Teave sisendkausta reeglite kohta

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-11-23

Sisendkausta reeglite abil saab sissetulevaid meile automaatselt kaustadesse sortida näiteks saatja isiku, sõnumi saaja või sõnumi tähtsuse alusel. Näiteks on võimalik luua reegel, mis automaatselt teisaldab kõik teie rühmale saadetud meilid kindlasse kausta.

noteMärge:
See teave kehtib Outlook Web Appi standardversiooni korral. Kirjeldatud funktsioon ei ole Outlook Web App Lightkorral saadaval.
Kuidas reegleid hallata?

Reeglite haldamiseks klõpsake suvanditel Suvandid> Sisendkausta reegli loomine.

Vahekaardil Sisendkausta reeglid saate luua uusi reegleid või olemasolevaid redigeerida või kustutada.

Mida ma veel peaksin teadma?

 • Uue tühja reegli loomiseks vahekaardil Sisendkausta reeglid klõpsake nupul reeglidUus.

 • Reegli loomiseks ei ole vaja kasutada vahekaarti Sisendkausta Reeglid. Saate neid luua ka otse sõnumites. Reegli loomiseks sõnumis tehke järgmist.

  1. Paremklõpsake sõnumiloendi paanil oleval sõnumil.

  2. Klõpsake käsul Loo reegel või avage sõnum ja klõpsake seejärel tööriistaribal nupul reeglidLoo reegel.

 • Reegleid rakendatakse aknas Reeglid kuvatud järjekorras ülevalt alla. Reeglite järjestuse muutmiseks klõpsake teisaldataval reeglil ja seejärel nooltel üles eelmine või alla edasi, et teisaldada reegel loendis soovitud asukohta.

 • Mõned sõnumitüübid ei käivita sisendkausta reegleid, sealhulgas:

  • kättetoimetuse olekuteatised, sh mittesaatmisteatised ja süsteemiteatised,

  • meilikliendi loodud lugemisteatised ja kättetoimetusteatised,

  • mõned automaatvastuste (Kontorist väljas) teatised.

 • Keerulisemate reeglite loomiseks klõpsake suvandil Rohkem suvandeid. Pärast suvandil Rohkem suvandeid klõpsamist saate teha järgmist.

  • Häälestada reeglile rohkem kui ühe tingimuse.

  • Häälestada reeglile rohkem kui ühe tegevuse.

  • Lisada erandeid, klõpsates käsul Lisa erand.

  • Lülitada suvandit Lõpeta lisareeglite töötlemine sisse või välja. Vaikimisi on suvand Lõpeta lisareeglite töötlemine sisse lülitatud. Kui see on sisse lülitatud, rakendatakse sõnumile, mis vastab rohkem kui ühe reegli kriteeriumitele, ainult esimest reeglit. Ilma selle sätteta rakendatakse kriteeriumitele vastavale sõnumile kõiki reegleid.

   Näiteks kui käsk Lõpeta lisareeglite töötlemine ei ole valitud ja ühe reegli järgi tuleb kõik avalikule rühmale saadetud sõnumid teisaldada kindlasse kausta, samas teise reegli järgi ei tohi ühtegi haldurilt saadud sõnumit teise kausta teisaldada, siis juhul, kui haldur saadab sellele rühmale sõnumi, leiate sõnumi koopia mõlemast kaustast. Kui soovite rakendada üksnes reeglit, mis teisaldab haldurilt saadud sõnumeid, tõstke see reegel loendis kõrgemale teisest reeglist, mis teisaldab rühmale saadetud sõnumeid, ja lisage seejärel esimesele reeglile suvand, mis lõpetab lisareeglite töötlemise.

  • Reegli nime saate redigeerida välja Nimi abil.

 • Iga loodav reegel võtab ruumi teie postkasti varjatud jaotises. Jaotise piiranguks on 64 KB. Tegelik ruum, mida sõnum kasutab, sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks kui pikk on nimi ja kui palju tingimusi olete rakendanud. 64 KB piirangu ületamisel antakse hoiatus, et te ei saa rohkem reegleid luua. Sellisel juhul peate enne uute reeglite loomist mõned olemasolevad kustutama või neid lihtsustama. Reeglite kasutatavat ruumi saate vähendada näiteks järgmistel viisidel.

  • Kustutage reeglid, mida enam ei vaja.

  • Lühendage reeglite nimesid.

  • Kombineerige reeglid, mis teevad sama.

  • Eemaldage reeglitest kriteeriumid.

 • Kui loote edastamisreegli, saate lisada edastamiseks mitu aadressi. Olenevalt konto sätetest võib edastamiseks kasutatavate aadresside arv olla piiratud. Kui lisate lubatust rohkem aadresse, reegel ei tööta. Kui loote rohkem kui ühe aadressiga reegli, kontrollige, kas see töötab.

Kust leida lisateavet?

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.