Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP σε Android G1

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2014-08-20

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο POP ή IMAP σε ένα κινητό τηλέφωνο Android ή άλλη συσκευή Android.

tipΣυμβουλή:
Οι λογαριασμοί POP ή IMAP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές στη συσκευή σας, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Exchange αντί για έναν λογαριασμό POP ή IMAP. Για οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού Exchange, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε ένα Android G1.

Εάν έχετε άλλη συσκευή, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες για κινητά τηλέφωνα.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο POP ή IMAP σε μια συσκευή Android;

  1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε Applications (Εφαρμογές) > Settings (Ρυθμίσεις) > Accounts & sync (Λογαριασμοί και συγχρονισμός) > Add account (Προσθήκη λογαριασμού) > Manual setup (Μη αυτόματη ρύθμιση).

  2. Στην οθόνη Incoming settings (Ρυθμίσεις εισερχομένων), στο αναπτυσσόμενο μενού Protocol (Πρωτόκολλο), επιλέξτε IMAP ή POP3. Συνιστάται να επιλέξετε τον τύπο IMAP επειδή υποστηρίζει περισσότερες δυνατότητες.

  3. Στα πλαίσια κειμένου Email address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και Username (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για παράδειγμα tony@contoso.com και στη συνέχεια επιλέξτε Next (Επόμενο). Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε είναι ίδιο με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  4. Στο πλαίσιο κειμένου Password (Κωδικός πρόσβασης), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  5. Στο πλαίσιο κειμένου IMAP server (Διακομιστής IMAP) ή POP3 server (Διακομιστής POP3), πληκτρολογήστε το όνομα διακομιστή IMAP ή POP. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης των ρυθμίσεων διακομιστή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του βήματος και άλλων βημάτων αυτής της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να βρω τις ρυθμίσεις διακομιστή" παρακάτω σε αυτό το θέμα.

  6. Στο αναπτυσσόμενο μενού Security type (Τύπος ασφάλειας) και στο πλαίσιο κειμένου Server port (Θύρα διακομιστή), καθορίστε τις ρυθμίσεις POP ή IMAP που αναζητήσατε στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, πατήστε Next (Επόμενο). Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε θα ελέγξει τις ρυθμίσεις σας IMAP ή POP.

  7. Στην οθόνη Outgoing server settings (Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων), πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή Login required (Απαιτείται σύνδεση) και τα πλαίσια κειμένου Username (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός πρόσβασης) πρέπει να είναι συμπληρωμένα.

  8. Στο πλαίσιο κειμένου SMTP server (Διακομιστής SMTP), πληκτρολογήστε το όνομα διακομιστή SMTP που αναζητήσατε στο βήμα 5.

  9. Στο αναπτυσσόμενο μενού Security type (Τύπος ασφάλειας) και στο πλαίσιο κειμένου Server port (Θύρα διακομιστή), καθορίστε τις ρυθμίσεις SMTP που εντοπίσατε στο βήμα 5 και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

  10. Στο πλαίσιο κειμένου Account name (Όνομα λογαριασμού), πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον λογαριασμό σας (για παράδειγμα "Email Office 365" ή "Email εργασίας"). Στο πλαίσιο κειμένου Your name (Το όνομά σας), πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται όταν αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους (για παράδειγμα "Tony Smith") και, στη συνέχεια, επιλέξτε Finish Setup (Ολοκλήρωση ρύθμισης).

Πώς μπορώ να βρω τις ρυθμίσεις διακομιστή;

Πριν από τη ρύθμιση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας POP3 ή IMAP4, πρέπει να βρείτε τις ρυθμίσεις διακομιστή POP3, IMAP4 και SMTP.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις διακομιστή για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας POP ή IMAP που χρησιμοποιείτε.

d2955990-a94b-4f10-9abd-9a25266521a0

Για να βρείτε τις ρυθμίσεις διακομιστή, συνδεθείτε στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές > Εμφάνιση όλων των επιλογών > Λογαριασμός > Ο λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις για πρόσβαση στο POP, IMAP και SMTP. Το όνομα των διακομιστών POP3, IMAP4 και SMTP, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που ενδέχεται να χρειαστεί να καταχωρήσετε, αναγράφονται στη σελίδα Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου στην ενότητα Ρύθμιση POP ή Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP.

noteΣημείωση:
Εάν δείτε το μήνυμα Μη διαθέσιμο δίπλα από τη Ρύθμιση POP, τη Ρύθμιση IMAP και τη Ρύθμιση SMTP, ενδέχεται να μην έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση του λογαριασμού σας για χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Εάν ο τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας απαιτεί εγγραφή, πρέπει να κάνετε την εγγραφή του την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Outlook Web App. Η σύνδεση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω κινητού τηλεφώνου θα αποτύχει εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή του λογαριασμού σας μέσω του Outlook Web App. Μετά από την είσοδο στο λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήσετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εισόδου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν έχετε πρόβλημα να συνδεθείτε, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις: Ζητήματα εισόδου και κωδικών πρόσβασης (Συνήθεις ερωτήσεις: Ζητήματα εισόδου και κωδικού πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.