Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP σε συσκευή Apple iPhone

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2012-01-13

Μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσβαση POP ή IMAP στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε Apple iPhone, iPad ή iPod Touch.

tipΣυμβουλή:
Συνιστούμε να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Exchange στη συσκευή σας αντί να δημιουργήσετε λογαριασμό POP ή IMAP. Όταν ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Exchange, θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης και συγχρονισμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ημερολογίου και των επαφών σας. Για οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού Exchange, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Exchange σε Apple iPhone, iPad ή iPod Touch.

Εάν έχετε άλλη τηλεφωνική συσκευή, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες για κινητά τηλέφωνα.

Πώς μπορώ να κάνω τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP σε ένα iPhone;

 1. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) > Mail, Contacts, Calendars (Αλληλογραφία, επαφές, ημερολόγια) > Add Account (Προσθήκη λογαριασμού).

 2. Πατήστε Other (Άλλο).

 3. Στο πλαίσιο Name (Όνομα), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας.

 4. Στο πλαίσιο Address (Διεύθυνση), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, tony@contoso.com).

 5. Στο πλαίσιο Password (Κωδικός πρόσβασης), καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε Save (Αποθήκευση).

 6. Πατήστε είτε IMAP είτε POP. Συνιστάται ο τύπος IMAP επειδή υποστηρίζει περισσότερες δυνατότητες.

 7. Στην ενότητα Incoming Mail Server (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας), στο πλαίσιο Host Name (Όνομα κεντρικού υπολογιστή), καταχωρήστε το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του ονόματος του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP ή IMAP), ανατρέξτε στην ενότητα "Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;" παρακάτω.

 8. Στο πλαίσιο User Name (Όνομα χρήστη), καταχωρήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, tony@contoso.com). Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

 9. Στην ενότητα Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας), στο πλαίσιο Host Name (Όνομα κεντρικού υπολογιστή), καταχωρήστε το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του ονόματος του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP), ανατρέξτε στην ενότητα "Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;", παρακάτω.

 10. Στο πλαίσιο User Name (Όνομα χρήστη), καταχωρήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, tony@contoso.com). Στο πεδίο Password (Κωδικός πρόσβασης), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

 11. Πατήστε Save (Αποθήκευση).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Προτού ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 ή IMAP4, πρέπει να εντοπίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις διακομιστή POP3, IMAP4 και SMTP.

  Για να βρείτε τις ρυθμίσεις διακομιστή, συνδεθείτε στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές > Εμφάνιση όλων των επιλογών > Λογαριασμός > Ο λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις για πρόσβαση στο POP, IMAP και SMTP. Το όνομα των διακομιστών POP3, IMAP4 και SMTP, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που ενδέχεται να χρειαστεί να καταχωρήσετε, αναγράφονται στη σελίδα Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου στην ενότητα Ρύθμιση POP ή Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP.

  Σημείωση   Εάν δείτε το μήνυμα Μη διαθέσιμο δίπλα από τη Ρύθμιση POP, τη Ρύθμιση IMAP και τη Ρύθμιση SMTP, ενδέχεται να μην έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση του λογαριασμού σας για χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 • Εάν ο τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας απαιτεί εγγραφή, πρέπει να κάνετε την εγγραφή του την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Outlook Web App. Η σύνδεση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω κινητού τηλεφώνου θα αποτύχει εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή του λογαριασμού σας μέσω του Outlook Web App. Μετά από την είσοδο στο λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήσετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εισόδου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν έχετε πρόβλημα να συνδεθείτε, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις: Ζητήματα εισόδου και κωδικών πρόσβασης (Συνήθεις ερωτήσεις: Ζητήματα εισόδου και κωδικού πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.