Σύνδεση του Windows PowerShell στην υπηρεσία

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2013-01-24

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Windows PowerShell και της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM) στον υπολογιστή σας, πρέπει να συνδέσετε το Windows PowerShell του τοπικού υπολογιστή σας με την υπηρεσία που βασίζεται στο cloud για να εκτελείτε εργασίες στην εταιρεία σας που βασίζεται στο cloud.

Όταν ξεκινάτε το Windows PowerShell, είστε στην περίοδο λειτουργίας Windows PowerShell του τοπικού υπολογιστή σας. Η περίοδος λειτουργίας είναι μια παρουσία του Windows PowerShell η οποία περιέχει όλες τις διαθέσιμες εντολές.

Η περίοδος λειτουργίας Windows PowerShell του τοπικού υπολογιστή σας, η οποία ονομάζεται περίοδος λειτουργίας στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη, διαθέτει μόνο τις βασικές εντολές του Windows PowerShell. Με τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία που βασίζεται στο cloud, συνδέεστε στο περιβάλλον διακομιστή κέντρου δεδομένων της Microsoft, που ονομάζεται περίοδος λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή. Αυτή περιέχει τις εντολές που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία που βασίζεται στο cloud.

Προτού ξεκινήσετε

Προτού συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων της σωστής έκδοσης του Windows PowerShell και του WinRM στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του Windows PowerShell.

Επιβεβαιώστε ότι ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τη σύνδεση είναι εξουσιοδοτημένος για σύνδεση με χρήση του Windows PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος πρόσβασης χρηστών στην απομακρυσμένη διαχείριση των Windows.

Σύνδεση του Windows PowerShell του τοπικού υπολογιστή με την υπηρεσία που βασίζεται στο cloud

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στις επιλογές Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα, Windows PowerShell και Windows PowerShell.

 2. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Στο παράθυρο Αίτηση διαπιστευτηρίων Windows PowerShell, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια ενός λογαριασμού στην εταιρεία σας που βασίζεται στο cloud. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteΣημείωση:
  Η παράμετρος AllowRedirection επιτρέπει σε εταιρείες που βασίζονται στο cloud σε κέντρα δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο να συνδέουν το Windows PowerShell με την υπηρεσία που βασίζεται στο cloud χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση URL.
 5. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  Import-PSSession $Session
  

  Οι εντολές που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία που βασίζεται στο cloud θα εισαχθούν τώρα στην περίοδο λειτουργίας στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη του τοπικού υπολογιστή σας, όπως παρακολουθείται από μια γραμμή προόδου. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές.

Αποσύνδεση του Windows PowerShell από την υπηρεσία που βασίζεται στο cloud

Κατά την ολοκλήρωση της χρήσης της περιόδου λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή, πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το Windows PowerShell εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

Remove-PSSession <session variable>

Για παράδειγμα, για να αποσυνδεθείτε από την περίοδο λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή που καθορίζεται από τη μεταβλητή $Session, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

Remove-PSSession $Session

Σημαντικό   Εάν κλείσετε το παράθυρο του Windows PowerShell χωρίς να αποσυνδεθείτε από την περίοδο λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή, η σύνδεσή σας θα παραμείνει ανοικτή για 15 λεπτά. Ο λογαριασμός σας μπορεί να έχει ταυτόχρονα μόνο τρεις συνδέσεις στην περίοδο λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή.

Χρειάζεστε βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες;

Αφού συνδεθείτε στην περίοδο λειτουργίας στην πλευρά του διακομιστή, είστε έτοιμοι για την εκτέλεση εργασιών στην υπηρεσία που βασίζεται στο cloud. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell στο Exchange Online.

Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το παρακάτω βίντεο: Office 365: Troubleshooting PowerShell for Exchange Online (Αντιμετώπιση προβλημάτων του PowerShell για το Exchange Online).

Για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Windows PowerShell: Συνήθεις ερωτήσεις για διαχειριστές.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.