Αναφορά για το Microsoft Live@edu

 

Ισχύει για: Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2010-05-27

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Αναφορά" στο Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών του Windows Live, για να δημιουργείτε αναφορές σχετικά με τους τομείς του σχολείου σας. Αυτές οι αναφορές παρέχουν δεδομένα σε επίπεδο τομέα για τους τομείς που ανήκουν στο σχολείο σας. Χάρη στα αποτελέσματα της αναφοράς μπορείτε να προσδιορίσετε τα εξής:

 • Τον αριθμό των γραμματοκιβωτίων σε έναν τομέα.

 • Πόσοι χρήστες έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους τουλάχιστον μία φορά σε μια περίοδο αναφοράς 30 ημερών.

 • Τις τάσεις στον αριθμό των ενεργών γραμματοκιβωτίων σε καθέναν από τους τομείς σας. Ένα γραμματοκιβώτιο θεωρείται ενεργό αν ο χρήστης έχει συνδεθεί σε αυτό τουλάχιστον μία φορά σε μια περίοδο αναφοράς 30 ημερών.

 • Τις τάσεις στον αριθμό των γραμματοκιβωτίων του σχολείου σας, καθώς και πόσα από αυτά τα γραμματοκιβώτια είναι ενεργά.

Τι είδους αναφορές υπάρχουν;

Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις τύπους αναφοράς για τους τομείς σας στο Microsoft Live@edu:

 • Σύνοψη τομέα   Επιστρέφει δεδομένα σχετικά με τη γενική δραστηριότητα του τομέα, όπως είναι ο συνολικός αριθμός γραμματοκιβωτίων και ο αριθμός των ενεργών γραμματοκιβωτίων.

 • Τάση χρήσης υπηρεσιών   Επιστρέφει μια μηνιαία καταμέτρηση των ενεργών γραμματοκιβωτίων.

 • Τάση λογαριασμών τομέα   Συγκρίνει τον αριθμό των ενεργών γραμματοκιβωτίων με τον συνολικό αριθμό γραμματοκιβωτίων.

Μπορείτε να δείτε αναφορές με γραφικά στο Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών του Windows Live ή να εξαγάγετε τα αποτελέσματα στο Microsoft Office Excel.

Πόσο συχνά ενημερώνονται τα δεδομένα;

Στο Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών του Windows Live, στο τέλος κάθε μήνα διατίθενται νέα δεδομένα για τους τομείς του Microsoft Live@edu. Αν εγγράψετε έναν νέο τομέα στην αρχή του μήνα, τα δεδομένα που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα δεν θα διατίθενται μέχρι το τέλος του μήνα. Αν έχετε εκτελέσει αναφορά νωρίτερα, τότε η αναφορά δεν θα επιστρέψει αποτελέσματα.

Δημιουργία αναφορών

Για να δημιουργήσετε αναφορές:

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://domains.live.com/.

 2. Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών του Windows Live και επιλέξτε "Αναφορά".

 3. Στην καρτέλα "Εμπορικές αναφορές", επιλέξτε μία από τις παρακάτω αναφορές:

  • Σύνοψη τομέα

  • Τάση χρήσης υπηρεσιών

  • Τάση λογαριασμών τομέα

   Σημείωση   Προς το παρόν, η αναφορά "Τάση αποθήκευσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας" υποστηρίζει μόνο την υπηρεσία Hotmail. Στο μέλλον θα υπάρχει και υποστήριξη για το Outlook Live.

 4. Επιλέξτε τα παρακάτω:

  • Το μήνα έναρξης

  • Το μήνα λήξης

  • Τον τομέα

 5. Επιλέξτε "Εκτέλεση αναφοράς".

  Σημείωση   Αν είναι δυνατή η εξαγωγή της αναφοράς στο Excel, μπορείτε να επιλέξετε "Εξαγωγή" αντί για "Εκτέλεση αναφοράς". Το κουμπί "Εξαγωγή" δεν εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αναφοράς.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.