Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του Windows PowerShell

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2010-05-18

Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων των σωστών εκδόσεων του Windows PowerShell και της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM) στον υπολογιστή σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows Management Framework, το οποίο περιλαμβάνει τις σωστές εκδόσεις του Windows PowerShell v2 και του WinRM 2.0.

Εάν ο υπολογιστής εκτελεί Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα. Το Windows Management Framework είναι ήδη εγκατεστημένο.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Windows Management Framework, εάν ο υπολογιστής εκτελεί ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ή SP2

 • Windows Server 2008 SP1 ή SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Ας ξεκινήσουμε:

 1. Κατάργηση εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων του Windows PowerShell από τον υπολογιστή σας.

 2. Κατάργηση εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων του WinRM από τον υπολογιστή σας.

 3. Εγκατάσταση του Windows Management Framework.

 4. Επαληθεύστε ότι το Windows PowerShell μπορεί να εκτελεί δέσμες ενεργειών.

 5. Επαληθεύστε ότι το WinRM επιτρέπει τη σύνδεση του Windows PowerShell.

1. Κατάργηση εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων του Windows PowerShell από τον υπολογιστή σας

Προκειμένου να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το Windows Management Framework, θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση εκδόσεων του Windows PowerShell, εάν υπάρχουν.

Σημείωση   Αυτό το βήμα δεν απαιτείται για τα Windows 7 ή τον Windows Server 2008 R2.

Κατάργηση εγκατάστασης του Windows PowerShell από τα Windows Vista

 1. Στον Πίνακα ελέγχου, στην επιλογή "Προγράμματα", ανοίξτε το στοιχείο "Προγράμματα και δυνατότητες" και καταργήστε την εγκατάσταση όλων των παρουσιών του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, η έκδοση Community Technology Preview (CTP) του Windows PowerShell v2 ενδέχεται να εμφανίζεται ως Windows PowerShell (TM) V2.

 2. Στην ενότητα "Εργασίες", επιλέξτε "Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων" και καταργήστε την εγκατάσταση των παρουσιών του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων ενημερώσεων. Για παράδειγμα, το Windows PowerShell V1 ενδέχεται να εμφανιστεί ως ενημέρωση των Windows με έναν από τους παρακάτω αριθμούς άρθρων της γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  • KB928439

  • KB923569

Κατάργηση εγκατάστασης του Windows PowerShell από τον Windows Server 2008

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση διακομιστή και μεταβείτε στις Δυνατότητες.

  1. Επιλέξτε Κατάργηση δυνατοτήτων.

  2. Επιλέξτε Windows PowerShell και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταργήσετε την εγκατάσταση.

 2. Στον Πίνακα ελέγχου, στην επιλογή Προγράμματα, ανοίξτε το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες και απεγκαταστήστε όλες τις παρουσίες του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.

 3. Στην κατηγορία "Εργασίες", επιλέξτε "Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων". Καταργήστε την εγκατάσταση των παρουσιών του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων ενημερώσεων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση εγκατάστασης του Windows PowerShell από τον Windows Server 2003 και τα Windows XP

 1. Στον Πίνακα ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" και καταργήστε την εγκατάσταση των παρουσιών του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.

 2. Στο στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" επιλέξτε "Εμφάνιση ενημερώσεων". Καταργήστε την εγκατάσταση των παρουσιών του Windows PowerShell που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων ενημερώσεων. Για παράδειγμα, το Windows PowerShell V1 ενδέχεται να εμφανιστεί ως ενημέρωση των Windows με τον αριθμό άρθρου γνωσιακής βάσης KB926139.

Επάνω μέρος της σελίδας

2. Κατάργηση εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων του WinRM από τον υπολογιστή σας

Προκειμένου να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το Windows Management Framework, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση εκδόσεων του WinRM, εάν υπάρχουν.

Σημείωση   Αυτό το βήμα δεν απαιτείται για τα Windows 7 ή τον Windows Server 2008 R2.

Κατάργηση εγκατάστασης του WinRM από τα Windows Vista ή τον Windows Server 2008

 1. Στον Πίνακα ελέγχου, στην επιλογή "Προγράμματα", ανοίξτε το στοιχείο "Προγράμματα και δυνατότητες" και καταργήστε την εγκατάσταση όλων των παρουσιών της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.

 2. Στην κατηγορία "Εργασίες", επιλέξτε "Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων". Καταργήστε την εγκατάσταση όλων των παρουσιών της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων ενημερώσεων. Για παράδειγμα, το Community Technology Preview (CTP) του WinRM 2.0 ενδέχεται να εμφανίζεται ως WindowsRemoteManagement με έναν από τους παρακάτω αριθμούς άρθρων της γνωσιακής βάσης:

  • KB936059

  • KB950099

Κατάργηση εγκατάστασης του Windows PowerShell από τον Windows Server 2003 και τα Windows XP

 1. Στον Πίνακα ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" και καταργήστε την εγκατάσταση όλων των παρουσιών της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.

 2. Στο στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" επιλέξτε "Εμφάνιση ενημερώσεων". Καταργήστε την εγκατάσταση όλων των παρουσιών της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows που εμφανίζονται στη λίστα εγκατεστημένων ενημερώσεων. Για παράδειγμα, το WinRM ενδέχεται να εμφανίζεται ως ενημέρωση των Windows με τον αριθμό άρθρου γνωσιακής βάσης KB936059.

Επάνω μέρος της σελίδας

3. Εγκατάσταση του Windows Management Framework

 • Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Windows Management Framework. Επιλέξτε το πακέτο που περιλαμβάνει το Windows PowerShell v2 και το WinRM 2.0 και ισχύει για το λειτουργικό σύστημα, την αρχιτεκτονική συστήματος και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε.

  Αφού εγκαταστήσετε το WinRM και το Windows PowerShell, ρυθμίστε τις παραμέτρους του λογισμικού για να λειτουργεί σωστά, όπως περιγράφεται στα επόμενα βήματα.

  Σημείωση   Εάν ο τοπικός υπολογιστής σας προστατεύεται από ένα διακομιστή Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), ενδέχεται να πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Windows Firewall ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διακομιστή μεσολάβησης στον τοπικό υπολογιστή σας για τη σύνδεση του Windows PowerShell με την υπηρεσία που βασίζεται σε νέφος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Windows PowerShell: Συνήθεις ερωτήσεις για διαχειριστές.

Επάνω μέρος της σελίδας

4. Επαληθεύστε ότι το Windows PowerShell μπορεί να εκτελεί δέσμες ενεργειών

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Windows PowerShell.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα, για να ανοίξετε το Windows PowerShell:

  • Εάν εκτελείτε Windows Vista, Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, κάντε δεξιό κλικ στο Windows PowerShell και επιλέξτε "Εκτέλεση ως διαχειριστής". Εάν λάβετε ένα ερώτημα ελέγχου λογαριασμού χρήστη που σας ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε, απαντήστε "Συνέχεια".

  • Εάν εκτελείτε Windows XP ή Windows Server 2003, κάντε κλικ στην επιλογή Windows PowerShell.

 3. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Εάν η τιμή που επιστρέφει είναι εντελώς διαφορετική από RemoteSigned, θα πρέπει να αλλάξετε την τιμή σε RemoteSigned.

  Σημείωση   Όταν ορίζετε την πολιτική εκτέλεσης δέσμης ενεργειών σε RemoteSigned, μπορείτε να εκτελείτε μόνο δέσμες ενεργειών που δημιουργείτε στον υπολογιστή σας ή δέσμες ενεργειών οι οποίες φέρουν την υπογραφή μιας αξιόπιστης πηγής.

Ενεργοποίηση εκτέλεσης δεσμών ενεργειών στο Windows PowerShell

Στην περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που μόλις ανοίξατε ως διαχειριστής, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Επάνω μέρος της σελίδας

5. Επαληθεύστε ότι το WinRM επιτρέπει τη σύνδεση του Windows PowerShell

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα, για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών:

  • Εάν εκτελείτε Windows Vista, Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εντολών και επιλέξτε "Εκτέλεση ως διαχειριστής". Εάν λάβετε ένα ερώτημα ελέγχου λογαριασμού χρήστη που σας ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε, απαντήστε "Συνέχεια".

  • Εάν εκτελείτε Windows XP ή Windows Server 2003, κάντε κλικ στη γραμμή εντολών.

 3. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε τις παρακάτω εντολές:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Σημείωση   Εάν η υπηρεσία WinRM εκτελείται ήδη, δεν χρειάζεται να την ξεκινήσετε. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας WinRM εκτελώντας την εντολή sc query winrm.

 4. Στα αποτελέσματα, αναζητήστε την τιμή Basic = . Εάν η τιμή είναι Basic = false, πρέπει να αλλάξετε την τιμή σε Basic = true.

  Σημείωση   Εάν ξεκινήσατε την υπηρεσία WinRM και δεν χρειάζεται να αλλάξετε την τιμή Basic, εκτελέστε την εντολή net stop winrm για να σταματήσετε την υπηρεσία WinRM.

Ρύθμιση παραμέτρων του WinRM για την υποστήριξη βασικού ελέγχου ταυτότητας

 1. Στη γραμμή εντολών που μόλις ανοίξατε ως διαχειριστής, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Στην τιμή μεταξύ των αγκυλών { } γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Στην έξοδο της εντολής, επαληθεύστε την τιμή Basic = true.

  Σημείωση   Εάν ξεκινήσατε την υπηρεσία WinRM, εκτελέστε την εντολή net stop winrm για να τη σταματήσετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.