Begrænsninger for meddelelser og modtagere

[Dette emne er under udarbejdelse.]  

Gælder for: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emne senest redigeret: 2014-01-31

Når du har tilmeldt organisationen, har brugerne muligvis følgende spørgsmål, som har direkte betydning for deres e-mail-oplevelse:

  • Er der anvendt nogen begrænsning på størrelsen af afsendte e-mails?

  • Hvilke begrænsninger er der anvendt for modtagne e-mail-meddelelser?

Begrænsningerne på meddelelser, postkasser, modtagere og e-mail-klienter hører under en af følgende kategorier:

Vigtigt   Du skal være opmærksom på følgende:

  • De begrænsninger, der anvendes på dit domæne, kan variere, afhængigt af hvor lang tid dit domæne har været tilmeldt tjenesten. Når der ændres en begrænsning i Microsoft-datacentrene, kan det tage noget tid, før ændringen er gældende for alle eksisterende kunder.

  • Du kan ikke ændre disse grænser, men du og dine brugere skal være opmærksom på dem.

  • Disse begrænsninger anvendes på både interne og eksterne modtagere.

Begrænsninger for meddelelser

Disse begrænsninger anvendes på alle e-mail-meddelelser.

 

Begrænsning Værdi

Begrænsning på meddelelsesstørrelse   Den højst tilladte samlede størrelse på en e-mail-meddelelse. Den samlede størrelse omfatter meddelelseshovedet, meddelelsesteksten og eventuelle vedhæftede filer.

Bemærk!   En e-mail-klient kan begrænse størrelsen på en individuel vedhæftet fil til en værdi, der er meget lavere end størrelsesbegrænsningen for meddelelser. I Outlook Web App er den maksimale størrelse for en individuel vedhæftet fil f.eks. 10 MB.

25 MB

Begrænsning på vedhæftede filer   Det højst tilladte antal vedhæftede filer i en e-mail-meddelelse. Selv hvis den samlede størrelse på alle de vedhæftede filer ikke overstiger grænsen for meddelelsen, er der stadig en grænse for, hvor mange vedhæftede filer der er tilladt i meddelelsen.

125 vedhæftede filer

Begrænsning på emnets længde   Det højst tilladte antal tegn i emnelinjen på en e-mail-meddelelse.

255 tegn

Begrænsning for meddelelser i flere dele   Det højst tilladte antal dele i meddelelsesteksten i en MIME-meddelelse i flere dele.

250 dele

Begrænsning i integreret meddelelsesdybde   Det højst tilladte antal videresendte e-mail-meddelelser i en e-mail-meddelelse.

30 integrerede meddelelser

Øverst på siden

Begrænsninger for modtagere og afsendere

Disse grænser anvendes på meddelelser, afsendere og modtagere for at forebygge uønsket e-mail og infektion med orme eller virus fra masseforsendelser.

Bemærk!   For distributionsgrupper, der er gemt i det delte adressekartotek, tæller gruppen som én modtager. For distributionsgrupper, der er gemt i mappen Kontaktpersoner for en postkasse, tæller hvert enkelt medlem af gruppen som én modtager.

 

Begrænsning Værdi

Begrænsning på modtagere   Det højst tilladte antal modtagere af meddelelsen i felterne Til, Cc og Bcc.

500 modtagere

Begrænsninger i meddelelseshastighed   Det højst tilladte antal e-mail-meddelelser, der kan afsendes fra en enkelt e-mail-klient i minuttet. Klienten identificeres af brugerkontoen.

30 meddelelser pr. minut

Begrænsning for modtagere   Det maksimale antal modtagere, der kan modtage e-mails fra en enkelt skybaseret postkasse inden for en periode på 24 timer. Når grænsen er nået, kan meddelelser ikke sendes fra postkassen, indtil antallet af modtagere, hvortil der blev sendt meddelelser i de seneste 24 timer, falder til under grænsen. Begrænsningen for modtagere gælder for meddelelser, der er sendt til modtagere i og uden for organisationen. Du kan finde flere oplysninger under Begrænsninger for e-mail-masseforsendelser og daglige modtagerantal.

  • Microsoft Live@edu: 1.500 modtagere pr. dag*

  • Office 365 til teknikere og små virksomheder: 10.000 modtagere pr. dag

  • Office 365 til store virksomheder: 10.000 modtagere pr. dag

Begrænsning for videresendelse Det maksimale antal af modtagere, som kan konfigureres for en postkasse eller transportregel med en omdirigeringshandling. Hvis en regel er konfigureret til at omdirigere en besked til flere end dette antal modtagere, vil reglen ikke applikeres, og en hvilken som helst besked, som imødekommer reglens betingelse, vil ikke blive omdirigeret til nogen af de modtagere, der er oplistet i reglen.

10 modtagere

noteBemærk!
* Når en Microsoft Live@edu organisation opgraderes til Office 365 for uddannelse, vil begrænsningen i modtagerantal blive forhøjet til 10.000 om dagen.

Øverst på siden

Begrænsninger for opbevaring

Disse begrænsninger kontrollerer den tid, hvor elementer i specifikke mapper i indbakken er tilgængelige.

Du kan ændre disse værdier ved at ændre de tilsvarende opbevaringspolitikkoder. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere og administrere opbevaringspolitikker i Exchange Online.

 

Begrænsning Værdi

Opbevaringsperiode i mappen Slettet post   Det maksimale antal dage, hvor elementer kan forblive i mappen Slettet post, før de automatisk fjernes.

30 dage

Opbevaringsperiode for elementer, der er fjernet fra mappen Slettet post   Det maksimale antal dage, hvor elementer, der er slettet fra mappen Slettet post, opbevares, før de slettes permanent.

14 dage

Opbevaringsperiode i mappen Uønsket e-mail   Det maksimale antal dage, hvor elementer kan forblive i mappen Uønsket e-mail, før de automatisk fjernes.

30 dage

Øverst på siden

Begrænsninger for distributionsgrupper

Disse grænser gælder for distributionsgrupper.

 

Begrænsning Værdi

Maksimalt antal medlemmer i en distributionsgruppe   Det samlede antal modtagere bestemmes efter distributionsgruppeudvidelse.

100.000 medlemmer

Grænse for afsendelse af meddelelser til store distributionsgrupper   Der skal være konfigureret indstillinger for leveringsstyring eller meddelelsesgodkendelse for distributionsgrupper, der indeholder det antal medlemmer, som er angivet af denne grænse. Leveringsstyring angiver en liste over afsendere, som har tilladelse til at sende meddelelser til distributionsgruppen. Meddelelsesgodkendelse angiver én eller flere redaktører, som skal godkende alle meddelelser, der sendes til distributionsgruppen. Du kan finde flere oplysninger under Ændre egenskaber for distributionsgruppe.

5.000 medlemmer eller derover

Maksimal meddelelsesstørrelse for store distributionsgrupper   Hvis en meddelelse sendes til 5.000 modtagere eller derover, kan meddelelsesstørrelsen ikke overskride denne grænse. Hvis meddelelsesstørrelsen overskrider grænsen, bliver meddelelsen ikke leveret, og afsenderen modtager en rapport om manglende levering. Det samlede antal modtagere bestemmes efter distributionsgruppeudvidelse.

2 MB

Øverst på siden

Begrænsninger for transportregler

Disse grænser styrer regler, som gælder for hele organisationen, også kaldet transportregler.

 

Begrænsning Værdi

Maksimalt antal transportregler   Det maksimale antal regler, som kan findes i organisationen.

100 regler

Maksimal størrelse på individuel transportregel   Det maksimale antal tegn, som kan bruges i en enkelt transportregel. Tegnene bruges i betingelser, undtagelser og handlinger.

4.000 tegn

Tegnbegrænsning for alle regulære udtryk, der bruges i alle transportregler   Det samlede antal tegn, som bruges af alle regulære udtryk i alle transportregelbetingelser og -undtagelser i organisationen. Du kan have nogle få regler, der bruger lange og komplekse regulære udtryk, eller du kan have mange regler, der bruger enkle regulære udtryk.

20.000 tegn

Maksimalt antal modtagere, som alle transportregler føjer til en meddelelse   Når forskellige transportregler handler på en meddelelse, kan der kun føjes et begrænset antal modtagere til meddelelsen. Når denne grænse er nået, bliver eventuelle tilbageværende modtagere ikke føjet til meddelelsen. Desuden kan distributionsgrupper ikke føjes til en meddelelse af en transportregel.

100 modtagere

Antal gange en besked bliver omdirigeret   Antallet af gange, en besked bliver omdirigeret, videresendt eller svaret på, baseres automatisk på postkassens regler. For eksempel har Bruger A en postkasseregel, som videresender beskeder til Bruger B baseret på afsender. Bruger B har en postkasseregel, som videresender beskeder til Bruger C baseret på nøgleord i emnefeltet. Hvis en besked opfylder begge af disse betingelser, kan beskeden kun sendes til Bruger C, og den videresendes ikke til Bruger C, fordi kun en omdirigering er tilladt. In this case, the message is dropped without sending a non-delivery report (NDR) to User B indicating that the message wasn’t delivered to User C. Similarly, if User B has configured an Automatic Reply (also known as an Out of Office message), a message that is redirected or forwarded to User B will not generate an auto-reply.

Denne begrænsning forhindrer e-mail loops, som kan resultere i, at en brugers postkasse fyldes op til dens maksimale kapacitet.

1 omdirigering

Øverst på siden

Gennemgangsbegrænsninger

Disse grænser styrer gennemgangsindstillinger, der bruges ved meddelelsesgodkendelse, som anvendes på distributionsgrupper og transportregler.

 

Begrænsning Værdi

Maksimal størrelse på konfliktløsningspostkasse   Hvis konfliktløsningspostkassen overskrider denne grænse, vil meddelelser, der kræver gennemgang, blive returneret til afsenderen i en rapport om manglende levering.

10 GB

Maksimalt antal redaktører   Det maksimale antal redaktører, du kan tildele til en enkelt begrænset distributionsgruppe, eller som kan føjes til en meddelelse ved hjælp af en enkelt transportregel. Bemærk, at du ikke kan angive en distributionsgruppe som redaktør.

10 redaktører

Udløb for meddelelser, der afventer gennemgang   Som standard udløber en meddelelse, der afventer gennemgang, efter to dage. Men behandlingen af udløbne meddelelser, der kræver gennemgang, sker en gang om ugen. Det betyder, at en meddelelse, der kræver gennemgang, kan udløbe når som helst inden for to til ni dage.

2 dage

Maksimal hastighed for meddelelser om gennemgang, som er udløbet   Denne grænse angiver det maksimale antal meddelelser, der sendes inden for en periode på en time for meddelelser om gennemgang, der er udløbet. Denne grænse placeres på alle postkassedatabaser i datacenteret.

Under perioder med stor belastning kan det ske, at nogle afsendere ikke modtager meddelelser om gennemgang, der er udløbet. Meddelelserne kan dog stadig registreres i leveringsrapporter.

300 udløbsmeddelelser pr. time

Øverst på siden

 
Relaterede emner i hjælpen
Indlæser...
Der blev ikke fundet nogen ressourcer.