Teave avalike rühmade kohta

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-03-19

Teie organisatsiooni ühiskasutusega aadressiraamatus olev avalik rühm toimib nagu meilide postitusloend. Isikud saavad saata meilisõnumi avaliku rühma aadressile, et levitada sõnumit rühma kõikidele liikmetele. Saate liituda olemasolevate rühmadega või luua enda rühma, klõpsates suvanditel Suvandid > Kuva kõik suvandid > Rühmad. Looge ja hallake oma rühma paani Avalikud rühmad, mille omanik ma olen abil. Liituge olemasolevate rühmadega ühiskasutusega aadressiraamatus või lahkuge neist suvandite Avalikud rühmad, millesse kuulun abil.

noteMärge:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Avalikke rühmi saab kasutada mitmel otstarbel. Alljärgnevalt mõni näide.

  • Rühm nimega Kohvisõprade vestlusring: isikutele, kes soovivad saata rühmale sõnumeid kohviga seotud teemade ja kogemuste kohta.

  • Rühm nimega Kindlustusjutud: üksnes kindla kindlustusettevõtte kindlustusagentidele teabevahetuseks kindlustustoodete kohta.

Teave avalike rühmade kohta
Rühmadesolevate erisuguste kasutajate mõistmine

Avalikul rühmal on rühmaga sideme alusel järgmised kasutajatüübid.

Omanik   Olete avaliku rühma omanik, kui te selle lõite. Omanikuna saate rühma kustutada, lisada või eemaldada liikmeid, määratleda rühmale saatjaid ning määrata kinnitussuvandid sõnumitele enne nende saatmist rühmale.

Muud omanikud   Kui teid on liidetud rühma omanikuna, on teil rühma ohjamisel samad õigused kui selle loojal.

Liige   Kui liitusite rühmaga aadressirühmast või kui teid lisati sinna liikmena, saate saata rühmale sõnumeid ja vastu võtta kõiki rühmale saadetud sõnumeid. Saate näha selle omanikke, liikmeid, moderaatoreid ja muud rühmateavet aadressiraamatus rühma nupule Üksikasjad klõpsamisega.

Moderaator   Kui olete rühma omanik ja selle looja, siis olete vaikimisi selle moderaator, kui lülitate rühmale sisse suvandi Sõnumi kinnitamine. Kui teid lisati rühmale, aga ei ole selle looja, saate end lisada rühma moderaatoriks. Moderaatorina saate lisada muid moderaatoreid, sõnumeid enne rühmale saatmist heaks kiita või tagasi lükata ning otsustada sõnumisaatjate teavitamise üle, kui sõnumeid heaks ei kiideta.

Saatjad   Te ei pea rühmale sõnumi saatmiseks olema liige. Avalikule rühmale saavad vaikimisi sõnumit saata kõik, sh ühiskasutusega aadressiraamatusse mittekuulujad.

Rühma loomine ja kustutamine

Saate luua oma rühma paani Avalikud rühmad, mille omanik ma olen abil. Lisateavet vaadake jaotisest Avaliku rühma loomine. Endale kuuluva rühma kustutamiseks vaadake jaotist Avaliku rühma, mille omanik te olete kustutamine.

Enda rühma haldamine

Rühma loomisel valite mõne kiirsuvandi ja annate sellele kuvatava nime, pseudonüümi ja kirjelduse. Kõikide rühma sätete haldamiseks klõpsake suvandil Üksikasjad. Teavet saadaolevate sätete kohta vaadake jaotisest Loodud ühisrühma sätete muutmine.

Alljärgnevalt saate rühma jaoks hallata selliseid lisasätteid.

  • Omanik   Teile kuulub vaikimisi loodav rühm. Kuna te rühma lõite, olete selle peamine omanik ega saa enda omandiõigust eemaldada. Kui te püüate seda teha, antakse tõrketeade. Saate lisada aadressiraamatust omanikena ka muid isikuid. Rühma omanikuna saate liikmeid lisada ja neid eemaldada, kontrollida rühmale sõnumite saatjaid, kontrollida rühmale saadetud sõnumite heakskiitmist jpm. Määrate need sätted jaotises Omandiõigus.

  • Liikmelisus   Selles jaotises saate lisada liikmeid rühmale või eemaldada neid rühmast.

  • Liikmelisuse kinnitamine   Valige selle jaotise abil, kas keegi vajab rühmaga liitumiseks või sellest lahkumiseks kinnitust.

  • Kohaletoimetamishaldus   Saate kontrollida rühmale sõnumite saatjaid. Piirake rühmale sõnumite saatmise eesõigusi jaotises Kohaletoimetamishaldus.

  • Sõnumikinnitus   Saate sisse lülitada rühmale sõnumikinnituse. Sellisel juhul liigub teie rühmale saadetud sõnum esmalt teie sisendkausta kinnitamiseks. Saate saatja sõnumi kinnitada või tagasi lükata. Saatja sõnum ei jõua rühma liikmeteni enne, kui teie või mõni muu moderaator selle kinnitab. Samuti saate lisada mitu isikut rühma moderaatoriteks. Hallake neid suvandeid jaotises Sõnumikinnitus.

Rühmaga liitumine või sellest lahkumine

Saate liituda olemasolevate rühmadega või neist lahkuda aadressiraamatus suvandite Avalikud rühmad, kuhu mina kuulun abil. Rühma kohta lisateabe saamiseks klõpsake valitud rühma suvandil Üksikasjad. Saate lisateavet rühma kohta, nt rühma omaniku ja liikmete kohta. Samuti saate rühmaga liituda või sellest lahkuda üksikasjade dialoogiaknas. Lisateavet vaadake jaotisest Avaliku rühmaga liitumine või sealt lahkumine.

Sisendkausta reeglite jõustamine

Kui olete häälestanud sisendkausta reeglid sõnumite saatmiseks rühmale, mille liige olete, võite ehk soovida lisada võimaluse peatada lisareeglite töötlemise nende sõnumite osas. Sellest on kasu, kui soovite üksnes ühe reegli kehtimist sõnumi puhul. Reegleid töödeldakse järjekorras alates loendi ülaosast kuni alaosani. Kui sõnum vastab rohkem kui ühe reegli kriteeriumidele, kehtivad sõnumi puhul kõik reeglid. Saate luua reegleid sisendkausta saabuvate sõnumite korraldamisel. Lisateavet vaadake jaotisest Teave sisendkausta reeglite kohta.

Kust leida lisateavet?

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.