi sünkroonimine enne etapiviisilise Exchange'i migreerimise käivitamist.

Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi teemasid.

IMAP-meilide migreerimine

IMAP-meilide migreerimine on mõeldud meilisisu migreerimistööriista varuvariandina paljudele erinevatele meiliserveritele. Kui kasutate Exchange 2000 Serverit või Exchange Server 5.5 hoolduspaketiga 4 või muud ühilduvat IMAP-serverit, näiteks Gmaili, saate valida IMAP-meilide migreerimise. Kasutage Exchange'i juhtpaneeli suvandit Meilide migreerimine ja CSV-faili.

Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi Exchange Online'i teemasid.

PST Capture

Postkastiüksuste pilvepõhistesse postkastidesse migreerimiseks saate kasutada ka tööriista Microsoft Exchange PST Capture. Tööriista PST Capture abil saate otsida ja koguda kohapealse organisatsiooni arvutitest PST-faile ning importida need seejärel pilvepõhistesse postkastidesse. Peale selle saate kasutada tööriista PST Capture PST-failide importimiseks kohapealsetesse esmastesse ja arhiivipostkastidesse. Lisateavet leiate teemast Microsoft Exchange PST Capture.

Muu tootja lahendused

Mõned muude tootjate migreerimistööriistad ja partnerid, kes saavad aidata Exchange'i siirdamiste puhul mitte-Microsofti platvormidelt, on järgmised.

 • Binary Tree   Pakub platvormidevahelise sõnumside migreerimise ja kooseksisteerimise tarkvara koos toodetega, mis pakuvad asutusesisese ja võrgus oleva suurettevõtete sõnumside ning koostöökeskkondade, mis põhinevad IBM-i rakendustel Lotus Notes ja Domino ning rakendustel Microsoft Exchange ja Microsoft SharePoint, analüüsi ning nende kooseksisteerimist ja nendevahelist migreerimist.

 • BitTitan  Pakub meilide migreerimise ning Exchange 2007 ja Exchange Online'i kooseksisteerimise iseteeninduslikku lahendust.

 • Cemaphore   Pakub migreerimislahendusi asutusesisesest Microsoft Exchange'ist Microsoft Online'i.

 • Quest   Pakub migreerimislahendusi rakendustele Exchange Online ja SharePoint Online, sealhulgas migreerimist Lotus Notes'ist ja Novell GroupWise'ist Exchange Online'i.

 • Metalogix   Pakub migreerimislahendusi rakendustele Exchange Online ja SharePoint Online.

Tagasi algusesse

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.