Oprette en meddelelse

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emne senest redigeret: 2011-11-23

Du kan oprette meddelelser i den nye meddelelsesformular. Dette er den samme formular, som bruges til at svare på og videresende meddelelser.

Hvordan opretter jeg en ny meddelelse?

 1. Klik på New Ny meddelelse, eller tryk på CTRL+N på tastaturet i en vilkårlig postmappe.

  Du kan også oprette en ny meddelelse, mens du gennemser adressekartoteket. På værktøjslinjen skal du klikke på Adressekartotek Adressekartotek og derefter bruge søgetekstfeltet for at søge efter den person eller gruppe, du vil sende en meddelelse til. Højreklik på modtagerens navn på listen, og klik derefter på Oprette meddelelse til kontaktpersonNy meddelelse.

 2. Angiv de ønskede modtagere på linjerne Til og Cc. Du kan finde flere oplysninger om modtagere under Tilføje eller fjerne modtagere.

 3. Skriv et emne.

 4. Skriv meddelelsen i meddelelsesfeltet.

 5. Når du har skrevet meddelelsen, skal du klikke på SendeSend eller trykke på ALT+S for at sende den.

Hvad skal jeg ellers vide?

 • Du kan få tilladelse af din administrator til at sende som en anden person i din organisation. Når tilladelsen er blevet konfigureret, så du kan sende som den pågældende person, kan du bruge linjen Fra til at oprette en meddelelse, hvor den pågældende person er angivet som afsender. Hvis du vil have vist linjen Fra, skal du klikke på Indstillinger i værktøjslinjen for meddelelser, markere Vis Fra og derefter klikke på OK for at gå tilbage til meddelelsesvinduet. Hvis du vil bruge linjen Fra, skal du skrive navnet på den person, som du har fået tilladelse til at sende på vegne af, eller klikke på den nedadvendte pil ud for Fra, vælge Anden e-mail-adresse og derefter vælge den adresse, som du vil sende på vegne af, i adressekartoteket.

  Du kan bruge afsnittet Meddelelsesindstillinger i Fanen E-mail til at aktivere linjen Fra for alle meddelelser.

 • Når du svarer på en meddelelse, er overskriftsoplysningerne (Til, Fra og Emne) udfyldt for dig. Når du videresender en meddelelse, skal du udfylde feltet Til. Du kan finde flere oplysninger om dette under Svare på eller videresende en meddelelse.

 • Når du opretter en meddelelse, kan du angive meddelelsesformatet til HTML eller Almindelig tekst ved hjælp af listen øverst i meddelelsesformularen. Hvis du vælger HTML, vises en værktøjslinje til tekstformatering over teksten. Du kan bruge værktøjslinjen til at ændre skrifttypen for hele teksten eller for udvalgte dele af den. Ud over standardindstillingerne for formatering kan du føje indstillinger til værktøjslinjen ved at klikke på Tilpas Udvidelsesikon i slutningen af værktøjslinjen og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for den indstilling, du vil tilføje. Du kan finde flere oplysninger om at formatere meddelelser i Formatere meddelelser.

 • Hvis du har sendt et stort antal e-mails eller nogle få meddelelser til en stor gruppe modtagere, vil du muligvis nå afsendelsesgrænsen for din postkasse. Afsendelsesgrænsen er baseret på det antal modtagere, som du sender meddelelser til inden for en periode på 24 timer, og varierer afhængigt af indstillingerne i din organisation. Hvis du har overskredet denne grænse, får du vist en advarsel, næste gang du forsøger at sende en meddelelse.

  E-mails, som du opretter, mens du er over afsendelsesgrænsen, gemmes automatisk i mappen Kladder. Når du har ventet i et stykke tid, kan du åbne den pågældende e-mail i mappen Kladder og forsøge at sende den igen. Hvis du stadig er over afsendelsesgrænsen, får du vist advarslen igen. Den pågældende e-mail forbliver i mappen Kladder, indtil du sender eller sletter den. Hvis du har ventet i 24 timer og stadig får vist samme advarsel, når du forsøger at sende en meddelelse, kan du forsøge at reducere antallet af modtagere.

 • Du kan bruge følgende indstillinger på værktøjslinjen, når du opretter en meddelelse.

   

  Knap Beskrivelse

  SendeSend

  Sender meddelelsen til modtagerne.

  Gemme

  Gemmer meddelelsen i mappen Kladder, men sender ikke meddelelsen.

  Ikon for vedhæftet fil

  Vedhæfter en fil til meddelelsen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vedhæfter filer, under Arbejde med vedhæftede filer.

  Adressekartotek

  Åbner adressekartoteket for at slå navne på modtagere op.

  Kontrollere navne

  Kontrollerer navnene på meddelelsens modtagere i adressekartoteket eller i mappen Kontaktpersoner. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du oversætter navne, under Tilføje eller fjerne modtagere.

  Høj prioritet

  Angiver meddelelsens prioritet til Høj.

  Lav prioritet

  Angiver meddelelsens prioritet til Lav.

  Signatur

  Tilføjer en signatur i slutningen af meddelelsen. Du kan finde flere oplysninger om signaturer under Tilføje en signatur.

  Du skal oprette en signatur, før du kan bruge knappen.

  Stavekontrol

  Foretag stavekontrol af meddelelsesteksten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager stavekontrol, under Få mere at vide om stavekontrol.

  Indstillinger

  Viser dialogboksen Meddelelsesindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for meddelelser under Angive meddelelsesindstillinger.

  Listen Meddelelsesformat

  Angiver meddelelsesformatet til HTML eller Almindelig tekst. Du kan finde flere oplysninger om angivelse af format under Formatere meddelelser.

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.