Kompatibilitetsfunktioner i Exchange Online

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2011-12-19

Kompatibilitetsfunktionerne i Exchange Online hjælper din organisation med at overholde juridiske, lovmæssige og organisatoriske kompatibilitetskrav på følgende måder:

 • Bevar   Forhindrer sletning af meddelelser for at overholde krav om bevarelse af data eller juridiske krav.

 • Registrer   Søg efter relevante elementer, der relaterer til specifikke juridiske sager eller forespørgsler fra kontrollerende myndigheder.

 • Kontrollér   Kontrollér flowet af meddelelser, og implementer regler, der kan handles ud fra, baseret på meddelelsens indhold eller den, der sender og modtager meddelelsen.

 • Beskyt   Kryptér indhold, og gennemtving politikker, der gælder for brugen af e-mail.

Lad os kigge nærmere på det:

Kompatibilitetsfunktioner i Exchange Online

 • MRM (Messaging records management)   MRM hjælper din organisation med at forhindre permanent sletning af e-mail-meddelelser og andet indhold fra meddelelser, der er slettet af brugere eller meddelelsespolitikker, der er nødvendige for at overholde virksomhedens politik, regeringsbestemmelser eller juridiske behov. Med MRM kan du også automatisk fjerne gammelt indhold fra meddelelser, der ikke har nogen juridisk eller forretningsmæssig værdi. MRM bruger opbevaringspolitikker og opbevaringskoder til at kontrollere, hvor lang tid elementer skal opbevares i brugernes postkasser, og definere, hvilken handling der skal udføres for elementer, der har fået en vis alder.

  Se Konfigurere og administrere opbevaringspolitikker i Exchange Online.

 • Discovery   Discovery udnytter søgning i flere postkasser, et GUI-baseret værktøj, der giver HR-medarbejdere og andre registreringsadministratorer mulighed for at søge efter meddelelser, der svarer til de angivne kriterier, i primære postkasser og arkivpostkasser på tværs af organisationen. Eftersom registreringssøgninger ikke kræver fuld administrativ tilladelse, kan du tildele almindelige brugere de nødvendige tilladelser til at søge i postkasser og begrænse antallet af postkasser, en person kan søge i. Resultaterne af en søgning i flere postkasser kan udskrives eller eksporteres til en .PST-fil ved hjælp af Microsoft Outlook.

  Se Søge i flere postkasser.

 • Personligt arkiv   Du kan oprette en skybaseret arkivpostkasse, der kaldes et personligt arkiv, for en brugers primære skybaserede postkasse. Brugerne kan bruge arkivpostkassen til at gemme historiske meddelelsesdata ved at flytte eller kopiere meddelelser fra deres primære postkasse til deres arkivpostkasse. Administratorer og brugere kan bruge MRM-funktioner til automatisk at flytte meddelelser, der når en vis alder, til arkivpostkassen. Eftersom elementerne i en brugers arkivpostkasse er indekserede, bliver arkivpostkasser inkluderet i en søgning i flere postkasser.

  Se Aktivere en arkivpostkasse.

 • Retslig tilbageholdelse   Du kan anbringe en retslig tilbageholdelse, også kendt som juridisk tilbageholdelse, på en postkasse for at bevare e-mail-meddelelser og andre postemner i en udvidet periode. Retslig tilbageholdelse forhindrer også elementer i at blive slettet permanent. Når er brugers postkasse er på retslig tilbageholdelse, kan brugeren fjerne elementer fra postkassen, men elementerne bevares på ubestemt tid på serverne i Microsoft-datacenteret. Retslig tilbageholdelse bevarer også versionsoversigten for de elementer, der er blevet ændret.

  Se Sætte en postkasse i retslig tilbageholdelse.

 • IRM (Information rights management)   IRM tilbyder online og offline beskyttelse af e-mail-meddelelser og understøttede vedhæftede filer. IRM-beskyttelse kan anvendes af brugere i Outlook eller Outlook Web App, og den kan anvendes af administratorer ved hjælp af regler til beskyttelse af transport og regler til beskyttelse af Outlook. IRM hjælper administratorer og brugere med at kontrollere, hvem der kan få adgang til, videresende, udskrive eller kopiere følsomme data i e-mail-meddelelser. Bemærk, at IRM kræver, at du har en AD RMS-server (Active Directory Rights Management Services) implementeret i det lokale miljø i organisationen.

  Se Konfigurere og administrere Information Rights Management i Exchange Online.

  Bemærk!   For at få en liste over de vedhæftede filtyper, der er tilladt og blokeret i Outlook Web App, skal du se afsnittet “Indstillinger for filer og vedhæftede filer” i Postkassepolitikker for Outlook Web App | Tilgængelige indstillinger.

 • Transportregler og regler for beskyttelse af transport   Med transportregler kan du kontrollere flowet af meddelelsespolitikker og anvende meddelelsespolitikker til e-mail-meddelelser, der er sendt inden for organisationen og sendt til og fra organisationen. Ved hjælp af transportregler kan administratorer definere specifikke meddelelsesatrributter eller betingelser og de handlinger, der skal gælde for de meddelelser, der indeholder de pågældende attributter. Du kan f.eks. bruge en transportregel føjet til en ansvarsfraskrivelse til meddelelser, der sendes uden for organisationen, eller til at forhindre kommunikation mellem specifikke grupper af brugere.

  Med regler til beskyttelse af transport kan du bruge transportregler til IRM-beskyttelse af meddelelser ved at anvende en politikskabelon med AD RMS-rettigheder.

  Se Regler for hele organisationen.

  Microsoft Live@edu   Outlook Live for Live@edu indeholder også overvågningspolitikker, der kan hjælpe skoler med at kontrollere, hvem der kan sende e-mail til og modtage e-mail fra brugerne i institutionen. Se Overvågningspolitikker.

 • Journalisering   Journalisering kan hjælpe din organisation med at overholde juridiske, lovmæssige og organisatoriske kompatibilitetskrav ved at optage indgående og udgående e-mail-kommunikation. Journalregler bruges til at registrere, eller "journalisere", de e-mails, der sendes til eller fra bestemte modtagere. Når en meddelelse svarer til de kriterier, der er defineret af journalreglen, genereres en journalraport, der indeholder den oprindelige meddelelse, og som sendes til en journaliseringspostkasse.

  Se Journalregler.

 • Overvågning af logføring   Overvågningsrapporter er et GUI-baseret værktøj, der hjælper din organisation med at spore uautoriseret adgang til en brugers postkasse, identificere postkasser, der er på retslig tilbageholdelse, og identificere eventuelle ændringer, der er foretaget i rollegrupper for administratorer. Du kan også eksportere administratorens overvågningslog, der identificerer eventuelle handlinger udført af en administrator.

  Se Brug af overvågningsrapporter i Exchange Online.

Tilbage til toppen

Almindelige kompatibilitetsscenarier, der understøttes af Exchange Online

Lad os kigge på nogle af de mest almindelig kompatibilitetsscenarier, der understøttes i Exchange Online.

 

Gem historiske meddelelsesdata for hver bruger

Bevar meddelelsesdata, og fjern dem, når opbevaringsperioden udløber

Indsaml, behandl og gennemgå meddelelsesdata, der er relevant for retslig tilbageholdelse

Undgå at fjerne eller ændre postkasseemner under retslig tilbageholdelse

Lad medlemmer af et juridisk team aktivere og deaktivere retslig tilbageholdelse

Lad medlemmer af et juridisk team udføre søgninger i postkasser

Opret en registreringspostkasse til en specifik juridisk sag

Undgå e-mail-kommunikation mellem medlemmer af forskellige afdelinger, juridiske teams eller skoler

Anvend fast beskyttelse af meddelelser, der sendes uden for organisationen

Føj en ansvarsfraskrivelse til meddelelser, der sendes af brugere i din organisation

Indsaml e-mail-meddelelser, der sendes uden for organisationen

Fastlæg, om en anden end ejeren har haft adgang til postkassen

Gem historiske meddelelsesdata for hver bruger

Hvis du vil implementere og administrere en arkiveringsstrategi for din organisation, kan du aktivere en arkivpostkasse for hver bruger. Dette giver administratorer og brugere et enkelt, samlet arkiv til administration af historiske data. MRM-teknologi flytter automatisk elementer til en brugers arkivpostkasse, og søgning i flere postkasser søger i arkivpostkasser efter elementer, der opfylder søgekriterierne. Se Aktivere en arkivpostkasse.

Bevar meddelelsesdata, og fjern dem, når opbevaringsperioden udløber

For at hjælpe organisationer med at overholde forretningsmæssige, juridiske eller lovmæssige krav anvendes en standardopbevaringspolitik på alle Exchange Online-postkasser. Denne opbevaringspolitik anvender opbevaringsindstillinger til følgende standardpostmapper i en brugers postkasse:

 • Slettet post   Gælder for meddelelser i mappen Slettet post. 30 dage efter en bruger sletter en meddelelse, slettes meddelelsen permanent og flyttes til mappen Genoprettelige elementer, også kaldet dumpster. En bruger kan gendanne elementer i mappen Genoprettelige elementer ved at bruge funktionen Gendan slettet post i Outlook eller Outlook Web App.

 • Uønsket e-mail   Gælder for meddelelser i mappen Uønsket e-mail. 30 dage efter en uønsket e-mail flyttes eller sendes til mappen Uønsket e-mail, slettes meddelelsen permanent og flyttes til mappen Genoprettelige elementer.

 • Genoprettelige elementer   Gælder for meddelelser i mappen Genoprettelige elementer. 14 dage efter en meddelelse flyttes til mappen Genoprettelige elementer, flyttes den til mappen Genoprettelige elementer i brugerens arkivpostkasse. På dette tidspunkt kan kun en administrator gendanne et element ved hjælp af gendannelse af et enkelt element i Exchange Online. Hvis ikke brugeren har en arkivpostkasse, sker der ikke noget, og elementet forbliver i mappen Genoprettelige elementer i brugerens primære postkasse.

  Bemærk!   Brugere kan fjerne elementer fra mappen Genoprettelige elementer ved at bruge funktionen Gendan slettet post i Outlook eller Outlook Web App. Gendannelse af et enkelt element bevarer fjernede elementer i yderligere 14 dage. Efter 14 dage flytter MRM fjernede elementer til mappen Genoprettelige elementer i brugerens arkivpostkasse.

Alle andre elementer i brugerens postkasse, der ikke påvirkes af disse opbevaringsindstillinger, flyttes til brugerens arkivpostkasse efter to år. Exchange Online indeholder også personlige standardopbevaringskoder, som brugere kan anvende til mapper og individuelle elementer i postkassen. Se følgende:

Indsaml, behandl og gennemgå meddelelsesdata, der er relevant for retslig tilbageholdelse

For at overholde juridiske forespørgsler om registrering kan organisationer anvende registreringsfunktioner i Exchange Online til indsamling, behandling og gennemgang af e-mail-meddelelser, der er relevante for en juridisk sag. Se følgende:

Bemærk!   Din organisation skal implementere en hybrid installation for at søge i postkasser i både det lokale miljø og skybaserede organisationer. Du kan finde flere oplysninger i Exchange Hybrid-implementering og migrering med Office 365.

Almindelige kompatibilitetsscenarier, der understøttes af Exchange Online

Undgå at fjerne eller ændre postkasseemner under retslig tilbageholdelse

Hvis en organisation bliver informeret om en afventende retslig tilbageholdelse, skal den bevare relevante data, som f.eks. e-mail, der evt. skal anvendes som bevis. For at bevare e-mail, der er relateret til en juridisk sag, kan postkasser sættes på retslig tilbageholdelse. Derefter kan der søges i en postkasse, der er på retslig tilbageholdelse, som en del af en juridisk registrering for at finde elementer, der er relevante for sagen. Når en retslig tilbageholdelse er aktiveret, gælder den også for brugerens arkivpostkasse. Se følgende:

Lad medlemmer af et juridisk team aktivere og deaktivere retslig tilbageholdelse

Du kan tildele medlemmer af dit juridiske team eller andre autoriserede medarbejdere de nødvendige tilladelser til at bruge Exchange Kontrolpanel til at sætte en postkasse på retslig tilbageholdelse. Se Sætte en postkasse i retslig tilbageholdelse.

Lad medlemmer af et juridisk team udføre søgninger i postkasser

Du kan også give medlemmer af et juridisk team de nødvendige tilladelser til at bruge registreringsfunktionerne i Exchange Online. Dette giver advokater, juridiske teammedlemmer og registreringsadministratorer mulighed for at bruge Exchange Kontrolpanel til at udføre søgninger i flere postkasser. Se Give brugere adgang til at søge i flere postkasser.

Opret en registreringspostkasse til en specifik juridisk sag

Registreringssøgeresultater kopieres til en registreringspostkasse. Der oprettes en standardpostkasse til registrering af søgninger til hver Exchange Online-organisation. Administratorer kan dog oprette yderligere postkasser til registrering af søgninger, hver med en standardkvote på 50 GB, til specifikke juridiske sager eller juridiske teams. Administratorer kan derefter tildele tilladelser til registreringsadministratorer, så de får adgang til registreringspostkassen. Se følgende:

Undgå e-mail-kommunikation mellem medlemmer af forskellige afdelinger, juridiske teams eller skoler

Din organisation bliver muligvis nødt til at forhindre interessekonflikter, der kan opstå, når medlemmer af forskellige afdelinger, juridiske teams eller skoler får mulighed for at dele følsomme oplysninger. For at undgå dette kan organisationer forhindre forskellige grupper af brugere i at udveksle e-mail. Denne form for begrænsning kaldes undertiden en etisk væg. Her er nogle eksempler:

 • Advokatfirmaer, der har brug for at bevare klienternes fortrolighed, skal begrænse e-mail-flow til medarbejdere, der arbejder på specifikke juridiske sager.

 • I investeringsvirksomheder, hvor markedsanalytikere kan have fortrolige oplysninger, der kan påvirke en mægler, fremsætter lovmæssige krav ofte, at de to pågældende grupper ikke må kommunikere med hinanden på nogen som helst måde.

 • Skoledistrikter, der vil forhindre elever fra andre skoler i at bruge deres skolekonti til udveksling af e-mail.

Se Bruge regler til at forhindre poststrøm mellem bestemte grupper.

Almindelige kompatibilitetsscenarier, der understøttes af Exchange Online

Anvend fast beskyttelse af meddelelser, der sendes uden for organisationen

Hvis brugere i din organisation skal sende e-mail-meddelelser med finansielle, juridiske eller andre fortrolige oplysninger til modtagere uden for organisationen, kan du oprette regler til beskyttelse af transport, der anvender en RMS-skabelon (Rights Management Services) til beskyttelse af indhold i e-mail-meddelelser. Afhængigt af de indstillinger du angiver i RMS-skabelonen, forhindres modtagere i at udføre handlinger, som f.eks. at videresende, kopiere eller udskrive en IRM-beskyttet meddelelse. Du kan også bruge transportregler til at anvende RMS-skabeloner på meddelelser, der sendes af medlemmer af en distributionsgruppe, eller der sendes af medlemmer af en specifik afdeling. Se følgende:

Føj en ansvarsfraskrivelse til meddelelser, der sendes af brugere i din organisation

Du kan bruge transportregler til at automatisk at føje tekst, ofte kaldet en ansvarsfraskrivelse, til e-mail-meddelelser. Ansvarsfraskrivelser anvendes typisk til at oplyse juridiske oplysninger, kompatibilitetsoplysninger eller andre årsager, der gælder for din organisation. Se Indsætte ansvarsfraskrivelser i meddelelser.

Indsaml e-mail-meddelelser, der sendes uden for organisationen

For at overholde lovmæssige krav bliver din organisation muligvis nødt til at indsamle alle de e-mail-meddelelser, der er sendt til eksterne modtagere. I det tilfælde kan du oprette en journalregel, der genererer en journalrapport for hver meddelelse, der er sendt uden for organisationen. Du kan også oprette journalregler til meddelelser, der sendes eller modtages af specifikke brugere eller af medlemmer af en distributionsgruppe. Se Oprette journalregler.

Fastlæg, om en anden end ejeren har haft adgang til postkassen

Som standard kan kun postkasseejere få adgang til en postkasse, men der kan tildeles adgang til andre brugere, f.eks. stedfortrædere eller administratorer. Hvis du har juridiske, HR- eller it-årsager til at formode, at en anden person end ejeren har haft adgang til en postkasse eller ændret i en postkasse, kan du køre en rapport over ikke-ejeradgang til postkasse. Se Køre en rapport over ikke-ejeradgang til postkasse.

Almindelige kompatibilitetsscenarier, der understøttes af Exchange Online

Tilgængelighed af kompatibilitetsfunktioner

Brug følgende tabel til at se de kompatibilitetsfunktioner, der er tilgængelige i Exchange Online for Microsoft Office 365 og Microsoft Live@edu.

 

Kompatibilitetsfunktion Office 365 til teknikere og små virksomheder Office 365 til store virksomheder Live@edu

Personligt arkiv

Ja (Kombineret samlet størrelse på 25 GB for primære postkasser og arkivpostkasser)

Ja (Kombineret samlet størrelse på 25 GB for primære postkasser og arkivpostkasser); 100 GB standardkvote for Exchange Online-abonnement (Plan 2) eller højere

Nej

Messaging records management

Ja

Ja

Ja

Retslig tilbageholdelse

Nej

Ja; kræver Exchange Online-abonnement (Plan 2) eller højere

Nej

Søge i flere postkasser

Nej

Ja

Ja

Information rights management

Nej

Ja

Nej

Transportregler

Nej

Ja

Ja

Journalisering

Nej

Ja

Ja

Overvågning af logføring

Ja

Ja

Ja

Tilbage til toppen

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.