Δημιουργία μηνύματος

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-11-23

Μπορείτε να δημιουργείτε μηνύματα στη φόρμα "Νέο μήνυμα". Πρόκειται για την ίδια φόρμα που χρησιμοποιείται για την απάντηση ή την προώθηση μηνυμάτων.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο μήνυμα;

 1. Σε οποιονδήποτε φάκελο αλληλογραφίας, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέο μήνυμα ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+N στο πληκτρολόγιο.

  Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ενώ προβάλλετε το βιβλίο διευθύνσεων. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Βιβλίο διευθύνσεων βιβλίο διευθύνσεων και έπειτα χρησιμοποιήστε το πλαίσιο κειμένου αναζήτησης για να βρείτε το πρόσωπο ή την ομάδα, όπου θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα παραλήπτη στη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί δημιουργία μηνύματος για επαφήΔημιουργία μηνύματος.

 2. Καταχωρήστε τους παραλήπτες που θέλετε στις γραμμές Προς και Κοιν.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση παραληπτών.

 3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο κύριο σώμα μηνύματος.

 5. Αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί αποστολήΑποστολή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+S για να στείλετε το μήνυμα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Μπορεί να σας δοθεί άδεια από το διαχειριστή σας να στείλετε μήνυμα ως άλλο πρόσωπο από τον οργανισμό σας. Αφού ρυθμιστούν οι παράμετροι της άδειας ώστε να σας επιτραπεί να στείλετε μήνυμα ως άλλο πρόσωπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Από για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με αυτό το πρόσωπο να αναφέρεται ως αποστολέας. Για να ορίσετε τη γραμμή Από ως διαθέσιμη, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στη γραμμή εργαλείων μηνύματος, επιλέξτε Εμφάνιση πεδίου "Από" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Από, πληκτρολογήστε το όνομα του προσώπου με τα στοιχεία του οποίου έχετε λάβει άδεια να στείλετε μήνυμα ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο πεδίο Από, επιλέξτε Άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διεύθυνση την οποία θέλετε να υιοθετήσετε ως αποστολέας από το Βιβλίο διευθύνσεων.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Επιλογές μηνύματος της Καρτέλα 'Αλληλογραφία' για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή Από για όλα τα μηνύματα.

 • Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα, οι πληροφορίες στις επικεφαλίδες ("Προς", "Από" και "Θέμα") συμπληρώνονται αυτόματα. Κατά την προώθηση ενός μηνύματος, το πεδίο Προς πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Απάντηση ή προώθηση μηνύματος.

 • Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε να ορίσετε τη μορφή του μηνύματος ως HTML ή Απλό κείμενο χρησιμοποιώντας τη λίστα στην κορυφή της φόρμας μηνύματος. Εάν επιλέξετε μορφή HTML, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων μορφοποίησης πάνω από το κύριο σώμα του μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ολόκληρου του μηνύματος ή επιλεγμένων τμημάτων του. Εκτός από τις προεπιλεγμένες επιλογές μορφοποίησης, μπορείτε να προσθέσετε επιλογές στη γραμμή εργαλείων, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσαρμογή εικονίδιο ανάπτυξης στο τέλος της γραμμής εργαλείων μορφοποίησης και επιλέγοντας στη συνέχεια το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή που θέλετε να προσθέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση των μηνυμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση μηνυμάτων.

 • Εάν στέλνετε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λίγα μηνύματα σε μια μεγάλη ομάδα παραληπτών, μπορεί να προσεγγίσετε το όριο αποστολής του γραμματοκιβωτίου σας. Το όριο αποστολής βασίζεται στον αριθμό των παραληπτών στους οποίους στέλνετε μηνύματα εντός 24 ωρών και διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του οργανισμού σας. Εάν έχετε υπερβεί αυτό το όριο, θα δείτε μια προειδοποίηση την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα.

  Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάξατε ενώ έχετε υπερβεί το όριο αποστολής θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Αφού περιμένετε λίγο, μπορείτε να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φάκελο "Πρόχειρα" και να προσπαθήσετε να το στείλετε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να έχετε υπερβεί το όριο αποστολής, θα δείτε ξανά το μήνυμα προειδοποίησης. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παραμείνει στο φάκελο "Πρόχειρα" έως ότου το στείλετε ή το διαγράψετε. Εάν περιμένετε 24 ώρες και εξακολουθεί να εμφανίζεται η ίδια προειδοποίηση όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα, δοκιμάστε να μειώσετε τον αριθμό των παραληπτών.

 • Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες στη γραμμή εργαλείων, κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος.

   

  Κουμπί Περιγραφή

  αποστολή Αποστολή

  Αποστολή του μηνύματος στους παραλήπτες.

  αποθήκευση

  Αποθήκευση του μηνύματος στο φάκελο "Πρόχειρα", αλλά χωρίς αποστολή του μηνύματος.

  εικονίδιο συνημμένου

  Επισύναψη ενός αρχείου στο μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επισύναψης αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με συνημμένα.

  βιβλίο διευθύνσεων

  Άνοιγμα του "Βιβλίου διευθύνσεων" για την αναζήτηση των ονομάτων παραληπτών.

  έλεγχος ονομάτων

  Έλεγχος για τα ονόματα των παραληπτών του μηνύματος, στο "Βιβλίο διευθύνσεων" ή στο φάκελο "Επαφές". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των ονομάτων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση παραληπτών.

  υψηλή σπουδαιότητα

  Ορισμός της σπουδαιότητας του μηνύματος ως "Υψηλή".

  χαμηλή σπουδαιότητα

  Ορισμός της σπουδαιότητας του μηνύματος ως "Χαμηλή".

  υπογραφή

  Προσθήκη υπογραφής στο τέλος του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπογραφές, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη υπογραφής.

  Πρέπει να δημιουργήσετε μια υπογραφή πριν αυτό το κουμπί κάνει οτιδήποτε.

  ορθογραφικός έλεγχος

  Ορθογραφικός έλεγχος του κειμένου του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορθογραφικού ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε σχετικά με τον ορθογραφικό έλεγχο.

  Επιλογές

  Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές μηνύματος". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές μηνύματος, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών μηνύματος.

  Λίστα μορφής μηνύματος

  Ορισμός της μορφής του μηνύματος ως HTML ή Απλό κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της μορφοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση μηνυμάτων.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.