Δυνατότητες προσβασιμότητας

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-11-30

Πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας είναι ενσωματωμένες στο Outlook Web App. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους και δεν απαιτούν πρόσθετα προϊόντα τεχνολογίας υποβοήθησης.

Επιλογές προσβασιμότητας στην εφαρμογή Web του Outlook

Η Outlook Web App διαθέτει έκδοση light η οποία είναι βελτιστοποιημένη για χρήστες που είναι τυφλοί ή έχουν ασθενή όραση.

Επιλογές προσβασιμότητας συστήματος

Εάν έχετε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows, μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές προσβασιμότητας του συστήματος. Πολλές από αυτές τις επιλογές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε στα προγράμματα Office. Για παράδειγμα, η δυνατότητα ασύγχρονων πλήκτρων των Windows είναι σχεδιασμένη για άτομα, τα οποία δυσκολεύονται να κρατήσουν πατημένα δύο ή περισσότερα πλήκτρα τη φορά. Όταν μια συντόμευση πληκτρολογίου απαιτεί το πάτημα ενός συνδυασμού πλήκτρων, όπως CTRL+P, η δυνατότητα ασύγχρονων πλήκτρων σάς επιτρέπει να πατάτε ένα πλήκτρο τη φορά, αντί να πρέπει να τα πατάτε ταυτόχρονα.

Πληροφορίες στο Web

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στα προϊόντα της Microsoft στην τοποθεσία Web Προσβασιμότητα στα προϊόντα της Microsoft.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.