Sõnumi loomine

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-11-23

Saate luua sõnumeid uuel sõnumivormil. See on sama vorm, mida kasutatakse sõnumitele vastamiseks ja nende edasisaatmiseks.

Uue sõnumi koostamine

 1. Klõpsake suvalises meilikaustas suvandil Uus uus sõnum või vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni CTRL+N.

  Uue sõnumi saate luua ka aadressiraamatu vaatamise ajal. Klõpsake tööriistariba suvandil Aadressiraamat aadressiraamat ja otsige otsinguvälja kaudu üles isik või rühm, kellele soovite sõnumi saata. Paremklõpsake loendis soovitud adressaadi nimel ja klõpsake suvandil loo kontaktile sõnumUus sõnum.

 2. Sisestage soovitud adressaadid ridadele Kellele ja Koopia. Adressaatide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Adressaatide lisamine või eemaldamine.

 3. Tippige teema.

 4. Tippige soovitud tekst sõnumi kehaossa.

 5. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, klõpsake käsul saadaSaada või vajutage saatmiseks klahvikombinatsiooni ALT+S.

Mida ma veel peaksin teadma?

 • Administraator saab määrata teile asutusest teise isiku nimel saatmise õiguse. Kui teile on antud teise isiku nimel meilisõnumite saatmise õigus, saate meilisõnumi koostamisel lisada reale Saatja selle isiku nime. Rea Saatja kuvamiseks klõpsake meilisõnumi tööriistaribal käsku Suvandid , märkige ruut Kuva saatja ja klõpsake siis sõnumiaknasse naasmiseks nuppu OK. Rea Saatja kasutamiseks tippige selle isiku nimi, kelle nimel tohite meilisõnumeid saata, või klõpsake rea Saatja kõrval allanoolt, valige käsk Muu meiliaadress ja seejärel aadressiraamatust aadress, mille nimel soovite meilisõnumi saata.

  Kui soovite rea Saatja lülitada sisse kõigi sõnumite jaoks, valige menüü Meili vahekaart jaotisest Sõnumisuvandid vastav suvand.

 • Sõnumile vastamisel on sõnumi päiseosa (väljad Adressaat, Saatja ja Teema) teie eest juba täidetud. Sõnumi edasi saatmisel peate välja Adressaat täitma teie. Lisateavet vt teemast Sõnumile vastamine või sõnumi edastamine.

 • Sõnumi loomisel saate sõnumivormi ülaosas asuva loendi abil määrata sõnumi vorminguks HTML-i või lihtteksti. HTML-vormingu valimisel kuvatakse sõnumikeha kohal tööriistariba teksti vormindamiseks. Tööriistariba abil saate muuta nii terve sõnumi kui ka ainult sõnumi valitud osade fonti. Lisaks vaikevormingusuvanditele saate tööriistaribale lisada veel suvandeid. Selleks klõpsake vorminguriba lõpus asuvat nuppu Kohanda laiendamise ikoon ja märkige siis selle suvandi kõrval kuvatav ruut, mille soovite lisada. Sõnumite vormindamise kohta leiate lisateavet teemast Sõnumite vormindamine.

 • Kui saadate korraga palju meilisõnumeid või paari sõnumit paljudele adressaatidele, võib juhtuda, et postkasti saatmislimiit saab täis. Saatmislimiit sõltub adressaatide arvust, kellele 24 tunni jooksul sõnumeid saadate, ja asutuse sätetest. Kui selle limiidi ületate, siis kuvatakse meilisõnumi järgmisel saatmiskatsel vastav hoiatus.

  Meilisõnum, mille koostate pärast saatmislimiidi ületamist, salvestatakse automaatselt kausta Mustandid. Pärast mõnda aega ootamist võite kaustast Mustandid meilisõnumi avada ja proovida seda uuesti saata. Kui saatmislimiit on jätkuvalt täis, kuvatakse uuesti hoiatusteade. Meilisõnumit talletatakse kaustas Mustandid seni, kuni selle saadate või kustutate. Kui olete 24 tundi oodanud ja sõnumi saatmisel kuvatakse ikka sama hoiatus, proovige vähendada adressaatide arvu.

 • Järgmised suvandid on sõnumi loomisel tööriistaribal saadaval.

   

  Nupp Kirjeldus

  saadaSaada

  Sellel suvandil klõpsamisel saadetakse sõnum adressaatidele.

  salvesta

  Sellel suvandil klõpsamisel salvestatakse sõnum kausta Mustandid ja sõnumit ei saadeta.

  manuse ikoon

  Saate sõnumile manustada mõne faili. Lisateavet failide manustamise kohta leiate jaotisest Manustega töötamine.

  aadressiraamat

  Saate adressaatide nimede otsimiseks avada aadressiraamatu.

  kontrolli nimesid

  Saate sõnumi adressaatide nimesid aadressiraamatu või kausta Kontaktid põhjal kontrollida. Nimede lahendamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Adressaatide lisamine või eemaldamine.

  eriti tähtis

  Saate sõnumi määrata tähtsaks.

  vähetähtis

  Saate sõnumi määrata vähetähtsaks.

  allkiri

  Saate sõnumi lõppu lisada signatuuri. Lisateavet allkirjade kohta vt teemast Signatuuri lisamine.

  Enne sellel suvandil klõpsamist tuleb luua signatuur.

  õigekirjakontroll

  Saate kontrollida sõnumi teksti õigekirja. Lisateavet õigekirja kontrollimise kohta vaadake jaotisest Teave õigekirja kohta.

  Suvandid

  Sellel suvandil klõpsamisel kuvatakse dialoogiboks Sõnumisuvandid. Lisateavet sõnumisuvandite kohta vaadake jaotisest Sõnumisuvandite seadmine.

  Loend Sõnumi vorming

  Saate määrata sõnumi vorminguks HTML-i või lihtteksti. Lisateavet vormingu seadistamise kohta vt teemast Sõnumite vormindamine.

Kust leida lisateavet?

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.