Se postkassestørrelser og postkassekvoter ved hjælp af Windows PowerShell

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2011-12-12

 

Postkassekvoter er med til at styre størrelsen på postkasser. Postkassekvoter defineres automatisk i den postkasseplan, der er tildelt til postkassen. Følgende postkassekvoter bruges:

 • Kvote, hvorefter der sendes en advarsel   Når postkassen når eller overskrider den angivne grænse, modtager brugeren en forklarende advarsel.

 • Kvote, hvorefter der ikke længere kan sendes   Hvis postkassen når eller overskrider den angivne grænse, kan der ikke sendes nye e-mail-meddelelser fra postkassen, og brugeren modtager en forklarende fejlmeddelelse.

 • Kvote, hvorefter der ikke længere kan sendes/modtages   Hvis postkassen når eller overskrider den angivne størrelse, kan der ikke sendes eller modtages nye meddelelser. Alle meddelelser, der sendes til postkassen, returneres til afsenderen med en forklarende fejlmeddelelse.

  Bemærk!   Kvoten, hvorefter der ikke længere kan sendes/modtages, bestemmer postkassens maksimumsstørrelse.

I Live@edu-organisationer kan du ikke redigere postkassekvoter i postkasseplaner eller i individuelle postkasser, men det kan du i Microsoft Office 365. Du kan finde flere oplysninger under Angive postkassegrænser i Office 365 ved hjælp af Windows PowerShell.

Selv i organisationer, hvor du ikke kan redigere postkassekvoterne, kan du stadig overvåge postkassestørrelser og kvotestatus for brugerne i din skybaserede organisation. Vil du f.eks. gerne vide, hvilke postkasser der har nået kvoten, hvor modtagelse forbydes? Eller vil du se postkassestørrelse og kvotestatus for en bestemt postkasse. Det er ikke noget problem!

Her kan du se, hvad du kan gøre med brug af cmdlet'en Get-MailboxStatistics i Windows PowerShell:

Før du begynder

 • Du kan få mere at vide om, hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og opretter forbindelse til tjenesten, under Bruge Windows PowerShell i Exchange Online (artiklen er evt. på engelsk).

 • Når du bruger cmdlet'en Get-MailboxStatistics, skal du være opmærksom på følgende funktionsmåde:

  • Visse typer postkasser, f.eks. opdagelsespostkasser, udstyrspostkasser, delte postkasser og arkivpostkasser, kan vise advarsler og ingen værdier, hvis der aldrig er nogen, der har logget på postkassen. Disse advarsler er kun til visning. Når du registrerer resultaterne i en fil, registreres værdierne, og advarslerne udelades.

  • Hvis du afrunder værdien for en størrelse til nærmeste megabyte og begrænser resultaterne til to decimaler, vil meget små værdier målt i byte eller kilobyte sandsynligvis blive vist som nul. 4 kilobyte er f.eks. 0,0039 megabyte, hvilket ved afrunding til to decimaler er nul (4/1024).

 • Postkassens størrelse og postkassekvoter kan ses i afsnittet Postkassebrug i postkasseegenskaberne i Exchange Kontrolpanel.

 • Brugerne kan få vist aktuel størrelse og kvotestatus for deres egen postkasse med brug af en af følgende metoder:

  • Outlook 2010 I afsnittet Oprydning i postkasse i Filoplysninger>. Du kan finde detaljerede oplysninger om størrelsen på postkassen ved at klikke på Oprydningsværktøjer > Oprydning i postkasse > Vis størrelse på postkasse.

  • Outlook Web App Peg på dit navn øverst på mappelisten i e-mail-visning. Bemærk, at dette ikke fungerer i lightversionen af Outlook Web App.

Vis størrelse og kvotestatus for en bestemt postkasse

Kør følgende kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Hvis du f.eks. vil have vist den aktuelle størrelse og kvotestatus for postkassen, der tilhører en bruger med navnet Tamara Johnston, skal du køre følgende kommando:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Øverst på siden

Vis størrelse og kvotestatus for alle postkasser

Kommandoen nedenfor henter følgende oplysninger til alle postkasser:

 • Visningsnavnet for postkassen.

 • Postkassens kvotestatus

 • Postkassens størrelse i megabyte (MB) afrundet til to decimaler

 • Størrelsen på mappen Genoprettelige elementer i megabyte (MB) afrundet til to decimaler

 • Antallet af elementer i postkassen

 • Antallet af elementer i mappen Genoprettelige elementer

Resultaterne sorteres efter postkassestørrelse fra største til mindste, og de eksporteres til en CSV-fil med navnet "C:\My Documents\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

Vis kun postkasser, der har overskredet deres postkassekvoter

Hvis du kun vil have vist størrelse og kvotestatus for de postkasser, der er større end deres konfigurerede værdier for postkassekvoter, og rapportere resultaterne til en CSV-fil med navnet "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv", skal du køre følgende kommando:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

Vis alle kvoter, der er tildelt til en postkasse

Kør følgende kommando:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Hvis du f.eks. vil have vist de postkassekvoter, der er tildelt til postkassen af en bruger med navnet Tamara Johnston, skal du køre følgende kommando:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Bemærk! Som tidligere forklaret defineres alle følgende værdier for postkassekvoter af den postkasseplan, der er tildelt til postkassen. Hvis du vil have vist postkassekvoteværdier efter postkasseplan, skal du køre følgende kommando: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Øverst på siden

Arkivpostkasser

Bemærk! Arkivpostkasser findes ikke i Live@edu-organisationer.

I Microsoft Office 365-organisationer kan du også få vist størrelse og kvotestatus for arkivpostkasser. Størrelsen på en arkivpostkasse tælles ikke med i størrelsen på brugerens postkasse. Arkivpostkassen har sine egne og konfigurerbare kvoter, der angives af den postkasseplan, der er tildelt til brugerens postkasse. Disse kvoter er ArchiveQuota og ArchiveWarningQuota.

Øverst på siden

Vis størrelse og kvotestatus for en arkivpostkasse

Kør følgende kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Hvis du f.eks. vil have vist den aktuelle postkassestørrelse og kvotestatus for arkivpostkassen, der tilhører en bruger med navnet Kim Akers, skal du køre følgende kommando:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Bemærk! Værdien af <Identity> er id'et for brugerens postkasse, ikke id'et for arkivpostkassen.

Øverst på siden

Vis størrelse og kvotestatus for alle arkivpostkasser

Kommandoen nedenfor henter følgende oplysninger til alle arkivpostkasser:

 • Visningsnavnet for arkivpostkassen.

 • Arkivpostkassens kvotestatus

 • Arkivpostkassens størrelse i megabyte (MB) afrundet til to decimaler

Størrelsen på mappen Genoprettelige elementer i megabyte (MB) afrundet til to decimaler. Resultaterne sorteres efter postkassestørrelse fra største til mindste, og de eksporteres til en CSV-fil med navnet "C:\My Documents\Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

En forklaring på de værdier, der returneres af Get-MailboxStatistics

Lad os se nærmere på de værdier, du bør kende til:

 • StorageLimitStatus Denne værdi angiver postkassens kvotestatus. Følgende værdier bruges:

  • BelowLimit Postkassens størrelse er mindre end den kvote, hvor der udsendes advarsler.

  • IssueWarning Postkassens størrelse er større end eller lig med den kvote, hvor der udsendes advarsler, men mindre end kvoten, hvor afsendelse forbydes.

  • ProhibitSend Postkassens størrelse er større end eller lig med den kvote, hvor afsendelse forbydes, men mindre end kvoten, hvor modtagelse forbydes.

  • MailboxDisabled Postkassens størrelse er større end eller lig med den kvote, hvor modtagelse forbydes.

 • TotalItemSize og ItemCount Disse værdier angiver størrelsen på og antallet af elementer, der aktuelt findes i postkassen. Værdien af TotalItemSize er postkassens størrelse. Denne værdi sammenlignes med de postkassekvoter, der er konfigureret for postkassen.

 • TotalDeletedItemSize og DeletedItemCount Disse værdier angiver ikke størrelsen på og antallet af elementer i mappen Slettet post. De angiver i stedet størrelsen på og antallet af elementer i den skjulte mappe Genoprettelige elementer i postkassen. Mappen Genoprettelige elementer kaldes også dumpster. Elementer kan komme over i mappen Genoprettelige elementer på en af følgende måder:

  • Ved sletning af elementer fra mappen Slettet post.

  • Brug Skift+Delete, hvis elementerne i postkassen skal slettes permanent.

  Størrelsen på mappen Genoprettelige elementer tælles ikke med i størrelsen på postkassen. Mappen Genoprettelige elementer har sine egne separate og konfigurerbare kvoter, der angives af den postkasseplan, der er tildelt til postkassen. Disse kvoter er RecoverableItemsQuota og RecoverableItemsWarningQuota.

  Bemærk! Elementerne i mappen Genoprettelige elementer bevares som standard i 14 dage og slettes derefter af Microsoft Exchange. Når en postkasse i Microsoft Office 365 til store virksomheder er under retslig tilbageholdelse, slettes mappen Genoprettelige elementer ikke, og elementerne i denne mappe bevares på ubestemt tid.

Øverst på siden

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.