Υβριδική ανάπτυξη και μετεγκατάσταση του Exchange με το Office 365

 

Ισχύει για: Office 365 for enterprises

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2012-05-02

Εάν διαχειρίζεστε ήδη ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εσωτερικής εγκατάστασης και τώρα αναπτύσσετε το Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις, πρέπει να κάνετε προσεκτικό σχεδιασμό. Πρώτα, λάβετε υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους σας:

 • Αν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας είναι να διατηρήσετε γραμματοκιβώτια τόσο στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης όσο και στο σύννεφο, θα πρέπει να αναπτύξετε το Exchange στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης εφαρμόζοντας αυτό που λέγεται υβριδική ανάπτυξη.

  Μια υβριδική ανάπτυξη απαιτεί Microsoft Exchange Server 2010. Ωστόσο, ένας πλήρης οργανισμός Exchange 2010 δεν απαιτείται για την ενεργοποίηση μιας υβριδικής ανάπτυξης. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ελάχιστων απαιτήσεων υβριδικό διακομιστή Exchange 2010 σε έναν υπάρχοντα οργανισμό Exchange 2003 ή Exchange 2007.

 • Αν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας είναι να μετακινήσετε όλα τα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο, πρέπει να αξιολογήσετε την υπάρχουσα υποδομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσωτερικής εγκατάστασης και να επιλέξετε το εργαλείο μετεγκατάστασης και τη μέθοδο που θα λειτουργήσει καλύτερα για τον οργανισμό σας. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τη μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων στο Office 365 για επιχειρήσεις. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για διαχειριστές και χρήστες, καθώς και συγκεκριμένες απαιτήσεις και εξαρτήσεις.

Αυτό το θέμα έχει σχεδιαστεί ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε όλες τις επιλογές και να σχεδιάσετε τη δική σας ανάπτυξη. Εξηγεί τη σχετική ορολογία και περιγράφει τις επιλογές ανάπτυξης και τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο Exchange Online και το Office 365 για επιχειρήσεις, ως εξής:

Ορολογία: εργαλείο "αποκρυπτογράφησης" των εννοιών

Καθώς εξερευνάτε το λογισμικό και τη σχετική τεκμηρίωση, θα δείτε ότι χρησιμοποιούμε όρους όπως "εμπλουτισμένη συνύπαρξη", "απλή συνύπαρξη", "ανάπτυξη μεταξύ πολλών οργανισμών" και "υβριδική ανάπτυξη". Αυτοί οι όροι αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη του λογισμικού για το χειρισμό του βασικού σεναρίου "μεταξύ πολλών οργανισμών".

Προσπαθούμε να χειριζόμαστε κατάλληλα την ορολογία. Εν τω μεταξύ, ελπίζουμε ότι ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την ορολογία που χρησιμοποιείται στο λογισμικό και στην τεκμηρίωση.

 

Όρος

Περιγραφή

υβριδική ανάπτυξη

Η πλήρης ανάπτυξη μιας λύσης ανταλλαγής μηνυμάτων Exchange μεταξύ πολλών οργανισμών με το Office 365 για επιχειρήσεις και το Exchange Online. Στις δυνατότητες περιλαμβάνονται:

 • Δρομολόγηση αλληλογραφίας μεταξύ των εσωτερικών οργανισμών και οργανισμών που βασίζονται σε σύννεφο

 • Δρομολόγηση αλληλογραφίας με έναν κοινόχρηστο χώρο ονομάτων τομέα. Για παράδειγμα, τόσο οι οργανισμοί εσωτερικής εγκατάστασης όσο και οι οργανισμοί που βασίζονται σε σύννεφο χρησιμοποιούν τον τομέα SMTP @contoso.com.

 • Μια ενοποιημένη καθολική λίστα διευθύνσεων, που λέγεται επίσης "κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων"

 • Κοινή χρήση διαθεσιμότητας και ημερολογίου μεταξύ οργανισμών εσωτερικής εγκατάστασης και οργανισμών που βασίζονται σε σύννεφο

 • Κεντρικός έλεγχος της ροής αλληλογραφίας. Ο οργανισμός εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να ελέγχει τη ροή αλληλογραφίας για τον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης και τον οργανισμό που βασίζεται σε σύννεφο.

 • Μια ενιαία διεύθυνση URL του Outlook Web App, τόσο για τον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης όσο και για τον οργανισμό που βασίζονται σε σύννεφο

 • Δυνατότητα μετακίνησης υπαρχόντων γραμματοκιβωτίων εσωτερικής εγκατάστασης στον οργανισμό που βασίζεται σε σύννεφο

 • Κεντρική διαχείριση γραμματοκιβωτίων με χρήση της Κονσόλας διαχείρισης του Exchange (EMC) εσωτερικής εγκατάστασης

 • Παρακολούθηση μηνυμάτων, Συμβουλές αλληλογραφίας και αναζήτηση πολλών γραμματοκιβωτίων μεταξύ εσωτερικών οργανισμών και οργανισμών που βασίζονται σε σύννεφο

υβριδική

Συντομευμένη μορφή της "υβριδικής ανάπτυξης"

μεταξύ οργανισμών

Γενική φράση που αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανάπτυξη ανταλλαγής μηνυμάτων όπου η δρομολόγηση αλληλογραφίας καλύπτει μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης και έναν οργανισμό στο σύννεφο.

εμπλουτισμένη συνύπαρξη   

Βλ. "υβριδική ανάπτυξη". Ο όρος "εμπλουτισμένη συνύπαρξη" έχει αντικατασταθεί από τον όρο "υβριδική ανάπτυξη".

απλή συνύπαρξη

Παλιός όρος που αναφέρεται σε αναπτύξεις μεταξύ πολλών οργανισμών, όπου η ανάπτυξη του Exchange 2010 δεν γίνεται στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης. Εντοπίσαμε ότι αυτός ο όρος είναι υπερβολικά ευρύς και αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε τη χρήση του. Σε κάποια έγγραφα και σημεία του περιβάλλοντος εργασίας, θα δείτε να αναφέρεται ο όρος "απλή συνύπαρξη".

Μετεγκατάσταση Exchange

Οι λειτουργίες του Exchange Online τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια ή, στην περίπτωση μετεγκατάστασης αλληλογραφίας IMAP, τα περιεχόμενα των γραμματοκιβωτίων των χρηστών από τον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης στο σύννεφο. Τα εργαλεία μετεγκατάστασης του Exchange Online βρίσκονται στην καρτέλα "Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" του Πίνακα Ελέγχου του Exchange. Υπάρχουν τρεις τύποι μετεγκατάστασης Exchange:

 • Η κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange, που αναφέρεται παραπάνω ως απλή μετεγκατάσταση Exchange.

 • Προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange, που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη δρομολόγηση αλληλογραφίας σε μια ανάπτυξη εσωτερικής εγκατάστασης και σε έναν οργανισμό που βασίζεται στο σύννεφο με βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα

 • Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP, που χρησιμοποιείται για μετεγκατάσταση των περιεχομένων γραμματοκιβωτίων χρηστών από ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων IMAP στο αντίστοιχο γραμματοκιβώτιο που βασίζεται σε σύννεφο

καθολική σύνδεση

Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας που επιτρέπει στους χρήστες σας να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εταιρικά τους διαπιστευτήρια της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για πρόσβαση σε υπηρεσίες στο Office 365 για επιχειρήσεις. Η καθολική σύνδεση λέγεται επίσης και χρήση ομοσπονδιακών ταυτοτήτων. Στο Microsoft Office 365 χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

χρήση ομοσπονδιακών ταυτοτήτων

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την "καθολική σύνδεση" και χρησιμοποιείται στην τεκμηρίωση του Microsoft Office 365, αλλά η χρήση του θα διακοπεί σταδιακά για να επικρατήσει ο όρος "καθολική σύνδεση". Ανατρέξτε στη δημοσίευση wiki Ομοσπονδία στο Office 365 και στο Exchange (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά) για μια επεξήγηση της ορολογίας ομοσπονδίας που χρησιμοποιείται στο Office 365.

υβριδικός διακομιστής

Ένας υπολογιστής που εκτελεί μια υβριδική έκδοση του Exchange Server 2010 και είναι εγκατεστημένος σε έναν οργανισμό με Exchange Server 2003 ή Exchange Server 2007 για να καταστεί εφικτή μια υβριδική ανάπτυξη. Προηγουμένως, σε κάποια έγγραφα τεκμηρίωσης αναφερόταν ως "διακομιστής συνύπαρξης".

Επιστροφή στην αρχή

Βασικές επιλογές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης του Office 365 για επιχειρήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • Υβριδική ανάπτυξη   Τα γραμματοκιβώτια για τον οργανισμό σας μπορούν να βρίσκονται στο εσωτερικό σύστημα σε έναν οργανισμό Exchange και στο σύννεφο. Στο σενάριο υβριδικής ανάπτυξης, η λειτουργικότητα ανταλλαγής μηνυμάτων είναι απρόσκοπτη μεταξύ της ανάπτυξης σε εσωτερικό περιβάλλον και της ανάπτυξης στο σύννεφο. Για την πλήρη λίστα με τις υποστηριζόμενες δυνατότητες, δείτε τον όρο "Υβριδική ανάπτυξη" στον προηγούμενο πίνακα.

  Αυτό το σενάριο υβριδικής ανάπτυξης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει καθολική σύνδεση, η οποία επιτρέπει στους χρήστες σας να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά τους εσωτερικής εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για πρόσβαση σε όλους τους πόρους στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης και στο σύννεφο.

 • Όλα τα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο   Αν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας δεν απαιτεί λειτουργικότητα ανταλλαγής μηνυμάτων που καλύπτει πολλούς οργανισμούς, θα πρέπει να σχεδιάσετε τη μετακίνηση όλων των γραμματοκιβωτίων σας στο σύννεφο. Ίσως χρειαστεί μία εβδομάδα ή και μήνες για να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, αλλά είναι η καλύτερη επιλογή αν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας είναι να μετεγκαταστήσετε όλα τα γραμματοκιβώτιά σας στο σύννεφο.

Όπως εξηγούμε στην επόμενη ενότητα, πολλά από τα εργαλεία μετεγκατάστασης και ανάπτυξης μεταξύ πολλών οργανισμών που έχουν σχεδιαστεί για υποστήριξη αυτών των δύο μακροπρόθεσμων επιλογών γραμματοκιβωτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη άλλων σεναρίων ανάπτυξης μεταξύ πολλών οργανισμών. Ωστόσο, τα εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης που είναι ενσωματωμένα στο Office 365 για επιχειρήσεις και το Exchange Online έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη μετακίνηση όλων των γραμματοκιβωτίων στο σύννεφο και για υποστήριξη μιας υβριδικής ανάπτυξης:

Επιστροφή στην αρχή

Επιπλέον επιλογές ανάπτυξης

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να δημιουργήσετε άλλες λύσεις που μπορεί να είναι αποδοτικές για τον οργανισμό σας, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μόνο κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης ή μακροπρόθεσμα. Ας εξετάσουμε εν συντομία αυτές τις επιλογές.

Διαχείριση των χρηστών του περιβάλλοντος εσωτερικής εγκατάστασης με εργαλεία του Office 365

Μια εναλλακτική μορφή μετεγκατάστασης είναι η μετακίνηση όλων των γραμματοκιβωτίων στο σύννεφο, αλλά με συνέχιση της διαχείρισης των χρηστών και των πόρων από την υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Αφού ρυθμίσετε την καθολική σύνδεση και εγκαταστήσετε το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα εταιρικά τους διαπιστευτήρια της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για πρόσβαση στα νέα τους γραμματοκιβώτια στο σύννεφο και στους υπάρχοντες πόρους εσωτερικής εγκατάστασης. Εάν ο οργανισμός σας εκτελεί Exchange 2003 ή νεότερη έκδοση και έχετε λιγότερα από 1.000 γραμματοκιβώτια, μπορείτε να εκτελέσετε κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange για να μετακινήσετε τα γραμματοκιβώτιά σας και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της καθολικής σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange και καθολική σύνδεση (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά).

Διαφορετικά, εάν εκτελείτε Exchange 2003 ή Exchange 2007 στο εσωτερικό σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange για την ενεργοποίηση αυτού του σεναρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχέδιο για ταυτότητες χρηστών σε προετοιμασμένη μετεγκατάσταση του Exchange.

Δημιουργία χρηστών από την εσωτερική υπηρεσία καταλόγου Active Directory στο σύννεφο

Αν δεν χρειάζεστε καθολική σύνδεση, η ανάπτυξη του συγχρονισμού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory μόνο στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης σας επιτρέπει να δημιουργήσετε χρήστες από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης στο σύννεφο. Αυτή η λύση μπορεί να είναι αποτελεσματική για οργανισμούς που διατηρούν δρομολόγηση αλληλογραφίας μεταξύ ενός οργανισμού που βασίζεται στο σύννεφο και ενός συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων εσωτερικής εγκατάστασης το οποίο δεν είναι το Exchange, ή για οργανισμούς που απλώς προτιμούν να μεταφέρουν τις ρυθμίσεις όλων των χρηστών από την εσωτερική υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Οργανισμοί με πολλούς χρήστες πρέπει να σκεφθούν μια προσαρμοσμένη λύση για το συγχρονισμό κωδικών πρόσβασης από το εσωτερικό σύστημα του οργανισμού στο σύννεφο για αυτό το σενάριο.

Εξερεύνηση λύσεων από τρίτους

Αν δεν εκτελείτε το Exchange 2003 ή νεότερη έκδοση, ή αν εκτελείτε ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων που βασίζεται στο web ή κάποιο άλλο εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να εργαστείτε μαζί με κάποιον συνεργάτη για να εντοπίσετε μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που περιγράφονται εδώ. Για παράδειγμα, η μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP μπορεί να είναι επαρκής ως μέθοδος μετακίνησης των δεδομένων των γραμματοκιβωτίων για τους χρήστες σας, ενώ μια λύση από τρίτους μπορεί να είναι η απάντηση για τη μετεγκατάσταση στο Exchange Online λύσεων ροής εργασιών βασισμένων στην ανταλλαγή μηνυμάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Οι μεταβλητές: Τι πρέπει να λάβετε υπόψη καθώς προετοιμάζεστε για την ανάπτυξη

Αφού αποφασίσετε για μια επιλογή μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να μάθετε για τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια στο σύννεφο και να κάνετε τη φάση της μετεγκατάστασης μια θετική εμπειρία για τους χρήστες σας και για το προσωπικό του IT. Θα πρέπει να συνυπολογίσετε επίσης τη δρομολόγηση, τη ροή αλληλογραφίας και τη διαχείριση ταυτοτήτων όταν σχεδιάζετε μια μετεγκατάσταση ή υβριδική ανάπτυξη.

 • Διαχείριση ταυτοτήτων

 • Εργαλείο Συγχρονισμού καταλόγoυ υπηρεσιών Microsoft Online Services

 • Δρομολόγηση αλληλογραφίας

 • Μέθοδοι και εργαλεία μετεγκατάστασης

Διαχείριση ταυτοτήτων

Πώς θέλετε να διαχειρίζεστε τις ταυτότητες των χρηστών στο σύννεφο; Έχετε δύο επιλογές:

 • Χρήση μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων

 • Καθολική σύνδεση (λέγεται και χρήση ομοσπονδιακών ταυτοτήτων)

Χρήση μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων

Με τη μέθοδο των μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων, όλοι οι χρήστες με γραμματοκιβώτια στο σύννεφο χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια που έχουν δημιουργηθεί από το Office 365 για την πρόσβαση στους πόρους τους του Office 365. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς χρηστών και κωδικούς πρόσβασης για χρήστες του Office 365 στην πύλη του Office 365. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγχρονισμό καταλόγου για να δημιουργήσετε αυτόματα χρήστες από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης. Ανεξαρτήτως τρόπου, η δημιουργία και διαχείριση των διαπιστευτηρίων γίνεται, εν τέλει, από το Office 365.

Αν έχετε ένα σύστημα διαχείρισης ταυτοτήτων εσωτερικής εγκατάστασης, οι χρήστες θα έχουν ένα σύνολο διαπιστευτηρίων για τους πόρους τους του Office 365 και ένα σύνολο διαπιστευτηρίων για τους πόρους τους στο εσωτερικό σύστημα.

Το πλεονέκτημα μιας λύσης διαχείρισης μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων είναι ότι υπάρχει λιγότερη επιβάρυνση για την ανάπτυξη και ρύθμιση της λύσης ταυτοτήτων. Για ορισμένους μικρούς οργανισμούς ή για οργανισμούς που μετακινούν όλους τους πόρους των χρηστών στο σύννεφο στο άμεσο μέλλον, μια λύση διαχείρισης μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων είναι ιδανική.

Το μειονέκτημα μιας λύσης διαχείρισης μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων για οργανισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν πόρους χρηστών στο εσωτερικό περιβάλλον είναι ότι η εμπειρία του χρήστη κατακερματίζεται και απαιτείται περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων. Η υποστήριξη ενδέχεται να είναι δαπανηρή αν έχετε την απαίτηση οι χρήστες να διαχειρίζονται δύο σύνολα διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε πολλούς διαφορετικούς πόρους μεταξύ των δύο αναπτύξεων.

Για οργανισμούς μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, τα μακροχρόνια κόστη διαχείρισης και γραφείου βοήθειας είναι πιθανό να κάνουν μια λύση μη ομοσπονδιακών ταυτοτήτων πιο δαπανηρή από ό,τι η καθολική σύνδεση.

Καθολική σύνδεση

Όταν κάνετε ανάπτυξη με την καθολική σύνδεση, οι χρήστες που έχουν γραμματοκιβώτια στο σύννεφο χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά τους της εσωτερικής υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για την πρόσβαση στους πόρους τόσο στο σύννεφο όσο και στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης.

Με λίγα λόγια, η ενεργοποίησή της γίνεται εγκαθιστώντας έναν ή περισσότερους διακομιστές AD FS στο εσωτερικό σύστημα του οργανισμού. Ο διακομιστής AD FS λειτουργεί ομόσπονδα με την υπηρεσία Office 365 στο σύννεφο για παραχώρηση πρόσβασης για τις εσωτερικές ταυτότητες σε συγκεκριμένους πόρους του Office 365 και του Exchange Online στο χώρο ονομάτων τομέα που βασίζεται στο σύννεφο.

Το πλεονέκτημα της καθολικής σύνδεσης είναι ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να μάθουν ένα νέο σχήμα διαχείρισης διαπιστευτηρίων. Εκτός από τα πλεονεκτήματα για τους χρήστες, υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τους διαχειριστές:

 • Έλεγχος πολιτικής: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πολιτικές λογαριασμών μέσω της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, πράγμα που του δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις πολιτικές κωδικών πρόσβασης, τους περιορισμούς των σταθμών εργασίας, να κλειδώνει στοιχεία ελέγχου και άλλες δυνατότητες, χωρίς να πρέπει να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες στο σύννεφο.

 • Έλεγχος πρόσβασης: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την πρόσβαση στο Office 365 ώστε η πρόσβαση στις υπηρεσίες να είναι εφικτή μέσω του εταιρικού περιβάλλοντος, μέσω online διακομιστών ή και με τους δύο τρόπους.

 • Λιγότερες κλήσεις υποστήριξης: Σε όλες τις εταιρείες, οι κωδικοί πρόσβασης που έχουν ξεχαστεί είναι μια συνηθισμένη αιτία για τις κλήσεις προς το τμήμα υποστήριξης. Αν οι χρήστες πρέπει να θυμούνται λιγότερους κωδικούς πρόσβασης, είναι πιο απίθανο να τους ξεχάσουν.

 • Ασφάλεια: Οι ταυτότητες των χρηστών και οι πληροφορίες τους προστατεύονται επειδή η διαχείριση και ο έλεγχος για όλους τους διακομιστές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην καθολική σύνδεση γίνεται στο εσωτερικό περιβάλλον.

 • Υποστήριξη για ισχυρό έλεγχο ταυτότητας: Με το Office 365, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ισχυρό έλεγχο ταυτότητας, που λέγεται και έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε ισχυρό έλεγχο ταυτότητας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την καθολική σύνδεση.

Αφού κάνετε ανάπτυξη των υπηρεσιών AD FS και του συγχρονισμού καταλόγου, μπορείτε να διαχειρίζεστε όλους τους χρήστες και τους πόρους από την υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης.

Το μειονέκτημα της καθολικής σύνδεσης είναι ότι πρέπει να εγκαταστήσετε νέους διακομιστές, πράγμα που απαιτεί την έκδοση ενός πιστοποιητικού από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) και μπορεί να αυξήσει σε κάποιο βαθμό την πολυπλοκότητα και το κόστος της διαχείρισης των χρηστών.

Σημείωση   Η καθολική σύνδεση είναι η συνιστώμενη μέθοδος, αν και δεν είναι απαιτούμενη, στο σενάριο υβριδικής ανάπτυξης.

Η καθολική σύνδεση μπορεί επίσης να είναι καλή λύση για ορισμένους μεγάλους οργανισμούς που σχεδιάζουν να κάνουν μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων στο Office 365 για μια χρονική περίοδο πολλών μηνών.

Με την πάροδο του χρόνου, για τους περισσότερους οργανισμούς που σχεδιάζουν να διατηρήσουν ένα σύνολο πόρων Active Directory στο εσωτερικό περιβάλλον μαζί με το Office 365, η καθολική σύνδεση είναι μια καλή λύση για τη διαχείριση των ταυτοτήτων των χρηστών.

Σημαντικό

 • Για την καθολική σύνδεση με υπηρεσίες AD FS, απαιτείται υπηρεσία καταλόγου Active Directory στο εσωτερικό σύστημα.

 • Η καθολική σύνδεση απαιτεί να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το εργαλείο Συγχρονισμού καταλόγoυ των υπηρεσιών Microsoft Online Services.

 • Αν σχεδιάζετε να κάνετε μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων στο σύννεφο και να ρυθμίσετε την καθολική σύνδεση, δεν μπορείτε να κάνετε ανάπτυξη των υπηρεσιών AD FS ή του συγχρονισμού καταλόγου πριν εκτελέσετε κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange. Μπορείτε, ωστόσο, να εκτελέσετε μια προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange μετά από την ανάπτυξη των υπηρεσιών AD FS και του συγχρονισμού καταλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα:

Επιστροφή στην αρχή

Το εργαλείο Συγχρονισμού καταλόγoυ των υπηρεσιών Microsoft Online Services

Το εργαλείο Συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για το συγχρονισμό της καθολικής λίστας διευθύνσεων του Exchange, που λέγεται και κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων, για την υποστήριξη σεναρίων πολύπλοκης δρομολόγησης και για τη δημιουργία χρηστών σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης μεταξύ πολλών οργανισμών. Ο συγχρονισμός καταλόγου αποτελεί μια απαίτηση για το σενάριο υβριδικής ανάπτυξης και μπορεί α έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία του χρήστη σε ορισμένα σενάρια μετεγκατάστασης, ειδικά αν σχεδιάζετε να ενεργοποιήσετε την καθολική σύνδεση.

Ωστόσο, από την άποψη της διαχείρισης των χρηστών, ο συγχρονισμός καταλόγου προορίζεται για μακροπρόθεσμη χρήση. Αν και μπορείτε να απενεργοποιήσετε (και να επανενεργοποιήσετε) το συγχρονισμό καταλόγων, πρέπει να σκεφθείτε την ανάπτυξη του συγχρονισμού καταλόγων ως μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Για πληροφορίες σχεδιασμού σχετικά με την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση του συγχρονισμού καταλόγων, ανατρέξτε στη δημοσίευση wiki, Συγχρονισμός καταλόγων και προέλευση δικαιοδοσίας (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά).

Από προεπιλογή, το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου κάνει συγχρονισμό μίας κατεύθυνσης από τον κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης στον κατάλογο στο σύννεφο, γράφοντας πληροφορίες χρηστών και γραμματοκιβωτίων στον κατάλογο του οργανισμού Office 365 στο σύννεφο.

Για να ενεργοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες της υβριδικής ανάπτυξης, πρέπει να εκχωρήσετε στο εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου πρόσβαση εγγραφής ώστε να συγχρονίζονται ορισμένα δεδομένα χρηστών σχετικά με την ανταλλαγή μηνυμάτων προς τα πίσω, στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης. Οι παρακάτω δυνατότητες είναι εφικτές χάρη στο συγχρονισμό με πρόσβαση εγγραφής με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης:

 • Αρχειοθέτηση των εσωτερικών γραμματοκιβωτίων στο σύννεφο

 • Μετακίνηση γραμματοκιβωτίων από το σύννεφο στον οργανισμό Microsoft Exchange εσωτερικής εγκατάστασης

 • Συγχρονισμός των λιστών ασφαλών αποστολέων και αποκλεισμένων αποστολέων, τις οποίες διαχειρίζεται ο χρήστης, από το σύννεφο

 • Συγχρονισμός ειδοποιήσεων φωνητικού ταχυδρομείου από το σύννεφο

Σημαντικό   Ο συγχρονισμός καταλόγου είναι απαιτούμενος για τα εξής: υβριδική ανάπτυξη, καθολική σύνδεση και προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός Active Directory: Χάρτης (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά).

Επιστροφή στην αρχή

Δρομολόγηση αλληλογραφίας

Γενικά, η δρομολόγηση αλληλογραφίας για μια υβριδική ανάπτυξη είναι απλή διαδικασία. Τα εργαλεία (κυρίως το εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου) είναι βελτιστοποιημένα για να κάνουν την εγγραφή MX να παραπέμπει στο εσωτερικό σύστημα Exchange ως έγκυρο τομέα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προορίζονται για παραλήπτες που βασίζονται στο σύννεφο, αναμεταδίδονται από τον εσωτερικό οργανισμό του Exchange στο σύννεφο. Ανατρέξτε στο θέμα Βοηθός ανάπτυξης του Exchange Server (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης αυτού του σχήματος δρομολόγησης για μια υβριδική ανάπτυξη.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη δρομολόγηση για υβριδική ανάπτυξη με τρόπο ώστε η εγγραφή MX να παραπέμπει στο σύννεφο ως έγκυρο τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υβριδική δρομολόγηση – Παραπομπή της εγγραφής σας MX στο νέφος (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά).

Πιο σύνθετες διαμορφώσεις δρομολόγησης αλληλογραφίας συνήθως εφαρμόζονται μόνο αν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην οποία τα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων θα καλύπτουν τα περιβάλλοντα ανάπτυξης στο εσωτερικό σύστημα και στο σύννεφο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν σχεδιάζετε να μετεγκαταστήσετε όλα τα γραμματοκιβώτιά σας στο σύννεφο, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με σενάρια σύνθετης δρομολόγησης αλληλογραφίας. Εδώ μπορεί να προκύψει μια εξαίρεση, για παρατεταμένες προετοιμασμένες μετεγκαταστάσεις, όπου η σύνθετη δρομολόγηση αλληλογραφίας μπορεί να είναι απαιτούμενη για τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά τη μετεγκατάσταση.

Σημαντικό   Τόσο στην κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange, όσο και στην προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange γίνεται διαχείριση του βραχυπρόθεσμου συγχρονισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη φάση της μετεγκατάστασης. Στην κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange γίνεται συγχρονισμός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Στην προετοιμασμένη μετεγκατάσταση του Exchange, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δρομολογείται αποτυπώνοντας τη διεύθυνση προορισμού του σύννεφου στα γραμματοκιβώτια στο εσωτερικό σύστημα.

Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδοι και εργαλεία μετεγκατάστασης

Έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω μεθόδους και εργαλεία μετεγκατάστασης:

 • Αιτήσεις μετακίνησης με την υπηρεσία αναπαραγωγής γραμματοκιβωτίου (MRS)

 • Κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange

 • Προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange

 • Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

 • PST Capture

 • Λύσεις από τρίτους

Το θέμα Βοηθός ανάπτυξης του Exchange Server (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά) επεξηγεί τον τρόπο ανάπτυξης των περισσότερων από αυτές τις λύσεις.

Αιτήσεις μετακίνησης με την υπηρεσία αναπαραγωγής γραμματοκιβωτίου (MRS)

Η υπηρεσία αναπαραγωγής γραμματοκιβωτίου Microsoft Exchange (MRS), η οποία υπάρχει σε όλους τους διακομιστές Exchange 2010 πρόσβασης πελάτη, είναι υπεύθυνη για όλες τις μετακινήσεις γραμματοκιβωτίων, την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων .pst και την επαναφορά απενεργοποιημένων γραμματοκιβωτίων και γραμματοκιβωτίων που έχουν διαγραφεί προσωρινά.

Οι αιτήσεις μετακίνησης απαιτούν υβριδική ανάπτυξη. Οι αιτήσεις μετακίνησης σας επιτρέπουν να μετακινείτε γραμματοκιβώτια προς και από τον εσωτερικό οργανισμό Exchange και το σύννεφο. Αυτό γίνεται στην κονσόλα διαχείρισης Exchange.

Εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης υβριδικής ανάπτυξης με το Exchange σε εσωτερική εγκατάσταση, οι αιτήσεις μετακίνησης είναι ο συνιστώμενος τρόπος για τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων.

Επίσης, για μεγάλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν Exchange 2003 ή Exchange 2007 σε εσωτερική εγκατάσταση και σχεδιάζουν να μετακινήσουν όλα τα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο μέσα σε μια περίοδο αρκετών μηνών, ενδεχομένως να είναι επωφελής η χρήση αιτήσεων μετακίνησης ως εργαλείο για μακρόχρονη, προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange, που ουσιαστικά αποτελεί υβριδική ανάπτυξη.

Σημαντικό   Οι αιτήσεις μετακίνησης απαιτούν μια ελάχιστη εγκατάσταση ενός υβριδικού διακομιστή Exchange 2010 στον εσωτερικό σας οργανισμό του Exchange. Για να αναπτύξετε την υβριδική λύση, πρέπει να χρησιμοποιείτε το Exchange 2003 ή νεότερη έκδοση. Ο Βοηθός ανάπτυξης του Exchange Server μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο υβριδικής ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα:

Κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange

Η κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange προορίζεται για οργανισμούς με λιγότερα από 1.000 γραμματοκιβώτια, που θέλουν να μετακινήσουν όλα τα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο με μία ενιαία διαδικασία. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στον Πίνακα Ελέγχου Exchange για πρόσβαση στο εργαλείο.

Σημαντικό

 • Η κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange υποστηρίζει μόνο το Exchange 2003 ή νεότερη έκδοση. Αν χρησιμοποιείτε παλιότερες εκδόσεις του Exchange, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP ή μια λύση τρίτου.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Exchange και έχετε περισσότερα από 1.000 γραμματοκιβώτια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange.

 • Αν σχεδιάζετε να κάνετε ανάπτυξη καθολικής σύνδεσης, εκτελέστε πρώτα την κλιμακωτή μετεγκατάσταση του Exchange και, έπειτα, ρυθμίστε την καθολική σύνδεση (και το συγχρονισμό καταλόγου, αφού ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση). Αν εκτελέσετε συγχρονισμό καταλόγου πριν εκτελέσετε την κλιμακωτή μετεγκατάσταση Exchange, η μετεγκατάσταση θα αποτύχει.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα του Exchange Online:

Επιστροφή στην αρχή

Προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange

Η προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange προορίζεται για μεγαλύτερους οργανισμούς ή οργανισμούς που θέλουν να μετακινήσουν τα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο σταδιακά. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να μετεγκαταστήσετε ορισμένα γραμματοκιβώτια στο σύννεφο ενώ διατηρείτε τα υπόλοιπα γραμματοκιβώτια στον εσωτερικό οργανισμό σας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στον Πίνακα Ελέγχου Exchange για πρόσβαση στο εργαλείο.

Σημαντικό

 • Η προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange έχει σχεδιαστεί για οργανισμούς που σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν τη μετεγκατάσταση όλων των γραμματοκιβωτίων Exchange στο σύννεφο κάποια στιγμή. Η χρήση προετοιμασμένης μετεγκατάστασης Exchange για τη μετεγκατάσταση μερικών γραμματοκιβωτίων στα πλαίσια ενός σεναρίου συνύπαρξης, δεν αποτελεί βέλτιστη πρακτική.

 • Η προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange υποστηρίζει μόνο Exchange 2003 ή Exchange 2007. Αν χρησιμοποιείτε παλιότερες εκδόσεις του Exchange, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP ή μια λύση τρίτου. Εάν χρησιμοποιείτε το Exchange 2010, πρέπει να υλοποιήσετε μια υβριδική ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσετε αιτήσεις μετακίνησης για τη μετεγκατάσταση.

 • Η προετοιμασμένη μετεγκατάσταση Exchange απαιτεί συγχρονισμό καταλόγoυ.

 • Αν σχεδιάζετε να κάνετε ανάπτυξη καθολικής σύνδεσης στα πλαίσια του σχεδίου σας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ρυθμίστε την καθολική σύνδεση και το συγχρονισμό καταλόγου πριν εκτελέστε την προετοιμασμένη μετεγκατάσταση του Exchange.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω θέμα:

Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

Η μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP έχει σχεδιαστεί ως εφεδρικό εργαλείο μετεγκατάστασης περιεχομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια μεγάλη ποικιλία διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αν χρησιμοποιείτε Exchange 2000 Server ή Exchange Server 5.5 Service Pack 4, ή οποιονδήποτε άλλο συμβατό διακομιστή IMAP, όπως Gmail, η μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP είναι μια διαθέσιμη επιλογή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στον Πίνακα Ελέγχου Exchange και ένα αρχείο CSV.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα του Exchange Online:

PST Capture

Μια άλλη μέθοδος για τη μετεγκατάσταση των στοιχείων γραμματοκιβωτίου σε γραμματοκιβώτια νέφους είναι το Microsoft Exchange PST Capture. Το PST Capture σάς επιτρέπει να αναζητάτε και να συλλέγετε αρχεία PST στους υπολογιστές της εσωτερικής εγκατάστασης του οργανισμού σας και, στη συνέχεια, να εισάγετε τα αρχεία PST σε γραμματοκιβώτια νέφους. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το PST Capture για να εισάγετε αρχεία σε κύρια γραμματοκιβώτια ή γραμματοκιβώτια αρχειοθήκης εσωτερικής εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Exchange PST Capture (η σελίδα μπορεί να εμφανίζεται στα αγγλικά).

Λύσεις από τρίτους

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα εργαλεία μετεγκατάστασης τρίτων και στοιχεία για τους συνεργάτες, που μπορούν αν σας βοηθήσουν με τις μετεγκαταστάσεις του Exchange από άλλες πλατφόρμες, εκτός της Microsoft:

 • Binary Tree   Προμηθευτής λογισμικού μετεγκατάστασης και συνύπαρξης συστημάτων μηνυμάτων σε διαφορετικές πλατφόρμες, με προϊόντα που υποστηρίζουν ανάλυση (και συνύπαρξη και μετεγκατάσταση μεταξύ τους), του εσωτερικού και του online εταιρικού περιβάλλοντος ανταλλαγής μηνυμάτων περιβάλλοντος, με βάση τα IBM Lotus Notes and Domino, Microsoft Exchange και Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Προμηθευτής λύσεων αυτοεξυπηρέτησης για μετεγκατάσταση και συνύπαρξη συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Exchange 2007 και το Exchange Online.

 • Cemaphore   Προμηθευτής λύσεων μετεγκατάστασης από Microsoft Exchange εσωτερικής εγκατάστασης σε Microsoft Online.

 • Quest   Προμηθευτής λύσεων μετεγκατάστασης για τα Exchange Online και SharePoint Online, συμπεριλαμβανομένων μετεγκαταστάσεων από τα Lotus Notes και Novell GroupWise σε Exchange Online.

 • Metalogix   Προμηθευτής λύσεων μετεγκατάστασης για Exchange Online και SharePoint Online.

Επιστροφή στην αρχή

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.