Sõnumi- ja adressaadipiirangud

[Teema on töötlemisel.]  

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2014-01-31

Pärast oma organisatsiooni registreerimist võivad kasutajatel tekkida järgmised küsimused, mis mõjutavad otseselt nende meilikogemust.

  • Kas meilisõnumitel on saatmisel mingeid mahupiiranguid?

  • Millised on meilisõnumite adressaadipiirangud?

Sõnumite, postkastide, adressaatide ja meiliklientide piirangud kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:

NB!   Arvestage järgmisega.

  • Domeenile rakendatavad piirangud võivad olenevalt sellest, kui kaua on domeen olnud teenuses registreeritud, erineda. Kui Microsofti andmekeskustes muudetakse piirangut, võib selle kõigile klientidele rakendamiseks kuluda aega.

  • Enamikku neist piiranguist ei saa muuta, kuid teie ja teie kasutajad peaksite olema neist teadlikud.

  • Neid piiranguid rakendatakse nii sisemistele kui ka välistele adressaatidele.

Sõnumipiirangud

Need piirangud kehtivad igale meilisõnumile.

 

Piirang Väärtus

Sõnumi mahupiirang.   Meilisõnumi suurim kogumaht. Kogumaht sisaldab sõnumi päist, kehaosa ja kõiki failimanuseid.

Märkus   Meiliklient võib piirata üksiku failimanuse mahtu hoopis madalama väärtusega kui sõnumi lubatud maht. Näiteks on Outlook Web Appis üksiku failimanuse maksimummaht 10 MB.

25 MB

Failimanuste piirang.   Meilisõnumi manuste lubatud maksimumarv. Isegi kui kõigi failimanuste kogumaht ei ületa sõnumi mahupiirangut, on manuste arv sõnumis siiski piiratud.

125 manust

Teema pikkuse piirang.   Meilisõnumi teemarea märkide lubatud maksimumarv.

255 tähemärki

Mitmeosalise sõnumi piirang.   Mitmeosalises MIME-sõnumi sõnumi kehaosade lubatud maksimumarv.

250 osa

Manustatud sõnumi sügavuspiirang.   Meilisõnumis edasisaadetud sõnumite lubatud maksimumarv.

30 manustatud sõnumit

Lehe algusesse

Adressaadi- ja saatjapiirangud

Need piirangud kehtivad sõnumitele, saatjatele ja adressaatidele, et võidelda rämpsposti ja masspostituse usside või viirustega.

Märkus.   Ühiskasutatavasse aadressiraamatusse salvestatud levirühm läheb arvesse ühe adressaadina. Postkasti kausta Kontaktid salvestatud levirühmade liikmeid loetakse individuaalseteks adressaatideks.

 

Piirang Väärtus

Adressaadipiirang.   Väljadel Adressaat, Koopia ja Salakoopia olevate adressaatide lubatud maksimumarv.

500 adressaati

Sõnumite sageduspiirang.   Meilisõnumite maksimumarv, mida üks meiliklient võib minutis saata. Klient tuvastatakse kasutajakonto järgi.

30 sõnumit minutis

Adressaadi sageduspiirang.   Adressaatide maksimumarv, kellele saab 24 tunni jooksul ühest pilvepõhisest postkastist sõnumeid saata. Pärast piirangu ületamist ei saa sõnumeid postkastist saata enne, kui viimase 24 tunni jooksul saadetud sõnumite adressaatide arv langeb alla piirangu. Adressaatide piirang kehtib nii organisatsiooni sisestele kui ka välistele adressaatidele saadetud sõnumitele. Lisateavet vaadake teemast Hulgimeili ja päevase adressaadi sageduse piirangud.

  • Microsoft Live@edu: 1 500 adressaati päevas*

  • Professionaalide ja väikeettevõtete jaoks mõeldud Office 365: 10 000 adressaati päevas

  • Office 365 suurettevõtetele: 10 000 adressaati päevas

Edastatud meili saajate piirang Maksimaalne saajate arv, mille võib portkastis või ümbersuunamise toiminguga transpordireeglis konfigureerida. Kui konfigureeritakse reegel sõnumi edastamiseks sellest saajate arvust suuremale saajate arvule, ei rakendata reeglit ja reegli tingimustele vastavaid sõnumeid ei suunata ühelegi reeglis nimetatud saajale ümber.

10 adressaati

noteMärge:
* Kui Microsoft Live@edu organisatsiooni versioon täiendatakse Office 365 hariduslahenduseks, on saajate arv piiratud 10 000 saajaga päevas.

Lehe algusesse

Säilituspiirangud

Need piirangud kontrollivad ajahulka, mille jooksul on saadaval sisendkausta teatud kaustades olevad üksused.

Muutes vastava säilituspoliitika silti, muutuvad ka piirangute väärtused. Lisateavet vaadake teemast Säilituspoliitikate häälestamine ja haldamine Exchange Online'is.

 

Piirang Väärtus

Kausta Kustutatud säilitusaeg.   Päevade maksimumarv, mille jooksul üksused jäävad kausta Kustutatud, enne kui nad automaatselt eemaldatakse.

30 päeva

Kaustast Kustutatud eemaldatud üksuste säilitusperiood.   Päevade maksimumarv, mille jooksul kaustast Kustutatud eemaldatud üksusi säilitatakse, enne kui nad jäädavalt kustutatakse.

14 päeva

Rämpsposti kausta säilitusperiood.   Päevade maksimumarv, mille jooksul üksused jäävad kausta Rämpspost, enne kui nad automaatselt eemaldatakse.

30 päeva

Lehe algusesse

Levirühma piirangud

Need piirangud kehtivad levirühmadele.

 

Piirang Väärtus

Levirühma liikmete maksimumarv.   Adressaatide koguarv määratakse pärast levirühma laiendamist.

100 000 liiget

Suurtele levirühmadele saadetavate sõnumite piirang.   Selle piiranguga määratud liikmete arvu sisaldavatel levirühmadel peab olema konfigureeritud kohaletoimetamishalduse või sõnumi kinnitamise valikud. Kohaletoimetamishaldus määrab saatjate loendi, kellel on lubatud levirühmale sõnumeid saata. Sõnumi kinnitamine määrab ühe või mitu moderaatorit, kes peavad levirühmale saadetud sõnumid kinnitama. Lisateavet vaadake teemast Levirühma atribuutide muutmine.

5000 või enam liiget

Sõnumi maksimummaht suurte levirühmade puhul.   5000 või enamale adressaadile saadetava sõnumi maht ei tohi seda piirangut ületada. Kui sõnumi maht ületab piirangu, ei toimetata sõnumit kohale ja saatja saab mittesaatmisteatise (NDR). Adressaatide koguarv määratakse pärast levirühma laiendamist.

2 MB

Lehe algusesse

Transpordireegli piirangud

Need piirangud juhtivad kogu organisatsioonis kehtivaid reegleid, mida nimetatakse ka transpordireegliteks.

 

Piirang Väärtus

Transpordireeglite maksimumarv.   Organisatsioonis eksisteerida võivate reeglite maksimumarv.

100 reeglit

Ühe transpordireegli maksimumsuurus.   Ühes transpordireeglis lubatud tähemärkide maksimumarv. Tähemärke kasutatakse tingimustes, erandites ja toimingutes.

4 000 tähemärki

Kõigis transpordireeglites kasutatavate regulaaravaldiste tähemärgipiirang.   Organisatsiooni kõigi transpordireeglite tingimuste ja erandite regulaaravaldistes sisalduvate tähemärkide maksimumarv. Teil võib olla vähe reegleid, mis kasutavad pikki ja keerulisi regulaaravaldisi, või palju lihtsaid regulaaravaldisi kasutavaid reegleid.

20 000 tähemärki

Adressaatide maksimumarv, mida transpordireeglid sõnumile lisavad.   Kui sõnumit määratlevad erinevad transpordireeglid, võib sõnumile lisada vaid kindla arvu adressaate. Piiranguni jõudmisel ei lisata sõnumile ülejäänud adressaate. Samuti ei saa transpordireegli sõnumile lisada levirühmi.

100 adressaati

Sõnumi ümbersuunamise kordade arv   Sõnumi ümbersuunamise, edastamise või automaatvastuse saatmise kordade arv vastavalt sisendkausta reeglitele. Näiteks on kasutajal A sisendkausta reegel, mis suunab sõnumid saatja põhjal ümber kasutajale B. Kasutajal B on sisendkausta reegel, mis edastab sõnumid teema real olevate märksõnade alusel kasutajale C. Kui sõnum rahuldab mõlemad tingimused, saadetakse sõnum ainult kasutajale B ja seda ei edastata kasutajale C, kuna lubatud on ainult üks ümbersuunamine. Sellisel juhul loobutakse sõnumist, saatmata kasutajale B mittesaatmisteatist (NDR-i), mis näitaks, et teadet ei edastatud kasutajale C. Kui kasutaja B on konfigureerinud automaatvastuse (e. kontorist väljasoleku teate), ei edasta kasutajale B ümbersuunatud või edastatud sõnum automaatvastust.

See piirang väldib meiliahelaid, mille tulemusena kasutaja postkast võib ääreni täituda.

1 ümbersuunamine

Lehe algusesse

Modereerimispiirangud

Need piirangud juhivad levirühmadele ja transpordireeglitele kehtivaid sõnumi kinnitamise jaoks kasutatavaid modereerimissätteid.

 

Piirang Väärtus

Arbitraažipostkastide maksimummaht.   Kui arbitraažipostkast ületab selle piirangu, tagastatakse modereerimist nõudvad sõnumid saatjale mittesaatmisteatises (NDR).

10 GB

Moderaatorite maksimumarv.   Moderaatorite maksimumarv, mida saab määrata ühele modereeritud levirühmale või lisada sõnumile ühe transpordireegli abil. Pange tähele, et te ei saa moderaatoriks määrata levirühma.

10 moderaatorit

Modereerimist ootavate sõnumite aegumine.   Vaikimisi aegub modereerimise ootel olev sõnum kahe päeva pärast. Siiski toimub aegunud modereeritavate sõnumite töötlemine iga seitsme päeva järel. See tähendab, et modereeritud sõnum võib kahe kuni üheksa päeva jooksul igal ajal aeguda.

2 päeva

Aegunud modereerimise teavitussõnumite maksimumsagedus.   See piirang seab aegunud modereeritavate sõnumite teavitussõnumite maksimumarvu ühe tunni piires. Piirang määratakse andmekeskuses igale postkastiandmebaasile.

Sagedase kasutamise perioodide ajal ei pruugi mõned saatjad aegunud modereeritavate sõnumite kohta teavitussõnumeid saada. Teatised on siiski leitavad vastuvõtuteatiste abil.

300 aegumisteatist tunnis

Lehe algusesse

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.