Εργασίες

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2009-08-14

Ο φάκελος «Εργασίες» περιέχει στοιχεία εκκρεμοτήτων.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εργασίες;

Οι εργασίες σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ό,τι επιλέγετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία για τη σύνταξη μιας έκθεσης και έπειτα να προσθέσετε υπενθύμιση, ημερομηνία έναρξης, προθεσμία και σημειώσεις στην εργασία. Αν χρειάζεται να επαναλάβετε την ίδια εργασία περισσότερες από μία φορές, μπορείτε να την ορίσετε ως επαναλαμβανόμενη εργασία.

Για να ανοίξετε τις εργασίες σας, κάντε κλικ στην επιλογή εργασίαΕργασίες στο Παράθυρο περιήγησης.

Πώς μπορώ να επιλέξω ποιες εργασίες θα προβάλλονται;

Από το παράθυρο περιήγησης στις Εργασίες, μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των εργασιών που θέλετε να προβάλετε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε όλα τα Στοιχεία και εργασίες με σημαία ή μόνο τις Εργασίες.

Εάν δημιουργήσετε πρόσθετους φακέλους εργασιών, τότε θα εμφανίζονται και αυτοί μαζί με τα Στοιχεία και εργασίες με σημαία και Εργασίες.

Εάν επιλέξετε Στοιχεία και εργασίες με σημαία, τότε στη λίστα θα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που επισημαίνετε (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και εργασίες). Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες για ένα στοιχείο εξαρτώνται από τον τύπο του στοιχείου. Εάν, για παράδειγμα, επιλέξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σημαία, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό ή να το προωθήσετε από τη γραμμή εργαλείων. Εάν επιλέξετε μια πρόσκληση με σημαία που έχετε λάβει για μια σύσκεψη, μπορείτε να την αποδεχτείτε, να την αποδεχτείτε ως αβέβαιος ή να την απορρίψετε χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων.

Εάν επιλέξετε Εργασίες, τότε στη λίστα θα εμφανίζονται μόνο εργασίες.

Εκτός από τον καθορισμό του τύπου εργασιών που θέλετε να προβάλετε, μπορείτε να καθορίσετε ποιες εργασίες θα προβάλετε με βάση την κατάστασή τους, από τις επιλογές στην ενότητα Εμφάνιση στην περιοχή Εργασίες. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Όλα: Εμφάνιση όλων των στοιχείων.

  • Ενεργές: Εμφάνιση μόνο των μη ολοκληρωμένων στοιχείων.

  • Εκπρόθεσμες: Εμφάνιση μόνο των εκπρόθεσμων στοιχείων.

  • Ολοκληρωμένες: Εμφάνιση των στοιχείων που έχουν τη σήμανση Ολοκληρωμένες.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

  • Τα στοιχεία εκκρεμοτήτων φυλάσσονται στον φάκελο «Εργασίες». Αυτά τα στοιχεία εκκρεμοτήτων μπορούν να είναι εργασίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επαφές στα οποία έχει προστεθεί σημαία για παρακολούθηση. Από προεπιλογή, όλες οι εργασίες φέρουν σημαία για παρακολούθηση από τη στιγμή που δημιουργούνται, εάν δεν έχει οριστεί σε αυτές ημερομηνία έναρξης ή προθεσμία. Όποτε δημιουργείτε μια εργασία, ή προσθέτετε σημαία σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε μια επαφή, δημιουργείται αυτόματα ένα στοιχείο εκκρεμότητας. Οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μία φορά ή μπορούν να επαναλαμβάνονται. Οι εργασίες μπορούν να ενημερώνονται έτσι ώστε να εμφανίζεται η εξέλιξή τους, με τη χρήση του πεδίου % ολοκλήρωσης.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.