Σβήσιμο μιας κινητής συσκευής ενός χρήστη

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2010-09-14

Στην περίπτωση που η κινητή συσκευή ενός χρήστη χαθεί ή κλαπεί, θα χρειαστεί να σβήσετε αμέσως όλα τα δεδομένα από τη συσκευή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία ή περιεχόμενο εμπιστευτικών επικοινωνιών, από κάποιον άλλο, εκτός από τον κάτοχο του γραμματοκιβωτίου. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να σβήσετε όλα τα δεδομένα από μια εταιρική κινητή συσκευή προτού την παραχωρήσετε σε διαφορετικό χρήστη. Μπορείτε να απαλείψετε τα περιεχόμενα μιας κινητής συσκευής μόνο όταν για το συγχρονισμό των περιεχομένων του γραμματοκιβωτίου χρησιμοποιείται το Exchange ActiveSync.

Η διαδικασία απαλοιφής των περιεχομένων από μια κινητή συσκευή στην οποία δεν έχετε φυσική πρόσβαση, λέγεται σβήσιμο απομακρυσμένης συσκευής.

Μια κινητή συσκευή μπορεί να σβηστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Μια κινητή συσκευή μπορεί επίσης να σβηστεί αυτόματα από τις πολιτικές συσκευών του Exchange ActiveSync στην περίπτωση που έχετε ορίσει την επιλογή σβησίματος όλων των δεδομένων της συσκευής όταν ο χρήστης υπερβεί το μέγιστο αριθμό αποτυχιών εισόδου πριν από το σβήσιμο της συσκευής.

Προτού ξεκινήσετε

Για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα "Επιλογές" ενός χρήστη, πρέπει να είστε μέλος της ενσωματωμένης ομάδας ρόλων "Διαχείριση οργανισμού" ή "Γραφείο βοήθειας". Για να μάθετε πώς γίνεται η προσθήκη ενός χρήστη σε μια ομάδα ρόλων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση μελών ομάδας ρόλων. Με το ρόλο "Επιλογές χρήστη" του μοντέλου ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC), εκχωρούνται τα συγκεκριμένα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στη σελίδα "Επιλογές" ενός χρήστη.

Σημείωση   Το σβήσιμο απομακρυσμένης συσκευής δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές. Για να προστατεύσετε την πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού σας, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση συσκευών που δεν υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.

Προσοχή   Επειδή το σβήσιμο απομακρυσμένης συσκευής βασίζεται στη σύνδεση της συσκευής με το διακομιστή, πρέπει επίσης να εφαρμόσετε κλείδωμα συσκευής και μέγιστο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης, χρησιμοποιώντας τις πολιτικές συσκευών του Exchange ActiveSync. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με τον εξής τρόπο: Δημιουργία νέας πολιτικής συσκευών του ActiveSync.

Προσοχή   Μετά την επαναφορά μιας συσκευής με σβήσιμο απομακρυσμένης συσκευής, μπορεί να εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων.

Αίτημα στο χρήση για απαλοιφή της δικής του κινητής συσκευής

Εάν ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό του μέσω του Outlook Web App, ζητήστε του να απαλείψει την κινητή συσκευή, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Διαχείριση του κινητού σας τηλεφώνου.

Απαλοιφή μιας κινητής συσκευής από τη λίστα "Γραμματοκιβώτια"

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου Exchange, στο πεδίο "Επιλέξτε τι θέλετε να διαχειριστείτε", επιλέξτε Ο Οργανισμός μου > Χρήστες & Ομάδες > Γραμματοκιβώτια.

 2. Στη λίστα "Γραμματοκιβώτια", επιλέξτε το χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Λεπτομέρειες".

 3. Στην ενότητα "Δυνατότητες τηλεφώνου & φωνητικού ταχυδρομείου", επιλέξτε Exchange ActiveSync και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία".

 4. Στην ενότητα "Κινητές συσκευές", επιλέξτε την κινητή συσκευή που χάθηκε και κάντε κλικ στην επιλογή "Σβήσιμο συσκευής".

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σβησίματος μιας συσκευής, επιλέγοντάς την και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Λεπτομέρειες".

Σημείωση   Η κινητή συσκευή δεν λαμβάνει την εντολή απομακρυσμένου σβησίματος εάν δεν προσπαθήσει να συγχρονιστεί με το Microsoft Exchange. Εάν βρείτε ένα χαμένο τηλέφωνο προτού σβηστεί, μπορείτε να αντιστρέψετε το σβήσιμο της απομακρυσμένης συσκευής με τον τρόπο που περιγράφεται στο θέμα Αντιστροφή σβησίματος μιας κινητής συσκευής. Ενημερώστε το χρήστη ότι σε περίπτωση που βρει το τηλέφωνο, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας για να αντιστρέψετε το απομακρυσμένο σβήσιμο προτού επιχειρήσει συγχρονισμό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σβησίματος απομακρυσμένης συσκευής, αποστέλλεται στον χρήστη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιστροφή στην κορυφή

Απαλοιφή μιας κινητής συσκευής από τη σελίδα "Επιλογές" του χρήστη

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange, στο πεδίο "Επιλέξτε τι θέλετε να διαχειριστείτε:", επιλέξτε "Άλλος χρήστης".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή γραμματοκιβωτίου", επιλέξτε το λογαριασμό του χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται η σελίδα "Επιλογές" του χρήστη που επιλέξατε. Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει μια ένδειξη που προσδιορίζει το γραμματοκιβώτιο στο οποίο εργάζεστε.

 3. Επιλέξτε "Τηλέφωνο > Κινητά τηλέφωνα".

 4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να σβήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή "Σβήσιμο συσκευής".

 5. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτάει αν "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να σβήσετε όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας;". Κάντε κλικ στην επιλογή "Ναι". Η κατάσταση της κινητής συσκευής θα είναι "Σβήσιμο σε εκκρεμότητα" μέχρι την επόμενη φορά που η συσκευή θα συνδεθεί στο λογαριασμό Outlook Live.

 6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σβησίματος απομακρυσμένης συσκευής, μπορείτε να καταργήσετε τη συσκευή από τη λίστα των κινητών τηλεφώνων.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απλώς κλείστε το παράθυρο για να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου του Exchange του οργανισμού σας.

Σημείωση   Η κινητή συσκευή δεν λαμβάνει την εντολή απομακρυσμένου σβησίματος εάν δεν προσπαθήσει την επόμενη φορά να συγχρονιστεί με το Microsoft Exchange. Εάν βρείτε ένα χαμένο τηλέφωνο προτού σβηστεί, μπορείτε να αντιστρέψετε το σβήσιμο της απομακρυσμένης συσκευής με τον τρόπο που περιγράφεται στο θέμα Αντιστροφή σβησίματος μιας κινητής συσκευής. Ενημερώστε το χρήστη ότι σε περίπτωση που βρει το τηλέφωνο, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας για να αντιστρέψετε το απομακρυσμένο σβήσιμο προτού επιχειρήσει συγχρονισμό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σβησίματος απομακρυσμένης συσκευής, αποστέλλεται στον χρήστη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιστροφή στην κορυφή

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.