Όρια μηνυμάτων και παραληπτών

[Αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη.]  

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2014-01-31

Μετά την εγγραφή της εταιρείας σας, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα ερωτήματα από τους χρήστες τα οποία επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Υπάρχουν όρια μεγέθους αποστολής που εφαρμόζονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

  • Ποια είναι τα όρια παραληπτών που εφαρμόζονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Τα όρια στα μηνύματα, στα γραμματοκιβώτια, στους παραλήπτες και στα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγκαταλέγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Σημαντικό   Να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

  • Τα όρια που ισχύουν για τον τομέα σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα εγγραφής του τομέα στην υπηρεσία. Όταν αλλάξει ένα όριο στα κέντρα δεδομένων της Microsoft, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εφαρμοστεί η αλλαγή σε όλους τους υπάρχοντες πελάτες.

  • Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα περισσότερα από αυτά τα όρια, αλλά εσείς και οι χρήστες σας πρέπει να τα γνωρίζετε.

  • Τα όρια αυτά εφαρμόζονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παραλήπτες.

Όρια μηνυμάτων

Αυτά τα όρια εφαρμόζονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Όριο Τιμή

Όριο μεγέθους μηνύματος   Το μέγιστο συνολικό όριο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το συνολικό μέγεθος περιλαμβάνει την κεφαλίδα του μηνύματος, το κύριο σώμα του μηνύματος και τυχόν συνημμένα αρχεία.

Σημείωση   Ένα πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιορίζει το μέγεθος ενός μεμονωμένου συνημμένου αρχείου σε τιμή πολύ μικρότερη από το όριο μεγέθους του μηνύματος. Για παράδειγμα, στο Outlook Web App, το μέγιστο μέγεθος μεμονωμένου συνημμένου αρχείου είναι 10 MB.

25 MB

Όριο συνημμένων αρχείων   Ο μέγιστος αριθμός συνημμένων αρχείων που επιτρέπονται σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα και αν το συνολικό μέγεθος όλων των συνημμένων αρχείων δεν παραβιάζει το όριο μεγέθους του μηνύματος, εξακολουθεί να υπάρχει ένα όριο που αφορά τον αριθμό των συνημμένων που επιτρέπονται στο μήνυμα.

125 συνημμένα

Όριο μήκους θέματος   Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων κειμένου που επιτρέπονται στη γραμμή του θέματος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

255 χαρακτήρες

Όριο μηνύματος πολλαπλών τμημάτων   Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων κύριου σώματος μηνύματος που επιτρέπονται σε ένα μήνυμα MIME πολλών τμημάτων.

250 τμήματα

Όριο βάθους ενσωματωμένων μηνυμάτων   Ο μέγιστος αριθμός προωθημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

30 ενσωματωμένα μηνύματα

Αρχή της σελίδας

Όρια παραλήπτη και αποστολέα

Αυτά τα όρια εφαρμόζονται σε μηνύματα, αποστολείς και παραλήπτες για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και της μαζικής αποστολής ιών τύπου worm ή ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση   Για τις ομάδες διανομής που αποθηκεύονται στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων, η ομάδα υπολογίζεται ως ένας παραλήπτης. Για τις ομάδες διανομής που αποθηκεύονται στο φάκελο "Επαφές" ενός γραμματοκιβωτίου, τα μέλη της ομάδας υπολογίζονται ξεχωριστά.

 

Όριο Τιμή

Όριο παραλήπτη   Ο μέγιστος αριθμός παραληπτών του μηνύματος που επιτρέπονται στα πεδία "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.".

500 παραλήπτες

Όριο ρυθμού μηνυμάτων   Ο μέγιστος αριθμός μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορούν να σταλούν από ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά λεπτό. Το πρόγραμμα-πελάτης προσδιορίζεται από το λογαριασμό χρήστη.

30 μηνύματα ανά λεπτό

Όριο ρυθμού παραληπτών   Ο μέγιστος αριθμός παραληπτών που μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από ένα γραμματοκιβώτιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο cloud, σε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Όταν συμπληρωθεί το όριο, δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιο μέχρι ο αριθμός των παραληπτών που έλαβαν μηνύματα το τελευταίο 24ωρο να μειωθεί κάτω από το όριο. Το όριο ρυθμού παραληπτών ισχύει για μηνύματα προς παραλήπτες εντός και εκτός της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Όρια μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερήσιου ρυθμού παραληπτών.

  • Microsoft Live@edu: 1.500 παραλήπτες ανά ημέρα*

  • Office 365 για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις: 10.000 παραλήπτες ανά ημέρα

  • Office 365 για επιχειρήσεις: 10.000 παραλήπτες ανά ημέρα

Όριο προώθησης Ο μέγιστος αριθμός παραληπτών που μπορεί να ρυθμιστεί για έναν κανόνα εισερχομένων ή μεταφοράς με μια ενέργεια ανακατεύθυνσης. Αν έχει ρυθμιστεί ένας κανόνας για την ανακατεύθυνση ενός μηνύματος σε αριθμό παραληπτών μεγαλύτερο από αυτόν, ο κανόνας δεν θα εφαρμοστεί και όποιο μήνυμα ικανοποιεί τη συνθήκη του κανόνα δεν θα ανακατευθυνθεί σε κανέναν από τους παραλήπτες που αναγράφονται στον κανόνα.

10 παραλήπτες

noteΣημείωση:
* Όταν μια εταιρεία Microsoft Live@edu αναβαθμίζεται σε Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, το όριο ρυθμού παραληπτών αυξάνεται σε 10.000 παραλήπτες ανά ημέρα.

Αρχή της σελίδας

Όρια διατήρησης

Αυτά τα όρια ελέγχουν το χρονικό διάστημα για το οποίο παραμένουν προσβάσιμα τα στοιχεία σε συγκεκριμένους φακέλους των Εισερχομένων.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις τιμές, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ετικέτες πολιτικής διατήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση και διαχείριση πολιτικών διατήρησης στο Exchange Online.

 

Όριο Τιμή

Περίοδος διατήρησης του φακέλου "Διαγραμμένα"   Ο μέγιστος αριθμός ημερών για τις οποίες μπορούν τα στοιχεία να παραμείνουν στο φάκελο "Διαγραμμένα", προτού καταργηθούν αυτόματα.

30 ημέρες

Περίοδος διατήρησης για στοιχεία που καταργούνται από το φάκελο "Διαγραμμένα"   Ο μέγιστος αριθμός ημερών για τις οποίες διατηρούνται τα στοιχεία που έχουν καταργηθεί από το φάκελο "Διαγραμμένα", προτού διαγραφούν οριστικά.

14 ημέρες

Περίοδος διατήρησης του φακέλου "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία"   Ο μέγιστος αριθμός ημερών για τις οποίες μπορούν τα στοιχεία να παραμείνουν στο φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία", προτού καταργηθούν αυτόματα.

30 ημέρες

Αρχή της σελίδας

Όρια ομάδας διανομής

Αυτά τα όρια ισχύουν για ομάδες διανομής.

 

Όριο Τιμή

Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας διανομής   Ο συνολικός αριθμός παραληπτών καθορίζεται μετά την επέκταση της ομάδας διανομής.

100.000 μέλη

Όριο αποστολής μηνυμάτων σε μεγάλες ομάδες διανομής   Οι ομάδες διανομής που περιέχουν τον αριθμό των μελών που καθορίζεται από αυτό το όριο πρέπει να έχουν ρυθμισμένες τις επιλογές διαχείρισης παραδόσεων ή έγκρισης μηνυμάτων. Η διαχείριση παραδόσεων καθορίζει μια λίστα αποστολέων στους οποίους επιτρέπεται να στέλνουν μηνύματα στην ομάδα διανομής. Η έγκριση μηνυμάτων καθορίζει έναν ή περισσότερους επόπτες, οι οποίοι πρέπει να εγκρίνουν όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στην ομάδα διανομής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ιδιοτήτων ομάδας διανομής.

5.000 ή περισσότερα μέλη

Μέγιστο μέγεθος μηνύματος για μεγάλες ομάδες διανομής   Εάν ένα μήνυμα αποστέλλεται σε 5.000 ή περισσότερους παραλήπτες, το μέγεθος του μηνύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο. Εάν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει αυτό το όριο, το μήνυμα δεν παραδίδεται και ο αποστολέας λαμβάνει μια αναφορά μη παράδοσης (NDR). Ο συνολικός αριθμός παραληπτών καθορίζεται μετά την επέκταση της ομάδας διανομής.

2 MB

Αρχή της σελίδας

Όρια κανόνα μεταφοράς

Αυτά τα όρια ελέγχουν τους κανόνες για όλη την εταιρεία, γνωστοί επίσης και ως κανόνες μεταφοράς.

 

Όριο Τιμή

Μέγιστος αριθμός κανόνων μεταφοράς   Ο μέγιστος αριθμός κανόνων που μπορούν να υπάρχουν στην εταιρεία.

100 κανόνες

Μέγιστο μέγεθος μεμονωμένου κανόνα μεταφοράς   Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έναν μεμονωμένο κανόνα μεταφοράς. Οι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στις συνθήκες, τις εξαιρέσεις και τις ενέργειες.

4.000 χαρακτήρες

Όριο χαρακτήρων για όλες τις κανονικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται σε όλους τους κανόνες μεταφοράς   Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από όλες τις κανονικές παραστάσεις σε όλες τις συνθήκες και εξαιρέσεις κανόνων μεταφοράς της εταιρείας. Μπορείτε να έχετε λίγους κανόνες που χρησιμοποιούν μεγάλες και πολύπλοκες κανονικές παραστάσεις ή μπορείτε να έχετε πολλούς κανόνες που χρησιμοποιούν απλές κανονικές παραστάσεις.

20.000 χαρακτήρες

Μέγιστος αριθμός παραληπτών που προστίθενται σε ένα μήνυμα από όλους τους κανόνες μεταφοράς   Όταν ένα μήνυμα διέπεται από διαφορετικούς κανόνες μεταφοράς, μόνο ένας πεπερασμένος αριθμός παραληπτών μπορεί να προστεθεί στο μήνυμα. Μετά την κάλυψη του ορίου, οι εναπομείναντες παραλήπτες δεν προστίθενται στο μήνυμα. Επίσης, οι ομάδες διανομής δεν είναι δυνατό να προστεθούν σε ένα μήνυμα μέσω ενός κανόνα μεταφοράς.

100 παραλήπτες

Πόσες φορές ανακατευθύνεται ένα μήνυμα   Πόσες φορές ένα μήνυμα θα ανακατευθυνθεί, θα προωθηθεί ή θα απαντηθεί αυτόματα βάσει των κανόνων Εισερχομένων. Για παράδειγμα, ο χρήστης A έχει έναν κανόνα Εισερχομένων που ανακατευθύνει τα μηνύματα στο χρήστη B, βάσει του αποστολέα. Ο χρήστης B έχει έναν κανόνα Εισερχομένων που προωθεί μηνύματα στο χρήστη Γ βάσει λέξεων-κλειδιών στη γραμμή θέματος. Αν ένα μήνυμα ικανοποιεί και τις δύο αυτές συνθήκες, το μήνυμα αποστέλλεται μόνο στο χρήστη B. Δεν προωθείται στο χρήστη Γ, επειδή επιτρέπεται μόνο μία ανακατεύθυνση. Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα απορρίπτεται χωρίς αποστολή αναφοράς μη παράδοσης (NDR) στο χρήστη B που υποδεικνύει ότι το μήνυμα δεν παραδόθηκε στο χρήστη Γ. Ομοίως, αν ο χρήστης B έχει ρυθμίσει μια Αυτόματη Απάντηση (γνωστή και ως μήνυμα Εκτός γραφείου), ένα μήνυμα που ανακατευθύνεται ή προωθείται στο χρήστη B δεν θα δημιουργήσει μια αυτόματη απάντηση.

Αυτό το όριο αποτρέπει τους βρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρωση ενός γραμματοκιβωτίου χρήστη στη μέγιστη χωρητικότητά του.

1 ανακατεύθυνση

Αρχή της σελίδας

Όρια εποπτείας

Τα όρια αυτά ελέγχουν τις ρυθμίσεις εποπτείας που χρησιμοποιούνται για την έγκριση μηνυμάτων που εφαρμόζεται σε ομάδες διανομής και κανόνες μεταφοράς.

 

Όριο Τιμή

Μέγιστο μέγεθος γραμματοκιβωτίου διαιτησίας   Εάν το γραμματοκιβώτιο διαιτησίας υπερβαίνει αυτό το όριο, τα μηνύματα που απαιτούν εποπτεία επιστρέφονται στον αποστολέα σε μια αναφορά μη παράδοσης (NDR).

10 GB

Μέγιστος αριθμός εποπτών   Ο μέγιστος αριθμός εποπτών που μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε μια απλή εποπτευόμενη ομάδα διανομής ή που μπορείτε να προσθέσετε σε ένα μήνυμα, χρησιμοποιώντας έναν απλό κανόνα μεταφοράς. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να καθορίσετε μια ομάδα διανομής ως επόπτη.

10 επόπτες

Λήξη μηνυμάτων που αναμένουν εποπτεία   Από προεπιλογή, ένα μήνυμα που αναμένει εποπτεία λήγει μετά από δύο ημέρες. Ωστόσο, η επεξεργασία των ληγμένων εποπτευόμενων μηνυμάτων εκτελείται κάθε επτά ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ένα εποπτευόμενο μήνυμα μπορεί να λήξει οποιαδήποτε στιγμή στο διάστημα μεταξύ δύο και εννιά ημερών.

2 ημέρες

Μέγιστος ρυθμός ληγμένων μηνυμάτων ειδοποίησης εποπτείας   Αυτό το όριο ορίζει τον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων ειδοποίησης για ληγμένα εποπτευόμενα μηνύματα στη διάρκεια μίας ώρας. Αυτό το όριο τίθεται σε κάθε βάση δεδομένων γραμματοκιβωτίου στο κέντρο δεδομένων.

Σε περιόδους εντατικής χρήσης, ορισμένοι αποστολείς ενδέχεται να μην λαμβάνουν μηνύματα ειδοποίησης για εποπτευόμενα μηνύματα που έχουν λήξει. Ωστόσο, αυτές οι ειδοποιήσεις εξακολουθούν να μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση αναφορών παράδοσης.

300 ειδοποιήσεις λήξης ανά ώρα

Αρχή της σελίδας

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.