Μάθετε σχετικά με τις δημόσιες ομάδες

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-03-19

Πρόκειται για μια δημόσια ομάδα στις κοινές λειτουργίες βιβλίου διευθύνσεων του οργανισμού σας όπως είναι μια λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι χρήστες μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της δημόσιας ομάδας για να διανείμουν το μήνυμα σε όλα τα μέλη της ομάδας. Μπορείτε να ενώσετε ομάδες που υπάρχουν ήδη ή να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα στην περιοχή Επιλογές > Δείτε όλες τις επιλογές > Ομάδες. Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τη δική σας ομάδα χρησιμοποιώντας το παράθυρο Δημόσιες ομάδες που μου ανήκουν. Ενώστε ή αφήστε ως έχουν τις υπάρχουσες ομάδες στο κοινό βιβλίο διευθύνσεων μέσω των επιλογών Δημόσιες ομάδες που μου ανήκουν Προς.

noteΣημείωση:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Οι δημόσιες ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Ακολουθούν παραδείγματα:

  • Μια ομάδα με όνομα 'Καφές και κουβέντα' για όσους θέλουν να στέλνουν στην ομάδα μηνύματα για θέματα και εμπειρίες που σχετίζονται με τον καφέ.

  • Μια ομάδα με όνομα 'Ασφαλιστικά θέματα', η οποία προορίζεται μόνο για ασφαλιστικούς πράκτορες μιας συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας, για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας.

Πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες ομάδες
Κατανόηση διαφορετικών τύπων χρηστών σε ομάδες

Μια δημόσια ομάδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους χρηστών, ανάλογα με τη σχέση τους με την ομάδα.

Κάτοχος   Αν έχετε δημιουργήσει μια δημόσια ομάδα, τότε είστε ο κάτοχός της. Ως κάτοχος, μπορείτε να διαγράψετε την ομάδα, να προσθέσετε ή να καταργήσετε μέλη, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κατόχους, να καθορίσετε ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα στην ομάδα και να ορίσετε επιλογές έγκρισης μηνυμάτων πριν αυτά σταλούν στην ομάδα.

Άλλοι κάτοχοι   Αν έχετε προστεθεί ως κάτοχος ομάδας, το επίπεδο ελέγχου σας αναφορικά με την ομάδα είναι ίδιο με εκείνο του δημιουργού της ομάδας.

Μέλος   Αν γίνατε μέλος μιας ομάδας από ένα βιβλίο διευθύνσεων ή προστεθήκατε σε αυτή ως μέλος, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην ομάδα και να λαμβάνετε όλα τα μηνύματα που στέλνονται στην ομάδα. Μπορείτε να δείτε τους κατόχους, τα μέλη και τους επόπτες της ομάδας, καθώς και άλλες πληροφορίες από το βιβλίο διευθύνσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες για την ομάδα.

Επόπτης   Αν είστε κάτοχος μιας ομάδας και έχετε δημιουργήσει την ομάδα, τότε είστε επόπτης της από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείτε την έγκριση μηνύματος για την ομάδα. Αν έχετε προστεθεί ως κάτοχος αλλά δεν έχετε δημιουργήσει την ομάδας, μπορείτε να προσθέσετε τον εαυτό σας ως επόπτη της ομάδας. Ως επόπτης, μπορείτε να προσθέσετε κι άλλους επόπτες, να εγκρίνετε ή να απορρίψετε μηνύματα πριν σταλούν στην ομάδα και να καθορίσετε με ποιον τρόπο θα ειδοποιούνται οι αποστολείς μηνυμάτων όταν τα μηνύματά τους δεν εγκρίνονται.

Αποστολείς   Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να στείλετε μήνυμα σε μια ομάδα. Από προεπιλογή, όλοι (ακόμα και άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο διευθύνσεων) μπορούν να στείλουν κάποιο μήνυμα σε μια δημόσια ομάδα.

Δημιουργία ή διαγραφή ομάδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα χρησιμοποιώντας το παράθυρο Δημόσιες ομάδες που μου ανήκουν. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δημόσιας ομάδας. Για να διαγράψετε μια ομάδα που έχετε στην κατοχή σας, ανατρέξτε στην ενότητα Διαγραφή μιας δημόσιας ομάδας που σας ανήκει.

Διαχείριση της ομάδας σας

Όταν δημιουργείτε μια ομάδα, επιλέξετε ορισμένες γρήγορες επιλογές και δώστε της ένα εμφανιζόμενο όνομα, ψευδώνυμο και περιγραφή. Για διαχείριση όλων των ρυθμίσεων της ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες. Για να μάθετε σχετικά με όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων δημόσιας ομάδας που δημιουργήσατε.

Ακολουθούν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις για την ομάδα σας:

  • Κυριότητα   Από προεπιλογή, μια ομάδα δημιουργήσατε σας ανήκει. Επειδή εσείς δημιουργήσατε την ομάδα, είστε ο κύριος κάτοχος και δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ιδιότητα. Αν προσπαθήσετε, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Μπορείτε, όμως, να προσθέσετε άλλα άτομα ως κατόχους από το βιβλίο διευθύνσεών σας. Ως κάτοχος ομάδας, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μέλη, να ελέγχετε ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα στην ομάδα, να ελέγχετε την έγκριση των μηνυμάτων που στέλνονται στην ομάδα και πολλά άλλα. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζονται στην ενότητα Κυριότητα.

  • Κυριότητα   Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να προσθέσετε μέλη στην ομάδα ή να αφαιρέσετε μέλη από την ομάδα.

  • Έγκριση κυριότητας   Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να καθορίσετε αν τα άτομα χρειάζονται έγκριση για να συμμετάσχουν ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα.

  • Διαχείριση παράδοσης   Μπορείτε να ελέγχετε ποιοι στέλνουν μηνύματα στην ομάδα σας. Περιορισμός προνομίων αποστολής μηνυμάτων στην ομάδα στην ενότητα Διαχείριση παράδοσης.

  • Έγκριση μηνύματος   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την έγκριση μηνύματος για την ομάδα σας. Μετά την ενεργοποίηση, κάθε μήνυμα που θα στέλνεται στην ομάδα σας θα παραδίδεται πρώτα στα εισερχόμενά σας για έγκριση. Μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το μήνυμα. Το μήνυμα δεν θα φτάσει στα μέλη της ομάδας εάν δεν το εγκρίνετε εσείς ή ένας άλλος επόπτης της ομάδας. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε πολλαπλά άτομα ως επόπτες της ομάδας. Η διαχείριση αυτών των επιλογών γίνεται στην ενότητα Έγκριση μηνύματος.

Συμμετοχή ή ακύρωση συμμετοχής σε μια ομάδα

Μπορείτε να συμμετάσχετε ή να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στις υπάρχουσες ομάδες στο βιβλίο διευθύνσεων μέσω των επιλογών Δημόσιες ομάδες που μου ανήκουν Προς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες για μια επιλεγμένη ομάδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα, όπως π.χ. ποιος είναι ο κάτοχος και ποια είναι τα μέλη της ομάδας. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στην ομάδα ή να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο παράθυρο διαλόγου λεπτομερειών. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Συμμετοχή ή αποχώρηση από μια δημόσια ομάδα.

Εφαρμογή των κανόνων εισερχομένων

Εάν έχετε ρυθμίσει τους κανόνες εισερχομένων έτσι ώστε να εφαρμόζονται σε μηνύματα που αποστέλλονται σε μια ομάδα της οποίας είστε μέλος, ίσως να θελήσετε να συμπεριλάβετε μια επιλογή διακοπής επεξεργασίας πρόσθετων κανόνων στα συγκεκριμένα μηνύματα. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να εφαρμόζεται μόνο ένας από τους κανόνες σε κάποιο μήνυμα. Η επεξεργασία των κανόνων γίνεται διαδοχικά, από την κορυφή της λίστας κανόνων και προς τα κάτω. Εάν ένα μήνυμα πληροί τα κριτήρια περισσότερων κανόνων, στο μήνυμα θα εφαρμοστεί κάθε κανόνας. Μπορείτε να δημιουργείτε κανόνες για να διευκολύνετε την οργάνωση των μηνυμάτων που φτάνουν στα εισερχόμενά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με τους κανόνες εισερχομένων.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.