Μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις Συνομιλίες

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2009-09-14

Από προεπιλογή, το Outlook Web App χρησιμοποιεί την προβολή "Συνομιλία" σε όλους τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν είναι ενεργοποιημένο το παράθυρο ανάγνωσης. Η προβολή "Συνομιλία" εμφανίζει κάθε μήνυμα σε μια συνομιλία μεμονωμένης προβολής.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την προβολή "Συνομιλία";

Η προβολή "Συνομιλία" εμφανίζει όλα τα μηνύματα σε μια συνομιλία, ανεξάρτητα από τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα. Για παράδειγμα, αν απαντήσατε σε ένα μήνυμα στα εισερχόμενά σας, θα δείτε τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και την απάντησή σας στην προβολή "Συνομιλία".

Στην προβολή "Λίστα", χρησιμοποιήστε το βέλος που βρίσκεται δίπλα σε μια συνομιλία για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε τη συνομιλία. Η προβολή "Λίστα" θα εμφανίζει τα εξής:

 • Το μήνυμα στο επάνω μέρος της συνομιλίας.

 • Το άτομο που έστειλε κάθε μήνυμα.

 • Την ώρα λήψης του μηνύματος αν είναι αποθηκευμένο στον τρέχοντα φάκελο.

 • Τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται τι μήνυμα αν δεν είναι αποθηκευμένο στον τρέχοντα φάκελο.

 • Τη σχέση του μηνύματος με άλλα μηνύματα στη συνομιλία, όπως υποδεικνύεται από μια κάθετη γραμμή και τελείες.

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε μήνυμα στην προβολή "Συνομιλία" για να εμφανιστεί στο παράθυρο ανάγνωσης.

Στο παράθυρο ανάγνωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βέλος που βρίσκεται δίπλα σε ένα μήνυμα για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε το συγκεκριμένο μήνυμα. Το παράθυρο ανάγνωσης θα εμφανίζει τα εξής:

 • Το θέμα στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 • Ο αποστολέας κάθε μηνύματος.

 • Κατά τη λήψη κάθε μηνύματος.

Όταν αναπτύσσετε ένα μήνυμα παράθυρο ανάγνωσης, θα εμφανίζονται επίσης τα εξής:

 • Ποιο μήνυμα αποτελεί απάντηση (αν υπάρχει).

 • Ο φάκελος του μηνύματος βρίσκεται αμέσως κάτω από το όνομα του αποστολέα, αν το μήνυμα δεν είναι αποθηκευμένο στον τρέχοντα φάκελο.

 • Η διαθεσιμότητα των αποστολέων και των αποδεκτών για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, όπως υποδεικνύεται από μια χρωματιστή τελεία δίπλα στα ονόματά τους. Κάντε κλικ στην τελεία για να δείτε μια λίστα με τις ενέργειες που πραγματοποιείτε.

 • Το μενού Ενέργειες. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες για να δείτε μια λίστα με τις ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω των μηνυμάτων.

 • Τη σχέση του μηνύματος με άλλα μηνύματα στη συνομιλία, όπως υποδεικνύεται από μια κάθετη γραμμή και τελείες.

Πώς μπορώ να απαντήσω σε ένα μήνυμα στην προβολή "Συνομιλία";

Όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα στην προβολή "Συνομιλία", επισημαίνεται το πιο πρόσφατο μήνυμα. Αν κάνετε κλικ στα κουμπιά Απάντηση απάντηση, Απάντηση σε όλους ή Προώθηση προώθηση, τότε αυτό είναι το μήνυμα στο οποίο θα απαντήσετε ή θα προωθήσετε.

Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα διαφορετικό μήνυμα στη συνομιλία, επιλέξτε αυτό το μήνυμα για να το επισημάνετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση απάντηση, Απάντηση σε όλους ή Προώθηση προώθηση. Μπορείτε να επιλέξετε το μήνυμα στην προβολή "Λίστα" ή στο παράθυρο ανάγνωσης.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο μενού Ενέργειες σε ένα μήνυμα για να εμφανίσετε μια λίστα πραγμάτων που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με αυτό το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω την προβολή "Συνομιλία";

Στην προβολή "Λίστα", κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση κατά και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στο στοιχείο Συνομιλία για να ενεργοποιήσετε την προβολή "Συνομιλία" (επιλεγμένη) ή να την απενεργοποιήσετε (μη επιλεγμένη).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρη τη συνομιλία ή απλώς μέρη μιας συνομιλίας. Μπορείτε επίσης αν παραβλέψετε μια συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή μηνύματος.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.