Konfigurationsanbefalinger til Exchange ActiveSync

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2010-11-17

Den anbefalede konfiguration for Exchange ActiveSync varierer, afhængigt af størrelsen af organisationen.

  • Konfigurere Exchange ActiveSync i en lille til mellemstor organisation   Hvis du administrerer en lille eller mellemstor organisation, kan du komme hurtigt i gang ved at sætte alle mobilenheder i karantæne og derefter administrere dem separat, når brugerne synkroniserer med Microsoft Exchange.

  • Konfigurere Exchange ActiveSync i en stor organisation   Hvis du administrerer en stor organisation, hvor der synkroniseres mere end 500 mobilenheder, giver det mening at planlægge din politik for mobilenheder på forhånd og at oprette enhedsadgangsregler, som tillader eller blokerer bestemte typer enheder, så du kan minimere det antal beskeder om enheder i karantæne, du skal behandle.

Konfigurere Exchange ActiveSync i en lille til mellemstor organisation

Du kan konfigurere nogle få indstillinger, som gør det muligt for brugerne at starte synkroniseringen af deres mobilenheder via Exchange ActiveSync, og som giver dig mulighed for at tillade eller blokere enheder, når de bruges.

  1. Angiv din karantæneadministrator, dvs. den administrator, der er ansvarlig for at gennemse de enheder, der sættes i karantæne. Se Vælg, hvilke administratorer der skal modtage e-mails om karantæne.

  2. Konfigurer standardindstillingen for Exchange ActiveSync, så alle de mobilenheder, der forsøger at synkronisere, sættes i karantæne. Se Tillade eller blokere nye enhedsforbindelser eller sætte dem i karantæne.

  3. Føj brugerdefineret tekst til den meddelelse, som brugerne modtager, når deres enheder er i karantæne. Se Tilpasse e-mails til enheder, der er blokeret eller sat i karantæne.

Når du har angivet disse indstillinger, sker der følgende, når en bruger forsøger at synkronisere med organisationen:

  • Brugerens mobilenhed er sat i karantæne.

  • Brugeren modtager en besked om, at vedkommendes enhed er sat i karantæne. Brugeren får vist den brugerdefinerede meddelelse, du har angivet.

  • Den karantæneadministrator, du har valgt til at modtage beskeder om karantæner, modtager en e-mail med besked om, at en mobilenhed er sat i karantæne.

Karantæneadministratoren kan derefter beslutte at blokere eller tillade de mobilenheder, der er sat i karantæne, på to måder:

Når du har oprettet enhedsadgangsregler for de enheder, som brugerne aktuelt synkroniserer, er det kun nye enheder, der kræver din opmærksomhed.

Konfigurere Exchange ActiveSync i en stor organisation

Vælg mellem følgende to metoder for at minimere antallet af beskeder om karantæne:

  • Tillad alle, og bloker derefter bestemte enhedsserier eller -modeller: Tillad, at alle enheder synkroniserer, og opret derefter enhedsadgangsregler for at blokere bestemte typer enheder eller modeller. Sådan gør du: Oprette en ny regel for enhedsadgang.

  • Tillad kendte enheder, og sæt ukendte enheder i karantæne: Opret enhedsadgangsregler, der kun tillader de enheder, som du ved er godkendt i organisationen, og som sætter alle ukendte enheder i karantæne. Sådan gør du: Tillade eller blokere nye enhedsforbindelser eller sætte dem i karantæne.

Du kan også konfigurere Exchange ActiveSync-enhedspolitikker, der styrer, hvordan brugerne bruger og synkroniserer deres mobilenheder. Sådan gør du: Oprette en ny ActiveSync-enhedspolitik.

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.