DNS-fejlfinding

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2011-12-16

Hvis du har problemer med e-mail-flowet til den skybaserede Exchange-organisation eller problemer med at åbne en skybaseret postkasse ved hjælp af Outlook, kan du teste dit domæne med Microsoft ExRCA (Exchange Remote Connectivity Analyzer). Du kan også bruge kommandolinjeværktøj Nslookup til at få vist DNS-posterne for dit domæne.

Teste domænet med Exchange Remote Connectivity Analyzer

Brug testene på https://www.testexchangeconnectivity.com til at foretage fejlfinding af følgende problemer med domænet:

Bemærk! ExRCA har flere andre tests, som du kan foretage på domænet. Nogle af disse test er imidlertid kun relevante for en Microsoft Exchange-organisation i et lokalt miljø.

Teste indgående poststrøm

Hvis du skal teste det indgående e-mail-flow ved hjælp af ExRCA, skal du vælge Inbound SMTP E-Mail under Internet E-Mail Tests. Denne test henter alle tilgængelige MX-poster til domænet og udfører derefter følgende tests på hver enkelt MX-post:

 1. Den forsøger at fortolke det værtsnavn, der er angivet i MX-posten, som en IP-adresse.

 2. Den tester forbindelsen på TCP-port 25 til det værtsnavn, der er angivet i MX-posten. TCP-port 25 er den port, der bruges af SMTP.

 3. Den sender en test-e-mail til en konto i det domæne, du angiver.

 4. Den undersøger, om der er et åbent relæ for det værtsnavn, der er angivet i MX-posten. Et åbent relæ gør det muligt at videresende meddelelser via "relæet" ved at bruge en anden server til at maskere den sande meddelelseskilde. Bemærk, at den sidste test er irrelevant for skybaseret Exchange, fordi du hverken tilsigtet eller utilsigtet kan konfigurere den som et åbent relæ.

Brug testen Inbound SMTP E-mail til at teste e-mail-flowet og kontrollere MX-posten til e-mail-routing for domænet

 1. Åbn https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Vælge Inbound SMTP E-Mail under Internet E-Mail Tests, og klik derefter på Next.

 3. Indtast e-mail-adressen på en konto i dit domæne, f.eks. admin@contoso.edu., i afsnittet Inbound SMTP Email.

  Bemærk! Testen vil forsøge at sende en meddelelse til den e-mail-konto, du angiver. Hvis du ikke har nogen fungerende konti i det skybaserede domæne, kan denne del af testen ikke bestås.

 4. Skriv de bogstaver, der vises i billedet CAPTCHA, i afsnittet Verification, og klik derefter på Perform Test.

 5. Når testen er gennemført, kan du gøre følgende:

  • Klik på Copy for at gemme oplysningerne i rapporten. Du kan derefter indsætte oplysningerne i en tekstfil.

  • Klik på Expand All for at få vist testresultaterne.

Hvis du desuden har oprettet en MX-post til bekræftelse af domæneejerskab, kan den overordnede Incoming SMTP E-Mail-test heller aldrig bestås. Du kan finde en forklaring på testresultaterne i afsnittet Test Steps. Du får vist to Testing Mail Exchanger-test for hver MX-post:

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Dette tester den MX-post, der bruges til e-mail-routing. Dette trin og alle underordnede trin skal udføres.

 • Testing Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.   Dette tester den MX-post, der bruges til bekræftelse af domæneejerskab. Denne test kan aldrig bestås, fordi denne MX-post ikke er designet til afsendelse af e-mail.

Til toppen af siden

Teste Outlook-forbindelsen til en postkasse

Hvis du vil teste Outlook-forbindelsen til postkassen ved hjælp af ExRCA, skal du vælge Outlook Autodiscover under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests. Denne test bruger tre forskellige metoder til at kontakte Autodiscover-tjenesten for domænet. Kun "HTTP redirect-metoden" forventes at lykkes. Testen gør følgende:

 1. Den forsøger at fortolke værtens "Autodiscover.<domænenavn>" til en IP-adresse.

 2. Den tester forbindelsen på TCP-port 80 til værtens "Autodiscover.<domænenavn>". TCP port-80 er den port, der bruges af HTTP.

 3. Den tester "Autodiscover.<domænenavn>" for et omdirigeret svar via HTTP.

 4. Den tester, om webadressen fra det tidligere resultat til omdirigering via HTTP er gyldig.

Brug testen Outlook Autodiscover til at teste Outlook-forbindelsen til en postkasse og kontrollere Autodiscover CNAME-posten for domænet

 1. Åbn https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Vælg Outlook Autodiscover under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests, og klik derefter på Næste.

 3. Indtast følgende oplysninger i sektionen Outlook Autodiscover:

  • E-mail Address   Indtast e-mail-adressen på en konto i dit skybaserede domæne, f.eks. testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) Angiv den samme e-mail-adresse, som du angav i det forrige felt, f.eks. admin@contoso.edu.

  • Password Angiv og bekræft adgangskoden til den konto, som du angav i de forrige trin.

  • Ignore Trust for SSL Undlad at markere dette felt.

 4. Markér afkrydsningsfeltet for at bekræfte sikkerhedsadvarslen.

  Bemærk! Som beskrevet i sikkerhedsadvarslen og afsnittet Bemærk! anbefales du at bruge en midlertidig testkonto, hvis det er muligt, og derefter slette kontoen, når du er færdig med testen.

 5. Skriv de bogstaver, der vises i billedet CAPTCHA, i afsnittet Verification, og klik derefter på Perform Test.

 6. Når testen er gennemført, kan du gøre følgende:

  • Du kan klikke på Copy for at gemme oplysningerne i rapporten. Du kan derefter indsætte oplysningerne i en tekstfil.

  • Du kan klikke på Expand/Collapse for at få vist testresultaterne.

Vær især opmærksom på testresultaterne under "Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method". Alle test bestås, hvis Autodiscover CNAME-posten for dit skybaserede domæne er konfigureret korrekt.

Bemærk, at følgende test under "Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service" ikke bestås, selvom om Autodiscover CNAME-posten er konfigureret korrekt:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< domænenavn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< domænenavn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Til toppen af siden

Se DNS-posterne med Nslookup

Du kan bruge det Nslookup-værktøj, der følger med alle versioner af Microsoft Windows, til at få vist DNS-posterne for domænet.

Bemærk! Begrænsninger forårsaget af en firewall eller internetproxy, som håndhæves på organisationens interne netværk, kan medføre, at værktøjet Nslookup ikke fungerer korrekt.

Desuden skal du i følgende trin altid skrive domænenavnet med et efterstillet punktum. Det efterstillede punktum ( . ) indikerer et fuldt kvalificeret domænenavn (FQDN). Brugen af et efterstillet punktum sikrer, at eventuelle DNS-standardsuffikser, som er konfigureret for netværket, ikke utilsigtet føjes til domænenavnet.

Se MX-posterne

Åbn en kommandoprompt, og kør følgende kommando:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Hvis domænenavnet f.eks. er contoso.edu, skal du køre følgende kommando:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Bemærk det efterstillede punktum efter domænenavnet. Hvis du har to MX-poster, en til bekræftelse af domæneejerskab og en til e-mail-routing, ser outputtet fra kommandoen ca. ud på følgende måde:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Til toppen af siden

Få vist Autodiscover CNAME-posten

Åbn en kommandoprompt, og kør følgende kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Hvis domænenavnet f.eks. er contoso.edu, skal du køre følgende kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Bemærk det efterstillede punktum efter domænenavnet. Kommandooutputtet kan se ud som følgende:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Til toppen af siden

Se TXT-posterne

Åbn en kommandoprompt, og kør følgende kommando:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Hvis domænenavnet f.eks. er contoso.edu, skal du køre følgende kommando:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Bemærk det efterstillede punktum efter domænenavnet. Hvis du har to TXT-poster, en til bekræftelse af, at e-mailens destinationssystem har tillid til meddelelser, der sendes fra domænet, og en til bekræftelse af domæneejerskab, ser outputtet fra kommandoen ca. ud på følgende måde:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Til toppen af siden

Se SRV-posterne

Bemærk!   Den SRV-post, der beskrives i dette eksempel, bruges kun i Live@edu.

Åbn en kommandoprompt, og kør følgende kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Hvis domænenavnet f.eks. er contoso.edu, skal du køre følgende kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Bemærk det efterstillede punktum efter domænenavnet. Kommandooutputtet kan se ud som følgende:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Til toppen af siden

Foretage fejlfinding af Nslookup-resultaterne

Hvis nogle af DNS-posterne ser forkerte ud, eller hvis de tjenester, der er knyttet til DNS-posterne, kan det skyldes følgende:

 • Det meget nemt at komme til at skrive forkert ved oprettelsen af en post. Sørg for, at du brugte de korrekte værdier, da du oprettede DNS-posterne.

 • Nogle DNS-værtstjenester understøtter administration af flere domæner med den samme webadministrationsgrænseflade og kræver derfor, at du indtaster @ for at angive det overordnede domænenavn til visse typer af DNS-poster. Hvis du angiver det faktiske domænenavn i stedet for @, kan det medføre uventede resultater i DNS-posterne.

 • Nogle DNS-værtstjenester understøtter muligvis ikke en MX-prioritetsværdi på 0. Prøv at bruge værdien 10 i stedet for 0 i MX-posten til e-mail-routing.

Til toppen af siden

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.