Σύνθετες αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά

 

Ισχύει για: Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2013-04-03

Όταν οι χρήστες κάνουν αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, συνήθως πληκτρολογούν τις λέξεις και τις χωρίζουν με κενά διαστήματα. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το διαχωρισμό των λέξεων χρησιμοποιώντας τον τελεστή AND. Η αναζήτηση βρίσκει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά.

Ωστόσο, για να δημιουργήσετε πιο σύνθετες αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τεχνικές αναζήτησης:

Σημείωση   Στις αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι λέξεις, γάτα και ΓΑΤΑ έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Ωστόσο, οι δυαδικοί τελεστές AND, OR και NOT πρέπει να γράφονται με κεφαλαία.

Ακριβείς φράσεις

Χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά ( " ) για να αναζητήσετε ακριβείς όρους ή φράσεις. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε "γάτα και σκύλος", θα βρεθούν μηνύματα που περιέχουν αυτούσια τη φράση γάτα και σκύλος. Η αναζήτηση γάτα AND σκύλος βρίσκει μηνύματα που περιέχουν και τις δύο λέξεις σε κάποιο σημείο του μηνύματος. Αναζητώντας ακριβείς φράσεις μπορείτε να έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Παρενθέσεις

Αντί να χρησιμοποιείτε διπλά εισαγωγικά για να ορίσετε ακριβείς φράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε και να αναζητήσετε πολλαπλές λέξεις-κλειδιά. Για παράδειγμα, η αναζήτηση (γάτα σκύλος) βρίσκει μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις γάτα και σκύλος σε οποιαδήποτε σειρά.

Αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ

Υποστηρίζονται αναζητήσεις προθέματος με χαρακτήρα-μπαλαντέρ. Σε αναζήτηση προθέματος, τοποθετήστε έναν αστερίσκο μετά τη λέξη. Για παράδειγμα, με την αναζήτηση σκυ* θα βρείτε όλα τα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις σκυλί, σκυλίσιος, σκυτάλη, σκυρόδεμα,σκυφτός κ.ο.κ.

Οι αναζητήσεις επιθήματος (*σκυ) ή εσωτερικής συμβολοσειράς (*σκυ*) δεν υποστηρίζονται.

Επιστροφή στην αρχή

Δυαδικοί τελεστές

Οι δυαδικοί τελεστές AND, OR και NOT σας βοηθούν να ορίσετε με περισσότερη ακρίβεια τις αναζητήσεις γραμματοκιβωτίου σας ή να αποκλείσετε συγκεκριμένες λέξεις από το ερώτημα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω δυαδικούς τελεστές για να περιορίσετε ή να διευρύνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης:

  • AND   Η σύνδεση λέξεων-κλειδιών με τον τελεστή AND σημαίνει ότι όλες οι λέξεις υπάρχουν σε κάθε μήνυμα. Για παράδειγμα, η αναζήτηση γάτα AND σκύλος βρίσκει μηνύματα που περιέχουν και τη λέξη γάτα και τη λέξη σκύλος. Ο τελεστής AND περιορίζει το εύρος της αναζήτησης επειδή απαιτεί την παρουσία δύο ή περισσοτέρων λέξεων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση λιγότερων μηνυμάτων.

  • OR   Η σύνδεση λέξεων-κλειδιών με τον τελεστή OR σημαίνει ότι ένα μήνυμα θα βρεθεί εφόσον υπάρχει σε αυτό μία από τις λέξεις-κλειδιά. Για παράδειγμα, η αναζήτηση γάταORσκύλος βρίσκει μηνύματα που περιέχουν είτε τη λέξη γάτα είτε τη λέξη σκύλος. Ο τελεστής OR διευρύνει την αναζήτηση επειδή απαιτεί την ύπαρξη μόνο μίας από τις λέξεις-κλειδιά σε ένα μήνυμα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση περισσότερων μηνυμάτων.

  • NOT   Η χρήση του τελεστή NOT σε συμβολοσειρά αναζήτησης λέξεων-κλειδιών σημαίνει ότι η πρώτη λέξη ή φράση είναι παρούσα αλλά αποκλείονται μηνύματα που περιέχουν και τη δεύτερη λέξη ή φράση. Για παράδειγμα, η αναζήτηση γάταANDσκύλοςNOTπουλί βρίσκει μηνύματα που περιέχουν και τη λέξη γάτα και τη λέξη σκύλος, μόνο εάν δεν περιέχουν τη λέξη πουλί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να περιορίσετε μια αναζήτηση εξαλείφοντας τα μη συναφή μηνύματα.

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε φράσεις δυαδικής λογικής. Για παράδειγμα, η αναζήτηση σκύλος AND NOT (γάτα OR πουλί) βρίσκει τα μηνύματα που περιέχουν τη λέξη σκύλος μόνο εάν δεν περιέχουν τη λέξη γάτα ή τη λέξη πουλί.

Επιστροφή στην αρχή

Σύνθετη σύνταξη ερωτήματος

Με τη σύνθετη σύνταξη ερωτήματος (Advanced Query Syntax - AQS) μπορείτε να έχετε πιο ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας στοχευόμενα ερωτήματα που αναζητούν συγκεκριμένες ιδιότητες σε έναν τύπο μηνύματος. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να αναζητήσετε μια λέξη-κλειδί στη γραμμή θέματος ενός μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μια άλλη λέξη-κλειδί στο κύριο σώμα μηνύματος. Για παράδειγμα, η αναζήτηση που ακολουθεί βρίσκει μόνο τα μηνύματα που περιέχουν τη λέξη ζώα στο κύριο σώμα μηνύματος και είτε τη λέξη σκύλος είτε τη λέξη γάτα στη γραμμή θέματος: ζώα AND θέμα:(σκύλος γάτα)

Άλλες ιδιότητες που μπορείτε να αναζητήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι η ημερομηνία αποστολής ή λήψης του μηνύματος, η ύπαρξη συνημμένου στο μήνυμα ή ο παραλήπτης και ο αποστολέας του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ιδιότητες σε άλλους τύπους μηνυμάτων, όπως είναι οι επαφές, οι συσκέψεις και οι εργασίες.

Σημείωση   Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τους τύπους μηνύματος, κάνοντας κλικ στο στοιχείο "Επιλογή τύπων μηνυμάτων". Στο παράθυρο διαλόγου "Τύποι μηνυμάτων προς αναζήτηση", επιλέξτε τους τύπους μηνυμάτων αναζήτησης και στο πεδίο "Λέξεις-κλειδιά", χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα AQS για να ορίσετε τις ιδιότητες και τις τιμές αναζήτησης.

Δημιουργία ερωτημάτων AQS

Όταν χρησιμοποιείτε AQS, καθορίστε το όνομα της ιδιότητας και μια λέξη-κλειδί ή μια τιμή, όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν:

  • subject:αναδιοργάνωση

  • sent:4/15/09

  • attachment:budget.xlsx

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δυαδικούς τελεστές, ακριβείς φράσεις, παρενθέσεις ή αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ στο ερώτημα AQS για να περιορίσετε ή να διευρύνετε την αναζήτηση, όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν:

  • from:βασίληςAND sent:4/15/2009

  • sent:4/15/09 AND "FY09 προϋπολογισμός"

  • subject:(αναδιοργάνωση εταιρείας)

  • attachment:προϋπολογ*

Ιδιότητες μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνήθεις ιδιότητες μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μπορείτε να συμπεριλάβετε σε ένα ερώτημα AQS.

 

Ιδιότητα Παράδειγμα Αποτελέσματα αναζήτησης

Συνημμένα

attachment:annualreport.ppt

Μηνύματα που έχουν ένα συνημμένο αρχείο με όνομα annualreport.ppt. Η χρήση του ερωτήματος "attachment:annualreport" ή "attachment:annual*" έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη χρήση ολόκληρου του ονόματος του συνημμένου αρχείου.

Κοινοποίηση

cc:λεωνίδας γιακουμάκης

cc:leog

cc:leog@contoso.edu

Μηνύματα όπου το όνομα "Λεωνίδας Γιακουμάκης" βρίσκεται στο πεδίο Κοιν.

Από

from:αλέξανδρος κινήνης

from:alek

from:alek@contoso.edu

Μηνύματα με αποστολέα τον Αλέξανδρο Κινήνη

Αποστολή

sent:4/15/2009

Μηνύματα που έχουν αποσταλεί στις 15 Απριλίου 2009

Θέμα

subject:"Οικονομικά τριμήνου"

Μηνύματα που περιέχουν αυτούσια τη φράση "Οικονομικά τριμήνου" στη γραμμή θέματος

Προς

to:στέλλα κωστίδου

to:stellak

to:vasod@contoso.edu

Μηνύματα που έχουν αποσταλεί στην Στέλλα Κωστίδου

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AQS, ανατρέξτε στους πόρους που ακολουθούν:

Επίσης, ανατρέξτε στο θέμα Αναζητήσεις πολλών γραμματοκιβωτίων.

Επιστροφή στην αρχή

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.