Γραμμές εργαλείων

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2010-08-13

Κάθε τύπος φακέλου στο γραμματοκιβώτιο (αλληλογραφία, ημερολόγιο επαφές και εργασίες) έχει το δικό του σύνολο επιλογών στη γραμμή εργαλείων ειδικά για τη λειτουργία ή το σκοπό του. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δείγματα των διαθέσιμων κουμπιών στη γραμμή εργαλείων των φακέλων αλληλογραφίας. Άλλοι φάκελοι έχουν παρόμοιες επιλογές γραμμής εργαλείων που ισχύουν για το είδος των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτούς.

 

Κουμπί Περιγραφή

Δημιουργία

Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαγραφή

Διαγραφή των επιλεγμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετακίνηση

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο σε κάποιον άλλο φάκελο.

Φίλτρο

Κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο φίλτρο για την εύρεση στοιχείων που αντιστοιχούν στο φίλτρο.

Προβολή

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου ανάγνωσης.

έλεγχος μηνυμάτων

Έλεγχος του διακομιστή για νέα μηνύματα.

Απάντηση

Απάντηση στον αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απάντηση σε όλους

Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προώθηση

Προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες.

Εκτός από τη χρήση των γραμμών εργαλείων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές ενέργειες κάνοντας δεξιό κλικ σε ένα στοιχείο και επιλέγοντας την ενέργεια που θέλετε από το μενού.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Εάν χρησιμοποιείτε το παράθυρο ανάγνωσης, δεν θα βλέπετε τα κουμπιά Απάντηση, Απάντηση σε όλους, ή Προώθηση στη γραμμή εργαλείων. Αντί για αυτά, θα υπάρχουν τα εικονίδια απάντηση απάντησης, απάντησης σε όλους προώθηση και προώθησης στο επάνω μέρος κάθε μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης.

Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.