Předávání dál

 

Poslední změna tématu: 2010-08-12

Pomocí funkce předávání dál lze všechny e-maily odeslané na účet aplikace Aplikace Outlook Web App automaticky předávat na jiný účet.

Nastavení předávání dál

  1. Přejděte na položky Možnosti > Účet > Připojené účty.
  2. V části Předávání dál zadejte e-mailovou adresu účtu, na který mají být předávány všechny vaše e-mailové zprávy.
  3. Pokud chcete kopie zpráv odeslaných na váš účet uchovávat, vyberte možnost Zachovat kopii zpráv předávaných dál v aplikaci Outlook Web App.
  4. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte provedené změny a všechny příchozí zprávy budou předávány dál na jiný účet.

Co ještě potřebuji vědět?

  • Chcete-li předávání zpráv dál ukončit, klikněte na možnost Ukončit předávání dál.
  • Pokud necháte kopie zpráv předávaných dál ukládat, je potřeba účet aplikace Aplikace Outlook Web App pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k zaplnění poštovní schránky. Po dosažení maximální povolené velikosti poštovní schránky již nebudou nové zprávy předávány dál.
  • Funkce Připojené účty a Předávání dál nejsou určeny k tomu, aby je uživatelé používali společně. Funkci Připojené účty je vhodné používat v případě, že chcete, aby vám byla e-mailová zpráva odeslaná na některý váš další účet, doručena do aplikace Aplikace Outlook Web App. Funkci Předávání dál je vhodné používat v případě, že chcete, aby byly e-maily doručené na účet aplikace Aplikace Outlook Web App předány dál na některý další účet.
 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.