Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και υγιεινή μηνυμάτων

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2012-12-04

Όλες οι εκδόσεις της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft που βασίζεται σε σύννεφο χρησιμοποιούν το σύστημα FOPE (Forefront Online Protection for Exchange) για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού "ψαρέματος". Όταν λαμβάνονται μηνύματα στον διακομιστή πύλης για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο, αξιολογούνται και τους αντιστοιχίζεται μια τιμή επιπέδου εμπιστοσύνης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SCL). Η αξιολόγηση SCL που εκχωρείται στο μήνυμα υποδεικνύει την πιθανότητα να πρόκειται για μήνυμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, βάσει χαρακτηριστικών όπως είναι το περιεχόμενο, η κεφαλίδα του μηνύματος κ.λ.π. Η SCL προστίθεται επίσης στα μεταδεδομένα του μηνύματος καθώς αυτό διέρχεται μέσω της υποδομής της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε νέφος.

Η τιμή SCL είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 9. Η υψηλότερη αξιολόγηση υποδεικνύει ότι το μήνυμα είναι πολύ πιθανό να είναι μήνυμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η υποδομή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο έχει σταθερά κατώφλια SCL, τα οποία καθορίζουν τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για κάθε συγκεκριμένη τιμή SCL.

 

Κατώφλι SCL

Ενέργεια

Η τιμή SCL είναι 5 ή μεγαλύτερη.

Το μήνυμα παραδίδεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο, όπου παραδίδεται στον φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" του χρήστη.

Η τιμή SCL είναι 4 ή μικρότερη.

Το μήνυμα παραδίδεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο, όπου παραδίδεται στον φάκελο "Εισερχόμενα" του χρήστη.

Οι τελικοί χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν λίστες σχετικά με Ασφαλείς Αποστολείς, των οποίων τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και με Αποκλεισμένους Αποστολείς, των οποίων τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Διαχείριση φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από τον χρήστη

Από προεπιλογή, τα φίλτρα καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας είναι ενεργοποιημένα για όλα τα γραμματοκιβώτια στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται ορισμένες ρυθμίσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το δικό τους γραμματοκιβώτιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Διαχείριση υγιεινής μηνυμάτων από το διαχειριστή με το FOPE

Παρά το γεγονός ότι όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο σύννεφο της Microsoft προστατεύονται από την υποδομή FOPE, η δυνατότητα διαχείρισης χαρακτηριστικών της υγιεινής μηνυμάτων με το κέντρο διαχείρισης FOPE περιορίζεται στους διαχειριστές των Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις και Live@edu.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της υγιεινής μηνυμάτων τα οποία μπορείτε να διαχειριστείτε από το Κέντρο διαχείρισης FOPE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτών των δυνατοτήτων στο Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Διαφορές δυνατοτήτων στο FOPE στο Microsoft Office 365.

 

Περιοχή

Περιγραφή

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Φιλτράρισμα σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη λίστα αποκλεισμού της Microsoft που βασίζεται σε DNS.

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Φιλτράρισμα περιεχομένου από την ομάδα ανάλυσης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της Microsoft για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Υποστήριξη ασφαλών αποστολέων

Προστασία από ιούς

Σάρωση με πολλαπλούς μηχανισμούς προστασίας από ιούς στην πύλη FOPE

Έλεγχος εισερχόμενης αλληλογραφίας

Ασφαλείς λίστες, λίστες παράβλεψης

Έλεγχος εισερχόμενης αλληλογραφίας

Διαμόρφωση παραμέτρων της κρυπτογράφησης TLS και επιβολή

Έλεγχος εισερχόμενης αλληλογραφίας

Φιλτράρισμα σύνδεσης, περιεχομένου και πολιτικής

Έλεγχος εξερχόμενης αλληλογραφίας

Προσαρμοσμένη δρομολόγηση εξερχόμενων SMTP

Έλεγχος εξερχόμενης αλληλογραφίας

Διαμόρφωση παραμέτρων της κρυπτογράφησης TLS και επιβολή

Η διαδικασία φίλτρων καταπολέμησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Εφαρμόζονται δύο είδη φίλτρων καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας προτού τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραδοθούν στα γραμματοκιβώτια της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο:

  • Φίλτρα σύνδεσης   Ο όγκος των μηνυμάτων που αποστέλλονται από μια μοναδική διεύθυνση IP παρακολουθείται. Οι συνδέσεις από μια μοναδική διεύθυνση IP που στέλνει μεγάλο όγκο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες στον τομέα σας ενδέχεται να θεωρούνται ύποπτες για αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

  • Φίλτρα περιεχομένου   Το θέμα και το σώμα των μηνυμάτων εξετάζονται για λέξεις-κλειδιά ή φράσεις που ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι ένα μήνυμα είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Τα μηνύματα που ικανοποιούν τα κριτήρια φίλτρων μπορούν να αποκλειστούν ή να παραδοθούν στον φάκελο «Ανεπιθύμητη αλληλογραφία» του χρήστη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κανόνες για το σύνολο του οργανισμού ώστε να ελέγξετε τη ροή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας. Για παράδειγμα, ένας κανόνας μπορεί να απορρίψει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή προέρχονται από έναν συγκεκριμένο πόρο.

Επείγουσα ειδοποίηση και μηνύματα εκπομπής

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ίσως να είναι απαραίτητη η αποστολή ενός μηνύματος εκπομπής από τον οργανισμό σας προς όλους τους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο. Ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων για επείγουσες ειδοποιήσεις για αυτήν την αποστολή.

Για να διασφαλίσετε ότι αυτά τα μηνύματα δεν χαρακτηρίζονται ως μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από το FOPE και ότι όλοι οι χρήστες σας τα λαμβάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

Αν στέλνετε μηνύματα εκπομπής σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, θυμηθείτε ότι επιτρέπεται η αποδοχή μόνο 100 μηνυμάτων ανά σύνδεση. Εάν προστίθενται στην ουρά περισσότερα από 100 μηνύματα για παράδοση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο, η σύνδεση διακόπτεται ύστερα από 100 μηνύματα και οι εσωτερικοί σας διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζεται να δημιουργήσουν εκ νέου τη σύνδεση για την αποστολή της επόμενης δέσμης 100 μηνυμάτων. Γι’ αυτό, θα πρέπει να καταρτίσετε ένα πλάνο για επείγοντα μηνύματα εκπομπής, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γρήγορα προς όλους τους χρήστες χωρίς να υπερβαίνετε το όριο των 100 μηνυμάτων ανά σύνδεση. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε ομάδες διανομής ή μια δυναμική ομάδα διανομής για να μειώσετε τον αριθμό μηνυμάτων που στέλνονται ταυτόχρονα. Μια ομάδα θεωρείται ως ένας μόνο παραλήπτης από τους περιορισμούς παράδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνυμάτων εκπομπής σε όλους τους χρήστες.

Αν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία επείγουσας ειδοποίησης τρίτων για την αποστολή επειγόντων μηνυμάτων στους χρήστες σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε σύννεφο για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία είναι συμβατή με το Windows Live.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.