Όρια μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερήσιου ρυθμού παραληπτών

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2013-03-07

Υπάρχει ένα όριο ρυθμού παραληπτών, που λέγεται και όριο αποστολέων ή όριο αποστολής, για λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται στο cloud. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο αριθμό παραληπτών που μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα τα οποία αποστέλλονται από ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο cloud, σε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Το όριο ρυθμού παραληπτών για το Exchange Online είναι:

 

Microsoft Office 365 για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

10,000

Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteΣημείωση:
* Όταν ένας οργανισμός Microsoft Live@edu αναβαθμίζεται σε Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, το όριο ρυθμού παραληπτών αυξάνεται σε 10.000 παραλήπτες ανά ημέρα.

Το όριο ρυθμού παραληπτών ισχύει για μηνύματα προς παραλήπτες εντός και εκτός του οργανισμού σας. Όταν συμπληρωθεί το όριο, δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιο μέχρι ο αριθμός των παραληπτών που έλαβαν μηνύματα το τελευταίο 24ωρο να μειωθεί κάτω από το όριο. Πολλά μηνύματα που αποστέλλονται στον ίδιο παραλήπτη υπολογίζονται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης στείλει 10 μηνύματα στον ίδιο παραλήπτη σε χρονικό διάστημα 24 ωρών, αυτά τα 10 μηνύματα υπολογίζονται ως 10 παραλήπτες σε σχέση με το όριο ρυθμού παραληπτών.

importantΣημαντικό:
Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η υπέρβαση του ορίου ρυθμού παραληπτών είναι να χρησιμοποιείτε ομάδες διανομής ή δυναμικές ομάδες διανομής κατά την αποστολή μηνυμάτων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. Οι ομάδες υπολογίζονται ως ένας παραλήπτης σε σχέση με το όριο ρυθμού παραληπτών. Για παράδειγμα, αν στείλετε ένα μήνυμα σε 100 παραλήπτες προσθέτοντας καθέναν από αυτούς τους παραλήπτες στα πεδία "Προς:", "Κοιν.:" ή "Ιδιαίτ. κοιν.:", αυτό υπολογίζεται ως 100 παραλήπτες ως προς το όριο ρυθμού παραληπτών. Όμως, εάν προσθέσετε αυτούς τους ίδιους 100 παραλήπτες σε μια ομάδα διανομής ή μια δυναμική ομάδα διανομής και, στη συνέχεια, στείλετε το ίδιο μήνυμα στην ομάδα, τότε υπολογίζονται ως ένας παραλήπτης σε σχέση με το όριο ρυθμού παραληπτών. Ανατρέξτε στο θέμα Στρατηγικές για την υποστήριξη μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παραδείγματα για το όριο ρυθμού παραληπτών

Το όριο ρυθμού παραληπτών βασίζεται σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 24 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι το όριο ρυθμού παραληπτών υπολογίζεται σε σχέση με τον αριθμό των παραληπτών στους οποίους εστάλη ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που παρουσιάζουν το όριο ρυθμού παραληπτών.

 • Μια Δευτέρα πρωί, αφού δεν έχετε στείλει κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στο σαββατοκύριακο, χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή η οποία στέλνει αυτόματα μηνύματα σε 10.000 παραλήπτες, ξεκινώντας στις 11 π.μ. Δεν μπορείτε να στείλετε άλλο μήνυμα μέχρι τις 11 π.μ. της επόμενης ημέρας.

 • Μια άλλη Δευτέρα πρωί, στέλνετε ένα μήνυμα σε 500 παραλήπτες στις 9 π.μ. Στέλνετε ένα άλλο μήνυμα σε 500 παραλήπτες κάθε 30 λεπτά στη συνέχεια. Το τελευταίο μήνυμα αποστέλλεται στις 7 μ.μ. Δεν μπορείτε να στείλετε άλλο μήνυμα μέχρι τις 9 π.μ. της επόμενης ημέρας.

 • Δεν έχετε στείλει μηνύματα τις τελευταίες 24 ώρες και τότε στέλνετε μήνυμα σε 500 παραλήπτες στις 7:30 π.μ. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλούς παραλήπτες κατά τη διάρκεια της μέρας. Εάν στείλετε ένα μήνυμα στον 10.000ό παραλήπτη στις 5 μ.μ., δεν μπορείτε να στείλετε άλλο μήνυμα μέχρι τις 7:30 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Επίσης, το Exchange Online δεν δέχεται μήνυμα για τμηματική παράδοση σε ορισμένους παραλήπτες. Εάν ένας χρήστης στείλει μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και ο αριθμός των παραληπτών για αυτό το μήνυμα υπερβαίνει το όριο ρυθμού παραληπτών, το μήνυμα αποκλείεται για παράδοση σε όλους τους παραλήπτες.

Γιατί ισχύει αυτό το όριο;

Το όριο ρυθμού παραληπτών βοηθά στην καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και στην αποτροπή της κατάχρησης του συστήματος από χρήστες εντός της εταιρείας σας, εισβολείς ή οποιονδήποτε χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό η ασφάλεια του οποίου έχει παραβιαστεί. Η κατάχρηση οποιουδήποτε λογαριασμού ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του οργανισμού σας.

Η Microsoft παρέχει πρόσθετη προστασία, όπως φιλτράρισμα συνδέσεων και περιεχομένου, για μηνύματα προς παραλήπτες που βασίζονται στο cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και υγιεινή μηνυμάτων.

Τι συμβαίνει όταν ένα γραμματοκιβώτιο υπερβεί το όριο ρυθμού παραληπτών;

Το Outlook Web App εμποδίζει το χρήστη να στείλει το μήνυμα και εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος στη γραμμή πληροφοριών, το οποίο αναφέρει ότι ο χρήστης έχει φθάσει στο όριο ρυθμού παραληπτών. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσει το μήνυμα που δεν εστάλη στο φάκελο Πρόχειρα. Όταν το γραμματοκιβώτιο βρεθεί και πάλι κάτω από το όριο, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το μήνυμα στο φάκελο Πρόχειρα και να το ξαναστείλει.

Στο Microsoft Outlook, ο χρήστης μπορεί να στείλει το μήνυμα. Όμως το μήνυμα επιστρέφεται στο χρήστη με ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι το μήνυμα δεν παραδόθηκε και δεν ήταν δυνατή η αποστολή του. Ωστόσο, αυτό το μη-παραδοτέο μήνυμα περιέχει μια επιλογή για να στείλετε και πάλι το μήνυμα. Όταν το γραμματοκιβώτιο βρεθεί κάτω από το όριο, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή Επανάληψη αποστολής για εκ νέου αποστολή του μηνύματος.

Στρατηγικές για την υποστήριξη μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπάρχουν πολλοί νόμιμοι λόγοι για την αποστολή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να στείλετε ένα μήνυμα υποδοχής, καταστάσεις χρέωσης, βαθμολογίες ή άλλα μηνύματα μοναδικού παραλήπτη σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Επίσης, ο οργανισμός σας μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές αυτόματης αποστολής μηνυμάτων, οι οποίες στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζικά, για παράδειγμα, ειδοποιήσεις βιβλιοθήκης για βιβλία που πρέπει να επιστραφούν, ανακοινώσεις προς πελάτες ή διαφημίσεις πωλήσεων.

Ας δούμε τις στρατηγικές υποστήριξης των πιο συνηθισμένων σεναρίων μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Σενάριο Παραδείγματα Λύση

Μηνύματα εκπομπής   Αποστολή του ίδιου μηνύματος σε μεγάλο αριθμό χρηστών στην εταιρεία σας που βασίζεται στο cloud.

 • Γενικές ανακοινώσεις

 • Μηνύματα προς όλους τους εργαζομένους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα στελέχη της εταιρείας

Χρήση δυναμικών ομάδων διανομής   Επειδή μια δυναμική ομάδα διανομής υπολογίζεται ως ένας παραλήπτης, η χρήση τους θα σας βοηθήσει να μην υπερβείτε το όριο αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνυμάτων εκπομπής σε όλους τους χρήστες.

Χρήση στατικών ομάδων διανομής   Κάθε μία από τις συνήθεις ομάδες διανομής, γνωστές και ως δημόσιες ομάδες, υπολογίζεται ως ένας παραλήπτης. Χρησιμοποιήστε μια ομάδα διανομής αν τα μέλη της ομάδας δεν αναμένεται να αλλάζουν σημαντικά.

Σημαντικό   Για μεγάλες ομάδες διανομής και δυναμικές ομάδες διανομής, βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει περιορισμούς ως προς το ποιος μπορεί να στείλει μηνύματα στην ομάδα ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία έγκρισης των μηνυμάτων από έναν επόπτη. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν την "Απάντηση σε όλους" και αποστέλλονται αμέτρητα μηνύματα, καθώς και στην αποτροπή της αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας προς την ομάδα.

Μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε γραμματοκιβώτια που βασίζονται στο cloud   Χρησιμοποιήστε εφαρμογές συγχώνευσης αλληλογραφίας ή εφαρμογές αυτόματης αποστολής μηνυμάτων για να στείλετε προσαρμοσμένα μηνύματα σε μοναδικούς παραλήπτες στην εταιρεία σας που βασίζεται στο cloud.

 • Ειδοποιήσεις βιβλιοθήκης

 • Πληροφορίες χρέωσης για σπουδαστές

 • Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλα στελέχη της εταιρείας

Χρήση διακομιστή αλληλογραφίας εσωτερικής εγκατάστασης   Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εφαρμογών αυτόματης αποστολής μηνυμάτων ή συγχώνευσης αλληλογραφίας για χρήση ενός διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης. Πρέπει να προσθέσετε τις διευθύνσεις IP των διακομιστών εσωτερικής εγκατάστασης στις ασφαλείς λίστες του cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σενάριο ασφαλούς λίστας εισερχομένων.

Μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εξωτερικά γραμματοκιβώτια   Χρησιμοποιήστε εφαρμογές συγχώνευσης αλληλογραφίας ή εφαρμογές αυτόματης αποστολής μηνυμάτων για να στείλετε προσαρμοσμένα μηνύματα σε εξωτερικούς χρήστες.

 • Μηνύματα υποδοχής με διαπιστευτήρια σύνδεσης σε νέους χρήστες

 • Μηνύματα προς αποφοίτους ή γονείς

 • Μηνύματα προς υπάρχοντες ή μελλοντικούς πελάτες

 • Διαφημίσεις πωλήσεων ή ειδικές προσφορές

Χρήση διακομιστή αλληλογραφίας εσωτερικής εγκατάστασης   Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εφαρμογών αυτόματης αποστολής μηνυμάτων ή συγχώνευσης αλληλογραφίας για χρήση ενός συστήματος εσωτερικής εγκατάστασης.

Χρήση στατικών ή δυναμικών ομάδων διανομής   Δημιουργήστε εξωτερικές επαφές για παραλήπτες όπως γονείς, πελάτες ή προμηθευτές και, στη συνέχεια, προσθέστε τις εξωτερικές επαφές ως μέλη μιας στατικής ή δυναμικής ομάδας διανομής.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.