Arbejde med mapper

 

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emne senest redigeret: 2011-11-23

De meddelelser, der sendes til dig, gemmes som standard i indbakken. Du kan også organisere dine meddelelser i et hierarkisk mappesystem og justere det, efterhånden som dine behov ændres.

Hvordan opretter jeg en ny postmappe?

 1. Klik på mailPost i Navigationsrude for at få vist en liste over alle mapperne i indbakken.

 2. Højreklik på den mappe, som du vil oprette en ny mappe i. Du opretter f.eks. en ny undermappe i indbakken ved at højreklikke på Indbakke. Hvis du vil oprette en ny mappe på samme niveau som indbakken, skal du højreklikke på navnet øverst på mappelisten.

 3. Klik på Opret ny mappe.

 4. Skriv et navn til den nye mappe.

 5. Tryk på ENTER for at gemme ændringerne.

Hvordan opretter jeg en ny kalendermappe?

 1. Klik på KalenderKalender i navigationsruden.

 2. Klik på Opret ny kalender.

 3. Skriv et navn til den nye kalender.

 4. Tryk på ENTER for at gemme ændringerne.

Hvordan opretter jeg en ny mappe med kontaktpersoner?

 1. Klik på KontaktpersonKontaktpersoner i navigationsruden.

 2. Klik på Opret ny mappe.

 3. Skriv et navn til den nye mappe med kontaktpersoner.

 4. Tryk på ENTER for at gemme ændringerne.

Hvordan opretter jeg en ny opgavemappe?

 1. Klik på OpgaveOpgaver i navigationsruden.

 2. Klik på Opret ny mappe.

 3. Skriv et navn til den nye mappe med opgaver.

 4. Tryk på ENTER for at gemme ændringerne.

Hvordan sletter jeg en mappe?

 1. Klik på mailPost i navigationsruden for at få vist en liste over alle mapperne i postkassen.

 2. Højreklik på den mappe, du vil slette.

 3. Klik på Slet Slette i menuen.

Hvordan omdøber jeg en mappe?

 1. Klik på mailPost i navigationsruden for at få vist en liste over alle mapperne i postkassen.

 2. Højreklik på den mappe, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb.

 3. Skriv det nye mappenavn, og tryk derefter på ENTER.

Hvordan flytter eller kopierer jeg en mappe?

Du kan flytte eller kopiere mapper på to forskellige måder.

Ved at trække

 1. Klik på mailPost i navigationsruden for at få vist en liste over alle mapperne i postkassen.

 2. Du flytter en mappe ved at trække den til den placering, du vil flytte den til.

 3. Du kopierer en mappe ved at holde CTRL nede, mens du trækker mappen til den placering, du vil kopiere den til. Der vises et plustegn ud for markøren, mens du trækker mappen.

Ved at bruge genvejsmenuen

 1. Klik på mailPost i navigationsruden for at få vist en liste over alle mapperne i postkassen.

 2. Højreklik på den mappe, du vil flytte eller kopiere, og klik derefter på Flytte mappeFlyt mappe eller Kopiere mappeKopier mappe i menuen. Der åbnes et nyt vindue, der viser de mapper, du kan flytte eller kopiere til. Vælg den mappe, som du vil flytte eller kopiere til, og klik derefter på Flyt eller Kopier.

 3. Du kan også oprette en ny mappe, som du kan flytte eller kopiere, ved at klikke på Opret ny mappe i vinduet Flyt til mappe eller Kopier til mappe.

Hvad skal jeg ellers vide?

 • De mapper, du opretter, kan findes på samme niveau som dine standardmapper, f.eks. mappen Indbakke eller Sendt post. Eller du kan oprette undermapper i en eksisterende e-mail-mappe. Du kan f.eks. oprette undermapper i indbakken. De mapper, der oprettes i Kalender, Kontaktpersoner eller Opgaver, oprettes som undermapper til deres overordnede mapper. Undermapper oprettes med samme type som den overordnede mappe. Hvis du f.eks. opretter en undermappe i mappen Kalender, er den nye mappe også en kalendermappe.

 • Du er muligvis nødt til at opdatere webbrowseren for at få vist en mappe, du lige har oprettet på mappelisten.

 • Hvis du vil oprette en mappe med personlige oplysninger som en undermappe til en postmappe, kan du oprette mappen og derefter flytte den til den ønskede placering. Nogle mapper, f.eks. indbakken, kan ikke flyttes til en anden placering.

 • Nogle mapper, f.eks. indbakken, kan ikke omdøbes. Hvis mappen ikke kan omdøbes, vises menupunktet Omdøb nedtonet.

 • Når du har slettet en mappe, flyttes den til mappen Slettet post. Mappen fjernes ikke permanent, før du tømmer mappen Slettet post eller manuelt sletter mappen fra mappen Slettet post.

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.