Úkoly

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2009-08-14

Složka Úkoly obsahuje položky, které je třeba splnit.

Práce s úkoly

Úkoly vám umožňují sledovat, cokoli chcete. Můžete například vytvořit úkol pro sepsání hlášení a poté k němu přidat připomenutí, datum zahájení, termín splnění a poznámky. Pokud potřebujete provést stejný úkol vícekrát, můžete vytvořit opakující se úkol.

Úkoly otevřete kliknutím na tlačítko úlohaÚkoly v Navigační podokno.

Výběr úkolů pro zobrazení

Navigační podokno ve složce Úkoly umožňuje vybrat typy úkolů, které chcete zobrazit. Je také možné nechat zobrazit všechny Položky a úkoly s příznakem nebo pouze Úkoly.

Pokud vytvoříte další složky úkolů, zobrazí se společně se složkami Položky a úkoly s příznakem a Úkoly.

Výběr možnosti Položky a úkoly s příznakem způsobí, že se zobrazí v seznamu všechny položky s nastaveným příznakem (e-mailové zprávy, kontakty a úkoly). Akce, které jsou pro položku dostupné, závisí na typu položky. Pokud například vyberete e-mailovou zprávu s příznakem, můžete na ni odpovědět nebo ji předat dál z panelu nástrojů. Jestliže vyberete doručenou žádost o schůzku s příznakem, můžete ji přijmout, předběžně přijmout nebo odmítnout pomocí panelu nástrojů.

Pokud vyberete možnost Úkoly, zobrazí se v seznamu pouze úkoly.

Kromě toho, že můžete určit, jaký typ úkolů chcete zobrazit, můžete také pomocí možností v části Zobrazit navigačního podokna Úkoly zadat zobrazení úkolů podle jejich stavu. Můžete si zvolit z následujících možností:

  • Vše: Zobrazí všechny položky.

  • Aktivní: Zobrazí pouze nedokončené položky.

  • Zpožděno: Zobrazí pouze zpožděné položky.

  • Dokončeno: Zobrazí pouze položky s označením Dokončeno.

Co ještě potřebuji vědět?

  • Položky, které je třeba splnit, jsou uchovávány ve složce Úkoly. Položkami určenými ke splnění mohou být úkoly, e-mailové zprávy nebo kontakty, které byly označeny příznakem pro zpracování. Ve výchozím nastavení jsou všechny úkoly v okamžiku vytvoření označeny příznakem pro zpracování, a to i když nebylo určeno žádné datum zahájení nebo termín splnění. Pokaždé, když vytvoříte úkol nebo přidáte příznak k e-mailové zprávě nebo kontaktu, automaticky se vytvoří položka určená ke splnění. Úkoly mohou být jednorázové nebo se mohou opakovat. Úkoly je možné aktualizovat. Po aktualizaci se zobrazí jejich průběh pomocí pole Dokončeno (%).

Kde získat další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.