DNS-i tõrkeotsing

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-12-16

Kui teil esineb probleeme pilvepõhise Exchange'i organisatsiooni meilivooga või Outlooki abil pilvepõhise postkasti avamisel, võite testida oma domeeni tööriistaga Microsoft Exchange'i kaugühenduse analüsaator (ExRCA). Võite oma domeeni DNS-kirjete vaatamiseks kasutada ka käsureautiliiti Nslookup.

Domeeni testimine tööriistaga Exchange'i kaugühenduse analüsaator

Kasutage domeeni probleemide tõrkeotsingu jaoks veebilehel https://www.testexchangeconnectivity.com olevaid teste.

Märkus.   Tööriistal ExRCA on ka palju muid teste, mida saate oma domeeni jaoks kasutada. Mõned testid on asjakohased vaid asutusesisese Microsoft Exchange'i organisatsiooni jaoks.

Sissetuleva meilivoo testimine

ExRCA abil sissetuleva meilivoo testimiseks valige jaotises Interneti-meili testid suvand Sissetulev (SMTP) meil. See test leiab üles kõik domeeni saadaolevad MX-kirjed ja teeb seejärel iga MX-kirjega järgmised testid.

 1. Test püüab MX-kirjes määratud hosti nime lahendada IP-aadressiks.

 2. Sellega testitakse TCP-pordi 25 ühtivust MX-kirjes määratud hosti nimega. TCP-port 25 on SMTP kasutatav port.

 3. See saadab teie määratud domeeni kontole testmeili.

 4. Sellega testitakse MX-kirjes määratud hosti nime avatud edastuseks. Avatud edastus lubab sõnumeid uuesti saata või edastada, kasutades sõnumite õige allika varjamiseks teist serverit. Pidage meeles, et eelmainitud test ei ole pilvepõhisele Exchange'ile sobiv, kuna te ei saa seda avatud edastusena tahtlikult ega tahtmatult konfigureerida.

Meilivoo testimiseks ja domeeni meilide marsruutimise MX-kirje kinnitamiseks sissetuleva (SMTP) meili testi kasutamine

 1. Avage veebileht https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Valige jaotises Interneti-meili testid suvand Sissetulev (SMTP) meil ja klõpsake seejärel suvandil Edasi.

 3. Sisestage jaotises Sissetulev (SMTP) meil domeeni konto meiliaadress, näiteks admin@contoso.edu.

  Märkus.   Test püüab saata sõnumi teie määratud meilikontole. Kui teie pilvepõhises domeenis ei ole toimivaid kontosid, siis nurjub see testi osa.

 4. Tippige jaotisse Kontroll CAPTCHA-pildil kuvatud tähed ja klõpsake seejärel käsul Soorita test.

 5. Kui test on lõpule viidud, saate toimida järgmiselt.

  • Teabe salvestamiseks aruandes klõpsake käsul Kopeeri. Seejärel saate teabe tekstifaili kleepida.

  • Testi tulemuste vaatamiseks klõpsake käsul Laienda kõik.

Kui lõite lisaks MX-kirje tõestamaks domeeni omandiõigust, nurjub kogu test Sissetulev SMTP-meil alati. Testi tulemuste mõistmiseks vaadake teemat Testi sammud. Iga MX-kirje kohta näete kahte testi Meilivahetuse testimine.

 • Meilivahetuse testimine <tõend>.mail.outlook.com.   See testib meili marsruutimiseks kasutatavat MX-kirjet. Õnnestuma peaks see ja kõik alamsammud.

 • Meilivahetuse testimine <tõend>.msv1.invalid.   See testib domeeni omandiõiguse tõestamiseks kasutatavat MX-kirjet. See test nurjub alati, kuna see MX-kirje ei ole loodud meili marsruutimiseks.

Lehe algusesse

Outlooki postkastiga ühendumise testimine

ExRCA abil Outlooki ja postkasti vahelise ühenduvuse testideks valige jaotises Microsoft Office Outlooki ühenduvustestid suvand Outlooki automaattuvastus. Test võtab teie domeeni automaattuvastuse teenusega ühendust kolmel erineval meetodil. Õnnestuma peab ainult HTTP ümbersuunamise meetod. Test teeb järgmist.

 1. Püüab hosti automaattuvastus.<domeeni nimi> lahendada IP-aadressiks.

 2. Testib hosti automaattuvastus.<domeeni nimi> ühenduvust TCP-pordil 80. TCP-port 80 on HTTP kasutatav port.

 3. Testib hosti automaattuvastus.<domeeni nimi> HTTP ümbersuunamise vastuseks.

 4. Testib HTTP ümbersuunamise URL-i kehtivust eelmisest tulemusest.

Outlooki automaattuvastuse testi kasutamine Outlooki ja postkasti vahelise ühenduvuse testimiseks ja domeeni CNAME-i automaattuvastuse kirje kinnitamiseks

 1. Avage veebileht https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Valige jaotises Microsoft Office Outlooki ühenduvustestid suvand Outlooki automaattuvastus ja klõpsake seejärel suvandil Edasi.

 3. Sisestage jaotises Outlooki automaattuvastus järgmine teave.

  • Meiliaadress.   Sisestage oma pilvepõhise domeeni konto meiliaadress, näiteks testuser@contoso.edu.

  • Domeen\kasutajanimi (või UPN).   Sisestage sama meiliaadress mis eelmisele väljale, näiteks admin@contoso.edu.

  • Parool.   Sisestage ja kinnitage eelmistes sammudes määratud konto parool.

  • Ignoreeri SSL-i usaldust.   Jätke see märkeruut tühjaks.

 4. Märkige see ruut, et kinnitada turbehoiatuse saamist.

  Märkus.   Soovitame vastavalt turbehoiatuses ja jaotises Teade kirjeldatule kasutada võimalusel ajutist testkontot ja see pärast testi lõpuleviimist kustutada.

 5. Tippige jaotisse Kontroll CAPTCHA-pildil kuvatud tähed ja klõpsake seejärel käsul Soorita test.

 6. Kui test on lõpule viidud, saate toimida järgmiselt.

  • Aruande teabe salvestamiseks klõpsake käsul Kopeeri. Seejärel saate teabe tekstifaili kleepida.

  • Testi tulemuste vaatamiseks klõpsake käsul Laienda/ahenda.

Pöörake erilist tähelepanu testi tulemustele jaotises Katse luua ühendust automaattuvastuse teenusega HTTP ümbersuunamise meetodil. Kui teie pilvepõhise domeeni CNAME-kirje automaattuvastus on õigesti konfigureeritud, peaksid kõik testid õnnestuma.

Pidage meeles, et isegi kui teie CNAME-kirje automaattuvastus on õigesti konfigureeritud, nurjuvad järgmised testid jaotises Iga meetodi katsetamine automaattuvastuse teenusega ühenduse loomiseks.

 • Katse testida võimalikku automaattuvastuse URL-i https://< domeeni nimi >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Katse testida võimalikku automaattuvastuse URL-i https://autodiscover.< domeeni nimi >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Lehe algusesse

DNS-kirjete vaatamine Nslookupiga

Domeeni DNS-kirjete vaatamiseks võite kasutada tööriista Nslookup, mis kaasneb iga Microsoft Windowsi versiooniga.

Märkus.   Teie organisatsiooni sisevõrgule rakendatud tulemüür või Interneti puhvripiirangud võivad takistada Nslookupi tööriista õigesti toimimist.

Tippige järgmistes sammudes oma domeeni nimi alati koos lõpupunktiga. Lõpupunkt (.) näitab täielikku domeeninime (FQDN). Lõpupunkti kasutamine takistab teie võrgule konfigureeritud DNS-i mis tahes vaikejärelliidete kogemata lisamist domeeni nimele.

MX-kirjete vaatamine

Avage käsuviip ja käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Näiteks kui teie domeeni nimi on contoso.edu, käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Märkige domeeni nime järele lõpupunkt. Kui teil on kaks MX-kirjet, üks domeeni omandiõiguse tõendamiseks ja teine meilide marsruutimiseks, näeb käsu väljund välja järgmine.

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Lehe algusesse

CNAME-kirje automaattuvastuse vaatamine

Avage käsuviip ja käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Näiteks kui teie domeeni nimi on contoso.edu, käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Märkige domeeni nime järele lõpupunkt. Käsu väljund näeb välja järgmine:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Lehe algusesse

TXT-kirjete vaatamine

Avage käsuviip ja käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Näiteks kui teie domeeni nimi on contoso.edu, käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Märkige domeeni nime järele lõpupunkt. Kui teil on kaks TXT-kirjet, üks kindlustamaks, et sihtkoha meilisüsteemid usaldavad teie domeenist saadetud sõnumeid ja teine domeeni omandiõiguse tõendamiseks, näeb käsu väljund välja järgmine.

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Lehe algusesse

SRV-kirjete vaatamine

Märkus.   Selles näiteks kirjeldatud SRV-kirjed on kasutusel ainult rakenduses Live@edu.

Avage käsuviip ja käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Näiteks kui teie domeeni nimi on contoso.edu, käivitage järgmine käsk:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Märkige domeeni nime järele lõpupunkt. Käsu väljund näeb välja järgmine:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Lehe algusesse

Nslookupi tulemuste tõrkeotsing

Kui mõni teie DNS-kirjetest on vale või DNS-kirjetega seotud teenused ei tööta, võivad põhjused olla järgmised.

 • Kirje loomisel on väga lihtne teha trükivigu. Veenduge, et kasutate DNS-kirjete loomisel õigeid väärtusi.

 • Mõned DNS-i hostimisteenused toetavad ühe veebihalduse liidese kaudu mitme domeeni haldust ja nõuavad seetõttu, et mõne DNS-kirje tüübi üladomeeni nime määratlemiseks tuleb sisestada @. Tegeliku domeeninime sisestamine @ asemel võib põhjustada soovimatuid tulemusi DNS-kirjes.

 • Mõned DNS-i hostimisteenused ei pruugi toetada MX-prioriteetväärtust 0. Proovige meili marsruutimise MX-kirjes kasutada väärtuse 0 asemel väärtust 10.

Lehe algusesse

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.