Reference til tilgængelige PowerShell-cmdlet-kommandoer

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2012-10-31

Administratorer af skybaserede organisationer kan bruge Windows PowerShell med Windows Remote Management (WinRM) i Windows Management Framework til at administrere modtagere og domæneindstillinger og til at generere rapporter eller hjælpe til fejlfinding. Her er en hurtig beskrivelse af de cmdlet'er, der er til rådighed for disse administratorer. Du kan få mere hjælp til brug af de enkelte cmdlet-kommandoer fra kommandolinjen som beskrevet senere i dette emne.

Bemærk   Ikke alle cmdlet'er eller funktioner er tilgængelige i alle organisationer.

Før du begynder

Du kan få mere at vide om, hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og opretter forbindelse til tjenesten, under Bruge Windows PowerShell i Exchange Online (artiklen er evt. på engelsk).

Administration af modtagere

Brug disse cmdlet-kommandoer til at vise, oprette, konfigurere og slette modtagerobjekter.

Hvis du har en Microsoft Office 365-baseret e-mail-organisation, skal du tildele licenser til nye postkasser. Ellers bliver de deaktiveret efter prøveperioden. Du kan finde flere oplysninger under Tildele en Microsoft Online Services-licens til nye postkasser (artiklen er evt. på engelsk).

Postkasser

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere postkasser.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-Mailbox

Vis oplysninger om skybaserede postkasser.

New-Mailbox

Opret en ny bruger i din organisation, som har en postkasse i den skybaserede e-mail-tjeneste.

Remove-Mailbox

Slet en postkasse.

Get-RemovedMailbox

Se slettede postkasser, der kan genoprettes.

Set-Mailbox

Ret indstillingerne for en eksisterende postkasse.

Undo-SoftDeletedMailbox

Denne cmdlet er kun tilgængelig til Microsoft Live@edu og Microsoft Office 365 til uddannelsesorganisationer.Brug cmdlet'en Undo-SoftDeletedMailbox til at gendanne en postkasse, der er blevet slettet. Postkasser kan kun gendannes inden for 30 dage efter, at de er blevet slettet.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Distributionsgrupper

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere distributionsgrupper, også kaldet "offentlige grupper", og sikkerhedsaktiverede distributionsgrupper. En distributionsgruppe, også kaldet en offentlig gruppe, er en samling bestående af to eller flere personer, der vises i det delte adressekartotek. Du kan finde flere oplysninger under Distribution Groups.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-DistributionGroup

Vis oplysninger om angivne distributionsgrupper, eller hent en liste over de distributionsgrupper, der er gemt i dit delte adressekartotek. Distributionsgrupper kaldes også for "offentlige grupper".

New-DistributionGroup

Opret en distributionsgruppe.

Remove-DistributionGroup

Slet en distributionsgruppe.

Set-DistributionGroup

Rediger egenskaberne for en eksisterende distributionsgruppe.

Add-DistributionGroupMember

Føj en modtager til en eksisterende distributionsgruppe.

Get-DistributionGroupMember

Vis medlemmerne af en eksisterende distributionsgruppe.

Remove-DistributionGroupMember

Slet en modtager fra medlemskabet af en distributionsgruppe.

Update-DistributionGroupMember

Overskriv det aktuelle medlemskab for en distributionsgruppe.

Get-Group

Vis alle distributionsgrupper, sikkerhedsgrupper og rollegrupper i din organisation.

Set-Group

Rediger egenskaberne for en gruppe, som du ellers ikke kan redigere, med cmdlet'en Set-DistributionGroup.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Dynamiske distributionsgrupper

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere dynamiske distributionsgrupper i din organisation. I modsætning til den statiske medlemskabsliste for en almindelig distributionsgruppe beregnes medlemskabslisten for en dynamisk distributionsgruppe, hver gang der sendes en meddelelse til gruppen. Listen dannes ud fra de filtre og betingelser, som du definerer, når du opretter gruppen. Du kan finde flere oplysninger under Dynamiske distributionsgrupper.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-DynamicDistributionGroup

Få vist indstillingerne for en eksisterende dynamisk distributionsgruppe.

New-DynamicDistributionGroup

Opret en dynamisk distributionsgruppe.

Remove-DynamicDistributionGroup

Slet en dynamisk distributionsgruppe.

Set-DynamicDistributionGroup

Ret egenskaberne for en eksisterende dynamisk distributionsgruppe.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Eksterne kontaktpersoner

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere eksterne kontakter. Eksterne kontakter repræsenterer personer uden for din organisation, som kan vises i din organisations adressekartotek. Du kan finde flere oplysninger under Eksterne kontaktpersoner i adressekartoteket.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MailContact

Få vist oplysninger om en eller flere angivne eksterne kontaktpersoner.

New-MailContact

Opret en ekstern kontaktperson i et delt adressekartotek.

Remove-MailContact

Slet en kontaktperson fra det delte adressekartotek.

Set-MailContact

Ret indstillingerne for en eksisterende kontaktperson.

Get-Contact

Få vist oplysninger om de angivne kontaktpersoner, eller modtag en liste over de kontaktpersoner, der er gemt i dit delte adressekartotek.

Set-Contact

Ret egenskaberne for en eksisterende kontaktperson. Bemærk: Hvis du vil kunne sende en e-mail til en kontaktperson, skal du bruge cmdlet-kommandoerne *-MailContact.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

E-mail-brugere

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere postbrugere. En postbruger har konto i din organisation, men har ikke en postkasse. I stedet modtager postbrugeren e-mail til en ekstern e-mail-adresse. Du kan finde flere oplysninger under Oprette e-mail-brugere.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MailUser

Vis oplysninger om postbrugere i din organisation.

New-MailUser

Opret en ny postbruger i din organisation.

Remove-MailUser

Slet en eksisterende postbruger.

Set-MailUser

Rediger indstillingerne for en eksisterende postbruger.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Andre modtager-cmdlet'er

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-LinkedUser

Få vist oplysninger om en tilknyttet brugerkonto. Sammenkædede brugerkonti bruges til godkendelse i hybride installationsscenarier og med Exchange Recipient Management Web Services. En bruger i din organisation kan være sammenkædet med en ekstern bruger eller et certifikat.

Set-LinkedUser

Ret egenskaberne for en tilknyttet brugerkonto.

Get-SecurityPrincipal

Vis sikkerhedsprincipperne i din organisation. Sikkerhedskontoindehavere er identiteter, f.eks. brugere eller sikkerhedsgrupper, der kan tildeles tilladelser og brugerrettigheder.

Get-Recipient

Vis oplysninger om objekter af alle typer, der er aktiveret til e-mail, i din organisation. Returnerede resultater omfatter postkasser, postbrugere, kontakter, distributionsgrupper og dynamiske distributionsgrupper.

Get-User

Vis oplysninger om postkasser og postbrugere i din organisation.

Set-User

Rediger egenskaberne for en eksisterende postkasse eller postbruger.

New-MailMessage

Opret en e-mail, og placer e-mailen i mappen Kladder i en brugers postkasse.

Test-MAPIConnectivity

Afprøv, at en angiven postkasse kan oprette forbindelse ved hjælp af MAPI-protokollen, som bruges af Microsoft Office Outlook.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Klargøring

Brug disse cmdlet'er til at klargøre et stort antal nye postkasser ved at bruge en kommasepareret fil (CSV). Du kan finde flere oplysninger under Importere nye brugere i Exchange Online med en CSV-fil.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-ProvisioningRequest

Vis statusoplysninger om den aktuelle klargøringsanmodning. En klargøringsanmodning opretter nye skybaserede postkasser for brugere, der er angivet i en CSV-fil.

New-ProvisioningRequest

Sender en ny masseklargøringsanmodning for en batch af brugere, der er identificeret i en CSV-fil. CSV-filen kontrolleres, og (hvis den bliver valideret) en klargøringsanmodning oprettes i en pausetilstand. Du starter klargøringen ved at bruge cmdlet'en Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Stop behandlingen af en masseklargøringsanmodning, der enten venter eller kører.

Start-ProvisioningRequest

Starter en ventende klargøringsanmodning, der blev oprettet med cmdlet'en New-ProvisioningRequest.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Overførsel

Brug disse cmdlet'er til at overføre e-mail fra et lokalt meddelelsessystem til din skybaserede organisation. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over overførsel af e-mails.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MigrationBatch

Vis oplysninger om den aktuelle e-mail-overførselsbatch.

New-MigrationBatch

Opret en ny overførselsbatch for at overføre postkassedata fra en lokal IMAP-server eller et Microsoft Exchange-meddelsessystem til skybaserede postkasser. For en IMAP-overførsel skal du oprette de skybaserede postkasser, før du overfører postkassedata.

Remove-MigrationBatch

Sletter en overførselsbatch, der ikke kører eller er afsluttet.

Set-MigrationBatch

Ret egenskaberne for en eksisterende overførselsbatch.

Start-MigrationBatch

Vis overførslen for en ventende e-mail-overførselsbatch.

Stop-MigrationBatch

Stop behandlingen af en igangværende overførselsbatch.

Test-MigrationServerAvailability

Kontrollerer, at du kan kommunikere med den lokale mail-server, der indeholder de postkassedata, du ønsker at overføre til skybaserede postkasser.

Get-MigrationStatus

Vis oplysninger om den generelle igangværende e-mail-overførsel.

Get-MigrationUser

Vis statusoplysninger om en enkeltbrugerpostkasse eller alle brugerpostkasser, som er under behandling i overførselsbatchen.

Get-MigrationUserStatistics

Vis statusoplysninger om overførslen af en individuel on-premise postkasse til skyen.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Tilladelser

Brug disse cmdlet-kommandoer til at få vist, tildele og fjerne de tilladelser, der er delegeret til brugerne i domænet.

Administratorrollegrupper

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og ændre rollegrupper for administratorer. En rollegruppe er en universel sikkerhedsgruppe, som er blevet tildelt administrative rettigheder. Du kan finde flere oplysninger under Administratorrollegrupper.

 

Cmdlet-kommando Parameter

Get-RoleGroup

Vis oplysninger om angivne rollegrupper, eller hent en liste over rollegrupperne i din organisation.

New-RoleGroup

Opret en rollegruppe.

Remove-RoleGroup

Slet en rollegruppe.

Set-RoleGroup

Rediger egenskaberne for en eksisterende rollegruppe.

Add-RoleGroupMember

Føj en modtager til en eksisterende rollegruppe.

Get-RoleGroupMember

Vis medlemmerne af en eksisterende rollegruppe.

Remove-RoleGroupMember

Slet en modtager fra medlemskabet af en rollegruppe.

Update-RoleGroupMember

Overskriv det aktuelle medlemskab af en rollegruppe.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Rolletildelingspolitikker

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, ændre og slette rolletildelingspolitikker. En rolletildelingspolitik er en samling af en eller flere administrationsroller til slutbrugere, der giver brugerne mulighed for at administrere indstillingerne for deres konti og distributionsgrupper. Du kan finde flere oplysninger under Rolletildelingspolitikker.

Bemærk   Du kan ikke oprette, slette eller ændre egenskaberne for en rolletildelingspolitik i Live@edu-organisationer. Men du kan tilføje eller fjerne de slutbrugerroller, der er tildelt til en rolletildelingspolitik.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-RoleAssignmentPolicy

Vis oplysninger om angivne rolletildelingspolitikker, eller hent en liste over rolletildelingspolitikkerne i din organisation.

New-RoleAssignmentPolicy

Opret en rolletildelingspolitik.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Slet en rolletildelingspolitik.

Set-RoleAssignmentPolicy

Rediger egenskaberne for en eksisterende rolletildelingspolitik.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Rollebaseret adgangskontrol

Brug disse cmdlet'er til at administrere rollebaseret adgangskontrol (RBAC) i din organisation. Du kan bruge RBAC til at tildele egenskaber til brugere. Alle tilladelser og muligheder er defineret af administrationsroller. En styringsrolle - også kaldet en RBAC-rolle eller blot en rolle – angiver, hvad nogen har adgang til, og hvilke opgaver de kan udføre. Du kan finde flere oplysninger under Rollebaseret adgangskontrol.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-ManagementRole

Få vist de administrationsroller, der findes i organisationen.

New-ManagementRole

Opret en ny administrationsrolle, der er baseret på en eksisterende rolle.

Remove-ManagementRole

Fjern en administrationsrolle. Du kan kun fjerne de roller, du selv har oprettet. Du kan ikke fjerne indbyggede roller.

Get-ManagementRoleAssignment

Få vist de administrationsroller, der er tildelt en bestemt bruger.

New-ManagementRoleAssignment

Tildel en ny administrationsrolle til en bruger.

Remove-ManagementRoleAssignment

Fjern en administrationsrolle fra en bruger.

Set-ManagementRoleAssignment

Ret indstillingerne for en administrationsrolletildeling, f.eks. et tilknyttet administrationsområde.

Add-ManagementRoleEntry

Føj adgang til en bestemt cmdlet-kommando og -parametre til en eksisterende administrationsrolle.

Get-ManagementRoleEntry

Få vist de cmdlet-kommandoer og -parametre, der er tilgængelige for en eksisterende administrationsrolle.

Remove-ManagementRoleEntry

Fjern adgang til en cmdlet-kommando fra en eksisterende administrationsrolle.

Set-ManagementRoleEntry

Tilføj eller fjern adgang til en parameter.

Get-ManagementScope

Få vist de administrationsområder, der er defineret for organisationen. Et administrationsområde bestemmer de objekter, der er tilgængelige for en bruger. Administrationsområdet for en typisk bruger er f.eks. begrænset til hans eller hendes konto. Administrationsområdet for en organisationsadministrator er alle objekter i domænet.

New-ManagementScope

Definer et nyt administrationsområde.

Remove-ManagementScope

Fjern et administrationsområde. Du kan kun fjerne de administrationsområder, du selv har defineret.

Set-ManagementScope

Ret definitionen for et eksisterende administrationsområde.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Postkassetilladelser

Brug disse cmdlet'er til at vise, give og tilbagekalde postkassetilladelser og postkassemappetilladelser.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Add-MailboxPermission

Giv en bruger tilladelse til at åbne en anden brugers postkasse.

Get-MailboxPermission

Vis de tilladelser, der er tildelt til en brugers postkasse.

Remove-MailboxPermission

Fjern en brugers tilladelse til at fjerne adgangen til en anden brugers postkasse.

Add-MailboxFolderPermission

Giv en bruger adgang til en mappe i en anden brugers postkasse. Du kan f.eks. give en bruger tilladelse til at administrere en anden brugers kalender. Destinationsmappen angives i følgende format: alias:\mappenavn.

Get-MailboxFolderPermission

Få vist de tilladelser, der er tildelt en bestemt mappe i en brugers postkasse.

Set-MailboxFolderPermission

Rediger de tilladelser, der er tildelt til en bestemt mappe i en brugers postkasse.

Remove-MailboxFolderPermission

Fjern tilladelser fra en bruger for at fjerne adgangen til en bestemt mappe i en anden brugers postkasse.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Send som-tilladelse

Brug disse cmdlet'er til at vise, give og tilbagekalde Send som-tilladelser. Tilladelsen Send som, der også kaldes SendAs-tilladelse, giver en bruger tilladelse til at benytte en anden modtagers e-mail-adresse som afsenderadresse. Du kan finde flere oplysninger under Give brugere tilladelsen Send som.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Add-RecipientPermission

Giv Send som-tilladelse til brugere.

Get-RecipientPermission

Vis Send som-tilladelse, der er givet til brugere.

Remove-RecipientPermission

Tilbagekald Send som-tilladelse fra brugere.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Kompatibilitet

Brug disse cmdlet'er til at hjælpe din organisation med at overholde retlige eller forretningsmæssige krav.

Søgning i flere postkasser

Brug disse cmdlet'er til at søge i postkasserne i din organisation efter e-mail og andre meddelelsestyper, der indeholder bestemte nøgleord. Disse cmdlet'er er kun defineret i postkassesøgningsrollen og skal tildeles til opdagelsesadministratorer. For at bruge cmdlet'erne til postkassesøgning skal du være medlem af Discovery Management-rollegruppen. Du kan finde flere oplysninger under Give brugere adgang til at søge i flere postkasser.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MailboxSearch

Vis søgning i flere postkasser, der er igangværende, fuldført eller stoppet.

New-MailboxSearch

Opret en ny søgning i flere postkasser. Du definerer søgeparametrene med denne cmdlet, men du udfører den egentlige søgning med cmdlet'en Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Fjern en søgning i flere postkasser.

Search-Mailbox

Søg i en postkasse, og kopier resultaterne til en bestemt destinationspostkasse, slet meddelelser fra kildepostkassen, eller gør begge dele.

Bemærk   Denne cmdlet er også tilgængelig i Mailbox Import Export-rollen. Som standard er Mailbox Import Export-rollen ikke tildelt til nogen rollegrupper.

Set-MailboxSearch

Rediger egenskaberne for en eksisterende søgning i flere postkasser.

Start-MailboxSearch

Start eller genoptag en eksisterende søgning i flere postkasser, som du oprettede ved hjælp af cmdlet'en New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Stop en igangværende søgning i flere postkasser.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Transportregler

Brug disse cmdlet'er til at vise, konfigurere, oprette og fjerne transportregler. Du kan bruge transportregler til at administrere flowet af e-mail-meddelelser i din organisation. Du definerer specifikke meddelelsesattributter eller betingelser og de handlinger, du ønsker skal anvendes til de meddelelser, der indeholder de pågældende attributter. Du kan finde flere oplysninger under Regler for hele organisationen.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Disable-TransportRule

Deaktiver en transportregel.

Enable-TransportRule

Aktiver en transportregel.

Get-TransportRule

Vis oplysninger om angivne transportregler, eller hent en liste over transportreglerne i din organisation.

New-TransportRule

Opret en transportregel.

Remove-TransportRule

Slet en transportregel.

Set-TransportRule

Rediger egenskaberne for en transportregel.

Get-TransportRuleAction

Vis oplysninger om angivne transportregelhandlinger, eller hent en liste over alle de tilgængelige transportregelhandlinger i din organisation.

Get-TransportRulePredicate

Vis oplysninger om angivne transportregelprædikater, eller hent en liste over alle de tilgængelige transportregelprædikater i din organisation. Du kan bruge transportregelprædikater som betingelser eller undtagelser i transportregler.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Overvågningspolitikker

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere overvågningspolitikker i Live@edu-organisationer. Overvågningspolitikker kontrollerer, hvem der må sende e-mails til og modtage e-mails fra brugerne i din organisation, og de filtrerer og afviser e-mails, som indeholder anstødelige ord. Du kan finde flere oplysninger under Overvågningspolitikker.

Bemærk!   Overvågningspolitikker er ikke tilgængelige i Microsoft Office 365.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Add-SupervisionListEntry

Tilføj en post på listen Tillad eller listen Afvis for en bestemt bruger.

Get-SupervisionListEntry

Få vist de poster for Tillad og Afvis, der er defineret for en bestemt bruger.

Remove-SupervisionListEntry

Fjern en post fra listen Tillad eller listen Afvis for en bestemt bruger.

Get-SupervisionPolicy

Få vist indstillingerne for overvågningspolitikkerne for organisationen.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurer indstillingerne for en overvågningspolitik.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Information Rights Management (IRM)

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere IRM-funktioner i din organisation. IRM giver fast beskyttelse, så man kan kontrollere, hvem der kan få adgang til, videresende, udskrive eller kopiere følsomme data i en e-mail-meddelelse. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere og administrere Information Rights Management i Exchange Online.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-IRMConfiguration

Vis IRM-konfigurationen i din organisation.

Set-IRMConfiguration

Rediger egenskaberne for IRM-konfigurationen i din organisation.

Test-IRMConfiguration

Test funktionaliteten for IRM-konfigurationen i din organisation.

Get-RMSTemplate

Vis oplysninger om angivne politikskabeloner til Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS), eller hent en liste over politikskabelonerne i din organisation.

Set-RMSTemplate

Rediger egenskaberne for en eksisterende politikskabelon til AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Vis indstillingerne for en eksisterende TPD (Trusted Publishing Domain) i din organisation. Et Trusted Publishing Domain indeholder de indstillinger, du har brug for for at anvende AD RMS-funktioner i organisationen. F.eks. kan brugere anvende politikskabelon til AD RMS i e-mail-meddelelser.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importer et Trusted Publishing Domain fra en server i det lokale miljø, der kører AD RMS, til din organisation.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Fjern en eksisterende Trusted Publishing Domain, som du har importeret til din organisation.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Rediger egenskaberne for en eksisterende Trusted Publishing Domain i din organisation.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Outlook-beskyttelsesregler

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere regler til beskyttelse af Outlook. Regler til beskyttelse af Outlook er regler, der er oprettet af administrator og anvendes, inden en bruger sender en meddelelse ved hjælp af Outlook. Regler til beskyttelse af Outlook anvender automatisk en politikskabelon til Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) til meddelelsen, før meddelelsen sendes.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Disable-OutlookProtectionRule

Deaktiver en regel til beskyttelse af Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Aktiver en regel til beskyttelse af Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Vis oplysninger om angivne regler til beskyttelse af Outlook, eller hent en liste over reglerne til beskyttelse af Outlook i din organisation.

New-OutlookProtectionRule

Opret en regel til beskyttelse af Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Slet en regel til beskyttelse af Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Rediger egenskaberne for en regel til beskyttelse af Outlook.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Opbevaringspolitikker

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, fjerne og konfigurere opbevaringspolitikker i din organisation. En opbevaringspolitik er knyttet til en gruppe af opbevaringspolitikkoder, der angiver opbevaringsindstillinger for elementer i en postkasse. En politik kan indeholde en standard opbevaringspolitikkode og flere ikke-standard opbevaringspolitikkoder. Der kan kun anvendes én opbevaringspolitik på en postkasse. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere og administrere opbevaringspolitikker i Exchange Online.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-RetentionPolicy

Vis oplysninger om angivne opbevaringspolitikker, eller hent en liste over opbevaringspolitikkerne i din organisation.

New-RetentionPolicy

Opret en opbevaringspolitik.

Remove-RetentionPolicy

Slet en opbevaringspolitik.

Set-RetentionPolicy

Rediger egenskaberne for en opbevaringspolitik.

Get-RetentionPolicyTag

Vis oplysninger om angivne opbevaringspolitikkoder, eller hent en liste over opbevaringspolitikkoderne i din organisation. Opbevaringspolitikkoder bruges til at anvende indstillingerne for meddelelsesopbevaring til meddelelser eller mapper.

New-RetentionPolicyTag

Opret en opbevaringspolitikkode.

Remove-RetentionPolicyTag

Slet en opbevaringspolitikkode.

Set-RetentionPolicyTag

Rediger egenskaberne for en opbevaringspolitikkode.

Start-ManagedFolderAssistant

Implementer med det samme de opbevaringspolitikker, der er konfigureret på en angiven postkasse.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Meddelelsesklassificeringer

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, fjerne og konfigurere meddelelsesklassificeringer i din organisation. Når du har oprettet meddelelsesklassificeringer, kan brugerne anvende dem til meddelelser ved hjælp af Outlook Web App, eller du kan anvende dem til meddelelser ved hjælp af transportregler. Du kan også bruge klassificeringer som betingelser eller undtagelser i transportregler.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MessageClassification

Vis oplysninger om angivne meddelelsesklassificeringer, eller hent en liste over meddelelsesklassificeringerne i din organisation.

New-MessageClassification

Opret en meddelelsesklassificering.

Remove-MessageClassification

Slet en meddelelsesklassificering.

Set-MessageClassification

Rediger egenskaberne for en meddelelsesklassificering.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Arkivering og journalisering

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere indstillingerne for arkivering og journalisering for din organisation. Du kan finde flere oplysninger under følgende emner:

Bemærk!   Arkivering findes ikke i Live@edu-organisationer.

 

Cmdlet'er Beskrivelse

Disable-Mailbox

Du kan deaktivere arkivet for en eksisterende postkasse ved hjælp af parameteren Archive.

Enable-Mailbox

Du kan aktivere arkivet for en eksisterende postkasse ved hjælp af parameteren Archive.

Disable-JournalRule

Deaktiver en journalregel. Journalregler bruges til at registrere, eller "journalisere", de e-mails, der sendes til eller fra bestemte modtagere. Når en meddelelse stemmer overens med de kriterier, der defineres i journalreglen, bliver meddelelsen journaliseret.

Enable-JournalRule

Aktiver en journalregel.

Get-JournalRule

Vis oplysninger om angivne journalregler, eller hent en liste over journalreglerne i din organisation.

New-JournalRule

Opret en journalregel.

Remove-JournalRule

Slet en journalregel.

Set-JournalRule

Rediger egenskaberne for en journalregel.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Rapportering

Brug disse cmdlet'er til at vise rapporter og statistikker for din organisation.

Overvågning af logføring

Brug disse cmdlet'er til at konfigurere overvågning af logføring og vise overvågningslog. Overvågning af logføring optegner specifikke handlinger, der er udført af specifikke brugere. Du kan finde flere oplysninger under Bruge logføring af overvågning til at registrere brugerhandlinger.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Search-AdminAuditLog

Søg i indholdet af administratorovervågningsloggen.

Write-AdminAuditLog

Føj kommentarer til administratorovervågningsloggen.

Get-AdminAuditLogConfig

Få vist konfigurationsindstillingerne for den aktuelle logføring af administratorovervågning.

New-AdminAuditLogSearch

Søg i indholdet af administratorovervågningsloggen, og send resultaterne til de modtagere, du angiver.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Vis de konti, der omgår overvågning af logføring for postkasse.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Angiv konti, der omgår overvågning af logføring for postkasse. Du kan f.eks. angive tjenestekonti, der ofte har adgang til postkasser, for at reducere støjen i postkasseovervågningslog.

Search-MailboxAuditLog

Søg i indholdet af postkasseovervågningsloggen.

New-MailboxAuditLogSearch

Søg i indholdet af postkasseovervågningsloggen, og send resultaterne til de modtagere, du angiver.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Meddelelsessporing

Brug disse cmdlet'er til at spore leveringsoplysninger om meddelelser, der er sendt eller modtaget fra en specifik postkasse i din organisation. Du kan finde flere oplysninger under Leveringsrapporter for administratorer.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-MessageTrackingReport

Returner dataene for en specifik rapport over meddelelsessporing. Denne cmdlet kræver, at du angiver id'et for den rapport over meddelelsessporing, du ønsker at se. Du skal derfor først bruge cmdlet'en Search-MessageTrackingReport til at finde id'et for rapporten over meddelelsessporing for en specifik meddelelse. Derefter sender du id'et for rapporten over meddelelsessporing fra outputtet fra cmdlet'en Search-MessageTrackingReport til cmdlet'en Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Find den unikke rapport over meddelelsessporing baseret på de angivne søgekriterier. Du kan derefter sende dette id for rapporten over meddelelsessporing til cmdlet'en Get-MessageTrackingReport for at få de fulde oplysninger for meddelelsessporing.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Andre rapporterings-cmdlet'er

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-FailedContentIndexDocuments

Vis listen over dokumenter i en postkasse, som ikke kunne indekseres af Exchange Search.

Get-LogonStatistics

Få vist oplysninger om åbne logonsessioner for en bestemt postkasse, f.eks. brugernavn, logontidspunkt og seneste adgangstidspunkt. En bruger skal logge af for at lukke en logonsession. Der kan derfor vises flere sessioner for de brugere, der blot lukker deres browser.

Get-MailboxFolderStatistics

Vis oplysninger om mapperne i en angiven postkasse, herunder antallet og størrelsen af emner i mappen, mappenavnet og id'et samt andre oplysninger.

Get-MailboxStatistics

Få vist oplysninger om en bestemt postkasse, f.eks. størrelsen på postkassen, antallet af meddelelser, den indeholder, og det seneste tidspunkt, den blev brugt.

Get-RecipientStatisticsReport

Vis oplysninger om det samlede antal modtagere i din organisation, herunder antallet af postkasser, aktive postkasser, kontakter og distributionsgrupper.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Domæner

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere indstillingerne for interne og eksterne domæner, der er defineret i din organisation.

Accepterede domæner

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere accepterede domæner. Et accepteret domæne er et SMTP-navneområde, som en skybaseret e-mail-organisation sender eller modtager e-mail for. Du kan finde flere oplysninger under Accepterede domæner.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-AcceptedDomain

Vis konfigurationsoplysningerne for alle accepterede domæner eller for et specifikt accepteret domæne.

Set-AcceptedDomain

Konfigurer indstillingerne for et accepteret domæne, som du har tilmeldt den skybaserede e-mail-tjeneste.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Fjerndomæner

Brug disse cmdlet'er til at vise, oprette, slette og konfigurere fjerndomæner. Fjerndomæner definerer indstillinger for e-mail-strømmen baseret på destinationsdomænet for hver e-mail. Du kan finde flere oplysninger under Fjerndomæner.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-RemoteDomain

Få vist konfigurationsoplysningerne for alle fjerndomæner eller for et bestemt fjerndomæne.

New-RemoteDomain

Opret et nyt fjerndomæne, så du kan konfigurere meddelelsesformatering og -politikker for de meddelelser, der sendes til domænet.

Remove-RemoteDomain

Fjern et fjerndomæne.

Set-RemoteDomain

Konfigurer meddelelsesformatering og politikindstillinger for et eksisterende fjerndomæne.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Postkasseindstillinger

Brug disse cmdlet'er til at konfigurere og administrere, hvordan brugere får adgang til den skybaserede e-mail-tjeneste.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-CASMailbox

Få vist de protokoller, der er aktiveret for klientforbindelser for en eller flere postkasser i organisationen.

Set-CASMailbox

Konfigurer de protokoller til klientadgangsforbindelser, der er aktiveret for en bestemt postkasse.

Get-CASMailboxPlan

Få vist de standardindstillinger for klientadgang, der anvendes på nye postkasser i organisationen.

Get-OWAMailboxPolicy

Få vist de politikker, der kan anvendes på de postkasser, som opretter forbindelse via Outlook Web App, og de indstillinger, der er konfigureret for politikkerne.

Get-MailboxPlan

Få vist oplysninger om de postkasseaftaler, der findes i organisationen, og deres indstillinger. En postkasseaftale er en skabelon til klargøring af brugere.

Set-MailboxPlan

Ret visningsnavnet for en postkasseaftale, eller angiv en alternativ postkasseaftale som standard.

New-OWAMailboxPolicy

Opret en ny politik, der kan anvendes på postkasserne i organisationen, for at gennemtvinge indstillingerne for forbindelser til Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Fjern en eksisterende politik, der bruges til at gennemtvinge indstillingerne for forbindelser til Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurer indstillinger for en eksisterende politik, der anvendes på postkasserne i organisationen, for at gennemtvinge indstillingerne for forbindelser til Outlook Web App.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Organisationsindstillinger

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere indstillinger for hele organisationen.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-OrganizationConfig

Vis oplysninger om forskellige indstillinger i din organisation.

Set-OrganizationConfig

Konfigurer forskellige indstillinger i din organisation.

Get-TransportConfig

Få vist transportkonfigurationsindstillinger, f.eks. det sprog, som DSN (Delivery Status Notifications) sendes på.

Set-TransportConfig

Ret transportkonfigurationsindstillingerne, f.eks. DSN-sproget.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Ansøgningsrepræsentation

Denne cmdlet-kommando har tildelt RBAC-rollen ApplicationImpersonation, og den bruger Microsoft Exchange Web Services (EWS) til at give programadgang til Exchange Online-postkasser. Du kan finde flere oplysninger i dette MSDN-emne (webstedet/siden er evt. på engelsk).

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Impersonate-ExchangeUser

Giver en udpeget tjenestekonto-programadgang til brugerpostkasser.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Organisationsnetværksdelegering og hybrid installation

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere funktioner for organisationsnetværksdelegering og hybrid installation for din organisation.

Organisationsnetværksdelegering

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere indstillingerne for organisationsnetværksdelegering for dit domæne. Deling af organisationsnetværk bruger Microsoft Federation Gateway, som er en skybaseret identitetstjeneste, der tilbydes af Microsoft, som tillidsmægler mellem din lokale Microsoft Exchange Server 2010-organisation og din skybaserede e-mail-organisationen. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere organisationsnetværk i skyen.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Vis id'et for din organisations organisationsnetværksdelegering og relaterede oplysninger, f.eks. organisationsnetværksdomæner, organisationskontakt og status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurer id'et for din organisations organisationsnetværksdelegering.

Get-FederationInformation

Vis organisationsnetværksoplysninger, herunder domænenavne for organisationsnetværk og destinationswebadresser, fra en ekstern Exchange-organisation.

Get-FederationTrust

Vis de organisationsnetværksaftaler, der er konfigureret for din organisation.

Get-OrganizationRelationship

Vis indstillinger for et organisationsnetværksdelegeringsforhold for ledig/optaget-deling eller sikker meddelelseslevering mellem organisationer.

New-OrganizationRelationship

Opret et organisationsnetværksdelegeringsforhold mellem organisationer.

Remove-OrganizationRelationship

Fjern et organisationsnetværksdelegeringsforhold mellem organisationer.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurer et organisationsnetværksdelegeringsforhold mellem organisationer.

Test-OrganizationRelationship

Kontroller, at organisationsnetværksdelegeringsforholdet mellem organisationer er korrekt konfigureret og fungerer som forventet.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Delingspolitikker

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere delingspolitikker. Delingspolitikker regulerer, hvordan brugerne i din organisation kan dele kalender- og kontaktoplysninger med brugere uden for organisationen.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-SharingPolicy

Vis oplysninger om angivne delingspolitikker, eller hent en liste over delingspolitikkerne i din organisation.

New-SharingPolicy

Opret en ny delingspolitik.

Remove-SharingPolicy

Slet en delingspolitik. Før du kan slette en delingspolitik, skal du kontrollere, at politikken ikke er tildelt til nogen postkasser.

Set-SharingPolicy

Rediger indstillingerne for en eksisterende delingspolitik.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Oplysninger om tilgængelighed

Brug disse cmdlet-kommandoer til at vise og konfigurere ledig/optaget-tilgængelighedsoplysninger, som din organisation deler med andre organisationer.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Add-AvailabilityAddressSpace

Definer adgangsmetoden og de tilknyttede legitimationsoplysninger, som skal anvendes til at udveksle ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

Get-AvailabilityAddressSpace

Vis oplysninger om, hvordan din Exchange-organisation er konfigureret med henblik på udveksling af ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Fjern et tidligere defineret tilgængelighedsadresseområde og de tilknyttede legitimationsoplysninger, som anvendes til anmodninger om ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

Get-AvailabilityConfig

Vis de konti, der er tillid til i udvekslingen af ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

New-AvailabilityConfig

Opret en udveksling af ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

Remove-AvailabilityConfig

Fjer en tidligere konfigureret udveksling af ledig/optaget-oplysninger mellem organisationer.

Set-AvailabilityConfig

Konfigure adgangsniveauet for ledig/optaget-oplysninger.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Postkasseflytninger

Brug disse cmdlet'er til at flytte postkasser mellem din skybaserede organisation og det lokale miljø i Exchange-organisation. Flytning af postkasser mellem skyen og et lokalt miljø i Exchange-organisationen kræver hybrid installation. Du kan finde flere oplysninger under Exchange Hybrid-implementering og migrering med Office 365.

 

Cmdlet'er Beskrivelse

Get-MoveRequest

Vis status for en igangværende postkasseflytning, der blev startet af cmdlet'en New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Opret en ny postkasseflytning.

Remove-MoveRequest

Annuller en postkasseflytning, der blev startet af cmdlet'en New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Genoptag en afbrudt eller mislykket flytteanmodning.

Set-MoveRequest

Rediger egenskaberne for en eksisterende flytteanmodning.

Suspend-MoveRequest

Afbryd en flytteanmodning, før den når statussen CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Vis detaljerede oplysninger om flytteanmodninger.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Postkasseindstillinger

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere brugernes postkasseindstillinger, der er tilgængelige i Outlook Web App > Indstillinger. Du kan se, hvordan man kan åbne en brugers side med indstillinger under Få adgang til en anden brugers side med indstillinger.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Get-CalendarNotification

Vis kalendermeddelelsesreglerne i en brugers postkasse. Brugerne kan modtage SMS-beskeder om ændringer til kalenderhændelser og daglige dagsordener.

Get-CalendarProcessing

Vis indstillingerne for behandling af kalenderen for den angivne postkasse. Typiske værdier er AutoUpdate for brugerpostkasser og AutoAccept for lokalepostkasser eller udstyrspostkasser.

Set-CalendarProcessing

Rediger indstillingerne for behandling af kalenderen for den angivne postkasse. Du kan også konfigurere ressourceindstillingerne for en lokalepostkasse eller udstyrspostkasse.

Disable-InboxRule

Deaktiver en indbakkeregel i en brugers postkasse. Indbakkeregler behandler meddelelser i indbakken baseret på specificerede betingelser og træffer foranstaltninger såsom at flytte en meddelelse til en angiven mappe eller slette en meddelelse.

Bemærk   Når du opretter, redigerer, fjerner, aktiverer eller deaktiverer en indbakkeregel, vil alle klientregler skabt af Microsoft Outlook blive fjernet.

Enable-InboxRule

Aktiver en indbakkeregel i en brugers postkasse.

Get-InboxRule

Vis oplysninger om angivne indbakkeregler, eller hent en liste over indbakkereglerne i en brugers postkasse.

New-InboxRule

Opret en indbakkeregel i en brugers postkasse.

Remove-InboxRule

Slet en indbakkeregel i en brugers postkasse.

Set-InboxRule

Rediger egenskaberne for en indbakkeregel i en brugers postkasse.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Vis indstillingerne for automatiske svar for en brugers postkasse.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurer indstillingerne for automatiske svar i en brugers postkasse.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Vis kalenderindstillingerne for en brugers postkasse.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurer kalenderindstillingerne for en bruger. Disse indstillinger påvirker, hvordan brugerens kalender ser ud, og hvordan påmindelser fungerer i Outlook Web App. Disse indstillinger definerer også, hvordan mødeinvitationer, svar og meddelelser sendes til brugeren.

Get-MailboxCalendarFolder

Vis oplysninger for brugerens kalendermappe. Disse oplysninger omfatter kalendermappenavnet, om mappen i øjeblikket er publiceret eller delt, start- og slutintervallet for publicerede kalenderdage, hvor mange detaljer der er publiceret for kalenderen, om der kan søges efter den publicerede URL-adresse for kalenderen på internettet og den publicerede URL-adresse for kalenderen.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurer indstillingerne for publicering eller deling i en kalendermappe i en brugers postkasse.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Vis konfigurationen af reglen for uønskede e-mail for en brugers postkasse.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurer konfigurationen af reglen for uønskede e-mail for en brugers postkasse.

Get-MailboxMessageConfiguration

Vis indstillingerne for e-mail for en brugers postkasse. Indstillingerne omfatter e-mail-signatur, meddelelsesformat, meddelelsesindstillinger, kvitteringer for læsning, læserude og samtaler.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurer indstillingerne for e-mail for en brugers postkasse.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Vis de internationale indstillinger for en brugers postkasse. Indstillingerne omfatter tidszonen, tidsformatet, datoen og sproget.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurer de internationale indstillinger for en brugers postkasse.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Vis indstillingerne for stavekontrol for Outlook Web App for en brugers postkasse. Indstillingerne omfatter ordbogssprog og ignorerede ord, der indeholder tal, og ord med kun store bogstaver.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurer indstillingerne for stavekontrol for Outlook Web App for en brugers postkasse.

Get-MessageCategory

Vis oplysninger om angivne meddelelseskategorier, eller hent en liste over meddelelseskategorierne i en brugers postkasse.

Get-SendAddress

Vis e-mail-adresserne på en brugers postkasse, der kan konfigureres som standard-adressen i feltet Fra. Det giver kun mening at konfigurere adressen i feltet Fra, hvis brugeren har POP-, IMAP- eller Hotmail-abonnementer konfigureret på sin postkasse. Du kan angive brugerens standardadresse i feltet Fra i parameteren SendAddressDefault i cmdlet-kommmandoen Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet. Brugeren kan tilsidesætte standard-adressen i feltet Fra, når brugeren opretter en e-mail i Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Vis SMS-indstillingerne for en bruger. Disse indstillinger omfatter, om Microsoft Exchange ActiveSync er aktiveret, brugerens land/område- eller region-id, mobiloperatør-id, tjenesteudbyder-id og meddelelsestelefonnummer.

Import-ContactList

Importer en brugers e-mail-kontakter til en skybaseret postkasse fra en kommasepareret fil (CSV).

Get-HotmailSubscription

Få vist de indstillinger for et Hotmail-abonnement, der er konfigureret for en angivet postkasse.

Set-HotmailSubscription

Ret indstillingerne for et Hotmail-abonnement, der er konfigureret for en angivet postkasse.

Get-ImapSubscription

Vis oplysninger om IMAP-abonnementet eller den tilsluttede konto for en angiven postkasse. Brug denne kommando til at få hjælp til fejlfinding i forbindelse med problemer med en brugers IMAP-forbindelse.

Set-ImapSubscription

Konfigurer indstillingerne for et IMAP-abonnement for en postkasse.

Get-PopSubscription

Få vist oplysningerne om et POP-abonnement for en angivet postkasse. Brug denne kommando til at få hjælp til fejlfinding i forbindelse med problemer med en brugers POP-forbindelse.

Set-PopSubscription

Konfigurer indstillingerne for et POP-abonnement for en postkasse.

Get-Subscription

Få vist eksterne e-mail-kontoabonnementer for en bestemt postkasse. Brug denne kommando, når du er usikker på, hvilken type abonnement en bruger har konfigureret.

Remove-Subscription

Fjern et abonnement til en ekstern e-mail-konto fra en brugers postkasse.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Exchange ActiveSync

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere Exchange ActiveSync-indstillingerne i din organisation. Du kan finde flere oplysninger under Administrere Exchange ActiveSync for din organisation.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Clear-ActiveSyncDevice

Rydder indholdet på en mobil enhed, der bruger Exchange ActiveSync til at oprette forbindelse til en postkasse i organisationen. Denne kommando bruges typisk, når en enhed mistes eller bliver stjålet.

Get-ActiveSyncDevice

Få vist en liste over de mobile enheder, der bruger Exchange ActiveSync til at oprette forbindelse til postkasser i organisationen.

Remove-ActiveSyncDevice

Fjern en Exchange ActiveSync-forbindelse for en mobil enhed fra en postkasse. Du skal kende navnet på den mobile enhed og brugerens postkasse.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Vis de Exchange ActiveSync-enhedsadgangsregler, som du har oprettet med cmdlet'en New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Opret Exchange ActiveSync-enhedsadgangsregler, der giver brugerne mulighed for at synkronisere deres postkasser med specifikke mobilenhedsfamilier eller -modeller.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Fjern eksisterende Exchange ActiveSync-enhedsadgangsregler fra din organisation.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurer eksisterende Exchange ActiveSync-enhedsadgangsregler.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Vis listen over Exchange ActiveSync-enheder, der er blevet forbundet med postkasser i din organisation.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Få vist listen over de mobiltelefoner, der er konfigureret til at synkronisere med en bestemt brugers postkasse, og synkroniseringsstatistik for hver enhed. De returnerede oplysninger omfatter statistik som det tidspunkt, hvor den seneste synkronisering blev forsøgt, og enheds-id'et.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Få vist de politikker, der kan anvendes på Exchange ActiveSync-enheder, der er tilsluttet postkasserne i organisationen, og de indstillinger, der er konfigureret for politikkerne.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Opret en Exchange ActiveSync-postkassepolitik, som du kan anvende til postkasser i din organisation og derigennem gennemtvinge indstillingerne for tilsluttede Exchange ActiveSync-enheder.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Fjern eksisterende Exchange ActiveSync-postkassepolitikker, der gennemtvinger indstillingerne for tilsluttede Exchange ActiveSync-enheder.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurer indstillingerne for en eksisterende politik, der anvendes på postkasserne i organisationen, for at gennemtvinge indstillingerne for de tilsluttede Exchange ActiveSync-enheder.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Vis Exchange ActiveSync-indstillingerne for din organisation.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurer Exchange ActiveSync-standardindstillingerne for din organisation. F.eks. kan du indstille standardadgangsniveauet til at tillade eller blokere nye enheder eller sætte dem i karantæne.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Unified Messaging

Brug disse cmdlet'er til at vise og konfigurere indstillingerne for Unified Messaging (UM) i Microsoft Office 365 til store virksomheder. Du kan finde flere oplysninger under Bruge Unified Messaging til at oprette forbindelse mellem Exchange og jeres telefonsystem.

Bemærk   Unified Messaging findes ikke i Live@edu-organisationer.

 

Cmdlet-kommando Beskrivelse

Disable-UMAutoAttendant

Deaktiver en eksisterende automatisk UM-omstilling, der er aktiveret. Du kan ikke deaktivere den automatiske UM-omstilling, hvis den er knyttet til eller forbundet med den UM-distributionsgruppe, der er forbundet med standardplanen for UM-opkald.

Enable-UMAutoAttendant

Aktiver en eksisterende automatisk UM-omstilling, der er deaktiveret. Når du opretter en automatisk UM-omstilling, aktiveres den ikke som standard. for at den automatiske omstilling kan besvare indgående opkald, skal du først aktivere den.

Get-UMAutoAttendant

Vis oplysninger om angivne automatiske UM-omstillinger eller hent en liste over automatiske UM-omstillinger i din organisation.

New-UMAutoAttendant

Opret en ny automatisk UM-omstilling. Når du opretter en ny automatisk UM-omstilling, er den knyttet til en enkelt UM-opkaldsplan, der indeholder en liste over lokalnumre.

Remove-UMAutoAttendant

Slet en automatisk UM-omstilling. Dette sletter også forekomster af den automatiske UM-omstilling fra alle tilknyttede UM-opkaldsplaner. Når den automatiske UM-omstilling er slettet, besvares indgående opkald til de konfigurerede lokalnumre ikke længere af den automatiske UM-omstilling.

Set-UMAutoAttendant

Rediger indstillingerne for en eksisterende automatisk UM-omstilling. Nogle af værdierne for den automatiske UM-omstilling kan ikke redigeres eller ændres, medmindre den automatiske UM-omstilling slettes, og en ny automatisk UM-omstilling oprettes.

Export-UMCallDataRecord

Eksporter UM-opkaldsdataposter for en angiven dato til en kommasepareret fil (CSV). Du kan filtrere opkaldsdataposter for en angiven UM-opkaldsplan og UM IP-gateways. Men hvis du ikke angiver en UM IP-gateway, returneres alle opkaldsdataposter.

Get-UMCallDataRecord

Vis UM-opkaldsdataposter for en angiven UM-aktiveret brugers postkasse.

Get-UMCallSummaryReport

Vis den samlede statistik for alle modtagne opkald eller opkald fra en organisation, herunder talebeskeder, ubesvarede opkald, abonnentadgang, automatisk omstilling eller faxopkald.

Get-UMDialPlan

Vis oplysninger om angivne UM-opkaldsplaner, eller hent en liste over UM-opkaldsregler i din organisation.

New-UMDialPlan

Opret en UM-opkaldsplan.

Remove-UMDialPlan

Slet en UM-opkaldsplan.

Set-UMDialPlan

Rediger egenskaberne for en eksisterende UM-opkaldsplan.

Get-UMHuntGroup

Vis oplysninger om angivne UM-viderestillingsgrupper, eller hent en liste over UM-viderestillingsgrupperne i din organisation. Hvis du ønsker at få vist en specifik UM-viderestillingsgruppe, skal du angive navnet på den UM IP-gateway, der er forbundet med UM-viderestillingsgruppen, for eksempel Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Opret en ny UM-viderestillingsgruppe, som bruges til at knytte indgående opkald til en specifik UM-opkaldsplan. Du skal oprette en UM-viderestillingsgruppe for at muliggøre kommunikation mellem en UM IP-gateway og en UM-opkaldsplan.

Remove-UMHuntGroup

Slet en UM-viderestillingsgruppe. UM-viderestillingsgruppen fjernes også fra UM IP-gatewayen.

Disable-UMIPGateway

Deaktiver en UM IP-gateway. UM IP-gatewayen besvarer ikke længere indgående opkald eller foretager udgående opkald.

Enable-UMIPGateway

Aktiver en UM IP-gateway. UM IP-gatewayen besvarer indgående opkald og foretager udgående opkald via IP-gatewayen.

Get-UMIPGateway

Vis oplysninger om angivne UM IP-gateways, eller hent en liste over UM-viderestillingsgateways i din organisation.

New-UMIPGateway

Opret en ny UM IP-gateway.

Remove-UMIPGateway

Slet en UM IP-gateway.

Set-UMIPGateway

Rediger konfigurationsindstillingerne for en UM IP-gateway.

Disable-UMMailbox

Deaktiver UM-funktioner for en UM-aktiveret postkasse.

Enable-UMMailbox

Aktiver UM-funktioner for en postkasse.

Get-UMMailbox

Vis UM-oplysningerne om angivne UM-aktiverede postkasser, eller hent en liste over UM-aktiverede postkasser i din organisation.

Set-UMMailbox

Rediger UM-konfigurationsindstillingerne for en UM-aktiveret postkasse.

Get-UMMailboxPIN

Vis oplysninger, der er beregnet ud fra de PIN-data, der er lagret i krypteret form i brugerens UM-aktiverede postkasse. Denne cmdlet viser også, om postkasse- eller brugeradgangen er blevet spærret.

Set-UMMailboxPIN

Nulstil PIN-koden for en UM-aktiveret postkasse.

Get-UMMailboxPolicy

Vis oplysningerne om en angiven UM-postkassepolitik, eller hent en liste over UM-postkassepolitikkerne i din organisation.

New-UMMailboxPolicy

Opret en ny UM-postkassepolitik.

Remove-UMMailboxPolicy

Slet en UM-postkassepolitik. UM-postkassepolitikken kan ikke slettes, hvis der refereres til den i nogen UM-aktiverede postkasser.

Set-UMMailboxPolicy

Rediger UM-konfigurationsindstillingerne for en eksisterende UM-postkassepolitik. Indstillingerne omfatter PIN-politikker, indstillinger for teksten i meddelelser og opkaldsrestriktioner.

Export-UMPrompt

Eksporter en lydfil, der bruges som en hilsen for UM-opkaldsplaner og automatiske omstillinger.

Import-UMPrompt

Importer en brugerdefineret lydfil, så den kan bruges af UM-opkaldsplaner og automatiske omstillinger.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

Få hjælp på kommandolinjen

Du kan få hjælp til de enkelte cmdlet-kommandoer på kommandolinjen. Brug hjælpen på kommandolinjen til at identificere de parametre, der bruges med hver cmdlet-kommando og den korrekte syntaks.

Hjælpen på kommandolinjen kan returnere oplysninger på forskellige detaljeniveauer. Brug følgende kommandoer til at få bedre hjælp på kommandolinjen. Du kan bruge cmdlet-kommandoen Get-Help og den tilknyttede syntaks i hjælpen til Microsoft Exchange Server: Sådan får du hjælp (webstedet/siden er evt. på engelsk). Selvom dette emne refererer til den Exchange Management Shell, der findes i Exchange-installationer i det lokale miljø, gælder indholdet også for den skybaserede e-mail-tjeneste og Windows PowerShell med WinRM.

 

Hjælp-kommando Beskrivelse Eksempel

Get-Help <cmdlet>

Viser oplysninger om brug af cmdlet-kommandoen og dens syntaks.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Viser eksempler på brug af cmdlet-kommandoen.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Giver cmdlet-beskrivelsen, syntaks, en komplet liste over parametre og deres anvendelse samt eksempler.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organisationer i skyen har adgang til en delmængde af alle Exchange-cmdlets til administration. Disse organisationer har også adgang til en delmængde af alle de parametre, der er tilgængelige for disse cmdlets. Kommandolinjen hjælp skelner i øjeblikket ikke mellem installationer i det lokale miljø og skybaserede installationer. Du vil derfor se nogle cmdlet'er og parametre i kommandolinjen hjælp, som ikke gælder for den skybaserede e-mail-tjeneste.

Generelt kan du ignorere de parametre, der refererer til en fysisk ressource. Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at en parameter ikke blev fundet, eller at en cmdlet-kommando ikke blev genkendt, bruger du sandsynligvis en parameter eller en cmdlet-kommando, der ikke er tilladt for administrationsrolletildelingen, eller som ikke er gyldig for din organisation.

Cmdlet'er, der i øjeblikket er tilgængelige for Exchange Online-administratorer

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.