Εργασία με φακέλους

 

Ισχύει για: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης θέματος: 2011-11-23

Από προεπιλογή, τα μηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο "Εισερχόμενα". Ωστόσο, μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε ένα ιεραρχικό σύστημα φακέλων και να το προσαρμόζετε όσο αλλάζουν οι ανάγκες σας.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο φάκελο αλληλογραφίας;

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονική διεύθυνσηΑλληλογραφία για να δείτε τη λίστα με όλους τους φακέλους που περιλαμβάνονται στο γραμματοκιβώτιό σας.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο μέσα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο μέσα στο φάκελο "Εισερχόμενα", κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Εισερχόμενα. Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο στο ίδιο επίπεδο με το φάκελο "Εισερχόμενα", κάντε δεξιό κλικ στο όνομά σας που εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας των φακέλων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φακέλου.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο.

 5. Πατήστε ENTER για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο φάκελο ημερολογίου;

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ΗμερολόγιοΗμερολόγιο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ημερολογίου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο ημερολόγιο.

 4. Πατήστε ENTER για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο φάκελο επαφών;

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή επαφήΕπαφές.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φακέλου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο επαφών.

 4. Πατήστε ENTER για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο φάκελο εργασιών;

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή εργασίαΕργασίες.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φακέλου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο φάκελο εργασιών.

 4. Πατήστε ENTER για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν φάκελο;

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονική διεύθυνσηΑλληλογραφία για να δείτε τη λίστα με όλους τους φακέλους που περιλαμβάνονται στο γραμματοκιβώτιό σας.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, Διαγραφή στο μενού.

Πώς μπορώ να μετονομάσω ένα φάκελο;

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονική διεύθυνσηΑλληλογραφία για να δείτε τη λίστα με όλους τους φακέλους που περιλαμβάνονται στο γραμματοκιβώτιό σας.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

Πώς μπορώ να μετακινήσω ή να αντιγράψω ένα φάκελο;

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε φακέλους με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Με μεταφορά και απόθεση

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονική διεύθυνσηΑλληλογραφία για να δείτε τη λίστα με όλους τους φακέλους που περιλαμβάνονται στο γραμματοκιβώτιό σας.

 2. Για να μετακινήσετε ένα φάκελο, σύρετέ τον με το ποντίκι στο σημείο όπου θέλετε να τον μεταφέρετε.

 3. Για να αντιγράψετε ένα φάκελο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και σύρετέ τον με το ποντίκι στο σημείο που θέλετε να τον αντιγράψετε. Καθώς σύρετε το φάκελο με το ποντίκι, εμφανίζεται το σύμβολο "συν" δίπλα στο δείκτη.

Χρησιμοποιώντας το μενού συντόμευσης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονική διεύθυνσηΑλληλογραφία για να δείτε τη λίστα με όλους τους φακέλους που περιλαμβάνονται στο γραμματοκιβώτιό σας.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή μετακίνηση φακέλουΜετακίνηση φακέλου ή αντιγραφή φακέλουΑντιγραφή φακέλου, στο μενού. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τους φακέλους τους οποίους μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Επιλέξτε το φάκελο τον οποίο θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ή Αντιγραφή.

 3. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο στον οποίο θα μετακινήσετε ή θα αντιγράψετε τους φακέλους, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία φακέλου στο παράθυρο Μετακίνηση σε φάκελο ή Αντιγραφή σε φάκελο.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Οι φάκελοι που δημιουργείτε μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους προεπιλεγμένους φακέλους, όπως για παράδειγμα, τα "Εισερχόμενα" ή τα "Απεσταλμένα". Ή μπορείτε να δημιουργήσετε υποφακέλους σε οποιονδήποτε υπάρχοντα φάκελο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε υποφακέλους μέσα στο φάκελο "Εισερχόμενα". Οι φάκελοι που δημιουργούνται στο Ημερολόγιο, στις Επαφές ή στις Εργασίες δημιουργούνται ως υποφάκελοι των γονικών φακέλων. Οι υποφάκελοι που δημιουργούνται θα είναι ίδιου τύπου με το γονικό φάκελο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε έναν υποφάκελο του φακέλου "Ημερολόγιο", ο νέος φάκελος θα είναι επίσης φάκελος ημερολογίου.

 • Για να προβάλετε στη λίστα φακέλων ένα φάκελο που μόλις δημιουργήσατε, ίσως χρειαστεί να κάνετε ανανέωση στο πρόγραμμα περιήγησης.

 • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο προσωπικών πληροφοριών με τη μορφή υποφακέλου σε ένα φάκελο αλληλογραφίας, μπορείτε να τον δημιουργήσετε και, στη συνέχεια, να τον μετακινήσετε στη θέση που θέλετε. Ορισμένοι φάκελοι, για παράδειγμα τα "Εισερχόμενα", δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη θέση.

 • Ορισμένοι φάκελοι, όπως για παράδειγμα τα "Εισερχόμενα", δεν μπορούν να μετονομαστούν. Εάν δεν είναι δυνατή η μετονομασία του φακέλου, η επιλογή "Μετονομασία" στο μενού θα εμφανίζεται απενεργοποιημένη.

 • Αφού διαγράψετε ένα φάκελο, αυτός μεταφέρεται στο φάκελο "Διαγραμμένα". Ο φάκελος δεν διαγράφεται οριστικά μέχρι να αδειάσετε το φάκελο "Διαγραμμένα" ή να διαγράψετε το φάκελο μη αυτόματα από το φάκελο "Διαγραμμένα".

Τι μπορώ να κάνω, εάν θέλω να μάθω περισσότερα;

 
Σχετικά θέματα βοήθειας
Φόρτωση...
Δεν βρέθηκαν πόροι.