Začínáme s aplikací Outlook Web App

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-04-23

Aplikace Aplikace Outlook Web App umožňuje používat webový prohlížeč pro přístup k poštovní schránce z libovolného počítače připojeného k Internetu. Můžete ji použít ke čtení a odesílání e-mailových zpráv, organizaci kontaktů, vytváření úkolů a správě kalendáře.

Obsah

Podporované prohlížeče

Práce se zprávami

Použití kalendáře

Kontakty a skupiny

Přizpůsobení

Usnadnění přístupu

Získání nápovědy

Odhlášení

Další způsoby připojení k poštovní schránce

Podporované prohlížeče

K poštovní schránce můžete přistupovat pomocí jakéhokoli prohlížeče, který podporuje standardy HTML 3.2 a ECMA. Mezi ně patří aplikace Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome a další webové prohlížeče v počítačích se systémy UNIX, Apple Macintosh nebo Microsoft Windows. Další informace naleznete v tématu Prohlížeče s podporou aplikace Outlook Web App. Nástroj Aplikace Outlook Web App Light je jednodušší verzí aplikace Aplikace Outlook Web App, která podporuje téměř všechny prohlížeče.

Práce se zprávami

Vedle čtení a odesílání můžete své e-mailové zprávy také přizpůsobit, například přidáním příloh, vyžádáním potvrzení o přečtení nebo doručení zprávy a přidáním kategorie do zprávy.

Zprávy můžete uspořádávat do složek podobně jako papírové dokumenty do systému šanonů. Přijaté zprávy můžete pomocí pravidel třídit do různých složek.

Ve výchozím nastavení používá aplikace Aplikace Outlook Web App zobrazení konverzace ve všech e-mailových složkách, kdykoli je zapnuté podokno čtení. Zobrazení konverzace zobrazuje každou zprávu v konverzaci v samostatném zobrazení. Další informace naleznete v tématu Informace o konverzacích.

Další informace o práci se zprávami naleznete v tématu Pošta.

Použití kalendáře

Kalendář je podobný nástěnnému kalendáři, ale má mnoho dalších funkcí. Když do kalendáře přidáte událost, můžete ji mnoha způsoby upravit – například přidat přílohy, zadat jakékoli množství podrobností, nastavit připomenutí nebo událost nastavit jako opakovanou, aby byla automaticky pravidelně přidávána do kalendáře.

Kromě vytváření událostí můžete pomocí kalendáře také sjednávat schůzky. Schůzka je velmi podobná události; jediný rozdíl je v tom, že v případě schůzky pošlete pozvánku jiným uživatelům. Každý, koho pozvete, obdrží e-mail s podrobnostmi o schůzce. V závislosti na své e-mailové službě mohou mít uživatelé možnost použít přijatou zprávu k přidání schůzky do svého vlastního kalendáře.

Další informace o správě kalendáře naleznete v tématu Kalendář.

Kontakty a skupiny

Složka Kontakty poštovní schránky je podobná kartotéce nebo adresáři, kde je jedna položka pro každou osobu nebo skupinu, o které chcete uložit informace. Kontakt lze vytvořit a použít k uložení informací o osobě nebo společnosti, se kterou chcete komunikovat.

Skupiny umožňují vytvoření jediné položky, která obsahuje více kontaktů. Když skupině odešlete zprávu, je odeslána všem kontaktům ve skupině.

Další informace o kontaktech a skupinách naleznete v tématu Kontakty.

Pokud máte poštovní schránku na principu shluků, můžete importovat kontakty z dalších e-mailových účtů. Další informace naleznete v tématu Import kontaktů.

Přizpůsobení

Poštovní schránku můžete používat, jakmile se přihlásíte. Před zahájením odesílání a přijímání e-mailových zpráv není třeba měnit žádná nastavení ani nic zapínat či vypínat. Některá nastavení ale můžete změnit podle svých požadavků.

Můžete využít různé možnosti, jako je například automatická kontrola pravopisu v e-mailové zprávě před odesláním, přidání podpisu k odesílaným zprávám a výběr výchozího písma pro zprávy.

Další informace o vlastním nastavení aplikace Aplikace Outlook Web App naleznete v tématu Odkazy na možnosti.

Usnadnění přístupu

Verze Light je optimalizována pro usnadnění přístupu pro nevidomé a slabozraké uživatele. Další informace naleznete v tématu Aplikace Outlook Web App Light.

Získání nápovědy

Chcete-li získat nápovědu k funkcím v okně, ve kterém pracujete, klikněte na panelu nástrojů na ikonu nápovědy nápověda.

Znáte-li správce e-mailu, požádejte jej o informace o použití aplikace Aplikace Outlook Web App prostřednictvím intranetu nebo Internetu.

Odhlášení

Po ukončení práce s poštovní schránkou nezapomeňte na panelu nástrojů kliknout na tlačítko Odhlásit se a zavřít všechna okna prohlížeče. Odhlášení zabrání ostatním uživatelům, aby počítač použili k přístupu k vaší poštovní schránce. Po skončení každé relace klikněte na tlačítko Odhlásit se a zavřete všechna okna prohlížeče i v případě, že máte v úmyslu počítač použít k návštěvě dalších webových stránek.

Další způsoby připojení k poštovní schránce

 • Připojení k poštovní schránce pomocí oblíbeného e-mailového programu: Kromě aplikace Aplikace Outlook Web App můžete přístup k poštovní schránce získat následujícími způsoby:
  • Office Outlook 2007.
  • Mobilní telefony se softwarem Windows Mobile a podporou protokolu Exchange ActiveSync, mimo jiné systémy Windows Mobile 5.0 a Windows Mobile 6.0. Další informace naleznete v tématu Nastavení e-mailového účtu na mobilním telefonu.
  • Mobilní telefony s e-mailovými programy podporujícími protokol POP3 nebo IMAP4, například telefon Apple iPhone
  • E-mailové programy podporující protokol POP3 nebo IMAP4, například Outlook Express, Entourage pro systém MAC OS X, Mozilla Thunderbird a Windows Mail.
  Další informace naleznete v tématu Nastavení e-mailu.
 • Konfigurace hlasové pošty: Přidáním čísla svého mobilního telefonu k účtu můžete povolit hlasovou poštu. Povolíte-li hlasovou poštu, můžete do složky Doručená pošta obdržet hlasovou poštu odeslanou do vašeho mobilního telefonu. Další informace naleznete v tématu Hlasová pošta.

Co ještě potřebuji vědět?

 • V závislosti na konfiguraci serveru, který je hostitelem vaší poštovní schránky, může aplikace Aplikace Outlook Web App po určité době nečinnosti automaticky uzavřít své připojení k vaší poštovní schránce, aby byla poštovní schránka chráněna před neoprávněným přístupem.
 • Některé funkce popsané v nápovědě nemusí být k dispozici v závislosti na konfiguraci serveru, který je hostitelem poštovní schránky.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.