Exchange Hybrid-implementering og migrering med Office 365

 

Gælder for: Office 365 for enterprises

Emne senest redigeret: 2012-05-02

Hvis du i øjeblikket administrerer et e-mail-system i et lokalt miljø og nu vil installere Microsoft Office 365 til store virksomheder, skal du planlægge processen omhyggeligt. For det første skal du overveje dine langsigtede mål:

 • Hvis dit langsigtede mål er at have postkasser både i det lokale miljø og i skyen, bør du installere Exchange i en såkaldt hybrid installation i det lokale miljø i organisationen.

  En hybrid installation kræver Microsoft Exchange Server 2010. Der kræves dog ikke en komplet Exchange 2010-organisation for at muliggøre en hybrid installation. Du kan foretage en minimumsinstallation af en Exchange 2010-hybridserver i en eksisterende Exchange 2003- eller Exchange 2007-organisation.

 • Hvis dit langsigtede mål er at flytte alle postkasserne til skyen, skal du gennemgå e-mail-infrastrukturen i dit lokale miljø og vælge det overførselsværktøj og den overførselsmetode, der er mest hensigtsmæssig i din organisation. Der findes flere metoder til at overføre postkasser til Office 365 til store virksomheder. Hver metode giver forskellige fordele og ulemper for administratorer og brugere, og der gælder specifikke krav og afhængigheder for de enkelte metoder.

Formålet med dette emne er at give dig et overblik over dine valgmuligheder og hjælpe dig med at planlægge installationen. I emnet forklares den anvendte terminologi, og du får beskrevet de installationsmuligheder og -værktøjer, der findes i Exchange Online og Office 365 til store virksomheder. Emnet indeholder følgende afsnit:

Terminologi: Den hemmelige dekoderring

Når du får kigget nærmere på softwaren og den medfølgende dokumentation, vil du opdage, at vi bruger termer som "udvidet sameksistens" og "enkel sameksistens" samt "installation på tværs af placeringer" og "hybride installationer". Disse termer henviser til den software, der er udviklet til at administrere grundlæggende scenarier på tværs af miljøer.

Vi arbejder på at få fastlagt en helt præcis terminologi. Indtil da håber vi, at denne tabel kan hjælpe dig med at forstå den terminologi, som bruges i softwaren og dokumentationen.

 

Udtryk

Beskrivelse

Hybrid installation

Den fuldstændige installation på tværs af placeringer af en Exchange-kommunikationsløsning med Office 365 til store virksomheder og Exchange Online. Funktionerne omfatter:

 • E-mail-routing mellem et lokalt miljø og skybaserede organisationer

 • E-mail-routing med et delt domænenavneområde. For eksempel bruges SMTP-domænet @contoso.com både i et lokalt miljø og en skybaseret organisation.

 • En samlet global adresseliste, også kaldet et "delt adressekartotek"

 • Ledig/optaget og kalenderdeling mellem et lokalt miljø og en skybaseret organisation

 • Centralisereret styring af e-mail-flowet. Det er muligt at styre e-mail-flowet i både det lokale miljø og en skybaseret organisation fra det lokale miljø.

 • En enkelt Outlook Web App-webadresse til både det lokale miljø og den skybaserede organisation.

 • Mulighed for at flytte eksisterende postkasser i det lokale miljø til den skybaserede organisation.

 • Centraliseret administration af postkasser ved hjælp af EMC (Exchange Management Console) i det lokale miljø

 • Meddelelsessporing, e-mail-tip og søgning i flere postkasser mellem det lokale miljø og den skybaserede organisation

hybrid

En forkortelse af "hybrid installation"

på tværs af miljøer

En generisk term, der henviser til installation af kommunikationsløsninger, hvor e-mail-routingen omfatter både et lokalt miljø og skybaserede organisationer.

udvidet sameksistens

Se "Hybrid installation". Termen "udvidet sameksistens" er blevet erstattet af "hybrid installation".

enkel sameksistens

En forældet term, der henviser til installationer på tværs af placeringer, hvor Exchange 2010 ikke installeres i det lokale miljø. Vi har fundet ud af, at denne term er for bred, så vi har besluttet, at vi ikke vil fortsætte med at bruge den. Du vil se henvisninger til "udvidet sameksistens" i noget dokumentation og visse brugergrænseflader.

Exchange-overførsel

Den Exchange Online-funktion, som du kan bruge til at flytte postkasser eller indholdet i brugernes postkasser ved IMAP-baseret e-mail-overførsel fra det lokale Exchange-miljø til skyen. Du kan finde overførselsværktøjerne i Exchange Online under fanen Overførsel af e-mail i Exchange Kontrolpanel. Der er tre typer Exchange-overførsler:

 • Cutover-Exchange-overførsel, tidligere kaldet enkel Exchange-overførsel.

 • En trinvis Exchange-overførsel, hvor du får mulighed for at bevare e-mail-routingen på tværs af et lokalt miljø og en skybaseret organisation i kortere eller længere tid

 • IMAP-baseret e-mail-overførsel, der bruges til at overføre indholdet af brugernes postkasser fra et IMAP-baseret kommunikationssystem til skybaserede postkasser

enkeltlogon

Den godkendelseproces, hvor brugerne kan anvende deres nuværende legitimationsoplysninger fra virksomhedens Active Directory (brugernavn og adgangskode) til at få adgang til tjenester i Office 365 til store virksomheder. Enkeltlogon, der også kaldes identitetssamling, anvender Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS) i Microsoft Office 365.

identitetssamling

Denne term, der også bruges til at betegne en "enkeltlogon", anvendes i dokumentationen til Microsoft Office 365, men den vil efterhånden blive erstattet af "enkeltlogon". Se denne wiki-post Organisationsnetværk i Office 365 og Exchange (siden/webstedet er måske på engelsk) for at se en forklaring på terminologien om organisationsnetværk, som bruges i Office 365.

hybridserver

En computer med en hybridudgave af Exchange Server 2010, som er installeret i en Exchange SErver 2007- eller Exchange Server 2003-organisation med henblik på at muliggøre en hybrid installation. Dette blev tidligere kaldt en "sameksistensserver" i nogen dokumentation.

Tilbage til toppen

Primært langsigtede løsninger til e-mail-installation

Planlægnings- og installationsværktøjerne i Office 365 til store virksomheder er designet til at understøtte en af følgende langsigtede e-mail-installationsløsninger:

 • Hybrid installation Postkasserne i organisationen kan være placeret i det lokale miljø i en Exchange-organisation eller i skyen. I et scenarie med hybrid installation kan kommunikationsfunktionerne uden problemer anvendes på tværs af installationerne i det lokale miljø og skyen. Du kan se den fuldstændige liste over understøttede funktioner i tabellen "Hybrid installation" ovenfor.

  Dette hybride installationsscenarie kan også omfatte enkeltlogon, der giver brugerne mulighed for at benytte deres nuværende legitimationsoplysninger til Active Directory i det lokale miljø til at få adgang til de lokale og skybaserede ressourcer.

 • Alle postkasser i skyen Hvis dit langsigtede mål ikke kræver kommunikationsfunktioner, der kan anvendes på tværs af placeringer, bør du planlægger at flytte dine postkasser til skyen. Det kan tage en uge eller måske måneder at fuldføre overførslen, men det er det bedste valg, hvis du på sigt vil overføre alle dine postkasser til skyen.

Som vi forklarer i næste afsnit, kan mange af de overførselsværktøjer, der er udviklet til at understøtte disse to langsigtede postkasseløsninger, også bruges til andre scenarier på tværs af placeringer. De planlægnings- og overførselsværktøjer, der er indbygget i Office 365 til store virksomheder og Exchange Online, er imidlertid designet til at understøtte flytningen af alle postkasser til skyen og en hybrid installationsløsning.

Tilbage til toppen

Yderligere installationsmuligheder

Du kan anvende de værktøjer, der beskrives i dette dokument, til at sammensætte andre løsninger, som kan bruges i din organisation på kort sigt, under overførselsprocessen eller på længere sigt. Lad os kaste et hurtigt blik på disse muligheder.

Administration af brugere i lokale miljøer med Office 365-værktøjer

Som en alternativ overførselsløsning kan du vælge at flytte alle postkasser til skyen, men fortsætte med at administrere brugere og ressourcer fra dit nuværende Active Directory. Når du har oprettet enkeltlogon og installeret værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering, kan brugerne anvende deres nuværende legitimationsoplysninger til virksomhedens Active Directory (brugernavn og adgangskode) til at få adgang til deres nye postkasser i skyen og til deres eksisterende ressourcer i det lokale miljø. Hvis organisationen har Exchange 2003 eller en senere version, og i har under 1.000 postkasser, kan du køre en cutover-Exchange-overførsel for at flytte postkasserne og derefter konfigurere enkeltlogon. Du kan finde flere oplysninger under Cutover-Exchange-overførsel og enkeltlogon (siden/webstedet er måske på engelsk).

Hvis I aktuelt har Exchange 2003 eller Exchange 2007 i det lokale miljø, kan I også bruge trinvis Exchange-overførsel for at muliggøre dette scenarie. Du kan finde flere oplysninger under Planlægge brugeridentitet i en trinvis Exchange-overførsel.

Klargøring af brugere fra Active Directory i det lokale miljø til skyen

Hvis du ikke har brug for enkeltlogon, kan du nøjes med at installere Active Directory-synkronisering i det lokale miljø for at kunne klargøre brugerne fra det lokale Active Directory-miljø til skyen. Denne løsning fungerer muligvis for organisationer, der bevarer e-mail-routing mellem en skybaseret organisation og et lokalt meddelelsessystem uden Exchange, eller for organisationer, som foretrækker at hente brugerne fra det lokale Active Directory-miljø. Organisationer med mange brugere bør overveje en tilpasset løsning for at synkronisere adgangskoder fra organisationen i det lokale miljø til skyen for dette scenarie.

Et kig på tredjepartsløsninger

Hvis du ikke kører Exchange 2003 eller en senere version, eller hvis du kører et webbaseret meddelelsessystem eller et andet lokalt placeret meddelelsessystem, skal du muligvis samarbejde med en partner om at finde en brugbar løsning ved hjælp af de værktøjer, der omtales i dette dokument. Det kan f.eks. være, at IMAP-baseret e-mail-overførsel er en tilstrækkelig metode til at flytte postkassedata for dine brugere, mens du er nødt til at bruge en tredjepartsløsning til at overføre meddelelsesbaserede arbejdsprocesløsninger til Exchange Online.

Tilbage til toppen

Variablerne: Ting, du skal overveje, når du forbereder installationen

Når du har besluttet dig for, hvilken langsigtet e-mail-installationsløsning du vil anvende, skal du sætte dig ind i de værktøjer, der skal anvendes til at flytte postkasser til skyen, og som gør overførselsprocessen til en bedre oplevelse for dine brugere og it-medarbejdere. Du bør også tage routing, e-mail-flow og identitetsstyring med i overvejelserne, når du planlægger en overførsel eller en hybrid installation.

 • Identitetsstyring

 • Værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering

 • E-mail-routing

 • Overførselsmetoder og -værktøjer

Identitetsstyring

Hvordan vil du styre brugernes identiteter i skyen? Der er to muligheder:

 • En løsning uden identitetssamling

 • Enkeltlogon (også kendt som identitetssamling)

En løsning uden identitetssamling

Hvis der anvendes en løsning uden identitetssamling, anvender alle brugere med postkasser i skyen Office 365-oprettede legitimationsoplysninger til at få adgang til deres Office 365-ressourcer. Du kan oprette nye brugerkonti og adgangskoder til Office 365-brugere i Office 365-portalen. Som et alternativ kan du bruge katalogsynkronisering til at klargøre brugerne automatisk fra Active Directory i det lokale miljø. Uanset hvilken fremgangsmåde du vælger, bliver legitimationsoplysningerne oprettet og administreret via Office 365.

Hvis du har et identitetsstyringssystem i det lokale miljø, får brugerne et sæt legitimationsoplysninger til deres Office 365-ressourcer og et andet sæt oplysninger til deres ressourcer i det lokale miljø.

En løsning, hvor der ikke anvendes en samlet identitet, har den fordel, at der er mindre tidsspild, når identitetsløsningen skal installeres og konfigureres. I nogle mindre organisationer eller i organisationer, der skal flytte alle deres brugerressourcer til skyen inden for den nærmeste fremtid, vil det være optimalt med en identitetsstyringsløsning, hvor der ikke anvendes samlede identiteter.

For organisationer, der bevarer brugerressourcer i det lokale miljø, har en identitetsstyringsløsning uden samlede identiteter to ulemper: Brugeroplevelsen bliver opbrudt, og brugerne skal have mere undervisning i administration af legitimationsoplysninger. Der kan være en del udgifter til support, hvis brugerne skal administrere to sæt af legitimationsoplysninger til at få adgang til forskellige ressourcer på tværs af to installationer.

I mellemstore og store organisationer vil de langsigtede udgifter til administration og support sandsynligvis gøre en identitetsløsning uden samlede identiteter dyrere end en løsning med enkeltlogon.

Enkeltlogon

Hvis du anvender enkeltlogon, benytter alle brugere med postkasser i skyen deres nuværende legitimationsoplysninger fra det lokale Active Directory-miljø til at få adgang til både ressourcerne i skyen og de lokale ressourcer.

Du implementerer kort fortalt denne løsning ved at installere en eller flere AD FS-servere i det lokale miljø i organisationen. AD FS-serveren er knyttet til Office 365-tjenesten i skyen og giver dine identiteter i det lokale miljø delegeret adgang til specifikke Office 365- og Exchange Online-ressourcer i det skybaserede domænenavneområde.

Fordelen ved enkeltlogon er, at brugerne ikke skal lære en ny model til administration af legitimationsoplysninger. Ud over brugerfordelene er der også flere fordele for administratorerne:

 • Politikstyring: Administratoren kan styre kontopolitikker via Active Directory, der gør det muligt at administrere bl.a. adgangskodepolitikker, begrænsninger for arbejdsstationer og spærringsindstillinger uden at skulle udføre ekstra opgaver i skyen.

 • Adgangskontrol: Administratoren kan begrænse adgangen til Office 365, så der er adgang til tjenesterne via virksomhedsmiljøet, via online servere eller begge.

 • Færre supportopkald: Glemte adgangskoder er årsagen til en del supportopkald i virksomhederne. Når brugerne har færre adgangskoder, som de skal huske, er der mindre risiko for, at de glemmer dem.

 • Sikkerhed: Brugeridentiteter og -oplysninger er beskyttet, fordi alle servere og tjenester, der er omfattet af enkeltlogon, administreres og styres i det lokale miljø.

 • Understøttelse af stærk godkendelse: Du kan bruge stærk godkendelse, også kaldet to-faktor-godkendelse, med Office 365. Men hvis du bruger stærk godkendelse, skal du imidlertid bruge enkeltlogon.

Når du har installeret AD FS og katalogsynkronisering, kan du administrere alle brugere og ressourcer fra dit nuværende Active Directory i det lokale miljø.

Ulempen ved enkeltlogon er, at du skal installere nye servere, der kræver et certifikat fra et nøglecenter, og brugeradministrationen bliver lidt mere kompleks og udgiftskrævende.

Bemærk! Enkeltlogon anbefales, men er ikke påkrævet, i det hybride installationsscenarie.

Enkeltlogon kan også være en god løsning for nogle store organisationer, der planlægger at overføre alle postkasser til Office 365 over flere måneder.

I det lange løb vil enkeltlogon være en god løsning til at effektivisere brugeridentitetsstyringen i de fleste organisationer, der vil bevare et sæt Active Directory-ressourcer i det lokale miljø sammen med Office 365.

Vigtigt!

 • Enkeltlogon med AD FS kræver Active Directory i det lokale miljø.

 • En enkeltlogon-løsning kræver, at du installerer og kører værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering.

 • Hvis du planlægger at overføre alle postkasser til skyen og konfigurere enkeltlogon, kan du ikke anvende AD FS eller katalogsynkronisering, før du har kørt en cutover-Exchange-overførsel i Exchange Kontrolpanel. Du kan dog køre en trinvis Exchange-overførsel, når du har installeret AD FS og katalogsynkronisering.

Du kan finde flere oplysninger under:

Tilbage til toppen

Værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering

Værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering bruges primært til at synkronisere den globale Exchange-adresseliste (også kaldet det delte adressekartotek), understøtte komplekse routingscenarier og klargøre brugere i forbindelse med installationer på tværs af placeringer. Katalogsynkronisering er påkrævet i det hybride installationsscenarie. Synkroniseringen kan give en bedre brugeroplevelse i visse overførselsscenarier, især hvis du planlægger at anvende enkeltlogon.

Fra et brugeradministrationsperspektiv er katalogsynkronisering dog en metode, som er beregnet til langsigtede løsninger. Selv om du kan deaktivere (og genaktivere) katalogsynkronisering, bør du overveje at installere katalogsynkronisering som en langsigtet forpligtelse. Du kan finde flere oplysninger om at deaktivere og reaktivere mappesynkronisering i wiki-posten Mappesynkronisering og autoritetskilde (siden/webstedet er måske på engelsk).

Værktøjet til katalogsynkronisering udfører som standard en envejssynkronisering fra kataloget i det lokale miljø til kataloget i skyen ved at skrive bruger- og postkasseoplysninger til skykataloget for din Office 365-organisation.

For at aktivere visse funktioner i den hybride installation skal du give katalogsynkroniseringsværktøjet skriveadgang, så nogle meddelelsesrelaterede brugerdata kan synkroniseres tilbage til Active Directory i det lokale miljø. Følgende funktioner aktiveres via en skriveadgangssynkronisering med dit Active Directory i det lokale miljø:

 • Arkivering af postkasser i det lokale miljø til skyen

 • Flytning af postkasser fra skyen til det lokale miljø i Exchange-organisationen

 • Synkronisering af brugerstyrede lister over sikre og blokerede afsendere fra skyen

 • Synkronisering af talebeskeder fra skyen

Vigtigt!   Mappesynkronisering er påkrævet til følgende: hybridimplementering; enkeltlogon; og trinvis Exchange-overførsel.

Du kan finde flere oplysninger under Active Directory-synkronisering: Oversigt (siden/webstedet er måske på engelsk).

Tilbage til toppen

E-mail-routing

Det er almindeligvis en enkel og ligetil opgave at implementere e-mail-routing i forbindelse med en hybrid installation. Værktøjerne (primært katalogsynkroniseringsværktøjet) er optimeret til at henvise din MX-post til Exchange-systemet i det lokale system som det autoritative domæne. E-mail til skybaserede modtagere bliver derefter relæsendt fra Exchange-organisationen i det lokale miljø til skyen. I Exchange Server Deployment Assistant (siden/webstedet er måske på engelsk) beskrives det, hvordan du kan konfigurere denne routingmodel i forbindelse med hybride installationer.

Du kan også konfigurere hybride installationer, så MX-posten peger på skyen som det autoritative domæne. Du kan finde flere oplysninger i Hybridrouting – din MX-post peger på skyen (siden/webstedet er måske på engelsk).

De mere komplekse konfigurationer af e-mail-routing kommer typisk ind i billedet, hvis du planlægger en langsigtet installation, hvor meddelelsessystemerne omfatter både installationer i det lokale miljø og i skyen. I det fleste tilfælde behøver du ikke at overveje komplekse e-mail-routingscenarier, hvis du planlægger at overføre alle postkasser til skyen. En undtagelse kan være langvarige trinvise overførselsprocesser, hvor det er nødvendigt med en avanceret e-mail-routing for at bevare en e-mail-tjeneste på det ønskede niveau under overførslen.

Vigtigt! Både cutove-Exchange-overførsel og trinvis Exchange-overførsel giver mulighed for kortsigtet e-mail-synkronisering under overførselsfasen. I forbindelse med cutover-Exchange-overførsel synkroniseres e-mailen ved hjælp af abonnementer, indtil overførslen er fuldført. Hvis du udfører en trinvis Exchange-overførsel, distribueres e-mailen, ved at destinationsadressen i skyen stemples på postkasserne i det lokale miljø.

Tilbage til toppen

Overførselsmetoder og -værktøjer

Du kan benytte følgende overførselsværktøjer og -metoder:

 • Flytningsanmodninger via tjenesten Postkassereplikering

 • Exchange-cutover-overførsel

 • Trinvis Exchange-overførsel

 • IMAP-baseret e-mail-overførsel

 • PST-opfangning

 • Tredjepartsløsninger

I Exchange Server Deployment Assistant (siden/webstedet er måske på engelsk) beskrives installationen af de fleste af disse løsninger.

Flytningsanmodninger via tjenesten Postkassereplikering

Microsoft Exchange-tjenesten Postkassereplikering, der findes på alle Exchange 2010-klientadgangsservere, er en tjeneste, der bruges til at flytte postkasser, importere og eksportere .pst-filer og gendanne deaktiverede postkasser eller postkasser, der er slettet blødt.

Flytningsanmodninger kræver en hybrid installation. Med flytningsanmodninger kan du flytte postkasser frem og tilbage mellem den lokale Exchange-organisation og skyen. Dette gør du i Exchange Management Console.

Hvis du planlægger at overføre og implementere en langsigtet hybrid installation med lokale Exchange-miljøer, anbefales det, at du anvender flytningsanmodninger til at overføre postkasser.

For store organisationer, der kører Exchange 2003 eller Exchange 2007 i det lokale miljø og som planlægger at flytte alle postkasser til skyen over en periode på flere måneder, kan det give mening at bruge flytningsanmodninger som et værktøj til en langsigtet, trinvis Exchange-overførsel, der dybest set er en hybrid installation.

Vigtigt! Hvis du vil benytte flytningsanmodninger, skal der være en minimumsinstallation af en Exchange 2010-hybridserver i den lokale Exchange-organisation. Du skal køre Exchange 2003 eller en senere version for at kunne installere den hybride løsning. Du kan få hjælp til at oprette en hybrid installationsplan i Installationsassistent i Exchange Server.

Du kan finde flere oplysninger under:

Exchange-cutover-overførsel

En cutover-Exchange-overførsel er en løsning for organisationer med færre end 1.000 postkasser, som vil flytte alle postkasserne til skyen i én samlet proces. Brug Overførsel af e-mail i Exchange Kontrolpanel til at få adgang til værktøjet.

Vigtigt!

 • Cutover-Exchange-overførsel understøttes kun i Exchange 2003 eller senere versioner. Hvis du kører en ældre version af Exchange, skal du bruge IMAP-baseret e-mail-overførsel eller en tredjepartsløsning.

 • Hvis du kører Exchange og har mere end 1.000 postkasser, bør du overveje at benytte en trinvis Exchange-overførsel.

 • Hvis du planlægger at anvende enkeltlogon, skal du først køre en cutover-Exchange-overførsel og derefter konfigurere enkeltlogon (og katalogsynkronisering), når overførslen er fuldført. Hvis du kører katalogsynkronisering, inden du kører en cutover-Exchange-overførsel, kan overførslen ikke gennemføres.

Du kan finde flere oplysninger i følgende Exchange Online-emner:

Tilbage til toppen

Trinvis Exchange-overførsel

En trinvis Exchange-overførsel er en løsning for større organisationer eller organisationer, der vil overføre postkasser til skyen over en længere periode. I dette scenarie kan du overføre nogle postkasser til skyen, mens resten af postkasserne bevares i organisationens lokale miljø. Brug Overførsel af e-mail i Exchange Kontrolpanel til at få adgang til værktøjet.

Vigtigt!

 • Den trinvis Exchange-overførselsmetode er designet til organisationer, der på sigt vil flytte alle Exchange-postkasser i det lokale miljø til skyen. Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge en trinvis Exchange-overførsel til at overføre en håndfuld postkasser som led i et længerevarende sameksistensscenarie.

 • Trinvis Exchange-overførsel understøtter kun Exchange 2003 eller Exchange 2007. Hvis du kører ældre versioner af Exchange, skal du bruge IMAP-baseret e-mail-overførsel eller en tredjepartsløsning. Hvis du kører Exchange 2010, skal du implementere en hybrid installation og bruge flytningsanmodninger til at foretage overførslen.

 • Der skal udføres katalogsynkronisering i forbindelse med trinvis Exchange-overførsel.

 • Hvis du planlægger at anvende enkeltlogon som en del af en langsigtet installationsplan, skal du konfigurere enkeltlogon og katalogsynkronisering, inden du kører den trinvise Exchange-overførsel.

Du kan finde flere oplysninger under:

IMAP-baseret e-mail-overførsel

IMAP-baseret e-mail-overførsel er designet til at være et reserveværktøj, der kan bruges til at overføre e-mail-indhold fra en række forskellige e-mail-servere. Hvis du kører Exchange 2000 Server eller Exchange Server 5.5 Service Pack 4 eller en anden kompatibel IMAP-server, f.eks. Gmail, er IMAP-baseret e-mail-overførsel en mulighed. Brug Overførsel af e-mail i Exchange Kontrolpanel og en CSV-fil.

Du kan finde flere oplysninger i følgende Exchange Online-emner:

PST-opfangning

En anden metode til at overføre postkasseelementer til skypostkasser er Microsoft Exchange PST-opfangning. Med PST-opfangning kan du søge efter og indsamle PST-filer på computere i din on-premise-organisation og derefter importere PST-filerne til skypostkasser. Bemærk, at du også kan bruge PST-opfangning til at importere PST-filer til on-premise- eller arkivpostkasser. Du kan se flere oplysninger under Microsoft Exchange PST-opfangning (siden/webstedet er måske på engelsk).

Tredjepartsløsninger

Her er nogle overførselsværktøjer fra tredjeparter og partnere, som kan anvendes til Exchange-overførsler fra ikke-Microsoft platforme:

 • Binary Tree En udbyder af overførsels- og sameksistenssoftware, der kan bruges på tværs af platforme. Produkterne kan bruges til at analysere og implementere sameksistens- og overførselsløsninger mellem lokale og internetbaserede meddelelses- og samarbejdsmiljøer, der er baseret på IBM Lotus Notes og Domino og Microsoft Exchange og Microsoft SharePoint.

 • BitTitan En udbyder af selvbetjeningsbaserede overførsels- og sameksistensløsninger til Exchange 2007 og Exchange Online.

 • Cemaphore En udbyder af løsninger til overførsel fra Microsoft Exchange i et lokalt miljø til Microsoft Online.

 • Quest En udbyder af overførselsløsninger til Exchange Online og SharePoint Online, herunder overførsel fra Lotus Notes og Novell GroupWise til Exchange Online.

 • Metalogix En udbyder af overførselsløsninger til Exchange Online og SharePoint Online.

Tilbage til toppen

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.